DIAN'ın misyonu ve hedefleri

dian

Vergilerimizin doğru ödenmesini sağlayan en önemli devlet kurumlarından biri DIAN'dır (Ulusal Vergi ve Gümrük Müdürlüğü).

Amacı, vergi, gümrük ve kambiyo yükümlülüklerine uygunluğun idaresi ve kontrolü ve adil koşullarda dış ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması yoluyla Kolombiya Devletinin mali güvenliğini ve ulusal ekonomik kamu düzeninin korunmasını güvence altına almaktır. ve yasallık.

Ayrıca, mal ve hizmetlerin ithalatı ve ihracatı, ilgili harcamalar, ithalat ve ihracatın döviz cinsinden finansmanı ve bu işlemlerin eksik faturalandırılması ve fazla faturalandırılması konularında döviz rejimine uyumun kontrol ve gözetiminden sorumludur.

Vergilerin idaresi, bunların toplanması, incelenmesi, ödenmesi, müzakeresi, tahsilatı, iadesi, cezası ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili diğer tüm hususları içerir.


Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar ile işaretlenmiştir *

*

*