Daniel

Tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực du lịch, cũng chính là những kinh nghiệm mà tôi đã đọc sách và tham quan những nơi tuyệt vời trên thế giới.