Twristiaeth yn Awstralia

Kangaroo yn Awstralia

Mae Awstralia yn ardal enfawr o dir wedi'i hamgylchynu gan gefnfor, hi yw'r chweched wlad fwyaf yn y byd gydag arwynebedd o 7.686.850 cilomedr sgwâr, ac rydyn ni'n ychwanegu arwynebedd ei hynysoedd ati. Ac fel y gŵyr llawer mae'r rhan fwyaf o'i phoblogaeth wedi'i lleoli mewn dinasoedd arfordirol, a chwilfrydedd, mae Cydffederasiwn Awstralia yn dal i fod yn frenhiniaeth gyfansoddiadol, gyda system lywodraethol seneddol, lle mae'r Frenhines Elizabeth II ar hyn o bryd yn bennaeth talaith Awstralia ac yn ei defnyddio. teitl ffurfiol Brenhines Awstralia.

Os ydych wedi penderfynu mai'r rhan hon o'r byd yw eich cyrchfan nesaf, Rwy'n rhoi'r 10 lle gorau i chi na allwch eu colli ar eich taith i fwynhau twristiaeth yn Awstralia. Gwneud rhestr byddaf yn dweud wrthych beth ydyn nhw:

 • Sydney
 • Cairns
 • Gold Coast
 • Ynysoedd Fraser
 • Ynys Magnetig
 • Y Sulgwyn
 • Ayers Rock
 • Priffordd y Cefnfor Fawr
 • Parc Cenedlaethol Kakadu
 • Tasmania

Ac yn awr rydyn ni'n mynd, fesul un:

Sydney, y bae sy'n agor Awstralia

Bae Sydney

Mae bae Sydney Mae'n un o'r rhai harddaf yn Awstralia, ac yn wir borth i'r wlad. Y brifddinas yw'r ddinas fwyaf poblog ac fe'i sefydlwyd ym 1788.

Rhai o'r lleoedd na allwch eu colli yn y ddinas gosmopolitaidd hon, gyda bywyd nos eang wedi'i ganoli ar ardal y Drenewydd ac Annandale, yw'r opera, yr eicon hwnnw a adeiladwyd ym 1973 yr ydym yn adnabod y ddinas, neuadd y dref, Neuadd Ddatganiad y Ddinas, y State Theatre, y Theatre Royal, Theatr Sydney a Theatr y Wharf.

Y tu hwnt i'r ymweliadau diwylliannol hyn, rwy'n argymell y machlud dros Bont y Bae a'i acwariwm.

 

Cairns, y gyrchfan fwyaf poblogaidd

Carnedd

Er bod Cairns yn ddinas fach, y flwyddyn mae'n derbyn tua 2 filiwn o dwristiaid, ac mae'n gyrchfan boblogaidd iawn i dramorwyr oherwydd ei hinsawdd drofannol a'i hagosrwydd at y Great Barrier Reef llai nag awr mewn cwch, Parc Cenedlaethol Daintree a Cape of Tribulation, tua 130 cilomedr.

Dyma'r lle a argymhellir i ddechrau twristiaeth yn Awstralia a chychwyn yma'r llwybrau i Cooktown, penrhyn Cape York a Llwyfandir Atherton.

Gold Coast, y traethau perffaith ar gyfer syrffio

syrffiwr ar Draeth yr Arfordir Aur

Gold Arfordir Mae'n ddinas ynddo'i hun, a hefyd ardal y traethau hardd a'r tonnau enfawr sy'n berffaith ar gyfer syrffio ar y Môr Tawel. Bydd syrffwyr yn gwybod llawer mwy am hyn, ond maen nhw'n dweud bod Snapper Rocks Superbank, ger Coolongatta, wedi cael rhai o'r tonnau uchaf yn y byd. Gallwch hefyd stopio yn Currumbin, Palm Beach, Burleigh Heads, Nobby Beach, Mermaid Beach, a Broadbeach. Er mwyn cael tonnau glân a heb fod yn orlawn, argymhellir Arfordir yr Heulwen yn Caloundra, Moolooloba, Maroochydore, Traeth Coolum a Noosa Heads, lle mae'r coedwigoedd yn cyrraedd lan y traeth.

Ynys Fraser, Safle Treftadaeth y Byd

Ynys Fraser

Mae Ynys Fraser wedi bod yn Safle Treftadaeth y Byd er 1992, a hi yw'r ynys dywod fwyaf yn y byd, sef 1.630 cilomedr sgwâr. Ei enw yn yr iaith Gynfrodorol, ystyr K'gari yw paradwys, ac fel y gallwch ddychmygu ei fod. Gydag ecosystem unigryw, mae'r dwristiaeth sydd wedi datblygu yn cadw swyn a bioamrywiaeth yr ynys. Os ydych chi'n mynd i ymweld ag ef, byddan nhw'n rhoi cyfres o gyfarwyddiadau i chi tra'ch bod chi yno, fel peidio â bwydo'r dingoes. Mewn gwirionedd, arwyddair yr ynys yw, cyhyd â'ch bod yn aros arni, y dylai eich presenoldeb fod mor llai gweladwy ac mor llai niweidiol â phosibl.

Ynys Magnetig, ynys y newidiadau mewn cwmpawdau

Koala ar yr Ynys Magnetig

Daw ei enw Ynys Magnetig o pryd Sylwodd James Cook ym 1770 fod cwmpawd ei long wedi ei newid wrth basio gerllaw, am yr hyn a alwodd yn “effaith magnetig”, ers hynny ymchwiliwyd i darddiad y digwyddiad, ond ni ddarganfuwyd esboniad. Yn bersonol, credaf fod yr "effaith magnetig" hon yn dod o'i 23 o draethau a 300 diwrnod heulog y flwyddyn, nad yw'n caniatáu iddo gael ei fagneteiddio ganddyn nhw na chan y koalas? Ac mae mwy na hanner yr ynys wedi cael ei ddatgan yn barc cenedlaethol, i amddiffyn yr anifeiliaid hyn.

Ynysoedd y Sulgwyn, neu'r riff rhwystr mawr

Dydd Sul

Mae Ynysoedd y Sulgwyn yn grŵp o 74 o ynysoedd sy'n ffinio â'r Great Barrier Reef, a chan ddyfroedd gwarchodedig y môr dwyreiniol, mae rhai o'r rhain yn stribedi o dywod cwrel coeth iawn, wedi'u dal gyda'i gilydd gan wreiddiau un goeden palmwydd.

Y baradwys drofannol hon yw'r gyrchfan ramantus gyda'r nifer fwyaf o gynigion priodas a mis mêl fesul metr sgwâr, felly os ydych chi'n bwriadu teithio gyda'ch partner rydych chi eisoes yn gwybod beth sy'n cyfateb. Aborigines yr ynysoedd yw'r Ngaro sydd ymhlith yr hynaf a gofnodwyd yn Awstralia.

Ayers Rock, carreg estroniaid

Carreg gysegredig ULURU

Fe wnaeth y ffilm Encounters in the Third Phase (1977) boblogeiddio'r graig hon, y garreg fwyaf yn y byd, lle cysegredig i'r aborigines Aangu ac y mae ei enw Uluru.

Mae ffurfiant y creigiau yn codi 348 metr uwchben y ddaear, ac 863 metr uwch lefel y môr, er bod y rhan fwyaf ohono o dan y ddaear. Mae amlinelliad y monolith, sy'n newid lliw yn ôl gogwydd pelydrau'r haul, yn mesur 9.4 cilometr. Mae trigolion traddodiadol yr ardal yn trefnu teithiau tywys ar y ffawna, y fflora lleol a'r chwedlau brodorol.

Llwybr y cefnfor gwych

Llwybr y Cefnfor Mawr gyda morfil

Un arall o'r lleoedd nodweddiadol i fwynhau twristiaeth yn Awstralia yw'r llwybr cefnfor gwych nad yw'n ddim i'w genfigennu at y 66 yn yr Unol Daleithiau.

Mae Llwybr y Cefnfor Mawr yn rhedeg o Melbourne i Adelaide ar hyd arfordir de-ddwyreiniol Awstralia, gan gysgodi'r môr a'i monolithau enfawr. Byddwch yn pasio rhwng rhaeadrau trwy goedwig ffrwythlon Parc Cenedlaethol Otway a byddwch hyd yn oed yn gallu gweld morfilod yn Warrnambool, gan fynd heibio clogwyni Cape Bridgewater ... byddwch yn ofalus, oherwydd byddwch hefyd yn mynd heibio gan demtio gwinllannoedd a gwindai gyda'r gwinoedd gorau Awstralia. Gadewch y poteli rydych chi'n prynu amdanyn nhw pan fyddwch chi wedi cyrraedd pen eich taith.

Parc Cenedlaethol Kakadu, paentiadau hynaf o ddynolryw

Paentiadau

Y Parc Cenedlaethol Cocatŵ, yn y Gogledd, dim ond yn y tymor sych y gallwch chi ymweld â nhwO fis Mai i fis Medi, yn nhymor y glawog nid yw'n bosibl cyrchu llawer o ardaloedd. Mae ei faint yn cyfateb i faint Talaith Israel a chredir ei fod yn cynnwys 10% o gronfeydd wrth gefn wraniwm y byd.

Rhan fwyaf diddorol y parc yw'r gorlifdiroedd, gyda'i grocodeilod morol a chrocodeilod Johnston, sydd, diolch byth, yn cysgu'r rhan fwyaf o'r dydd. Hefyd yn werth ei nodi mae paentiadau ogofâu Ubirr, Nourlangie a Nanguluwur y mae dyn yn byw ynddynt yn barhaus am fwy nag 20.000 o flynyddoedd.

Tasmania, twristiaeth antur

Tasmania

Mae Tasmania yn dalaith yn Awstralia, sy'n cynnwys ynys gyfan Tasmania ac ynysoedd bach cyfagos eraill. Mae'r rhanbarth hwn yn gyfoethog o chwedlau troseddwyr, arloeswyr, cofnodwyr, glowyr ac, yn ddiweddar, gweithredwyr amgylcheddol.

Mae ei natur heb ei ddifetha, gastronomeg a gwinoedd yn sefyll allan, gyda dinasoedd bach ag aer glân. Mae arfordir gorllewinol Tasmania yn wych ar gyfer gwyliau anturus, gan ddisgyn dyfroedd gwyllt Afon Franklin. Rwyf wrth fy modd â'r syniad o'r trên hanesyddol o Queenstown.

Pa lefydd fyddech chi'n eu hargymell ar gyfer golygfeydd yn Awstralia? A fyddech chi'n ychwanegu mwy o'r rhai rydyn ni wedi'u crybwyll? Gadewch eich profiad i ni.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   naomi meddai

  Hwn oedd y gorau i fynd i Awstralia, roeddwn i wrth fy modd yn fawr.