Susana Godoy

Kusukela ngisemncane ngangazi ukuthi ukuba nguthisha yinto yami. Bengikushisekela ukudlulisa ulwazi nokuvusa ilukuluku labafundi bami. Izilimi bezilokhu ziyiphuzu lami eliqinile, ngoba elinye lamaphupho ami amahle kube wukuhamba emhlabeni jikelele. Ngoba ngenxa yokwazi izingxenye ezihlukahlukene zeplanethi, siyakwazi ukufunda okwengeziwe ngamasiko, abantu kanye nathi. Ukutshala imali kwezokuvakasha kusebenzisa isikhathi sethu ngokunenzuzo! Ngakho-ke nganquma ukuhlanganisa izifiso zami ezimbili futhi ngibe umbhali wezokuvakasha. Ngithanda ukwabelana ngolwazi lwami, amathiphu nezincomo nabanye abahambi. Ngiphinde ngijabulele ukuthola izindawo ezintsha, amasiko ahlukene kanye nezindawo ezinhle kakhulu. Ngikholwa ukuthi ukuhamba kuyindlela yokuzicebisa wena uqobo kanye nomsebenzi, nokuvula ingqondo yakho kwamanye amaqiniso.