Cinio Nadolig yng Nghiwba

La navidad Mae'n amser arbennig iawn i fod oddi cartref, ar drip, ar wyliau. Yn bersonol, rydw i wrth fy modd yn treulio'r gwyliau mewn gwlad arall, mewn diwylliant arall. Rydych chi bob amser yn byw yn wahanol. Felly, heddiw, rydyn ni'n pendroni sut mae'r Nadolig yn cael ei fyw yn y Caribî a beth yw'r Cinio Nadolig yng Nghiwba.

Mae Cuba yn wlad sydd â thraddodiad Cristnogol, felly byddwn yn sicr o ddod o hyd i draddodiadau tebyg iawn i'r rhai Sbaenaidd. Neu ddim? Gawn ni weld.

Cristnogaeth yng Nghiwba

Er bod rhyddid crefyddol mawr ar yr ynys, mae'r Wladfa wedi gadael argraffnod Cristnogol cryf arni. Fodd bynnag, mae'r fasnach gaethweision o Affrica hefyd wedi cynhyrchu cynllun diddorol a syncretiaeth grefyddol fawrFelly mae yna lawer o grefyddoldeb Affrica ar yr ynys.

Gwelir hyn, er enghraifft, yn arfer santeria, cwlt o Affro-Giwbaiaid y bu'n rhaid i ddynion a menywod o Affrica, yn y cyfnod trefedigaethol, ymarfer cuddio.

Heddiw, wrth gwrs, nid yw hyn yn wir, ac mae Santeria yn cyd-fynd â Chatholigiaeth. Dywed yr Eglwys fod a Mae 60% o boblogaeth Ciwba yn Gatholig. Mae yna hefyd Brotestaniaid, eglwysi amrywiol, Mwslemiaid, Iddewon a Bwdistiaid, dim ond i enwi'r credoau pwysicaf.

Mae hefyd yn wir bod o'r Chwyldro Ciwba roedd arferion crefyddol yn gyfyngedig ac ers hynny nid oedd yn hawdd iawn ymarfer unrhyw grefydd. Fesul ychydig, gyda marwolaeth y degawdau a newidiadau'r byd, roedd y sefyllfa hon yn newid ac roedd yna rywfaint cymod rhwng y Wladwriaeth a'r Eglwys Gatholig yn benodol a chrefyddau yn gyffredinol.

Nadolig yng Nghiwba

Pan feddyliwch am nifer y Nadoligau rydych chi wedi'u dathlu, nifer yr addurniadau, coed, goleuadau ac anrhegion rydych chi wedi'u gweld yn eich bywyd ... rydych chi'n meddwl tybed sut ydyw Mae'r Nadolig yng Nghiwba yn ddathliad cymharol ddiweddar. Ac ydy, ydyw. Ac mae'n rhaid i'r rheswm ymwneud â'r hyn sydd gennym yn yr adran flaenorol. Am gyfnod hir ni chafodd crefydd ei hannog o gwbl, os na chafodd ei gwahardd.

Y gwir yw nad yw'r mwyafrif o Giwbaiaid yn poeni fawr ddim am ddathliadau crefyddol ar ddiwedd y flwyddyn. Mae yna hyd yn oed y rhai sydd hefyd ychydig yn ddig bod y rhan hon o'r Nadolig am gyfnod yn fwy presennol ac yn digwyddiad masnachol yn fwy na chrefyddol. Y ddau.

Nid yw'r Nadolig yn y byd gorllewinol bellach yn ddim ond eiliad o gyfarfod, cymundeb â'r llall a theimladau a dymuniadau da. Am amser hir, mae wedi bod yn mynd trwy roddion, treuliau, pryniannau ... ac yng Nghiwba yr hyn sy'n llai niferus yw arian. Felly, mae yna blaid y mae prynwriaeth yn eich annog i ddathlu ond nid oes gennych yr arian amdani. Hafaliad gwael.

Ond a yw'n anghywir treulio Nadolig heb arian? Wrth gwrs, ni ddylai fod felly bob amser, os gofynnwch imi. Felly beth sy'n dda amdano Mae'r Nadolig yng Nghiwba yn ymwneud yn fwy ag aduniad teuluol a threulio peth amser o safon gydag anwyliaid a ffrindiau na gyda chyfnewid rhoddion yn genfigennus. Felly os ydych chi'n chwilio am a nadolig anfasnachol, Cuba yw'r gyrchfan a nodwyd.

Rhaid dweud hynny Heddiw fe welwch fwy o ysbryd y Nadolig yn y strydoedd, gydag addurniadau a phethau. Er enghraifft, yn y Calle Obispo poblogaidd neu yn Old Havana mewn hongian garlantau cyffredinol neu mae coed Nadolig a dynion eira yn ymddangos mewn siopau. Y tu allan i'r fan hon, mae'n anghyffredin iawn gweld addurniadau a heb sôn am orymdeithiau neu seremonïau goleuo goleuadau lliw. Cyfnewid cyfarchion â'r cymdogion? Naill ai.

Mae rhai pobl yn gosod y goeden Nadolig yn eu cartrefi ond efallai na fydd anrhegion oddi tani a dim anrhegion i'w cyfnewid. Wrth gwrs, mae gan bwy bynnag sydd â choeden reolwr. Ni welwch Santa Claus yn unman, ac ni fyddwch yn clywed carolau Nadolig nac yn gweld cardiau Nadolig. Y tu hwnt i'r arian sy'n cael ei wario ar rywbeth arall, nid oes unrhyw arferiad.

Hefyd, er ei fod yn wyliau Catholig / Cristnogol mae'r rhai sy'n ymarfer Santeria fel arfer yn treulio'r dyddiau hynny gyda'u teulu hefyd. Er gwaethaf y ffaith nad yw crefydd a’r Wladwriaeth heddiw yn ymladd, y gwir yw nad yw Catholigiaeth wedi gallu dychwelyd at nifer y ffyddloniaid a oedd ganddo cyn y Chwyldro, ac nid oes ganddo’r arian ar gyfer pleidiau, digwyddiadau ac eraill, felly. mae'r dathliad fel arfer yn cael ei leihau i fwyd gyda'r teulu a'r plant ddim yn mynd i'r ysgol.

Y diwrnod pwysicaf yw Nos Galan, llawer mwy na'r Nadolig, dim ond oherwydd ei fod bob amser wedi'i ddathlu ac na chafodd ei wahardd erioed. Yn ddiweddarach, o fewn y byd Cristnogol, yr eiliad bwysicaf yw Noswyl Nadolig, fel mae'n digwydd mewn llawer o wledydd eraill America Ladin. Llawer mwy na Rhagfyr 25, noson y 24ain yw'r foment lle mae'r teulu'n aduno a mwynhau a Cinio Nadolig yng Nghiwba.

Cinio yw bwyd traddodiadol Ciwba a y dysgl fwyaf cyffredin yw porc. Os yw'r teulu'n fawr, mae hyd yn oed yr anifail cyfan wedi'i goginio ac fel arfer mae'n cael ei weini llyriad, llysiau a reis wedi'u ffrio. Rydych chi hefyd yn bwyta mochyn sugno, porc rhost gyda reis a ffa du, llyriad, croquettes ...

Ar gyfer pwdin yn ymddangos y pwdin reis neu datws melys, fflanweithiau rhai cacen siocled wedi'i socian yn dda mewn si, y si nad yw wedi meddwi. Yn sylfaenol mae'n ymwneud â pharti, dod at ein gilydd, bwyta, yfed, dawnsio, chwarae gemau hwyl a threulio'r nos.

Ac os, os oes anrhegion maent yn cael eu hagor ar ôl 12 yn y nos. Felly, mae popeth yn dechrau tua 9:10 p.m. gyda swper, yn parhau gyda phwdin, cerddoriaeth a sgyrsiau ac yn gorffen rywbryd yn y bore ar ôl agor yr anrhegion a pharhau â'r cyfarfod.

Ond onid oes unrhyw fath o ddathliad poblogaidd? Ie, y Parrandas. Mae Rhagfyr 24 yn cael ei ddathlu Y partïon, ond nid ydyn nhw'n perthyn i'r Nadolig, dim ond ar Noswyl Nadolig maen nhw'n cwympo ac yna maen nhw'n dod yn fwy poblogaidd. Y rhai mwyaf poblogaidd yw'r Parrandas de Remedios, gyda thân gwyllt a phopeth. Ac maen nhw'n brydferth, cymaint felly UNESCO wedi eu cynnwys yn ei restr o Treftadaeth Anniriaethol Dynoliaeth.

Fel y gwelwch, Nid yw'r Nadolig yn amser gwael i fynd ar daith i Giwba. Nid yw'r byd yn stopio, fel mewn lleoedd eraill, nid yw'n fasnachol ond yn gymdeithasol iawn. Ac mae cinio Nadolig yn draddodiadol iawn felly os oes gennych chi'r ffortiwn i'w rannu gyda theulu o Giwba, byddwch chi'n bwyta'n dda iawn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*