U-Ana L.

Ngenkathi ngisemncane ngathatha isinqumo sokuba yintatheli, ngangikhuthazwa kuphela ukuhamba, ukuthola izindawo, amasiko, amasiko, umculo ohlukile. Ngokuhamba kwesikhathi sengifinyelele uhhafu walelo phupho, ukubhala mayelana nokuhamba. Futhi yilokho kufunda, futhi kimi ngitshela, ukuthi zinjani ezinye izindawo yindlela yokuba lapho.