Rhanbarthau daearyddol Colombia

Ynys yng Ngholombia

Fe'i gelwir yn swyddogol fel Gweriniaeth Colombia, mae Colombia yn wlad y gellir ei darganfod yng ngogledd-orllewin De America. Gyda'i fwy na 1.600 cilomedr o arwynebedd arfordirol wedi'i ymdrochi gan foroedd y Caribî a'i 1.300 cilomedr gan y Môr Tawel, rydym yn dod o hyd i sawl un rhanbarthau daearyddol Colombia.

Mae'n rhaid i ni ystyried i wybod pam mae Colombia yn hysbys, yn anad dim, am ei amrywiaeth o fflora a ffawna yn ei gwahanol ranbarthau, sydd ddwywaith maint Ffrainc, gan gynnwys y rhai adnabyddus archipelagos o Providencia a San Andrés.

Sawl rhanbarth sydd gan Colombia?

Mae Colombia mewn sefyllfa ddaearyddol freintiedig: mae wedi'i leoli yn yr hyn a elwir yn altiplano (llwyfandir ardal fawr ar uchder mawr) yng ngogledd yr Andes. Yn yr ardal hon mae lle gallwn ddod o hyd i Bogotá, prifddinas y wlad ryfeddol hon a lle mae'r rhan fwyaf o'i phoblogaeth wedi'i chrynhoi.

Yn rhanbarthau daearyddol Colombia gallwn ddod o hyd i wahanol wrthgyferbyniadau megis, er enghraifft, copaon uchel y mynyddoedd mewnol wedi'u capio gan eira uwchben y coedwigoedd sy'n llawn fflora brodorol. Ar y llaw arall, y tirweddau gwledig mwyaf traddodiadol, lle'r oedd y boblogaeth yn tyfu coffi ac ŷd, yn y drychiadau mwyaf canolradd.

Rydym yn cwrdd â'r wlad gyda'r y boblogaeth Sbaeneg fwyaf yn Ne America, y mae ei phoblogaeth wedi'i dosbarthu trwy gydol ei estyniad mewn pum rhanbarth gwahanol, yr ardaloedd metropolitan gorau.

Felly, mae 5 rhanbarth daearyddol Colombia yn: arfordir y Caribî, arfordir y Môr Tawel, rhanbarth yr Andes, rhanbarth Llanos Orientales a rhanbarth yr Amason. Ymhob un ohonynt gallwn ddod o hyd i weithgareddau gwahanol ac unigryw a fydd yn ein helpu i ddeall agweddau pwysicaf pob rhanbarth.

5 rhanbarth daearyddol Colombia

Isod mae gennych restr a disgrifiad gyda phrif nodweddion pob un o'r rhanbarthau daearyddol Colombia.

Arfordir y Caribî

Arfordir y Caribî

Y parth arfordirol a'r savannas sydd i'w cael y tu mewn i'r rhanbarth hwn, ymhlith pigau'r Andes sy'n fwy i'r gogledd a'r caribî, wedi'i amgylchynu'n ysgafn gan natur hollol hudol. Yma ni fyddwn yn gallu dod o hyd i gopaon mynydd mwy na 300 metr uwch lefel y môr, heblaw am y Sierra Nevada o Santa Marta.

Mae'r rhanbarth hwn yn llawn nentydd, corsydd (corsydd), afonydd, camlesi a gwastadeddau y mae eu meintiau a'u siapiau'n amrywio'n barhaus. Os ymwelwn â'r rhanbarth hwn, gallwn fanteisio ar hinsawdd gynnes sy'n achosi i'r pridd fod yn anialwch mewn rhan fawr o benrhyn "La Guajira".

Yn rhanbarth y Caribî hwn fe welwn ddinasoedd adnabyddus fel Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Ynys San Andrés ac Antigua Providencia, yn ogystal â sawl allwedd ac ynys sy'n rhan o ardal Caribïaidd y wlad hon. Ydych chi'n gwybod gweddill Ynysoedd Colombia?

Arfordir y Môr Tawel

Môr Tawel Colombia

Yn y rhanbarth hwn, yr hyn sy'n denu ein sylw fwyaf yw ei jyngl arfordirol wedi'i amgylchynu gan mangrofau, gydag un o'r hinsoddau glaw cryfaf yng ngwlad Colombia. Mae'n meddiannu ardal fawr o'r wlad, ymhlith y ffiniau Panama a Colombia teithio'r wlad i'r de i Ecwador.

Mae'n ardal eithaf ynysig, sy'n caniatáu i'r ecosystemau morol a'r jyngl afieithus, y gallwn ddod o hyd iddynt yma, fod mor fywiog. Yn y rhanbarth hwn gallwn ddod o hyd i'r taleithiau sy'n hysbys wrth enw Chocó, Cauca, Valle a Nariño.

Mae'n rhanbarth heddychlon heb lawer o boblogaeth heb ddim ond un ddinas sy'n weithgar yn economaidd: Buenaventura Dyma'r porthladd morwrol pwysicaf yn y wlad, lle mae'r rhan fwyaf o'r mewnforion a'r allforion yn cael eu gwneud yn ardal y Môr Tawel.

Gallwn hefyd ddod o hyd i borthladd arall yn y Arfordir Tumaco, yn nhalaith Nariño, o ble y gallwn weld y ynysoedd Malpelo, Gorgonilla a Gorgona, sydd hefyd yn perthyn i'r rhanbarth hon o wlad Colombia.

Rhanbarth yr Andes

Rhanbarth Andean Colombia

Yn hyn o Rhanbarth Colombia Dyma lle byddwn yn dod o hyd i fwy o boblogaeth a, hefyd, mwy o arwynebedd mynyddig yn perthyn i'r Andes, a dyna enw'r rhanbarth hwn. Is ardal yn cwmpasu'r tair mynyddoedd, gan gyrraedd lefel uchel o ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd er gwaethaf bod mewn ardal mor fynyddig.

Yn y rhanbarth hwn rydym yn dod o hyd i brif ddinasoedd y wlad, gan gynnwys y prifddinas Bogotá, trobwynt yn y datblygiad ar sawl lefel o wlad Colombia. Er gwaethaf bod mewn ardal fynyddig, gallwn ddod o hyd i wahanol ardaloedd o fewn yr adnabyddus "Parc Cenedlaethol Cocuy”, Lle gallwn gynnal gwahanol weithgareddau fel llwybrau clasurol a chwaraeon, megis caiacio, ogofa, ac ati.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy, dyma ni'n eich gadael chi gyda'r seigiau nodweddiadol rhanbarth yr Andes.

Rhanbarth y Gwastadeddau Dwyreiniol

Gwastadeddau dwyreiniol Colombia

Rhain "Gwastadeddau dwyreiniolA yw gwastadeddau Colombia a Venezuela, sy'n ffurfio savannas Afon Orinoco. Yn y rhanbarth hwn gallwn ddod o hyd i'r taleithiau Arauca, Casanare, Vichada a Meta. Mantais y mae llawer o bobl yn ei chael yn y gwastadeddau hyn yw eu poblogaeth fach, mae'r mwyafrif ohonynt wedi ymgartrefu yn y Cordillera dwyreiniol.

Mae'r gwastatiroedd hyn wedi ennyn diddordeb mawr, yn ddiweddar, diolch i'r meysydd olew a ddarganfuwyd yn yr Ardaloedd Arauca a Casanare. Mae'r caeau hyn wedi denu llawer o ymsefydlwyr newydd i'r rhanbarth hwn gyda'r bwriad o'i ecsbloetio a chynyddu ei ddatblygiad economaidd.

Gallwn hefyd ddod o hyd i'r ddinas o'r enw "y drws ffrynt”I'r gwastadeddau hyn ym mharth Colombia, dinas Villavicencio, sydd hefyd yn brifddinas talaith Meta. Gallwn hefyd ddod o hyd i ddinasoedd fel Acacías a Villanueva, lle gallwn gynnal gwahanol weithgareddau sy'n ein cysylltu â natur ac yn hyrwyddo ein hymlacio a'n datgysylltu.

Rhanbarth amazon

Mae'r Amazon yn un o ranbarthau daearyddol Colombia

Mae'n un o'r rhanbarthau Colombia mwyaf adnabyddus yn y byd ac nid yn unig am ei ardal fawr, sy'n fwy na rhanbarth y Gwastadeddau dwyreiniol a'r rhanbarth lleiaf poblog i gyd, ond ar gyfer yr holl ffawna a fflora y gallwn ddod o hyd iddynt ynddo.

Rydym yn wynebu a rhanbarth o fwy na 200.000 cilomedr sgwâr, lle gallwn ddod o hyd i nifer o gymunedau brodorol wedi'u lleoli ger yr holl afonydd sy'n croesi jyngl yr Amason o'r top i'r gwaelod. Yn cwmpasu'r taleithiau Caquetá, Putumayo, Guanía ac Amazonas, ymhlith eraill, lle mae'r ymsefydlwyr yn y wladwriaeth olaf yn ffurfio cyfanswm poblogaeth y rhanbarth hwn.

Mae ei hinsawdd yn gyson trwy gydol y flwyddyn: mae'r gwres yn rhwystro masnach a da byw amaethyddol, tra bod lleithder a glaw yn uchel yn ystod holl fisoedd y flwyddyn. Yn y rhanbarth hwn fe welwn a dinas o'r enw "Leticia", sy'n cyflawni dwy swyddogaeth: bod yn brifddinas talaith Amazonas ac, yn ei dro, cael porthladd ar Afon Amazon gyda gweithgaredd uchel.

Mae gan y ddinas Colombia hon, er gwaethaf ei maint bach, gyfrifiad o oddeutu 37.000 o drigolion, ac nid yn unig o genedligrwydd Colombia. Yr ardal hon yw'r pwynt a elwir yn “Tri Ffin”, Yn ardal lle Colombia, Brasil a Periw maent yn cwrdd.

Yn yr ardal hon, mae gweithgaredd economaidd Leticia yn cynnwys bod yn bwynt prynu a gwerthu, diolch i'w borthladd, o'r holl bysgod trofannol sy'n cael eu dal yn yr ardal honno ac sy'n gwasanaethu fel pwynt mynediad i'r wlad a'r cyfandir ar gyfer y pysgod hyn.

Yn rhanbarth yr Amazon gallwch hefyd ddod o hyd i wahanol anturiaethau i fyw o fewn gwahanol lwybrau, canyons fel Angostura neu o fewn y Parc Cenedlaethol ei hun. Chiribiquete, sydd ag ardal mor fawr fel nad oes unrhyw un yn eich sicrhau o'r holl fathau o blanhigion ac anifeiliaid y gallwch ddod o hyd iddynt ynddo.

Ydych chi eisoes yn gwybod beth yw'r rhanbarthau daearyddol Colombia? Pa un sydd orau gennych chi?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

23 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   MARIA ESTHER RICO meddai

  Yn rhanbarth yr Andes mae'r Nevado del Cocuy, yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf mae wedi colli bron i 40% o rew oherwydd cynhesu byd-eang, mae'r dadmer hwn yn frawychus i'r rhanbarth, yn yr un modd mae morlyn Tota wedi bod yn sychu oherwydd diwydiannu

 2.   daniel347 meddai

  Mae'r dudalen hon yn ymddangos yn braf i mi gan ein bod ni'n gallu dysgu am holl ranbarthau daearyddol Colombia lle maen nhw'n nodi pethau penodol trwy gyflwyno cyfrifon gwyddonol sydd wedi'u datblygu'n dros dro iawn yng nghymdeithas necrisifying y blaned ddaear.

 3.   ieica meddai

  Mae'r wybodaeth yn dda iawn ond nid oedd ganddo'r agweddau daearyddol dynol

 4.   Gofynnaf am baw chichi meddai

  dsffffffgfdh

 5.   Gofynnaf am baw chichi meddai

  Fe wnes i ddod o hyd i ddolur rhyddaaaaaa
  Sofea ddim hyd yn oed os oedden nhw'n graddio fi 4.0, wnaethon nhw ddim graddio 1.0 y boi aser popo i mi ar eu tudalen

 6.   RUTH meddai

  Mae angen i mi osod map o'r rhanbarthau ond fel arall roedd yn iawn

 7.   maes ana maria meddai

  Y peth gwaethaf am y pyjiana hwn yw estoooo guacatelaa hahaha, mae'n wir, nid yw'n dweud dim am Colombia.

 8.   maria camila garzón gil meddai

  diolch am wneud y rhanbarthau hynny i helpu fy mrodyr i ddiolch

 9.   paula meddai

  gweld a ydych chi eisiau nodyn plant ar gyfer telyneg:
  ee ac
  ee ac
  aa gg ff e
  ee gb
  ee gb
  efedcba
  fe'i gelwir yn chwilod duon

 10.   Joni meddai

  gogle fel

 11.   Joni meddai

  yn ddrwg iawn

 12.   paola heilen meddai

  Diolch yn fawr iawn diolch i'r dudalen hon roeddwn wedi gallu dod o hyd i'r hyn yr oeddwn ei eisiau, diolch am y buddion y mae'r dudalen hon yn eu rhoi inni

 13.   juanca meddai

  colombia ysblennydd …… ♥

 14.   edwin meddai

  mae gwael yn cam-ffitio'r rhai sy'n dweud bod y dudalen hon yn ddrwg dwi'n dychmygu eu bod nhw'n blaid o lyffantod

 15.   Maria Jose Herrera RODRIGUEZ meddai

  diolch am ddysgu hynny inni

 16.   Cwn a chathod meddai

  Wel, roeddwn i wir yn ei hoffi, diolch

 17.   jhon-tk-@hotmail.com meddai

  mae'n cŵl iawn

 18.   Charles Albert meddai

  Mae Cinthiya yn vova neu a yw hi'n gwybod beth ysgrifennodd: (

 19.   Charles Albert meddai

  da hynny

 20.   Angel meddai

  Mae gan yr super da hwn yr hyn sydd ei angen arnaf

 21.   Anonimo meddai

  Mae'n dda iawn mae un yn dod o hyd i good.things.and fel y mae pob un o'r rhanbarthau yn ei ddisgrifio.

 22.   valeria cano medina meddai

  helo sut wyt ti beth wyt ti'n ei wneud

 23.   brochero angela meddai

  ANGHYWIR POPETH Y GALLWN NI WYBOD YMA