Y tri phrif faes awyr yng Ngholombia

Maes awyr El Dorado

Y prif dri Meysydd awyr Colombia Maent wedi'u lleoli yn y brifddinas Bogotá ac yn ninasoedd Aberystwyth Medellin y Cartagena o India. Dyma'r tair canolfan boblogaeth bwysicaf yn y wlad y mae nifer fawr o dwristiaid rhyngwladol yn teithio iddynt bob blwyddyn.

Yn gyfan gwbl, mae 14 o feysydd awyr rhyngwladol yn gweithredu ledled y wlad yn ogystal â 284 o feysydd awyr cenedlaethol a rhanbarthol. O'r olaf, mae'r mwyafrif yn cofrestru traffig o lai na 20.000 o deithwyr y flwyddyn ac mae naw ohonynt yn filwrol. Dim ond cant o feysydd awyr Colombia sy'n cael eu rheoli gan weinyddiaethau a chyrff cyhoeddus, mae'r gweddill yn breifat.

Maes Awyr Rhyngwladol El Dorado, Bogotá

Maes awyr y brifddinas (cod IATA: BOG) yw'r prif borth i deithwyr rhyngwladol i Colombia. y trydydd maes awyr prysuraf yn America Ladin, dim ond meysydd awyr Dinas Mecsico a Sâo Paulo-Guarulhos (Brasil) sy'n rhagori arno.

Fe’i hagorwyd ym 1959 i gymryd lle’r hen Erodrom to. Bedyddiwyd ef ag enw El Dorado er anrhydedd i hen chwedl y ddinas a gollwyd yn y jyngl yn llawn cyfoeth.

Mae Maes Awyr Rhyngwladol El Dorado tua 15 cilomedr i'r gorllewin o Bogotá ac ar uchder o 2.648 metr uwch lefel y môr. Mae oddeutu 35 miliwn o deithwyr a mwy na 700.000 tunnell o gargo yn mynd trwy ei gyfleusterau bob blwyddyn.

Maes awyr El Dorado Bogota

Avianca yw'r pwysicaf o'r cwmnïau hedfan sy'n gweithredu ym Maes Awyr Rhyngwladol El Dorado Bogotá.

Mae tua 30 o gwmnïau hedfan yn gweithredu yn y maes awyr hwn. Yr amlycaf yw Avianca, Cludwr baneri Colombia, sy'n cysylltu prifddinas y wlad â nifer o gyrchfannau domestig a rhyw ddeg ar hugain o ddinasoedd America ac Ewrop. Er 1981 mae Avianca yn gweithredu ei holl hediadau o'i derfynfa ei hun ar wahân i'r gweddill. Gelwir y derfynfa hon Terfynell 2 (T2) o Terfynell Pont Awyrol. Mae gweddill y cwmnïau'n gweithio yn yr ail derfynell, o'r enw Terfynell 1 (T1).

Mae maes awyr Bogota wedi derbyn nifer o wobrau a chydnabyddiaeth ryngwladol am ansawdd ei wasanaeth a'i gyfleusterau, a gafodd eu hailfodelu a'u moderneiddio yn 2017.

Ers rhai blynyddoedd bellach, mae prosiect wedi bod ar y gweill sy'n ystyried y posibilrwydd o adeiladu ail faes awyr ar gyfer prifddinas Colombia. Mae lleoliad posibl yr un dyddiad a dyddiad cychwyn y gwaith yn gwestiynau sy'n dal i gael eu penderfynu.

Maes Awyr Rhyngwladol José María Córdova, Medellín

Yr un yn ninas Medellín yw'r ail bwysicaf o'r meysydd awyr yng Ngholombia. Ei enw yw Maes Awyr Rhyngwladol José María Córdova (Cod IATA: MDE), er anrhydedd i un o benseiri enwocaf y rhyfeloedd a arweiniodd at y Annibyniaeth Colombia: José María Córdova, yr «Arwr Ayacucho».

Colombia maes awyr Medellin

Y tu mewn i derfynfa ryngwladol maes awyr José María Córdova ym Medellín, gyda'i do digamsyniol

Mae'n faes awyr cymharol fodern, ers iddo gael ei adeiladu ym 1985. Mae wedi'i leoli ym mwrdeistref Rionegro, yn adran Antioquia, o fewn terfynau ardal fetropolitan Medellín. Mewn egwyddor fe’i cenhedlwyd i osgoi dirlawnder y Maes awyr Olaya Herrera, sy'n dal i fod ar waith heddiw.

Mae mwy na 9 miliwn o deithwyr yn defnyddio gwasanaethau a chyfleusterau'r maes awyr hwn bob blwyddyn. Mae ganddo derfynell sydd wedi'i neilltuo'n benodol i wasanaethu hediadau domestig ac un arall ar gyfer hediadau rhyngwladol. Yn yr ystyr hwn, mae ei cysylltedd, gyda thri ar ddeg o lwybrau rheolaidd i wahanol gyrchfannau ar gyfandir America ynghyd â chysylltiad rheolaidd â maes awyr Adolfo Suárez ym Madrid, Sbaen.

Ar hyn o bryd rheolir Maes Awyr Rhyngwladol José María Córdova gan Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

Maes Awyr Rhyngwladol Rafael Núñez, Cartagena

Gyda bron i chwe miliwn o deithwyr y flwyddyn, y trydydd o feysydd awyr Colombia yw'r Maes Awyr Rhyngwladol Rafael Núnez (Cod IATA: CTG), yn ninas Cartagena. Mae'n cymryd ei enw o Cymdogaeth Cartagena yn Rafael Núñez, a fedyddiwyd felly yn ei dro er anrhydedd i lywydd y wlad deirgwaith.

Maes awyr Cartagena de Indias

Maes Awyr Rhyngwladol Rafael Núñez de Cartagena, un o'r rhai a dyfodd gyflymaf yn ystod y blynyddoedd diwethaf

Mae ei osodiadau cyntaf yn dyddio o 1947, gan arwain at yr hyn a elwid Maes awyr Crespo, un o'r meysydd awyr mawr cyntaf yng Ngholombia, sy'n eiddo cyhoeddus. Ailenwyd ei enw cyfredol ym 1986 a'i breifateiddio ddegawd yn ddiweddarach. Ar hyn o bryd, mae Maes Awyr Rhyngwladol Rafael Núñez yn cael ei reoli o dan y ffigur consesiwn gan y Sociedad Aeroportuaria de la Costa SA (SACSA).

Llwyddiant y maes awyr hwn, sydd wedi arwain at ddad-wneud y Cali Fel y trydydd yn y wlad, mae i raddau helaeth oherwydd rheolaeth gywir ac ysgogiad economaidd twristiaeth ryngwladol, sydd ers 2000 wedi gosod ei olygon ar draethau'r Caribïaidd Colombia.

Mae'r nifer cynyddol o deithwyr a llwybrau awyr wedi arwain rheolwyr maes awyr Cartagena de Indias i ystyried cyfyng-gyngor ehangu cyfleusterau'r maes awyr presennol neu adeiladu maes awyr newydd ger tref Bayunca, i'r gogledd o'r ddinas.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*