Daniel

Tôi đam mê du lịch và văn học hơn 20 năm. Trong thời gian này, tôi đã làm việc với tư cách là nhà văn, biên tập viên và nhà tư vấn cho các phương tiện truyền thông và cơ quan khác nhau chuyên về lĩnh vực này. Tôi đã có cơ hội đi du lịch khắp năm châu và trực tiếp tìm hiểu về văn hóa, phong tục, kỳ quan thiên nhiên của mỗi nơi. Tôi cũng đã đọc hàng trăm cuốn sách đã truyền cảm hứng, dạy dỗ và giải trí cho tôi. Mục tiêu của tôi là chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức của mình với độc giả, đồng thời khiến họ cảm nhận được sự kỳ diệu của việc du hành qua ngôn từ.