Gwybod sut mae Awstraliaid yn cyfarch ei gilydd

Delwedd | Pixabay

Os ydych chi am fynd ar daith i Awstralia ar eich gwyliau nesaf neu os hoffech chi fynd i astudio yn y wlad hon, un o'i agweddau y dylech chi wybod eu haddasu'n gyflym i fywyd yw ei arferion a'i harferion beunyddiol.

I rai pobl gall byw mewn gwlad newydd achosi sioc diwylliant, yn enwedig wrth iddynt ddod i arfer â'u hamgylchedd newydd. I fyw mewn cymdeithas fel un Awstralia mae yna sawl peth y gallwch chi eu gwneud, a fydd yn eich helpu i addasu cyn gynted â phosib ac i deimlo fel pysgodyn mewn dŵr.

Yn y cyswllt cyntaf â'r brodorion, naill ai i ofyn am gyfarwyddiadau neu ryw fath o wybodaeth, bydd yn rhaid i chi eu cyfarch a chyflwyno'ch hun yn briodol. Am y rheswm hwn, yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddysgu sut mae Awstraliaid yn cyfarch ei gilydd.

Sut le yw Awstraliaid?

Fe'i gelwir hefyd yn "Aussies", mae Awstraliaid yn gyffredinol yn gynnes, yn ddiffuant, yn orfoleddus ac yn anffurfiol wrth ddelio. Maent yn mwynhau lefel addysgol dda, sy'n trosi'n ddigon o gyfleoedd gwaith ac ansawdd bywyd uchel. Adlewyrchir yr olaf yn eu cymeriad cyfeillgar, agored a hamddenol.

Mae Awstraliaid yn bobl syml sy'n gwerthfawrogi ymdrech a gwaith caled yn fawr, heb wahaniaethu rhwng dosbarthiadau cymdeithasol. Fe'u nodweddir gan eu meddwl agored, eu parch at ddiwylliannau eraill a'u lletygarwch tuag at dramorwyr. Yn fyr, mae Awstraliaid yn bobl gynnes, agos a chyfeillgar.

Sut mae'r cyfarchiad yn Awstralia?

Wrth siarad am sut mae'r cyfarchiad yn Awstralia, mae'n rhaid i ni ystyried y cyd-destun y mae'r cyfarfyddiad hwnnw sy'n cychwyn sgwrs yn digwydd ynddo. Hynny yw, nid yw cyfarfod teulu neu ffrindiau anffurfiol yr un peth â chyfarfod gwaith mwy ffurfiol.

Er enghraifft, mae Awstraliaid ymhlith ffrindiau yn cyfarch ei gilydd mewn ffordd serchog: gyda chusan ar y boch neu gwtsh byr. Nawr, p'un a yw'n gyfarfod busnes neu brifysgol, mae Awstraliaid yn cyfarch ei gilydd yn gwrtais ac yn ffurfiol gydag ysgwyd llaw fer a gwên.

Yn ôl arfer Awstralia ac fel mewn llawer o wledydd eraill, dylid cyfarch ar ddechrau a diwedd cyfarfod, yn ogystal ag unrhyw westeion a allai fod yn cyrraedd yn ystod y cyfarfod.

Yn ogystal, mae Awstraliaid yn aml yn annerch pobl eraill gan ddefnyddio eu henwau hyd yn oed yn y cyfarfod cyntaf felly mae'n bwysig eich bod chi'n cofio enwau'ch rhyng-gysylltwyr pan maen nhw'n cael eu cyflwyno i chi. Mae hefyd yn hanfodol gwneud cyswllt llygad pan fyddwch chi'n cyfarch y person arall. Mae hyn yn arwydd o barch ac mae hefyd yn dangos eich bod yn talu sylw ac yn gwrando ar yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud.

Delwedd | Pixabay

Pa fformiwlâu a ddefnyddir i gyfarch yn Awstralia?

 • G'day: Y ffurf gryno o "Diwrnod da" yw'r fformiwla fwyaf cyffredin ac anffurfiol ar gyfer cyfarch ei gilydd ac fe'i gelwir yn "gidday." Gellir ei ddefnyddio ddydd a nos.
 • "Ow ya goin 'mate?": Dyma fformiwla gryno yr adnabyddus "Sut wyt ti'n mynd yn gymar?" sy'n golygu sut ydych chi.
 • "Cheerio": Wedi'i ddefnyddio i ffarwelio.
 • "Cya This Arvo": Fel y gwelwch, mae Awstraliaid wrth eu bodd yn talfyrru geiriau. Mae'r fformiwla hon yn golygu "Welwn ni chi y prynhawn yma." Maent yn defnyddio'r mynegiad arvo i gyfeirio at brynhawn ym mhob sefyllfa.
 • "Hooroo": Mae'n golygu eich gweld chi'n nes ymlaen.
 • "Toodle-oo": Ffordd arall i ffarwelio.
 • "Bore da Bore Da.
 • "Prynhawn da": Prynhawn da.
 • "Noswaith dda": Noswaith dda.
 • "Nos da Nos Da.
 • "Neis cwrdd â chi": Braf cwrdd â chi.
 • "Mae'n dda eich gweld chi": Rwy'n falch o'ch gweld chi.
 • Lloniannau: Diolch.
 • «Ta»: Diolch.

Sut mae'r cyflwyniadau?

O ran cyflwyno dynion a menywod mewn cyd-destun ffurfiol, defnyddir yr ymadroddion "Señor", "Señora" a "Señorita" fel "Mr.", "Mrs." a "Miss" eu priod ymadroddion yn Saesneg.

Os yw'n gyflwyniad anffurfiol rhwng grŵp o ffrindiau, gellir defnyddio ymadroddion fel "Dyma fy ffrind Peter" (ef yw fy ffrind Peter) neu "Dyma fy ffrind gwaith Ann" (hi yw Ana, fy ngweithiwr cow).

Sut mae Awstraliaid yn cyfarch ei gilydd mewn parti?

Gallwch ddefnyddio unrhyw un o'r fformwlâu a nodais mewn paragraffau blaenorol. Fodd bynnag, dylid cofio, os cewch eich gwahodd i barti neu farbeciw, mae'n arferol ichi ddod â rhywbeth i'w yfed (er enghraifft cwrw, gwin neu ddiodydd meddal) er mwynhad y grŵp a'ch un chi.

Hefyd, yn Awstralia ystyrir moesau da i gysylltu â gwesteiwr y blaid i weld a ydyn nhw angen neu eisiau i chi ddod ag unrhyw beth arall. Ar y llaw arall, os cewch eich gwahodd i ginio yn nhŷ rhywun, mae'n arferol dod ag anrheg i'r gwesteiwr pan gyrhaeddwch, fel tusw o flodau, blwch o siocledi neu botel o win.

Ffyrdd eraill o gyfarch yng ngwledydd y Gymanwlad

Delwedd | Pixabay

Mae'r Gymanwlad yn gymdeithas wirfoddol o fwy na hanner cant o wledydd sydd â chysylltiadau diwylliannol, hanesyddol a diwylliannol, gyda llawer ohonynt yn Saesneg yr iaith swyddogol.

Er bod gan bob gwlad ei system wleidyddol ei hun a'i bod yn annibynnol, mae rhai fel Awstralia neu Ganada yn parhau i gynnal cysylltiad â brenhiniaeth Prydain. Felly sut ydych chi'n cyfarch yn aelod-wledydd y Gymanwlad fel Canada neu Loegr?

Canada

Mae Canadiaid yn un o'r bobl fwyaf cyfeillgar yn y byd, sy'n trosi i'r cyfarchion maen nhw'n eu defnyddio i ryngweithio ag eraill.

Er enghraifft, yn Québec y cyfarchiad a ddefnyddir amlaf yw "Bonjour" a "Ça va?" tra yn Maritimes mae pobl yn cyfarch ei gilydd gyda "Helo" neu "Hi" syml ac yna "How ya 'doin' cyfeillgar?" Ar y llaw arall, mae Ontario a Toronto hefyd yn defnyddio fformwlâu tebyg.

Dywedir mai Alberta a Saskatchewan yw lle mae'r bobl fwyaf cyfeillgar yn y wlad yn byw a byddwch bob amser yn dod o hyd i bobl sy'n barod i sgwrsio yn wahanol yn y dinasoedd mawr lle mae pobl fel arfer yn rhuthro fwyaf.

Lloegr

Y ffordd fwyaf cyffredin y mae'r Saeson yn ei ddefnyddio i gyfarch ei gilydd yw'r ysgwyd llaw ac mae'n gyffredin ei roi ar waith pan fydd rhywun yn cael ei gyflwyno i berson arall neu cyn dechrau cyfarfod ym myd busnes.

Fel arfer, dim ond pan fyddwch chi'n cyfarch â chusan ar un o'r bochau pan fydd y rhyng-gysylltwyr yn ffrindiau neu'n gydnabod ac mae hoffter rhyngddynt. Yn wahanol i wledydd fel Sbaen, nid y peth mwyaf cyffredin yw cyfarch â chusan bob amser.

Ffyrdd eraill o gyfarch yw:

 • "Helo neu Hi": Mae'n golygu "helo".
 • "Bore da Bore Da.
 • "Prynhawn da": Prynhawn da.
 • "Noswaith dda": Noswaith dda.
 • "Nos da Nos Da.
 • "Sut ydych chi'n gwneud?": Mae'n golygu sut rydych chi ac fel arfer yn cael ei ddweud mewn cyd-destunau ffurfiol yng nghwmni ysgwyd llaw.
 • "Sut wyt ti?": Mae hefyd yn golygu "sut wyt ti" ond yn cael ei ddefnyddio mewn sefyllfaoedd mwy anffurfiol. Fel arfer mae'n cael ei ateb gyda "Rwy'n iawn diolch, a chi?" sy'n golygu "Rwy'n iawn, diolch, a chi?"
 • "Braf cwrdd â chi": Mae'r ymadrodd hwn yn golygu "braf cwrdd â chi" ac fe'i siaredir yn aml wrth ysgwyd llaw. Fel arfer mae'n cael ei ateb gyda "braf cwrdd â chi hefyd" (braf cwrdd â chi hefyd) ac fe'i dywedir yn aml wrth ysgwyd llaw.
 • "Yn falch o gwrdd â chi": Mae'n fformiwla arall i fynegi bod rhywun wrth ei fodd yn cwrdd â pherson arall. I ateb, ychwanegir "hefyd" ar ddiwedd y frawddeg fel yn yr achos blaenorol.

Defnyddiwch yr awgrymiadau bach hyn yn eich cyfarfodydd yn y dyfodol yng ngwlad y cefnfor a byddwch yn cyfarch fel "Aussie" go iawn!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   steven meddai

  carepenis rhai cyfarch ei gilydd fel hoyw a sugno dynion a menywod ceiliog fart a hoyw chwerthin a gafael eu ass a titw a bys eu ass am 3000 awr mastyrbio a diwedd shitdddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  1.    steven meddai

   pedo