USusana godoy

Oko ndandimncinci ndandicacile ukuba into yam kukuba yitishala. Iilwimi bezisoloko zingamandla am, kuba elinye lamaphupha amnandi kuye kwaye kwaye kukuhambahamba kwihlabathi liphela. Kuba enkosi ngokwazi iindawo ezahlukeneyo zeplanethi, siyakwazi ukufunda banzi malunga namasiko, abantu kunye neziqu zethu. Ukutyala imali kukhenketho kulisebenzisa kakhulu ixesha lethu!