Tarddiad y Llyfrgell

Mae tarddiad y llyfrgell mor hen â tharddiad y llyfrgell ei hun ysgrifennu. Wrth i fodau dynol weld yr angen i ddogfennu pethau, roeddent hefyd yn deall pwysigrwydd arbedwch y dogfennau hynny ar gyfer y dyfodol.

Daw'r llyfrgell eiriau o'r Groeg beibl (llyfr) A thekes (caja). Ond nid oedd y pobl Hellenig hynafol a greodd y temlau rhyfeddol hyn o ddiwylliant a gwybodaeth, ond rhaid inni fynd yn ôl ymhellach fyth, yn benodol bron i dair mil o flynyddoedd. Felly, os ydych chi eisiau gwybod tarddiad y llyfrgell, rydym yn eich gwahodd i barhau i ddarllen.

Tarddiad y llyfrgell: wedi'i gysylltu â'r temlau

Hyd y gwyddom, ganwyd ysgrifennu yn y ffrwythlon Mesopotamia, a oedd, yn fras, yn meddiannu'r hyn sydd bellach yn diriogaethau Irac a Syria. Hon oedd y bedwaredd mileniwm CC ac roedd math pictograffig, hynny yw, roedd yn cynrychioli gwrthrychau gan eiconau wedi'u tynnu. O bopeth yr ydym wedi'i ddweud wrthych, ni fydd yn anodd ichi ddyfalu bod y llyfrgell wedi'i geni yno bryd hynny.

Mesopotamia, y llyfrgelloedd cyntaf

Fel y digwyddodd ar adegau eraill, er enghraifft yn yr Oesoedd Canol, roedd y temlau a mynachlogydd roeddent yn addoldai, ond hefyd yn gadwraeth gwybodaeth. Y crefyddol a ddefnyddiodd ysgrifennu gyntaf i gofnodi ffeithiau yn ymwneud â'u gweithgaredd, ond hefyd agweddau economaidd a gweinyddol eraill yn ymwneud â'u bywyd cymunedol.

A hefyd y rhai cyntaf a ddechreuodd achub y dogfennau hynny. Felly, roedd y llyfrgelloedd cyntaf yn ymroddedig i archifo'r testunau hyn. Sef, byddent yn fwy o ffeiliau na llyfrgelloedd. Gwnaeth yr ysgrifenyddion cyntefig hynny ar dabledi clai, y cawsant eu cadw'n well diolch iddynt. Ymhlith y llyfrgelloedd cyntaf hynny roedd rhai dinasoedd fel Mari, Lagash y Ebla, yn ogystal â hynny o Ashurbanipal.

Ysgrifennu Mesopotamaidd

Ysgrifennu cuneiform Mesopotamaidd

Roedd y frenhines Assyriaidd hon yn noddwr mawr i'r celfyddydau a llythyrau. A hefyd grewr y Llyfrgell Nineveh, efallai'r cyntaf mewn hanes tebyg i'r rhai rydyn ni'n eu hadnabod heddiw. Oherwydd nid yn unig roedd dogfennau'n cael eu storio ynddo, ond hefyd testunau eraill o natur lenyddol. Er enghraifft, roedd yn cadw fersiynau cyflawn iawn o'r 'Cerdd Gilgamesh'. Dyma'r cyfansoddiad epig hynaf y gwyddys amdano ac mae'n delio ag anturiaethau'r brenin cyfenwol, brenhines dinas Sumerian Uruk.

Y gwir yw bod y cwlt Ashurbanipal yn mynd ati i gartrefu yn Llyfrgell Ninefe holl destunau ysgrifenedig y byd hysbys yn ei amser. Felly, yr oedd y tŷ llyfrau cyntaf mewn hanes. Ond, fel y byddwch chi'n deall, mae'r datganiadau hyn i gyd yn seiliedig ar yr olion archeolegol a ddarganfuwyd. Oherwydd bod gan yr Eifftiaid a'r Groegiaid lyfrgelloedd hefyd.

Llyfrgelloedd yr Hen Aifft

Felly, mae'n ymddangos bod tarddiad y llyfrgell ym Mesopotamia. Ond, fel rydyn ni newydd ddweud wrthych chi, roedd gan yr Eifftiaid hwythau hefyd ac, yn anad dim, gwnaethant eu cyfraniadau i fyd y gair ysgrifenedig.

I ddechrau, fe wnaethant fabwysiadu'r papyrws i ysgrifennu eu dogfennau a, phan oedd y rhain yn hir iawn, fe wnaethant ddefnyddio sgroliau. Yn ogystal, fe wnaethant foderneiddio'r ysgrifennu a hyd yn oed gael math o law-fer gyntefig. Yr oedd yr alwad ysgrifennu hieratig, lle roeddent yn cynrychioli geiriau gan arwyddion neu hieroglyffau. Ond bydd gennych fwy o ddiddordeb o wybod bod dau fath o ganolfan lyfrgell yn yr Hen Aifft.

Mae'r llyfr yn gartrefol

Gallem ddweud wrthych eu bod yn cyfateb i'r cyntaf Llyfrgelloedd o Mesopotamia. Oherwydd bod y rhain yn lleoedd lle cafodd dogfennau gweinyddol eu ffeilio. Er enghraifft, cyfrifon y wladwriaeth neu sefydliadau swyddogol.

Papyrws Aifftiaidd

Papyrws yr Aifft

Tai bywyd

Y lleoedd hyn oedd y ysgolion o'r Hen Aifft, lle cafodd yr ieuengaf addysg. Ond roedden nhw hefyd yn meddu casgliadau ysgrifau y gallai disgyblion gopïo, fel y byddai mynachod canoloesol, er enghraifft, yn ei wneud yn ddiweddarach.

Gwlad Groeg Hynafol, yn hanfodol o darddiad y llyfrgell fodern

Roedd gan yr hen Roegiaid eu llyfrgelloedd hefyd. Mewn gwirionedd, rhoesant a hwb mawr i'r mathau hyn o ganolfannau. Fel yr oedd yr ysgrifen Roegaidd eisoes yn nhrefn yr wyddor, daeth eu gwybodaeth yn eang iawn ac, gydag ef, mynediad at ddarllen a llyfrau.

O ran llyfrgelloedd, gallem ddweud wrthych eu bod, yn fras, eisoes fel y rhai yr ydym yn eu hadnabod heddiw. Nid oeddent yn gysylltiedig â chanolfannau crefyddol na chyrff swyddogol. Am y tro cyntaf, roedden nhw sefydliadau annibynnol. Yn ogystal, cynigiodd y cyltiau Groegaidd, fel y gwnaeth yr Assyrian Ashurbanipal, gynnal yn eu llyfrgelloedd holl wybodaeth ei amser. Ac mae rhai o'i dai llyfrau wedi mynd i lawr mewn hanes am eu hysblander a'u cyfoeth o gyfrolau.

Llyfrgell Alexandria

Dyma achos yr enwog Llyfrgell Alexandria, a grëwyd yn y XNUMXedd ganrif CC ac a oedd yn un o'r hynafiaeth bwysicaf. Fel y gwyddoch, mae Alexandria i mewn Aifft, ond roedd y Groegiaid yn gyfrifol am greu ei lyfrgell pan, ar ôl concwest Alexander Great, hwy oedd yn llywodraethu gwlad y pharaohiaid.

Integreiddiwyd y llyfrgell hon i'r hyn a elwir Camdriniaeth, canolfan ddiwylliannol wedi'i chysegru i'r muses lle roedd popeth yn angenrheidiol i awduron a gwyddonwyr mwyaf yr hen fyd fyw. Ar y dechrau, roedd yn gartref i'r testunau ar sgroliau papyrus, ond yn ddiweddarach fe ymgorfforwyd codiadau ac amcangyfrifir iddo gael archifwyd bron i hanner miliwn o weithiau.

Pergamon

Adfeilion Pergamon

Credir iddo ddiflannu oherwydd tân dychrynllyd. Ac, yn wir, digwyddodd hyn, ond heddiw mae'n tueddu i feddwl bod Llyfrgell Alexandria yn dadfeilio dros amser nes iddi gael ei chau.

Llyfrgell Pergamon

Tŷ llyfrau gwych arall y byd Groegaidd oedd y Llyfrgell Pergamon, ger arfordir Aegean. Fe’i crëwyd hefyd yn ail hanner y XNUMXedd ganrif CC. Ei sylfaenydd oedd y brenin Attalus I., casglwr gwych o gelf a llyfrau. Ond ei fab fyddai hynny Eumenides II, a fyddai’n rhoi’r ysblander iddo ddod i’w fwynhau.

Yn ei gam mwyaf llewyrchus, roedd wedi tua thri chan mil o gyfrolau, yn ddelfrydol yn athronyddol ac wedi'i gysylltu'n agos â'r stociaeth. Yn wahanol i'r un blaenorol, roedd yn cadw ei gopïau ar papyri, deunydd a elwir felly, yn union oherwydd iddo gael ei ddyfeisio yn Pergamum. Ac, yn ôl yr awdur Rhufeinig Pliny the Elder, yn y llyfrgell hon roeddent yn cael eu cartrefu fel trysor ar gyfer oesoedd gweithiau Aristotle.

Credir i'r llyfrgell hon ddiflannu'n union pan ddigwyddodd tân Alexandria. Oherwydd i'r llywodraethwyr benderfynu anfon cyfrolau'r cyntaf i'r olaf.

Rhufain, y llyfrgell gyhoeddus gyntaf

Copïodd y Rhufeiniaid lawer o bethau o Wlad Groeg, gan gynnwys llyfrgelloedd. Fodd bynnag, maent yn gyfrifol am boblogeiddio'r canolfannau hyn. Oherwydd bod yr ysgrifennwr a'r gwleidydd Gaius Asinius Pollio greodd y llyfrgell gyhoeddus gyntaf o hanes yn y ganrif XNUMXaf CC.

Abaty Casino Monte

Abaty Casino Monte

Ymhellach, hefyd y Ymerodraeth Rufeinig roedd yn cynnwys tai llyfrau mawr. Yn eu plith, Llyfrgelloedd Palatina ac Octaviana, oherwydd Awst, A Llyfrgell Ulpia o'r ymerawdwr Trajan. Roedd dwy ran i bob un ohonynt: y testunau Groegaidd a'r testunau Lladin.

Yr Oesoedd Canol: dirywiad llyfrgelloedd

Gyda chwymp yr Ymerodraeth Rufeinig, bu ofnadwy dirywiad diwylliannol, i'r pwynt y cymerodd gwybodaeth loches yn y mynachlogydd. Felly, y canolfannau hyn oedd yr unig rai â llyfrgelloedd, rhai mor bwysig â rhai Reichenau, Casino Monte o San Millan de la Cogolla, yr olaf yn Sbaen.

Yn y modd hwn, daeth y mynachlogydd diogelu treftadaeth ddiwylliannol dynoliaeth. Fe wnaethant gadw a chopïo'r testunau ar gyfer y dyfodol. Diolch i hyn, yng nghanrifoedd olaf yr Oesoedd Canol, gydag ymddangosiad prifysgolion, roedd yr holl weithiau hyn yn hysbys a gellid eu cadw yn eu tai llyfrau newydd. Ond, gyda hynny, rydyn ni'n dod at byd modern ac nid yw hyn bellach yn destun erthygl ar darddiad y llyfrgell.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1.   louis fernada meddai

    Diddorol iawn oherwydd mae ei angen arnaf ar gyfer gweithdy

  2.   louis fernada meddai

    dim celwyddau Mae'n gas gen i'r astudiaeth, rydw i angen yr un sy'n gofalu amdanaf aaal, 2758845

  3.   Pilar meddai

    Helo, fy enw i yw Pilar ac rwyf wedi ymweld ag Athen a'r Peloponnese yn ystod y mis hwn o Fedi 2015 ac mae wedi bod yn ddiddorol iawn. Mae Amgueddfeydd Olympia a Delphi yn berl. Yn enwedig mae Amgueddfa Delphi wedi ymddangos yn ysblennydd i mi. Esboniodd ein canllaw (Miguel) y pethau mwyaf rhagorol i ni, megis The Auriga, The Twins of Argos, The Sphinx of Naxos, The Statue of Antinous, ac ati ... wrth gwrs roedd popeth yn adlewyrchiad ffyddlon o hanes Gwlad Groeg ; Roeddwn yn falch iawn o ddychwelyd eto.