quảng cáo

Làm gì ở Marrakech

Trước khi nói chuyện với bạn về những việc cần làm ở Marrakech, bạn cần phải khơi gợi các giác quan của mình. Bởi vì đến thăm thành phố Bắc Phi là...