Llynnoedd gwych yn America

Delwedd | Pixabay

Ar y ffin rhwng Canada a'r Unol Daleithiau mae yna bum llyn mawr sy'n dominyddu tiriogaethau mawr a lle mae'r màs mwyaf o ddŵr croyw ar y blaned wedi'i ganoli: Michigan, Superior, Ontario, Huron ac Erie. Er eu bod yn ymddwyn fel moroedd caeedig, mae eu dyfroedd yn ffres ac yn cynnwys dim llai nag un rhan o bump o gronfeydd wrth gefn y Ddaear.

Mae'r pum llyn gwych hyn yn cynnig milltiroedd o draethau, clogwyni, twyni, llu o oleudai, ynysoedd sy'n britho'r arfordir a'r trefi cyrchfannau. Nid yw'n syndod ei fod yn cael ei alw'n "y drydedd arfordir" gan fod y llynnoedd hyn yn gynefin i amrywiaeth rhyfeddol o rywogaethau anifeiliaid. Yn ogystal, mae cychod o bob math yn hwylio trwy'r estyniadau enfawr hyn o ddŵr croyw ac mae'n gyffredin i bysgotwyr a charwyr caiac gymysgu â chychod hwylio, stemars cargo, cychod tynnu, ac ati.

Mae ymweld â'r pum llyn gwych yn America yn syniad gwych ar gyfer gwyliau anturus. Os mai dyma'ch achos chi ac yr hoffech ymweld â nhw, yna byddaf yn darganfod mwy am ryfeddodau natur.

Llyn Michigan

Delwedd | Pixabay

Mae Llyn Michigan yn un o'r pum llyn gwych yn yr Unol Daleithiau ond dyma'r unig un sydd yn gyfan gwbl o fewn y wlad ers i'r lleill gael eu rhannu â Chanada. Mae wedi ei amgylchynu gan daleithiau Wisconsin, Illinois, Indiana a Michigan, a enwir ar ôl y llyn ei hun.

Mae gan y llyn hwn arwynebedd o 57.750 cilomedr sgwâr a dyfnder o 281 metr. Fe'i hystyrir yn llyn mwyaf mewn gwlad a'r pumed yn y byd. Ei gyfaint yw 4.918 km ciwbig o ddŵr ac mae Llyn Michigan yn mynd i'r afael â llawer o barciau a thraethau.

Mae tua 12 miliwn o bobl yn byw ar ei lannau, llawer ohonynt mewn lleoedd twristaidd bach sy'n byw oddi ar y posibiliadau y mae Lake Michigan yn eu cynnig. Mae treulio'r diwrnod yn ymweld â'r llyn yn syniad da mwynhau natur yn yr awyr agored, gorffwys a datgysylltu o'r drefn arferol. Cynllun hwyliog iawn yw mynd ar fwrdd fferi i groesi'r llyn. Wedi hynny, dim byd gwell na rhoi cynnig ar y bwyd lleol sy'n llawn eog a brithyll.

Ar lannau Llyn Michigan, yn nhalaith Illinois, mae un o'r dinasoedd pwysicaf yn yr Unol Daleithiau: Chicago. Fe'i gelwir yn Ddinas Wyntog, hi yw'r drydedd ddinas fwyaf poblog yn yr Unol Daleithiau, ar ôl Efrog Newydd a Los Angeles.

Mae'n ddinas fodern a chosmopolitaidd sy'n gartref i fwy na 1.100 o skyscrapers. Ar hyn o bryd yr adeilad talaf yw Tŵr Willis (a elwid gynt yn Dwr Sears), ond yn y 1920au roedd yn Adeilad Wrigley, y dyluniwyd ei dwr ar ôl y Giralda yn Seville.

Llyn uwch

Mae'r llyn hwn yn ffinio â Minnesota, Wisconsin, a Michigan ar ochr yr UD ac Ontario ar ochr Canada. Roedd llwyth Ojibwe yn ei alw'n Gichigami sy'n golygu "dŵr mawr" a hwn yw'r llyn dŵr croyw mwyaf yn y byd. Er mwyn rhoi syniad i chi o'i ddimensiynau trawiadol, gallai Lake Superior gynnwys cyfaint yr holl Llynnoedd Mawr eraill a thri arall fel Lake Erie. Dyma'r dyfnaf, mwyaf, ac oeraf o'r Llynnoedd Mawr yn yr Unol Daleithiau.

Fel chwilfrydedd, mae'r stormydd yn Lake Superior yn cynhyrchu tonnau uwch na 6 metr, ond mae tonnau o fwy na 9 metr wedi'u cofnodi. Rhyfeddol!

Ar y llaw arall, yn y llyn hwn mae sawl ynys a'r mwyaf yw Ynys Royale yn nhalaith Michigan. Mae hyn yn ei dro yn cynnwys llynnoedd eraill sy'n cynnwys ynysoedd. Beth bynnag, mae ynysoedd mawr enwog eraill Lake Superior yn cynnwys Ynys Michipicoten yn nhalaith Ontario ac Ynys Madeline yn nhalaith Wisconsin.

Llyn Ontario

Delwedd | Pixabay

Mewn cyferbyniad, y llyn lleiaf yn y Llynnoedd Mawr yn yr Unol Daleithiau yw Llyn Ontario. Fe'i lleolir ymhellach i'r dwyrain na gweddill y llynnoedd ac mae'n perthyn i Ganada a'r Unol Daleithiau: y rhan ogleddol i dalaith Ontario a'r rhan ddeheuol i dalaith Efrog Newydd.

Yn yr un modd â Lake Superior, mae ganddo hefyd sawl ynys, a'r mwyaf yw Ynys Wolfer, wedi'i lleoli ger Kingston wrth y fynedfa i Afon St. Lawrence.

Os ydym yn siarad am y canolfannau poblogaeth sy'n cael eu cymysgu o amgylch Llyn Ontario, gwelwn mai ar lan orllewinol ochr Canada yw'r gytref fawr o'r enw Bedol Aur sy'n gartref i tua 9 miliwn o bobl ac sy'n cynnwys dinasoedd Hamilton a Toronto. Ar ochr America, mae ei harfordir yn wledig yn bennaf heblaw am Rochester yn Sir Monroe (Efrog Newydd).

Yn fewndirol, tua 30 cilomedr i ffwrdd, gallwn ddod o hyd i ddinas Syracuse ac mae wedi'i chysylltu â'r llyn gan gamlas. Mae tua 2 filiwn o drigolion yn byw ar ochr America.

Llyn Huron

Delwedd | Pixabay

Mae Lake Huron yn un arall o'r Llynnoedd Mawr yn yr Unol Daleithiau, yn benodol o ran maint, dyma'r ail fwyaf o'r pump a'r pedwerydd mwyaf ar y blaned. Yn fwy na Croatia i gyd! Mae wedi'i leoli rhwng yr Unol Daleithiau a Chanada, yn ardal ganolog Gogledd America ac mae'n un o'r rhai yr ymwelir â hi fwyaf am ei dirweddau hardd, yn enwedig gan dwristiaid.

Lake Huron yw'r lle a ddewiswyd gan lawer o Americanwyr i dreulio eu gwyliau. Yn ystod misoedd yr haf, trefnir teithiau o amgylch yr amgylchoedd i ddod i adnabod natur leol a hefyd rhai amgaeadau hanesyddol ger Llyn Huron, fel y Goleudy. Mae'r teithiau hyn yn caniatáu i ymwelwyr ddysgu ychydig mwy am hanes y gofod hwn a dod i adnabod ei drysorau naturiol yn fanwl.

Yn ogystal, mae yna weithgareddau dŵr hefyd fel caiacio neu sgwba-blymio. Hyd yn oed heicio trwy un o'r miloedd o ynysoedd sydd gan y llyn hwn. Pan fyddant yn anhygyrch, mae pobl yn fodlon eu hamgylchynu fel y Maip enwog, y mwyaf ffotogenig ohonynt i gyd gyda'i goedwig pinwydd gwyn ar y brig.

Fel chwilfrydedd, mae Llyn Huron yn llawn ynysoedd, mae'r mwyafrif ohonyn nhw wedi'u lleoli yn y gogledd, o fewn terfynau ffiniau Canada, sef Ynys Manitoulin, y mwyaf ar y blaned mewn llyn dŵr croyw.

Llyn erie

Delwedd | Pixabay

Llyn Erie yw'r mwyaf deheuol o'r pum Llynnoedd Mawr yn yr Unol Daleithiau a'r mwyaf bas. Mae wedi'i leoli ar y ffin ag Ontario yng Nghanada ac mae'n gwasanaethu fel ffiniau â thaleithiau Pennsylvania, Ohio, Michigan ac Efrog Newydd ar ochr yr UD.

Oherwydd ei faint (mae'n meddiannu tua 25.700 cilomedr sgwâr), fe'i hystyrir fel y trydydd llyn ar ddeg naturiol yn y byd. Yn gwbl fordwyol, mae ganddo ddrychiad uwchlaw lefel y môr o 173 metr a dyfnder o 19 metr ar gyfartaledd; yn yr ystyr hwn, dyma'r bas o'r Llynnoedd Mawr yn ei gyfanrwydd.

Hwn oedd yr olaf o'r Llynnoedd Mawr i gael ei ddarganfod ac enwodd y fforwyr Ffrengig a wnaeth hynny yn Llyn Erie ar ôl llwyth brodorol o'r un enw a oedd yn byw yn yr ardal.

Yn yr un modd â'r llynnoedd eraill, mae yna lawer o ynysoedd yn Llyn Erie hefyd. Mae pedwar ar hugain i gyd, naw ohonynt yn perthyn i Ganada. Rhai o'r ynysoedd mwy yw Ynys Kelleys, Ynys De Bass, neu Ynys Johnson.

Fel chwilfrydedd, mae gan Lyn Erie ei ficrohinsawdd ei hun, sy'n gwneud yr ardal hon yn ffrwythlon ar gyfer tyfu ffrwythau, llysiau a gwinwydd ar gyfer gwneud gwin. Mae Lake Erie hefyd yn boblogaidd am ei blizzards Lake Effect sy'n castio i faestrefi dwyreiniol y ddinas, o Shaker Heights i Buffalo. Mae hyn yn digwydd ddiwedd y gaeaf a dechrau'r gwanwyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*