kuparidzirwa

Chinwiwa muHolland

Isu tose tinobvumirana kuti kana tikafunga nezveHolland, tinofunga nezveHeineken doro. Zviripachena kuti handicho chete chinhu chaunonwa kana...