Afon Uchel, natur a lluniau

Canada Mae'n wlad sydd â thirweddau hyfryd, yn enwedig os ydych chi'n hoffi cardiau post llynnoedd gyda llynnoedd, mynyddoedd, afonydd a choedwigoedd. Mae tirwedd arbennig o hardd yn Afon Uchel.

Mae High River yn gymuned yn rhanbarth Alberta, tua 54 cilomedr o ddinas Calgary, ac mae'n enwog iawn oherwydd yma mae llawer o gyfresi teledu a ffilmiau wedi'u ffilmio. Mae hynny'n iawn, yn High River mae natur a ffilmio.

Afon Uchel

Fe'i henwir am yr afon sy'n croesi trwy'r ddinas. Cyrhaeddodd yr ymsefydlwyr Ewropeaidd cyntaf tua ail hanner y XNUMXeg ganrif, gan ddatblygu ychydig wrth law law yn llaw ag estyniad y trên, ond profodd gynnydd gwirioneddol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Dyna pryd y sefydlwyd diwydiannau.

Yn ffodus, nid oedd y datblygiad hwn yn cysgodi harddwch ei amgylchedd naturiol ac awyrgylch arbennig "Tref fach" nad yw erioed wedi ei gadael. Gallwch weld y Rockies ar y gorwel, a hynny, prin eich bod chi'n gyrru hanner awr o'r ddinas agosaf.

Mewn gwirionedd, heddiw, o Cargary, trefnir teithiau i'r dref fach brydferth hon o'r enw «Cartref Heartland », yn union oherwydd ei fod yn lleoliad ffilmio'r gyfres CBC fwyaf poblogaidd: Heartland.

Heartland yw'r gyfres sydd wedi gwneud High River yn boblogaidd. Mae'r gyfres yn troi o gwmpas bywyd teulu gwlad, ei chynnydd a'i anfanteision mewn tasgau amaethyddol, teuluol a chalon. Mae'n un o sioeau CBC Rhennir y ffilmio a'r rhedeg hiraf rhwng setiau yn Calgary gyda'r stiwdio ranch yn Heartland.

Taith Heartland yn High River

Fel y dywedasom o'r blaen, Dim ond hanner awr o Calgary yw High River Felly naill ai rydych chi'n llogi taith neu rydych chi'n mynd ar eich pen eich hun. Mae'r ffilmio yn digwydd rhwng mis Mai a dechrau mis Rhagfyr a phan fydd pobl y teledu yn cyrraedd, mae popeth yn cael ei drawsnewid. Mae'r gymuned adrodd straeon fach yn mynd i mewn i ddeinameg y teledu.

Dylai cefnogwyr Heartland gychwyn ar daith Hudson ar gyfer y Amgueddfa Highwood. Mae'r Ganolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr yn gweithio y tu mewn i'r amgueddfa hon ac mae pawb yn gwybod am ffilmio er mwyn i chi allu manteisio a sgwrsio â nhw am y gyfres. Y tu ôl i'r amgueddfa hefyd wedi'u parcio ôl-gerbydau felly os oes ffilmio fe welwch rywfaint o weithgaredd diddorol.

Hefyd, mae'r amgueddfa'n quaint ynddo'i hun oherwydd ei bod yn gweithredu yn hen Orsaf Drenau Môr Tawel hanesyddol Canada. Ac mae'n ddiddorol hefyd oherwydd mae arddangosfa sydd nid yn unig yn canolbwyntio ar Heartland ond hefyd ar ffilmiau neu gyfresi eraill a ffilmiwyd yn yr ardal fel Fargo, The Revenant neu Anfaddeuol.

Yn Heartland gall ymwelwyr hefyd weld llawer o'r gwisgoedd o'r gyfres a gwrthrychau pwysig mewn hanes, fel tŷ dol o dymor 7. Hefyd, i'r rhai mwyaf ffanatig, mae yna gêm holi ac ateb sy'n eu rhoi ar brawf. Ac wrth gwrs, mae yna siop anrhegion lle gallwch brynu capiau pêl fas, papurau newydd, addurniadau coed Nadolig a mwy.

Un bloc o'r amgueddfa yw Gwisgwyr Gorllewinol Cerddwyr, ble mae'n cael ei werthu marsiandïaeth swyddogol y gyfres, fel crysau chwys, crysau-t neu galendrau. Yn Olive & Fincha, siop arall, maen nhw hefyd yn gwerthu pethau sy'n gysylltiedig â'r gyfres, gan gynnwys achosion iPhone. Mae'r siop hon ar 3rd Avenue ac mae'r union stryd hon bob amser yn ymddangos yn hanes y teledu, felly rydych chi'n teimlo ychydig yn rhan ohoni ...

Ar y stryd hon hefyd Cinio Maggie, el cinio o'r gyfres. Yn amlwg, nid yw ar gyfer go iawn, ond gallwch chi bob amser edrych trwy'r gwydr a chipio'r set a'i gweithrediad cywrain. Y drws nesaf mae Bartiling and Sons Mercantile a hefyd Antique Mall Hudson ac ychydig ymhellach ar Asiantaeth Teithio Van Born gyda'i ffenestr swynol, sy'n ddelfrydol ar gyfer tynnu lluniau. Ar draws y stryd mae swyddfeydd Hudson Times ac maen nhw'n dosbarthu papurau newydd am ddim.

Un bloc arall yw 4th Avenue. Dyma hi Coffi Collosie, gyda'i weithgynhyrchiad artisan o surop fanila a caramel. Hyfrydwch, medden nhw. Y tu allan i un o waliau allanol y caffeteria mae wedi'i beintio fel bwrdd du fel y gall un adael ei gof yno. Wrth ymyl y caffi mae Llinell Cof Evelyn, bar bach rhyfedd sy'n gweini hufen iâ a brechdanau blasus ac sydd ag addurn retro iawn.

Wedi hynny, ydy, mae'n bryd mynd allan am dro trwy fwy o strydoedd. Ar ryw adeg bydd ein camau yn ein harwain at Parc George Lane, y wefan a ddewiswyd gan yr ysgol uwchradd leol i gynnal eu seremoni raddio, rhywbeth sy'n ymddangos yn y gyfres deledu hefyd. Mae gan y parc gasebo braf a rhan sy'n gweithio fel man gwersylla lle gallwch chi osod eich pabell rhwng Mai 1 a Medi 30.

Y stryd sy'n arwain allan o'r parc yw 5th Avenue ac ar ei diwedd, yn union gyferbyn â Theatr hanesyddol Cymru, mae'r Gwesty Motor High River. Motel bach a chlasurol iawn sy'n ymddangos yn y gyfres rydyn ni wedi bod yn siarad amdani ac yn y ffilm Fubar. Ar gyfer tynnu lluniau, mae'n werthfawr.

Er bod High River yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn y diwydiant adloniant, mae canran fawr o'r ffilmio yn cael ei wneud ar ransh i'r gorllewin o Millarville. Mae'n lle preifat felly ni all rhywun gael mynediad iddo, ond mae gan Millarville, y dref arall hon, ei hanes hefyd, ac felly ei lleoliadau ei hun, sy'n gysylltiedig â sinema a theledu.

Mynd yn ôl i High River a Heartland un Methu gadael heb farchogaeth. Mae'r gyfres deledu yn troi o amgylch ceffylau felly mae'n amhosib gadael heb arbrofi ychydig. Felly gallwn wneud rhywfaint o farchogaeth a bod yn cowboi Am gyfnod. Mae Anchor D Outfitting Ranch yn cynnig marchogaeth a rhentu caban.

Mae'r reidiau hyn ddwywaith y dydd, bob dydd, ar gyfer oedolion a phlant chwech oed a hŷn. Mae'r teithiau cerdded yn gyflwyniad i fywyd y cowboi ond hefyd i wybod y natur hyfryd sy'n amgylchynu'r Afon Uchel, gan gynnwys Rockies.

Felly os ewch chi i Ganada neu os dilynwch y gyfres boblogaidd hon ar-lein, cofiwch y gallwch chi ymweld â hyn yn wych tref quaint Canada.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*