UAna L.

Xa ndandisemncinci ndaye ndagqiba kwelokuba ndibe yintatheli, ndandikhuthazwa kuphela kukuhambahamba, ndifumana ubuhle bamazwe, amasiko, iinkcubeko, umculo owahlukileyo. Ngokuhamba kwexesha ndiye ndalifezekisa ngesiqingatha elo phupha, ukubhala malunga nokuhamba. Kwaye kufundwa, kwaye kwimeko yam ukuxelela, zeziphi ezinye iindawo ezinje yindlela yokubakho.