publicitet

Mit o Apolonu

Jedan od najvažnijih mitova klasičnog svijeta bio je onaj o Apolonu, koji je govorio o bogu ratniku...