Gofynion sylfaenol i deithio i'r Unol Daleithiau: ESTA, Yswiriant a llawer mwy

teithio i'r Unol Daleithiau

Eisiau teithio i'r Unol Daleithiau? A fydd angen fisa, yswiriant da neu ESTA arnaf? Pan feddyliwn am gyrchfan am y tro cyntaf, rydym bob amser yn cael ein taro gan amheuon mawr ynghylch yr hyn y mae angen inni ddod ag ef. Felly, fel y gallwch fynd ar daith dawel a gadael i'ch hun fynd i fanteisio ar y gweddill, rydyn ni'n ateb eich cwestiynau.

Mae'n wir bod yna nifer o gofynion sylfaenol a rhywun arall a fydd yn dod yn brif. Ond nid ydym yn mynd i roi ein dwylo i'n pennau, oherwydd mae'n hawdd cyflawni pob un ohonynt. Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni ei wneud ymlaen llaw bob amser er mwyn gallu mynd allan o drafferth. Ydych chi eisiau darganfod beth yw'r gofynion hynny?

Beth yw'r gofynion sylfaenol i deithio i'r Unol Daleithiau?

Mae'n wir bod sawl un fel y Visa neu'r ESTA yn dibynnu ar yr hyn y byddwn yn ei weld yn nes ymlaen. Ond yn hŷn, ni allwn anghofio pwyntiau eraill:

Yswiriant

Bob tro rydyn ni'n teithio, mae'n rhaid i ni ei gwneud hi'n ddiogel. Gyda'r gair hwnnw yn unig, mae'n ein harwain i feddwl am y sylw sylfaenol hwnnw. Wrth deithio i'r Unol Daleithiau neu unrhyw le arall, gallwn gael rhai sefyllfaoedd o fynd yn sâl neu gael rhai problemau gyda bagiau a phethau cysylltiedig. Felly, ac i gwmpasu ein hunain ym maes iechyd, dim byd fel betio ar dda yswiriant teithio. Gan fod yn rhaid i chi wybod bod gofal meddygol fel arfer ychydig yn ddrud os bydd yn rhaid i ni dalu amdano allan o'i boced.

Y pasbort

Yn yr achos hwn, dylech bob amser gysylltu â'r swyddfeydd lle cânt eu prosesu, a chwpl o fisoedd cyn eich taith. Oherwydd efallai y bydd angen un neu'r llall arnoch chi, yn dibynnu ar y fisâu neu hawlenni. Ond mae'n wir pan na fydd gennych fisa, byddwch yn cario pasbort peiriant-ddarllenadwy.

Pasbort fisa ESTA

A oes angen fisa neu ESTA arnaf i deithio?

Mae'n gwestiwn rydyn ni'n ei ofyn i ni'n hunain yn aml iawn. Mae'r ESTA UDA Mae'n un o'r ffyrdd y mae'n rhaid i ni ddod i mewn i'r wlad, heb yr angen i gario fisa gyda ni. Ond yn rhesymegol, rhaid cwrdd â chyfres o ofynion hefyd. Ar y naill law, bydd angen fisa arnoch chi os ydych chi'n mynd i weithio neu astudio yn yr Unol Daleithiau, gan ei fod yn awgrymu treulio mwy o amser yno. Mae angen fisas hefyd ar bob rheswm proffesiynol neu os ydych chi'n teithio mewn dull cludo preifat. Ond mae'n wir y gallwch hefyd ofyn o fewn y fisâu i'r 'Di-fewnfudwr' (gydag aros yn y wlad am 90 diwrnod) neu'r 'Cerdyn Gwyrdd Mewnfudwyr' (Mae'n caniatáu ichi fynd i mewn a gadael pryd bynnag y dymunwch). Ar gyfer popeth arall, bydd angen yr ESTA arnoch chi.

trwyddedau teithio

Beth yw'r ESTA mewn gwirionedd?

Mae'n Awdurdodi teithio, ond heb orfod cael Visa. Felly fe'i gelwir (VWP) neu'r Rhaglen Eithrio Teithio, hynny yw, dyma lle mae trigolion cyfres o wledydd yn dod i mewn sydd wedi'u heithrio o'r fisa ond sydd angen awdurdodiad neu ESTA o'r fath. Pa rai yw'r gwledydd sydd wedi'u heithrio rhag fisa? Wel, i gyd mae yna 38 gwlad fel Sbaen, Ffrainc, Iwerddon, Portiwgal, y Deyrnas Unedig, ac ati. Os ydych chi'n byw yn un ohonyn nhw, dim ond gofyn am awdurdodiad sydd ei angen arnoch chi.

Wrth gwrs, mae'n rhaid i'ch taith fod ar gyfer twristiaeth er bod rhai hefyd yn cystadlu am fusnes. Hefyd mae gennych docyn sy'n ardystio'r daith honno a'r dyddiad dychwelyd. Yn ogystal, na all yr arhosiad yn yr Unol Daleithiau fod yn fwy na 90 diwrnod, fel arall, byddai’n rhaid i ni siarad am y fisa y soniasom amdano o’r blaen.

Sut alla i ofyn am ESTA a beth yw ei ddilysrwydd?

Mae'n un o'r ffyrdd cyflymaf a hawsaf sydd gennym wrth ofyn am ddogfen. Oherwydd bod yr awdurdodiad neu'r caniatâd hwn, gofynnir amdano trwy'r rhyngrwyd. Cofiwch mai ei bwrpas bob amser yw eich bod chi'n teithio at ddibenion twristiaeth, busnes neu oherwydd bod yn rhaid i chi stopio yn y wlad. Mae gofyn amdani yn hawdd iawn, gan mai dim ond dogfen syml y mae'n rhaid i chi ei llenwi. Ar ôl hynny, rydych chi'n gwneud y taliad a fydd yn 29,95 ewro y pen ac o fewn 72 awr, mae gennych chi ef yn eich e-bost. Hawdd iawn?

gofynion i fynd i mewn i'r Unol Daleithiau

Darn pwysig arall o wybodaeth yw, o'r eiliad y cewch y gymeradwyaeth, bod y Dilysrwydd ESTA ar gyfer yr Unol Daleithiau mae'n ddwy flynedd. Mae hyn yn awgrymu y gallwch chi ddod i mewn i'r wlad honno a'i gadael gymaint o weithiau ag y dymunwch, yn ystod y 24 mis hynny. Er na chaiff pob un o'r arosiadau fod yn fwy na 90 diwrnod. Felly, o'r eiliad rydych chi'n gwybod eich bod chi'n mynd i deithio a'ch bod chi'n un o'r 38 gwlad sy'n rhydd o fisa, rhaid i chi ofyn am eich awdurdodiad. Peidiwch â'i adael i'r eiliad olaf! Er ei bod yn wir bod gennych opsiwn i ofyn amdano ar frys ac mae'n cymryd awr yn unig. Ond weithiau gall fod oedi.

Nawr mae gennym ni eisoes yn gliriach hynny, teithio nid oes rhaid iddo ddod yn drafferth o waith papur bob amser. Mae gennym opsiynau ar gyfer pob chwaeth ac agwedd at ein taith. Ydych chi'n mynd i deithio i'r Unol Daleithiau? Wel nawr rydych chi'n gwybod y bydd popeth yn haws ac yn gyflymach gydag ESTA. Trip da!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*