Brecwast Saesneg

Brecwast Saesneg

Y brecwast Saesneg traddodiadol mae'n sefydliad cenedlaethol. Mae mwyafrif poblogaeth y DU yn mwynhau brecwast am yr hyn ydyw, pryd pwysicaf y dydd, ac mae'n hawdd iddynt ddeffro'n gynharach er mwyn ei fwynhau'n llawn ac yn bwyllog.

Y ffordd fwyaf traddodiadol o Brecwast Saesneg yn cael ei alw'n "brecwast llawn"Sy'n derbyn enwau gwahanol. Mae hyn yn dibynnu ar yr ardal lle'r ydym ni a beth rydyn ni'n mynd i'w fwyta i frecwast.

Hanes brecwast Lloegr

Gwybod yn dda draddodiad Brecwast Saesneg mae'n rhaid i ni fynd yn ôl i'r Oesoedd Canol. Bryd hynny mewn hanes, yn gyffredinol dim ond dau bryd y dydd oedd: brecwast a swper. Roedd brecwast yn cynnwys cwrw a bara ac weithiau rhywfaint o gaws neu gig oer.

Rhywbeth pwysig am frecwast Lloegr hefyd yw ei fod yn aml yn cael ei weini gan yr uchelwyr ar achlysuron cymdeithasol neu seremonïau fel priodasau. Yn flaenorol, roedd yn rhaid cynnal priodasau cyn hanner dydd, felly y pryd cyntaf i'r cwpl ei rannu fel gŵr a gwraig oedd brecwast, yn derbyn enw "brecwast priodas".

Wyau a chig moch ymddangosodd gyntaf fel rhan o'r brecwast Saesneg yn dechrau'r XNUMXfed ganrif, hefyd yn ychwanegu mathau eraill o elfennau fel arennau, selsig neu seigiau wedi'u sesno â sbeisys Indiaidd o reis, pysgod mwg ac wyau wedi'u berwi.

Pwysigrwydd mwyaf Brecwast Saesneg Yr oedd o'r Chwyldro Diwydiannol, ac o oriau hir o waith corfforol a gwaith mewn ffatrïoedd, roedd angen bwyd da arnyn nhw yn y bore.

Brecwast Saesneg gydag wyau a chig moch

Mae yna lawer o bobl nad ydyn nhw'n gweld brecwast Lloegr gyda llygaid "iach", ond mae yna rai arbenigwyr sy'n dadlau bod pryd o fwyd fel yr un sy'n ffurfio'r brecwast Saesneg llawn, yn llwyddo i gynyddu metaboledd, yn enwedig os ydym yn gwneud ei holl gynhwysion heb ddefnyddio olew, ond yn y popty neu wedi'i grilio.

Rhaid inni gofio, oherwydd y cydrannau sydd â'r Brecwast Saesneg, gallwn ddod o hyd i leoedd lle mae brecwast ar gael yn llawn trwy gydol y dydd yn eu bwydlen. Mae'n bryd bwyd y gallwn ei fwynhau ar unrhyw adeg o'r dydd, sy'n cyfrannu at ei boblogrwydd.

Brecwast Saesneg traddodiadol Mae'n drefn arferol ac yn gyfuniad o fwydydd sy'n cael eu canmol yn fawr ac sy'n cael eu dilyn gan lawer a llawer ledled y byd, sy'n caniatáu mynd i'r afael ag un o'r prif broblemau gyda'r cenedlaethau newydd, sef brecwast, trwy wneud brecwast yn llawn bwyd denu'r llygad yn ogystal â'r arogl a'r daflod.

Gan ystyried y gwariant ynni yr ydym yn ei ddefnyddio trwy gydol y dydd, mae'n rhaid i ni roi neu ddileu elfennau ohono ein brecwast Saesneg traddodiadol. Swyddogaeth brecwast da yw deffro ein metaboledd ac, gydag ef, i ni, beidio â gorlwytho ein hunain â chalorïau sy'n drysu ein corff ac yn parhau i gael eu storio gan achosi problemau yn y dyfodol.

Beth yw'r brecwast Saesneg “llawn” enwog?

Brecwast Saesneg nodweddiadol

Ar draws Prydain Fawr ac Iwerddon, y brecwast Saesneg "llawn" mae bron yn fwy enwog na chwrw neu unrhyw fwyd arall y gallwn ei fwynhau. Mae yna bobl nad ydyn nhw'n ei fwynhau bob dydd, ond mae'n well ganddyn nhw ei achub ar benwythnosau a gwyliau neu ymweliadau â theulu a ffrindiau.

Daw'r term llawn sy'n cyd-fynd â'r brecwast Saesneg o'r ffaith bod brecwast yn llawn bwyd gwahanol sy'n ei wneud yn brecwast delfrydol. Gweinir y brecwast llawn, fel y gallem ei ddisgwyl o frecwast, yn y bore cyn mynd i'r gwaith neu'r ysgol, gyda digon o amser i'w fwynhau.

Mae ei hynodrwydd yn ei wneud yn bryd bwyd y gellir ei fwynhau trwy gydol y dydd ac yn aml yn cymryd lle cinio. Anaml y caiff ei fwyta bob dydd o'r wythnos, ond mae cyfuniad o'i elfennau'n cael ei wneud fel y gallwn ei fwynhau bob dydd, hyd yn oed os nad yn llwyr.

Pa opsiynau brecwast traddodiadol Saesneg sy'n bodoli

Sut mae unrhyw bryd y gallwn ei wneud y dydd, ein hoffterau a'n chwaeth, yn dylanwadu llawer wrth benderfynu beth fydd gennym i frecwast a'r hyn y byddwn yn ei roi neu'n ei gymryd i ffwrdd o'r rhai hysbys "brecwast Saesneg traddodiadol”. Mae pwysigrwydd a phoblogrwydd y brecwast hwn yn seiliedig ar ei gyfuniadau lluosog heb golli ei ansawdd na'i amcan: rhoi'r holl egni angenrheidiol inni ddechrau'r diwrnod.

Efallai y bydd brecwast yn dechrau gyda sudd oren, grawnfwyd, neu ffrwythau ffres, ond mae'r calon brecwast cyflawn fydd bob amser cig moch ac wyau (wedi'i droi yn arbennig) a fydd yn cynnwys selsig, tomatos wedi'u rhostio, madarch, te, tost a jam.

Mae gan bob gwlad sy'n rhan o'r Deyrnas Unedig ei dewis ei hun o gyfeiliannau, sy'n cynnig amrywiaeth i'r boblogaeth o fewn brecwast traddodiadol sy'n ceisio bod yn brif ffynhonnell ynni i ni trwy gydol y dydd.

Brecwast nodweddiadol yn Llundain

Yn dibynnu ar y swm yr ydym ei eisiau ar ein plât a'n dewisiadau, gallwn ddod o hyd i'r opsiynau canlynol:

Yr hyn sy'n hysbys brecwast Saesneg llawn mae gennych opsiwn yr adnabyddiaeth pwdin du (selsig gwaed wedi'i dorri'n ddarnau ychydig yn drwchus a'i ffrio fel nad yw'n colli ei hanfod a'i flas), ffa pob a bara wedi'i ffrio, bod yn gyfuniad buddugol os ydym yn ei ychwanegu at ran drwchus y brecwast Saesneg traddodiadol: wyau, cig moch, selsig, ac ati

Mae gan y brecwast llawn yn ardal yr Alban gynhwysion y brecwast Saesneg llawn ond mae hefyd yn ychwanegu Tatws sgons, Haggis yr Alban a chacennau ceirch.

Yn ardal Iwerddon, mae gan y brecwast llawn y pethau sylfaenol trwy ychwanegu bara soda.

Os ydym am gael brecwast Saesneg traddodiadol yn ardal Cymru, byddwn yn dod o hyd i dost a chacennau wedi'u gwneud â gwymon wedi'i goginio â cheirch.

Mae yna'r adnabyddus "Ulster Fry”, Nid yw’n wahanol i’r brecwast Saesneg traddodiadol, ond ychwanegwch fara soda mewn unrhyw ran o’r wlad sy’n gwasanaethu drwy’r dydd i bwy bynnag sydd am ei fwynhau.

Enwau eraill ar gyfer brecwast Saesneg traddodiadol

Er gwaethaf cael eich adnabod a'ch mwynhau ledled y byd fel "brecwast Saesneg llawn traddodiadol”Mewn gwestai a bwytai a, hefyd, yng nghartrefi gwahanol dynion a menywod o Loegr, mae pobl eraill o boblogaeth y Deyrnas Unedig yn ei ddeall mewn termau eraill a ddefnyddir ledled y wlad. Mae'r termau hynny'n cynnwys: A Fry Up (a ddefnyddir i ddiffinio dysgl gyda llawer o eitemau wedi'u ffrio ynddo), Monty llawn, ac yn Iwerddon, cyfeirir ato weithiau fel “Chub”, Yn golygu’r un peth â Ffrio i fyny, ond yn cael ei ddefnyddio yn ardal Iwerddon yn unig.

Ychwanegir paned o de at bob brecwast, gan ei fod yn ddiod boblogaidd iawn yn y DU ac yn draddodiadol gyda brecwast, fel y mae coffi.

Cynfennau Brecwast Saesneg Hanfodol

Yn amlwg nid popeth yw'r bwyd yn y brecwast traddodiadol Saesneg, mae'n rhaid i ni gofio hefyd bod yn rhaid i ni gynnwys y sawsiau i gyd-fynd â'n brecwast trawiadol. Rhain sawsiau Gallant fod yn saws tomato naturiol neu sos coch, yn jam o'r blas yr ydym yn ei hoffi fwyaf, ar gyfer ein tost ac am beth bynnag yr ydym am gyd-fynd ag ef.

Gallwn hefyd ychwanegu'r enwog Saws Marmite Saesneg: y pasta hwn wedi'i wneud o furum cwrw, sy'n berffaith i gyd-fynd â'n brecwast Saesneg traddodiadol gyda blas nodweddiadol o'r ardal hon a'i chwrw.

Mae'r Saeson yn parchu mater bwyd yn eithaf, oherwydd fe welwch fod yn rhaid i chi gael a organeb gref neu a ddefnyddir yn fawr i'r llif hwnnw o fwyd yn y bore, ond fe'ch sicrhaf, os ydych chi'n teithio Llundain Dylent roi cynnig arno i fwynhau ei flas. Dewis da i fwynhau taith ddymunol yn Llundain yw rhentu un o'r nifer fflatiau yn Llundain ar gael ar y Rhyngrwyd a chael brecwast Saesneg mewn bar neu fwyty, gan ei fod fel arfer wedi'i baratoi gydag ymroddiad ac fel arfer mae'n eithaf blasus ym mhobman.

Heddiw, gyda bywyd prysur, rhwymedigaethau arferol a chyson, dioddefodd y Saeson newidiadau yn eu harferion, cyn ei bod yn arferol cael brecwast fel hyn bob dydd, neu'r mwyafrif o leiaf, ond heddiw, mae rhan fawr o'r dref Londoner yn fodlon gydag a brecwast ysgafn, yn seiliedig grawnfwydydd, tost, a gymerir ar frys cyn mynd i'r gwaith. Yn ffodus, os ydych chi'n mynd i aros mewn gwesty, gallwch roi cynnig arno heb broblem, gan fod bron pob un ohonynt yn ei gynnwys yn eu cyfraddau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

8 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   unigrwydd meddai

  Mae hyn i gyd yn cyfeirio na all unrhyw un fwyta rhywbeth gyda'i gilydd cm hwn ... hefyd ni allwch fwyta ffa amser brecwast

 2.   batri meddai

  Mae wedi ei ysgrifennu öcasiones¨.

 3.   Alicia meddai

  Yn debyg iawn i'r un a gawsom i frecwast ym Mecsico

  1.    Graciela meddai

   Helo Alicia !!! Oes gennych chi'r rysáit ar gyfer sut i baratoi'r ffa hynny?

 4.   pwy a ŵyr meddai

  Am frecwast rhyfedd biaaaaaaaaaaaa

 5.   Graciela meddai

  Mae'n dda iawn !!! Fe wnes i ei fwyta yn Llundain pan oeddwn i'n gweld golygfeydd. Yr hyn y byddwn ei angen yw'r rysáit ar gyfer sut i baratoi'r ffa hynny !!! Os gwelwch yn dda mae fy mhlant yn mynd i'w haddoli !!!

 6.   Diego meddai

  Rydw i'n mynd i ragdalu brecwast byrbryd i'm tîm technoleg

 7.   pepetete meddai

  dwi'n hoffi papayas