Ogofâu Tolantongo

Ogofâu Tolantongo

Yn fras, gallwn ddweud hynny Ogofâu Tolantongo Maent yn set o ogofâu yn ogystal â chanyon a geir yn Nhalaith Hidalgo, Mecsico. Mae'r brif ogof, fel y'i gelwir, yn ein gadael â ffynhonnau poeth sy'n troi'n afon. Mae yn yr ardal hon lle byddwn yn dod o hyd i gyfoeth a harddwch anhygoel.

Os ydych chi'n hoff o fyd natur a hefyd yn gorffwys, gallwch wneud eich taith trwy'r Ogofâu Tolantongo yn atgof bythgofiadwy. Ymgollwch yn ei ddyfroedd, yn ei tybiau poeth naturiol a gadewch i'ch hun gael eich cario i ffwrdd gan sba awyr agored. Yn sicr o'r daith hon, bydd yn anodd ichi ddychwelyd i'r ddinas fawr!

Sut i gyrraedd y Tolantongo Grottoes

Os ydych yn Ninas Mecsico, yna mae'n rhaid i chi wybod y bydd yn cymryd oddeutu tair awr a hanner. Byddwch yn mynd i ogledd y ddinas ac yn cymryd y briffordd Mecsico-Pachuca. Pan welwch yr allanfa, mae Ixmiquilpan yn cymryd darganfyddiad trwyddo. Unwaith yma byddwch yn cyrraedd allanfa bwrdeistref Cardonal, gan basio eglwys San Antonio. Os ewch chi ar fws o'r pwynt hwn, bydd yn rhaid i chi fynd â llinell Red Arrow neu Ovnibus i Ixmiquilpan. Unwaith y byddwch chi yno, mae'n rhaid i chi fynd i ardal y gogledd a chroesi Marchnad Morelos. Ym maes parcio San Antonio fe welwch fysiau uniongyrchol i'ch ardal gyrchfan.

Pyllau naturiol Tolantongo

Yr ogofâu

Fel yr ydym wedi gwneud sylwadau da, rydym yn wynebu gwych paradwys naturiol. Felly mae pyllau ac ogofâu a chyfrinachau eraill yn agor o'n blaenau. Rydyn ni'n mynd i ddod o hyd i ddwy brif ogof. Y mwyaf yw lle mae llif yr afon yn dod allan. Bu ar gau am ychydig, ond os gallwch gael mynediad iddo, byddwch yn sylwi sut mae'r tymheredd yn codi'n sylweddol. Mae'r ail un ar ei ben ac fe'i gelwir yn dwnnel. Mae ganddo siâp culach ac mae tua 15 metr o hyd.

Pan edrychwn ar yr afon sy'n llifo trwy'r ardal hon, ni allwn roi'r gorau i edrych arni. Mae ganddo dymheredd eithaf cynnes ac yn ychwanegol at hynny, mae ganddo liw arbennig iawn. Mae hyn diolch i halwynau mwynol sy'n llusgo ymlaen. Daw'r dŵr o'r tu mewn i'r mynydd a thrwy rai sianeli.

Sut i gyrraedd ogofâu Tolontongo

Prisiau i ymweld â Tolantongo Grottoes

Mae gan fynediad cyffredinol i fwynhau'r lle hwn bris o $ 140.00 MXN. Rydym yn siarad am ychydig dros chwe ewro. Mae'r tocyn hwn fesul person ac i'w fwynhau trwy'r dydd. Yn ogystal, gallwch ymweld â'r groto a mynd i heicio yn yr ardal, camu ar y bont grog neu fod yn y pyllau thermol. Bydd popeth rydych chi am fanteisio arno yn cael ei gynnwys! Dylid nodi y bydd y tocyn hwn ar gael yn gynnar yn y bore tan 8 yn y prynhawn. Nid yw plant dan 5 oed yn talu mynediad.

Os ydych chi'n mynd parciwch yn yr ardal hon, byddwch yn talu $ 20.00 MXN y dydd. Cofiwch fod yn rhaid i daliadau a wneir yn y parc fod mewn arian parod bob amser. Efallai y bydd rhai o'r prisiau'n newid heb rybudd ymlaen llaw. Yn y lle hwn fe welwch wasanaeth tacsi beic modur hefyd. Yn y modd hwn gallwch symud mewn ffordd fwy cyfforddus ac mae ganddyn nhw bris o $ 50.00 MXN.

Gwestai Tolantongo

Ble i aros

Diolch i'w harddwch, ei leoliad a'i ffynhonnau poeth rydyn ni'n mynd i ddod o hyd i canolfan twristiaeth. Yma byddwn yn mwynhau gwestai yn ogystal â phyllau nofio gyda dŵr poeth pan fyddwn yn agosáu at ardal isaf y Canyon. I fod yn agos at y lle hwn a pheidio â cholli unrhyw beth, mae gennym dri gwesty yn yr ardal:

  • Gwesty La Gruta: Dyma'r agosaf ac mae ganddo tua 100 o ystafelloedd. I gael syniad, ystafell syml gyda balconi ond i ddau o bobl mae ganddo bris o 650.00 MXN y noson. Y peth drwg am y gwestai hyn yw nad ydyn nhw'n archebu lle, felly nes i ni gyrraedd nid ydym yn gwybod y galw fydd ganddyn nhw.
  • Gwesty Paradise Cudd: Mae ganddo 97 ystafell a 10 o'r math caban. Mae'r prisiau yr un fath ag yn yr achos blaenorol.
  • Gwesty La Huerta: Mae ganddo olygfeydd a phrisiau anhygoel ychydig yn uwch na'r rhai blaenorol.
  • Gwesty Molanguito: Ystafelloedd cyfforddus iawn gyda phrisiau yn debyg iawn i'r rhai blaenorol.

Mae gennych chi hefyd Ardal Wersylla. Felly, i'r rhai sydd am fyw'r profiad naturiol cyflawn, dim byd fel dewis i'ch pabell a manylion eraill dreulio cwpl o nosweithiau yn yr awyr agored. Yn yr achos hwn, dim ond y fynedfa i'r parc y bydd yn rhaid i chi ei thalu. Yn yr ardal hon gallwch hefyd flasu bwydlen goeth yn edmygu'r golygfeydd anhygoel. Mae'r bwytai yn amrywiol iawn ond bob amser yn cynnig y gwasanaeth gorau. Rhai ohonynt yn ystod yr wythnos yn unig ac eraill ar y penwythnos.

Rhaeadr Tolantongo

Beth i'w wneud yn Tolantongo?

Ar ôl yr holl wybodaeth rydyn ni wedi'i rhoi ichi, siawns nad oes gennych chi hi fwy neu lai yn glir. Mae'n rhaid i chi fwynhau'r holl byllau a sleidiau rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw yn eich llwybr. Peidiwch ag anghofio nofio yn un o'r rhaeadrau poeth rhaeadrau. Wrth gwrs, os yw'n well gennych ymlacio a phrin symud, yna'r Jacuzzi fydd eich opsiwn gorau. Yn ogystal â gallu ymlacio ac anghofio am straen, byddwch hefyd yn edmygu harddwch yr amgylchedd. Golygfeydd trawiadol ac diddiwedd. Gallwch hefyd fynd am dro ar hyd glan yr afon a gweld sut mae natur yn agor wrth eich traed.

Awgrymiadau ar gyfer teithio i'r Ogofâu

  • Teithio yn y tymor isel: Heb os, bydd galw mawr am ardal fel hon yn ystod misoedd y gwyliau neu ar y dyddiadau arbennig hynny. Y peth gorau yw mynd iddo pan fydd yn dymor isel (misoedd Hydref neu Dachwedd) ac o ddydd Llun i ddydd Iau.
  • Cyrraedd Tolantongo: Yn union pan gyrhaeddwch fwrdeistref Cardonal, mae'n rhaid i chi fynd i lawr llwybr i gyrraedd Tolantongo. Bydd tua 20 munud i lawr y ffordd. Mae yna gryn dipyn o gromliniau ac weithiau mae'r niwl yn cymhlethu'r daith ychydig. Am y rheswm hwn, mae'n rhaid i chi fynd yn araf iawn a chymryd rhagofalon eithafol.

Lliw Afon Tolantongo

  • Dillad: Mae'n rhaid dweud bod yn rhaid i'r dillad fod yn gyffyrddus iawn. Swimsuits a dillad sy'n caniatáu inni fwynhau pob cam. Ond ie, mae'r tymheredd yn gostwng llawer yn y nos, felly argymhellir dod â rhywfaint o ddillad cynnes.
  • Esgidiau: Cofiwch fod cryn dipyn o gerrig wrth fynedfa ogofâu Tolantongo. Gall hyn wneud i'ch traed ddioddef os nad ydych chi'n gwisgo'ch esgidiau eich hun. Gallwch chi wisgo a esgid gyffyrddus, dyfrol, a gwadn rwber i atal traed rhag dioddef.

Os oeddech chi'n cynllunio a taith fythgofiadwyYmhell o straen a bywyd bob dydd, efallai y bydd y cyswllt hwn â natur yn rhoi syniad da i chi o'ch cyrchfan nesaf. Mae'r Tolantongo Grottoes yn un o'r lleoedd hynny y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw o leiaf unwaith yn eich bywyd. Rwy'n dweud o leiaf, oherwydd siawns na fyddwch chi eisiau ailadrodd. Rydych chi wedi bod i'r lle hwn ?.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*