Susana Maria Urbano Mateos

Gustung-gusto kong maglakbay, malaman ang ibang mga lugar, palaging sinamahan ng isang magandang camera at isang notebook. Lalo na interesado sa paglalakbay na sulitin ang badyet, at kahit na makatipid kung posible.