Colombia yw Nadaísmo

dim byd

Yng nghanol yr XNUMXfed ganrif yn Ewrop, yn enwedig yn Ffrainc, datblygodd tuedd lenyddol ac athronyddol newydd o'r enw Diriaethiaeth. Yn gyfochrog, yr ochr arall i Fôr yr Iwerydd, mae'r Dim byd Cefais fy ngeni yn ninas Colombia Medellin yn y 60au.

O'i enedigaeth iawn, cyfansoddwyd Nadaísmo fel gwrthwynebiad llenyddol ac athronyddol i'r amgylchedd diwylliannol a sefydlwyd gan yr academi, yr eglwys a'r traddodiad Colombia. Mae ganddo ei seiliau mewn mudiad llenyddol a ymddangosodd yn y wlad, gyda chynnwys gwych o brotest gymdeithasol. Yn ei enw ef, mae eisoes wedi'i nodi tarddiad a diwedd y grŵp: dim byd. Mae'n fynegiant o genhedlaeth sydd wedi'i phoenydio gan drallod a dieithrio ac y cynigiodd ei haelodau, gyda haelioni a brwdfrydedd, esthetig a ddylai fod ar yr un pryd yn ddinistriol ac yn greadigol.

Roedd Nadaísmo yn gerrynt avant-garde llethol a adolygodd ac a ail-ddehonglodd ystyr bodolaeth ddynol mewn ffordd hollol newydd. Cipiwyd ei holl hanfod a'i neges ym myd celf: theatr, cerddoriaeth ac, yn anad dim, barddoniaeth.

Gonzalo Arango, 'proffwyd' Nadaísmo

Prif hyrwyddwr Nadaism oedd Gonzalo arango (1931-1976), y mae ei ddelwedd yn darlunio pennawd y swydd hon.

Roedd Arango yn awdur, bardd, newyddiadurwr a dramodydd. Yn llysenw 'y Proffwyd' gan ei gydweithwyr ym Mhrifysgol Antioquia, o'i gwmpas ymgasglodd grŵp o bobl ifanc ddelfrydol. Byddai'r rhain yn arwyddo ym Medellín ym 1958 y Maniffesto Cyntaf Nadaism o dan yr arwyddair: "peidiwch â gadael ffydd gyfan nac eilun yn ei lle." Ganwyd felly yn un o'r ychydig amlygiadau gwrthddiwylliannol o Dde America.

Ymhlith ei ffigurau amlycaf, yn ogystal ag Arango, roedd Angel Alberto Escobar, Eduardo Escobar, Darius Lemos, Humberto Navarro y Amilcar Osorio, ymysg eraill. Pob un ohonyn nhw o Antioquia.

Cyhoeddodd y dim byd hynny eu hunain yn anad dim anghydffurfwyr a rhyddfreinwyr, bob amser yn barod i godi eu lleisiau i brotestio yn erbyn y drefn gymdeithasol sy’n teyrnasu: dwybleidioldeb, y bourgeoisie, traddodiadau ceidwadol ... Ond roeddent hefyd yn erbyn chwyldroadau torfol gyda therfynau dotalitaraidd yn ogystal ag yn erbyn ceryntau llenyddol milwriaethus.

beirdd nofwyr

Nadaístas en Cali, 1960. Elmo Valencia, Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo Escobar (X-504 ar y pryd) a Jotamario Arbeláez.
Ffynhonnell: ntc-documentos.blogspot.com

Fodd bynnag, roedd gan Nadaism hefyd gydran eiconoclastig benodol a fyddai'n ennill llawer o wrthgyrff iddo. Wedi'i sbarduno gan eu gwrthodiad gweledol o'r hyn yr oeddent yn ei alw'n "lenyddiaeth Colombia anacronistig," serennodd y Nadaistas llyfr dadleuol yn llosgi yn y Plazuela de San Ignacio ym Medellín ym 1958. Y flwyddyn ganlynol, fe wnaethant feiddio sabotage Cyngres Gyntaf Deallusrwydd Catholig, digwyddiad a arweiniodd at arestio Gonzalo Arango ei hun.

Yn rhyfedd ddigon, byddai 'proffwyd Nadaísmo' yn cael ei geryddu gan ei ddilynwyr ddegawd yn ddiweddarach. Wrth fynegi ei gefnogaeth i'r arlywydd Carlos Lleras-Restrepo, wedi ei frandio yn fradwr. Byddai Gonzalo Arango ei hun yn cefnu ar y symudiad y gwnaeth ef ei hun helpu i'w greu ychydig cyn marw'n drasig mewn damwain car yn 45 oed.

Seiliau Nadaism

maniffesto nofiwr

Manylion clawr Maniffesto Nadaist Cyntaf 1958

Er ei fod yn rhannu llawer o nodweddion ac amcanion ceryntau diwylliannol cyfoes eraill fel y symudiad beatnik Gogledd America neu Dirprwyaeth Ffrengig Camus a SartreMewn gwirionedd, mae Nadaism yn greadigaeth hollol wreiddiol gyda'i bersonoliaeth ei hun. Dyma ei seiliau neu ei brif nodweddion:

Annibyniaeth

Y Nadaism ni fu erioed yn ddarostyngedig nac yn ddarostyngedig i unrhyw sefydliad, ideoleg na phlaid wleidyddol. Agwedd union Arango tuag at fyd gwleidyddiaeth a gostiodd iddo wrthod y nadaistiaid yr oedd wedi rhannu cymaint o anturiaethau a meddyliau â nhw.

Yn yr un modd, roedd yn fudiad gwreiddiol gant y cant ac yn hollol ar wahân i unrhyw feddwl neu ddelfryd Ewropeaidd.

Rupturiaeth

Mae rheolau caeth y byd celf yn clymu yr oedd yn rhaid eu torri. Gwrthododd y beirdd Nadaist barchu'r praeseptau metrig a rhythmig wrth chwilio ffurf fynegiant wahanol, yn fwy afresymol a mwy rhydd.

hwn chwyldro esthetig a mynegiannol daeth hefyd i ryddiaith, a oedd yn canolbwyntio ar yr afresymegol a'r hurt. Mewn ffordd roedd yn archwiliad i chwilio am iaith greadigol newydd.

Dyneiddiaeth

Un o ddibenion mawr Nadaism oedd poblogeiddio diwylliant, tan hynny yn cael ei fonopoleiddio gan ddosbarthiadau dyfarniad Colombia.

Ar y llaw arall, gan ymwrthod yn benodol â thraddodiadau a chrefydd flaenorol, amddiffynodd y Nadaistiaid y gallai dyn wneud hynny byw'n llawn eu bodolaeth heb ildio unrhyw un o'u hopsiynau hanfodol.

Tymhorol

O'r eiliad gyntaf, fe wnaeth y Nadaistiaid feichiogi eu symudiad fel rhywbeth dros dro. Dyma sut y dylai fod: Trwy ddiffiniad, ni all chwyldro bara am byth, ond rhaid iddo farw i wneud lle i'r nesaf. Fel arall, rydych chi'n rhedeg y risg o ddod yn beth rydych chi'n ei gasáu.

Llyfr Gonzalo Arango

O Nothingness to Nothingness (1966), gan Gonzalo Arango

Awduron a gweithiau rhagorol Nadaísmo

Oherwydd ei gyflwr fel crëwr Nadaism, mae gweithiau Gonzalo arango maent yn asgwrn cefn i'r cerrynt llenyddol ac athronyddol hwn. Felly, ymhlith y rhai mwyaf cynrychioliadol mae'r rhai uchod Maniffesto Nadaist cyntaf (1958), Y crysau coch (1959), Rhyw a sacsoffon (1963) a O Dim i Dim byd (1966).

Awduron Nadaist gwych eraill sy'n werth cael eu hamlygu yw'r canlynol:

 • Eduardo Escobar, awdur a bardd toreithiog sy'n parhau i gyhoeddi heddiw. Ymhlith ei weithiau mwyaf cydnabyddedig mae'n werth nodi Dyfeisio'r grawnwin (1966), Nadaism cronig ac epidemigau eraill (1991) a Mae rhydd yn dod i ben (2017).
 • Jaime Jaramillo, ysgrifydd a hanesydd amlwg. Ef oedd awdur, ymhlith gweithiau eraill, ar Rhai agweddau ar bersonoliaeth Colombia (1969).
 • Amilcar Osorio (aka Amilkar U. Yn ddiweddarach) yn cael ei ystyried ynghyd ag Arango fel sylfaenydd gwych y mudiad Nadaist. Yn rhyfedd ddigon, mae ei waith ysgrifenedig yn brin, ond cafodd ei feddyliau a'i fyfyrdodau effaith fawr. Fel Arango, byddai hefyd wedi ymddieithrio o'r Nadaistas a byddai hefyd yn marw cyn pryd ym 1985.
 • Elmo valencia, awdur ynysfa (1967), wedi ystyried hanes ffuglennol y mudiad diwylliannol hwn.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   WILMAN RAIGOZA PATIÑO meddai

  Cofion

  Llongyfarchiadau ar eich gwaith
  Yn ddoe a heddiw, mae ymarfer meddylwyr a beirniaid ein realiti yn berthnasol iawn, hoffwn wybod am y gwahanol agweddau ar feirdd ac ysgrifenwyr yr NADAISTAS yn y 60au, 70au, ymhlith eraill, a'r LLEOEDD LLE EU HYNNY. GATHERED. Mae'n ymddangos i mi ei bod yn bwysig iawn i GOFFA y ddinas.

  Diolch yn fawr iawn am eich sylw a'ch ymateb.