Susana godoy

Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã rõ ràng rằng nhiệm vụ của tôi là trở thành một giáo viên. Ngôn ngữ luôn là thế mạnh của tôi, bởi vì một trong những giấc mơ tuyệt vời khác đã và đang là, là đi du lịch vòng quanh thế giới. Bởi vì nhờ biết các khu vực khác nhau của hành tinh, chúng tôi quản lý để tìm hiểu thêm về phong tục, con người và bản thân. Đầu tư vào du lịch là tận dụng tối đa thời gian của chúng ta!