Noddfa Fatima

Noddfa Fatima

El Noddfa Fatima Mae wedi'i leoli ym Mhortiwgal ac yn fwy penodol yn Cova da Iria, dinas Fátima. Am yr holl hanes y mae'r lle hwn yn ei ddweud wrthym, yn ogystal ag ar gyfer y defosiwn a hyd yn oed ei bensaernïaeth, mae'n un o'r pwyntiau yr ymwelir â hwy fwyaf. Dywedir ei fod yn derbyn mwy na 6 miliwn o bererinion bob blwyddyn.

Byddai'r cyfan yn dechrau gyda'r apparition of the Virgin i dri o blant, a elwir hefyd yn 'Dri bugail bach Fatima'. O'r fan honno, daeth y lle yn raddol fel y mae heddiw. Man addoli sy'n cynnwys gwahanol rannau y mae'n rhaid i chi eu darganfod heddiw. Peidiwch â cholli unrhyw fanylion i allu mwynhau ymweliad fel hwn yn llawn!

Sut i gyrraedd Noddfa Fatima

Y peth gorau yw gadael neu gymryd Lisbon fel cyfeiriad. Oherwydd ohono bydd gennym sawl opsiwn i'w hystyried.

  • Yn y car: Mae gennych awr mewn car o Lisbon a thua 180 cilomedr o Porto. I gyrraedd yno, byddwch chi'n cymryd yr A1 Liboa-Porto ac yna, byddwch chi'n gadael yn Fátima.
  • Ar fws: O'r orsaf fysiau adnabyddus 'Sete Ríos' gallwch fynd â'ch bws i Fátima. Byddant yn gadael bob hanner awr. Yna, o Fatima, bydd y bws gennych ddim ond pum munud i ffwrdd ar droed.
  • Ar y trên: Mae'n un o'r opsiynau lleiaf doeth oherwydd, ar ôl i ni gyrraedd Fatima, byddwn yn stopio tua 10 cilomedr o'r cysegr. Beth fydd yn rhaid i ni wneud y llwybr mewn cludiant arall neu mewn tacsi, a all wneud ein taith yn eithaf drud.

Ymweld â Noddfa Fatima

Hanes y cysegr

Dywedir i'r angel ymddangos yn 1916 i dri o blant yn yr ardal. Ond y flwyddyn ganlynol, ym mis Mai 1917 ymddangosodd y Forwyn iddyn nhw. Cesglir fel yr ymddangosiad cyntaf i'r plant, Lucia, Jacinta a Francisco. Roedd y tri yn gofalu am y ddiadell pan ddigwyddodd y cyfan. Yn ôl pob tebyg, dywedodd y Forwyn wrthyn nhw am weddïo a dychwelyd i'r un pwynt bob 13eg o'r mis. Felly, am y pum mis nesaf, fe gadwodd y plant yr hyn roedden nhw'n ei addo a'r Forwyn hefyd oherwydd ei bod hi'n dal i arddangos.

Capel y Apparitions

Yn y diwedd, gofynnodd am adeiladu capel. Felly ym 1919 dechreuodd y gweithiau ar ei gyfer gydag enw'r 'Capel y Apparitions'. Ychydig flynyddoedd yn unig ar ôl cwblhau'r gwaith adeiladu, dathlwyd yr offeren gyntaf. Y capel hwn yn rhan ganolog grŵp o adeiladau, lle mae delwedd y Forwyn. Sydd wedi'i leoli yn yr union fan lle'r oedd y dderwen y digwyddodd y appariad arni.

Yr henebion i ymweld â nhw yn Fatima

Fel y dywedwn, cychwynnodd y lle hwn gyda 'Capel y Apparitions'. Ond ychydig ar y cyfan ehangwyd llawer mwy gyda rhai newydd henebion i'w hystyried. Mae pob un ohonynt yn gysylltiedig â apparitions y Forwyn â'r bugeiliaid bach. Gan eu bod i gyd yn yr un ardal, ni fydd yn anodd trefnu eich taith.

Basilica Ein Harglwyddes

Dechreuwyd adeiladu'r basilica hwn ym 1928 mewn arddull neo-faróc. Mae ganddo dwr dros 65 metr o uchder ac ynddo gallwn weld coron efydd fawr sy'n pwyso 7 cilo. Wrth fynedfa'r lle hwn gallwn weld cerfluniau 'Apostolion y Rosari'. Yma byddwn yn cwrdd beddrodau'r tri bugail.

Basilica y Cysegr

Eglwys y Drindod Sanctaidd

Mae'n un arall o bwyntiau allweddol Noddfa Fatima. Heddiw mae ganddo fwy na 9 o seddi, ers yn 000 y cafodd ei urddo i allu croesawu'r holl bererinion cyrraedd. Mae wedi'i leoli reit o flaen y basilica ond gydag arddull bensaernïol fwy modern.

Colonnadau

Gellir dweud mai pwynt undeb sy'n ymuno â'r basilica â gweddill yr adeiladau. Mae yna fwy na 200 o golofnau a thua 14 allor. Yn yr un modd, yn y lle hwn mae'r cerfluniau er anrhydedd i'r bugeiliaid nid ydyn nhw'n brin chwaith. Ychydig uwchben y colonnâd, mae tua 17 o gerfluniau'n cynrychioli'r seintiau Portiwgaleg.

Colonnadau Fatima

Capel San José

Nid yw'r 14 allor ochr yno ar hap, gan eu bod yn cynrychioli a dirgelwch y rosari. Y brithwaith a'r cerfluniau yw rhai o'r pethau rydyn ni'n mynd i'w darganfod yn y lle hwn.

Ni allwn ychwaith anghofio 'Capel y Apparitions' yr ydym wedi sôn amdano o'r blaen ac roedd yn rhaid ein cofio hefyd am fod yn brif echel yr addoldy hwn.

Oriau Noddfa Fatima

Gellir ei nodi 24 awr y dydd ac mae mynediad am ddim. Yng 'nghapel y apparitions' mae yna masau dyddiol. Ond fel y gall pawb gymryd rhan, am 7 y prynhawn byddant yn Sbaeneg ac am 15:30 yn Saesneg. Yn y lleoedd eraill, mae masau hefyd yn cael eu cynnal fel arfer ond mae ganddyn nhw adegau eraill ei bod hi bob amser yn well gwirio cyn cyrraedd oherwydd nad oes ganddyn nhw gymeriad sefydlog fel y rhai rydyn ni wedi sôn amdanyn nhw. Rhaid cofio bod coffâd am ymddangosiad y Forwyn ar Fai 12 a 13 a bod gweddi’r Rosari hefyd yn cael ei wneud yn ddyddiol.

Y tu mewn i gysegr Fatima

Beth i'w weld ger y Cysegr

Ar ôl i ni wneud y daith o amgylch y Cysegr cyfan, mae'n bryd parhau i fanteisio ar ein taith. Ar gyfer hyn, dim byd tebyg i ddod yn agosach at bwyntiau allweddol eraill. Tua dau gilometr o'r Cysegr rydyn ni'n dod o hyd iddo tai y bugeiliaid. Maent wedi'u lleoli yn Aljustrel. Roedd Francisco a Jacinta yn frodyr ac roedd Lucia yn gefnder ac yn byw wrth eu hymyl. Heddiw maen nhw'n cael eu troi'n dai amgueddfa y gallwch chi ymweld â nhw yn y boreau ac yn y prynhawniau.

Cerflun o angel heddwch

Mae'r 'Loca del Ángel' yn lle ger Noddfa Fátima sydd wedi'i leoli yn Valinhos. Yno, gallwch weld rhai cerfluniau sy'n symbol o'r angel a ymddangosodd i'r plant a hefyd blac gyda'r geiriau a ddywedodd wrth y rhai bach. Hefyd peidiwch â cholli'r 'Amgueddfa Gwyr' oherwydd yno adroddir stori gyfan Fatima. Gallwch hefyd ddod yn agosach at y pentref canoloesol Ourém. Lle sy'n cael ei warchod gan ei gastell. Os symudwn tua 10 cilomedr o'r cysegr, gallwn fwynhau'r lle o'r enw, 'Pegadas de Dinosaurio'. Mae'n safle, sy'n wir nad oes ganddo ddim i'w wneud â'r Cysegr ond mae'n werth ymweld ag ef. Os mai dim ond oherwydd ei fod dros 175 miliwn o flynyddoedd oed. Yno, byddwch chi'n mwynhau traciau gwych yr anifeiliaid hyn. Ymweliad mwy na hanfodol!.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*