Tôn giáo ở Anh

Kể từ thế kỷ XNUMX, tôn giáo được thực hành rộng rãi nhất ở Anh đã được hưởng địa vị chính thức của đất nước ...