Susana Maria Urbano Mateos

Tôi thích đi du lịch, khám phá những địa điểm khác, luôn mang theo một chiếc máy ảnh xịn và một cuốn sổ. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các chuyến đi tận dụng tối đa ngân sách, và thậm chí tiết kiệm khi có thể.