Daniel

Bendizifela ngokhenketho kunye noncwadi ngaphezulu kweminyaka engama-20. Ngeli xesha, ndisebenze njengombhali, umhleli kunye nomcebisi kumajelo osasazo ahlukeneyo kunye neearhente ezikhethekileyo kwicandelo. Ndibe nethuba lokuya kumazwekazi amahlanu kwaye ndifunde okokuqala ngamasiko, amasiko kunye nemimangaliso yendalo yendawo nganye. Kwakhona ndiye ndafunda amakhulu eencwadi eziye zandikhuthaza, zandifundisa, zaza zandonwabisa. Injongo yam kukwabelana ngamava kunye nolwazi lwam nabafundi, kwaye ndibenze bazive benomlingo wokuhamba ngamagama.