Beth i'w weld yn Sweden

Sweden

Y wlad Sgandinafaidd yw'r bumed fwyaf yn Ewrop i gyd. Mae hyn eisoes yn rhoi cliw inni fod yna lawer o gorneli y gallwn eu darganfod. Ond nid yn unig mewn mater o henebion, fel y soniwn bob amser. Yn yr achos hwn, byddwn hefyd yn ychwanegu rhywfaint o natur ar gyfer pan fyddant yn gofyn i ni beth i'w weld yn Sweden.

Oherwydd ar yr ochr hon i'r byd, mae ganddo rôl arbennig. Felly pan fydd yn rhaid i'r Swediaid eu hunain sôn am y rhai sydd ganddyn nhw fwyaf deniadol, nid ydyn nhw'n oedi cyn gwneud hynny'n glir. Os yn eich gwyliau nesaf mae gennych chi gyfle, rydyn ni'n dangos y canllaw gorau i chi ar yr hyn i'w weld yn Sweden.

Hen dref Stockholm

Pan ofynasom i'n hunain beth i'w weld yn Sweden, roedd yn amlwg bod y rhan hynaf o'r dinasoedd yr ydym yn ymweld â nhw bob amser yn un o'r atyniadau twristaidd mwyaf. Dyna pam yn yr achos hwn nad oeddem yn mynd i gael ein gadael ar ôl ac rydym yn gwneud y stop cyntaf i mewn Stockholm a'i hen ran. Gan fod y strydoedd yn goblog ac yn betio am y toriad canoloesol hwnnw sy'n gwneud inni deithio yn ôl mewn amser. Wrth gwrs, wrth gerdded drwyddynt, gallwn gyrraedd Maer Plaza neu'r Palas Brenhinol, sydd bob amser yn gofyn am ein sylw. heb anghofio hen adeilad y Gyfnewidfa Stoc.

stocholm yr hen dref

Y Palas Brenhinol

Ydym, rydym wedi sôn amdano, ond mae angen ein sylw llawn. Mae wedi ei leoli yn ardal Aberystwyth Slotsbacken. Hyd at y XNUMXeg ganrif roedd bob amser yn cael ei ddefnyddio fel preswylfa'r brenhinoedd. Ond wrth symud, dim ond ar gyfer gweithredoedd biwrocrataidd fel gweithredoedd swyddogol yr oedd y lle hwn. Mae'n wir nad yw'r holl ystafelloedd ar agor i'r cyhoedd, ond mewn eraill gallwn weld arddangosfeydd ac amgueddfeydd. I'r dde o flaen yr adeilad mae esplanade mawr a dyna lle mae'r gard yn newid. Felly mae'n un arall o'r eiliadau na allwch ei golli.

Palas Brenhinol

 

Parc difyrion Liseberg

Yn anad dim os ydych chi'n teithio gyda'r rhai bach yn y tŷ, nid yw stopio mewn parc difyrion byth yn brifo. Dywedir ei fod yn un o'r parciau sydd â'r nifer fwyaf o ymweliadau. Un o'i brif atyniadau yw'r roller coaster pren, heb anghofio bod gan yr ardal hon fwy na 30 o wahanol weithgareddau. Yn ein plith rydym yn tynnu sylw at y teithiau cerdded trwy'r dŵr, gan ddarganfod ei raeadrau a'i natur.

Eglwys Gadeiriol St Nicholas yn Stockholm

Hi yw'r eglwys hynaf, felly mae hefyd angen ein sylw os ydym yn teithio i'r lle. Dywedir ei fod eisoes yn y drydedd ganrif ar ddeg yn hysbys o'i fodolaeth. Mae ganddo dwr sengl, wedi'i wneud o frics a gyda waliau wedi'u paentio. Rhaid dweud mai Gothig oedd yr arddull wreiddiol, sydd fel arfer yn digwydd yn yr achosion hyn, bod yr ailfodelu yn dilyn ei gilydd. Felly mae'n rhaid i ni siarad am drawiadau brwsh mawr i mewn Arddull Baróc. Ond hefyd, y tu mewn rydyn ni'n dod o hyd i gyfres o baentiadau hen iawn.

castell sweden

Castell Malmö

Yn yr achos hwn mae'n rhaid i ni fynd i dde Sweden, lle byddwn ni'n dod o hyd i'r gaer hon. Yn y lle hwn roedd castell cyntaf yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif, er iddo gael ei ddymchwel yn ddiweddarach. Eisoes yn yr XNUMXeg ganrif, dechreuwyd rhoi strwythur newydd i gastell newydd. Er bod yn rhaid dweud hefyd ei fod wedi bod yn garchar i ŵr am ychydig flynyddoedd Mair I yr Alban. Er bod hynny'n parhau yn ei hanes, mae harddwch y lle yn parhau i greu argraff ar bobl leol a dieithriaid.

Beth i'w weld yn Sweden, archipelago Stockholm

Ar y dechrau soniasom am y lleoedd hynny a oedd hefyd yn rhannu natur. Y corneli hynny i anadlu o'r canol a'r henebion. Wel, mae'n ymddangos bod mwyafrif helaeth o bobl yn cytuno bod y Archipelago Stockholm. Felly os ydych chi am ddatgysylltu ychydig o'r llwybr rydych chi wedi'i farcio, dim byd tebyg i daith cwch trwy'r lle hwn a'i ynysoedd. Bydd yn gadael eiliadau bythgofiadwy i chi ac wrth gwrs, safbwyntiau sy'n bwysig eu profi.

kungsleden

Kungsleden

Os ydych chi'n hoffi cerdded a heicio, yna mae'n siŵr y byddwch chi'n hoffi'r llwybr hwn. Ond oes, mae angen i chi gael ychydig neu ddigon o ymarfer i allu ei wneud. Mae'n un o y llwybrau enwocaf ledled y byd, yn cyfrif ar 400 cilomedr. Tirwedd fynyddig hardd o'r Lapdir, lle byddwch chi'n dod o hyd i harddwch heb fod yn gyfartal. Yn ogystal, mae'n mynd trwy bedwar prif barc. Byddwch yn croesi llynnoedd, trefi bach a mynyddoedd diddiwedd. Ydych chi'n mynd i wrthsefyll rhywbeth felly?

Beth i'w weld yn Sweden, Camlas Gotä

Fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif ac mae wedi'i lleoli yn ne'r wlad. Mae'n mynd trwy daleithiau Ostrogotia a Western Gotia. Gallwch deithio mewn cwch o Gothenburg i'r Môr Baltig. Felly mae'n uno'r ddwy ddinas hon gan mai nhw yw'r rhai uchod Gothenburg a Stockholm. Felly, am yr hyn y mae'n ei gynrychioli a'r traddodiad yn ogystal â'r harddwch y mae'n ei gario, mae'n un arall o'r pwyntiau allweddol i'w hystyried.

Marstrand

I'r gogledd o Gothenburg, rydym yn dod o hyd i ynys o harddwch mawr. Un na allem ei golli chwaith. Hefyd ynddo, gallwn weld a Caer o'r XNUMXeg ganrif. Mae ganddyn nhw gynrychiolaeth thematig ar ffurf ciniawau Llychlynnaidd, nad yw byth yn brifo i fynd i'r rôl. Pa un o'r holl bwyntiau hyn ydych chi'n mynd i ddechrau ymweld â nhw?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*