Ana L

Kada sam kao dijete odlučio biti novinar, motiviralo me samo putovanje, otkrivanje pejzaža, običaja, kultura, različite muzike. S vremenom sam napola ostvario taj san, pisati o putovanjima. I to je čitanje, a u mom slučaju i kazivanje, kakva su druga mjesta način da se tamo bude.