Beth i'w weld yn yr Ynysoedd Dedwydd

Beth i'w weld yn yr Ynysoedd Dedwydd? Mae'n gwestiwn aml iawn ymhlith y miliynau o dwristiaid sy'n ymweld â'r rhyfeddol hwn archipelago Sbaen. Maent yn gwybod y byddant yn dod o hyd i draethau hardd, tywydd da gwarantedig a llawer o animeiddio.

Ond mae'r Ynysoedd Dedwydd yn llawer mwy na hynny. Ynddyn nhw gallwch ddod o hyd i gopa uchaf ein gwlad yn Tenerife, a tirwedd lleuad a syndod yn Lanzarote, twyni anhygoel yn Gran Canaria, coedwigoedd gwyrddlas yn La Gomera o traethau breuddwydiol yn Fuerteventura. A hyn i gyd heb sôn am henebion gwerthfawr rhai o'r ynysoedd hyn. Er hyn i gyd ac, os ydych chi hefyd yn pendroni beth i'w weld yn yr Ynysoedd Dedwydd, rydyn ni'n eich annog chi i barhau i ddarllen.

Beth i'w weld yn yr Ynysoedd Dedwydd, gwlad sydd â'r cyfan

Gyda hinsawdd fendigedig ac amrywiaeth drawiadol, mae wyth ynys archipelago'r ​​Dedwydd yn cynnig popeth y gallech chi edrych amdano mewn gwyliau. Rydyn ni'n mynd i ddangos uchafbwyntiau pob un ohonyn nhw i chi.

Gran Canaria, synthesis o'r archipelago

Gran Canaria yw'r drydedd ynys fwyaf a'r ail fwyaf poblog. Yn rhannol oherwydd ei faint, gallem ddweud wrthych ei fod yn synthesis o'r archipelago cyfan. Oherwydd ynddo gallwch weld popeth y mae'r ynysoedd eraill yn ei gynnig i chi. Er enghraifft, traethau, henebion a thirweddau folcanig rhyfeddol.

Gan ddechrau gyda'i brifddinas, Las Palmas, rydym yn eich cynghori i ymweld â'i ganolfan hanesyddol, a ffurfiwyd gan y Cymdogaethau Vegueta a Triana. Yn y rhain fe welwch y gwerthfawr Eglwys Gadeiriol, gyda'i ffasâd neoglasurol a'i allorau baróc; y Tŷ Columbus, sy'n gartref i gasgliad hyfryd o baentiadau; y meudwyaeth San Antonio Abad, o'r XNUMXfed ganrif; y mawreddog Palas Rodríguez Quegles o y Amgueddfa Tŷ a theatr Pérez Galdós.

Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria

Ond efallai bod y gorau o Gran Canaria yn aros amdanoch chi y tu mewn i'r ynys, lle mae gennych chi drefi hardd fel fataga, Wrinkles o Tejeda a chopaon tebyg iddo Roque Nublo neu Copa Eira, y ddau wedi'u hamgylchynu gan natur afieithus.

Ymhlith y lleoliadau hyn, rydym yn caniatáu i'n hunain eich argymell Teror, tref fach wedi'i lleoli tuag at ganol yr ynys sy'n gyfystyr â thlys. Ynddo gallwch ymweld â'r basilica Our Lady of the Pine, sy'n gartref i ddelwedd nawddsant Gran Canaria; y Stryd Real de la Plaza, sydd â thai pum canrif oed; ffynhonnau Agria a La Candelaria, yn ogystal â'r Amgueddfa Tŷ Noddwyr y Forwyn, adeilad ysblennydd o'r XNUMXeg ganrif a oedd yn eiddo i hynafiaid María Teresa Rodríguez del Toro, gwraig Simón Bolívar.

Ac, os yw'n well gennych y traeth, i mewn Maspalomas Mae gennych chi nid yn unig cilometrau o hyd, ond hefyd gydag ardal o dwyni sy'n warchodfa naturiol gyfan. Mae'n wir mai Maspalomas yw ardal dwristaidd quintessential yr ynys felly, os yw'n well gennych fwy o dawelwch, rydym yn argymell y traethau gogledd-orllewinol, bron yn wyllt, fel yr un o Gui Gui.

Tenerife, brig Sbaen

Y peth cyntaf sy'n sefyll allan ar ynys Tenerife, hyd yn oed o'r môr, yw silwét y Teide, y copa uchaf yn Sbaen i gyd ac sydd wedi arwain at Parc Cenedlaethol o'r un enw, datganedig Treftadaeth y Byd. Hwn yw'r mwyaf yr ymwelir ag ef yn Sbaen i gyd ac mae'n cynnwys, yn ychwanegol at y llosgfynydd sy'n rhoi ei enw iddo a pha un yw'r trydydd uchaf yn y byd, copaon eraill fel Hen Gopa, gyda 3135 metr o uchder.

Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych fod gan ynys Tenerife yn gyffredinol a pharc Teide yn benodol amodau daearegol ac amgylcheddol y mae arbenigwyr yn eu hystyried rhywfaint yn debyg i rai Mars. Am y rheswm hwn, ers blynyddoedd mae arbrofion a phrofion o'r offerynnau a fydd yn rhan o'r stilwyr sydd i fod ar gyfer y Blaned Goch wedi'u cynnal yn yr ardal.

Our Lady of Candelaria

Basilica Our Lady of Candelaria

Hefyd ar yr ynys hon gallwch ymweld â threfi â swyn traddodiadol fel Garachico o Candelaria y traethau gwyllt fel y rhai o Benijo o y deil. Yn yr un modd, mae'n hawdd gweld dolffiniaid a morfilod ar ei arfordiroedd ac arsylwi coedwigoedd llawryf rhyfeddol yn yr Parc Gwledig Anaga, sydd hefyd â thirweddau folcanig. Yn ogystal, mae'r olaf yn ychwanegu gwerth archeolegol uchel at ei harddwch naturiol ers i'r ardal gael ei defnyddio'n helaeth gan aborigines yr ynys i bori.

Ond mae Tenerife hefyd yn cynnig henebion hyfryd i chi. Mae gennych chi nhw i mewn Santa Cruz, ei brifddinas, sydd ag adeiladau fel eglwysi Matrics a San Francisco de Asis, Y castell San Juan Bautista neu Caer Almeyda. Ond yn anad dim fe welwch nhw i mewn San Cristobal de Laguna, y mae ei ganolfan hanesyddol Treftadaeth y Byd am ei bensaernïaeth drefedigaethol gyfoethog. Mae'r Eglwys Gadeiriol Our Lady of Remedies, Y Basilica Our Lady of Candelaria, Y Noddfa Frenhinol Crist Sanctaidd La Laguna, Y lleiandy Santa Catalina de Siena o los Palasau Nava a Salazar.

Yn olaf, os yw'n well gennych fwynhau twristiaeth dorfol, de'r ynys fydd eich cyrchfan. Mae ardaloedd yn hoffi Y Cristnogion, Costa Adeje o Traeth yr America maent yn llawn ystadau tai, canolfannau gwestai mawr, tafarndai a chlybiau nos lle mae'r hwyl yn gorffen ar doriad y wawr.

Lanzarote, tirwedd lleuad i'w gweld yn yr Ynysoedd Dedwydd

Os oes rhywbeth chwilfrydig i'w weld yn yr Ynysoedd Dedwydd, mae'n Lanzarote am ei tirweddau tebyg i'r lleuad. Mae hyn oherwydd y ffrwydradau folcanig parhaus a luniodd yr ynys tan y XNUMXeg ganrif. Mae rhai o'r craterau hyn yn dal i fod yn weithredol ac yn arwain at ffenomenau mor chwilfrydig â'r geysers.

Yn y Parc Cenedlaethol Timanfaya fe welwch fôr go iawn o lafa solidedig sy'n rhoi arlliwiau cochlyd, ocr a du ysblennydd i'r dirwedd. Ond rydym hefyd yn eich cynghori i weld y Jameos del Agua, creadigaeth o Cesar Manrique mae hynny'n cyd-fynd yn berffaith â natur a llaw dyn. O'r un artist hwn mae'r Golygfa afon, gyda'i olygfeydd ysblennydd o'r Archipelago Chinijo, A'r Gardd Cactus. Ond mae gennych hefyd draethau godidog yn Lanzarote fel y de enfawr Famara neu'r un gwyllt Crag, yn ogystal â threfi nodweddiadol hardd fel Teguise.

Y Jameos del Agua

Jameos del Agua

La Graciosa, chwaer iau ymhlith yr Ynysoedd Dedwydd

Dim ond tri deg cilomedr o'r un blaenorol, La Graciosa yw'r ynys leiaf yn y Canaries ac efallai hefyd y mwyaf egsotig. Mewn gwirionedd, dim ond mewn cwch o Lanzarote y gallwch chi gyrraedd yno. Ond mae'r daith yn werth chweil oherwydd byddwch chi'n darganfod gwir ryfeddod natur lle gallwch chi orffwys fel ychydig o leoedd eraill.

Peidiwch â rhoi'r gorau i fwynhau traethau fel yna o y Ffrancod a hynny o Cegin, gyda'i ddyfroedd glas gwyrddlas a'i draeth gwyn. Ewch ar y Mynydd Melyn, y pwysicaf o'r ensemblau folcanig ar yr ynys ac sy'n sefyll allan yn union am ei naws gromatig. A hefyd rhowch gynnig ar y gastronomeg Canaraidd traddodiadol ym marrau a bwytai Sebo Cove neu reidio SUV i bentref Aberystwyth peter barf, trefoli lle nad oes ond dŵr a thrydan, felly byddwch chi'n mwynhau'r llonyddwch mwyaf.

La Gomera, coedwig lawryf isdrofannol

Er gwaethaf popeth rydyn ni wedi'i ddweud wrthych chi, os ydych chi am ymweld ag ynys Canaraidd lle mae natur yn drawiadol, ewch i La Gomera. Mae hi i gyd yn Gwarchodfa Naturiol y Biosffer ac mae llawer o'r bai yn gorwedd gyda choedwigoedd llawryf ei Parc Cenedlaethol Garajonay.

Mae'r parc hwn yn meddiannu deg y cant o arwyneb yr ynys ac mae wedi'i restru fel Treftadaeth y Byd. Yn ychwanegol at y llystyfiant yr ydym wedi sôn amdano, mae ganddo ffawna gyda llawer o rywogaethau endemig.

Ond mae gan La Gomera hefyd clogwyni creigiog mawr sy'n cwympo ar draethau tywod du. Yn un ohonynt fe welwch y safbwynt Abrante, lle cewch olygfeydd trawiadol o ynys Tenerife. A hefyd gyda sawl heneb naturiol fel y Caer Chipude, llwyfandir enfawr lle darganfuwyd nifer o weddillion archeolegol.

Garajonay

Parc Cenedlaethol Garajonay

Yn olaf, yn San Sebastian de La Gomera, prifddinas yr ynys, byddwch chi'n mwynhau tref wirioneddol Canaraidd wrth ymweld â rhai henebion diddorol. Ymhlith y rhain, mae'r Twr Cyfrif, amddiffynfa o'r XVfed ganrif; y Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth, sy'n cyfuno arddulliau Gothig, Mudejar a Baróc; y syml meudwyaeth San Sebastián, noddwr yr ynys, a'r Cofeb i Galon Gysegredig Iesu.

Ar y llaw arall, os gallwch chi, mwynhewch arddangosfa o'r enwog chwiban rwber, yr iaith chwibanu y bu'r brodorion yn cyfathrebu â hi trwy'r mynyddoedd diolch i'r adlais. Am ychydig flynyddoedd, mae wedi ei gofrestru yn y Rhestr o Dreftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol Dynoliaeth.

La Palma, gwlad llosgfynyddoedd mawr

Os yw La Gomera yn cynnig natur afieithus i chi, gallwn ddweud yr un peth wrthych am ynys La Palma, sydd hefyd Gwarchodfa Biosffer. Yn yr un modd, mae ganddo goedwigoedd llawryf gwyrddlas, ond yn anad dim, mae'n sefyll allan am ei llosgfynyddoedd ysblennydd.

Y pwysicaf yw'r Taburiente Caldera, sef y crater folcanig mwyaf a ddaeth i'r amlwg yn y byd gyda saith cilomedr mewn diamedr ac y mae a Parc Cenedlaethol. Un o'r mynyddoedd sy'n amgylchynu'r caldera yw'r Roque bechgyn, lle mae arsyllfa seryddol ac sy'n 2426 metr o uchder.

Yn union y llwybrau cerdded Maen nhw'n un o atyniadau mawr yr ynys. Ymhlith y rhai y gallwch chi eu gwneud mae'r Llwybr y Llosgfynyddoedd, hynny o Coedwig Los Tilos neu hynny o Bwced Gauge. Gallwch hefyd ymweld â'r Parc naturiol Cumbrevieja a Teneguía, ble mae'r Salinas o Fuencaliente, lle gyda machlud haul hudol. Fe welwch y llosgfynydd yn y parc hwnnw hefyd Roedd gen i ganllaw, ffrwyth y ffrwydrad olaf yn yr Ynysoedd Dedwydd, a ddigwyddodd ym 1971.

Y Caldera de Taburiente

Taburiente Caldera

Yn olaf, rydym yn eich cynghori i ymweld Croes Sanctaidd La Palma, prifddinas yr ynys. Mae'n dref fach gyda chanolfan hanesyddol drefedigaethol hardd lle mae'r Sgwâr Sbaen, wedi ystyried ensemble gorau'r Dadeni yn yr Ynysoedd Dedwydd.

Rhaid i chi hefyd wybod y Lleiandy Brenhinol y Beichiogi Heb Fwg; y Llong Amgueddfa Llynges y Forwyn, sydd y tu mewn i atgynhyrchiad o'r caravel Santa María, yr Lleiandy San Miguel de las Victorias a Cymdogaeth San Telmo, gyda'i dai traddodiadol arddull Canaraidd hardd. Hyn i gyd heb anghofio traeth tywod du tawel y dref.

El Hierro, gem arall i'w gweld yn yr Ynysoedd Dedwydd

Rydym yn parhau â'n harddangosfa o'r hyn i'w weld yn yr Ynysoedd Dedwydd gyda'r mwyaf anhysbys ohonynt i gyd: El Hierro. Cyhoeddwyd hefyd Gwarchodfa Biosffer am ei goedwigoedd ysblennydd; ei llosgfynyddoedd o lawer o liwiau sydd, fel yn y Cofeb Naturiol y TraethauMaent yn gorffen mewn toriadau cyn y môr, ac oherwydd eu natur bron yn wyllt.

Ond, yn anad dim, am yr hyn y mae ei ddyfroedd yn ei harbwr. Mae trysorau gorau El Hierro i'w cael yn isel yn y môr. Mae'r Gwarchodfa Forol La Restinga, ble i ymarfer deifio sgwba yw arsylwi bioamrywiaeth unigryw.

Ei brifddinas fach yw Valverde, nad yw'n rhyfedd wrth y môr, ond yn fewndirol. Ynddo gallwch weld y mam eglwys Our Lady of the Conception, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif mewn arddull Baróc o drawsnewid i glasuriaeth. Ond, os ydych chi am amsugno diwylliant traddodiadol yr ynys, ymwelwch â threfi fel Lliw o guarazoca, gyda'i dai to gwellt. Hefyd, yn agos iawn at yr un olaf sydd gennych chi'r Safbwynt Peña, a ddyluniwyd gan Cesar Manrique, yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdanynt, ac mae hynny'n cynnig golygfeydd hyfryd i chi o'r Cwm y Gwlff.

Cofeb Naturiol y Traethau

Cofeb Naturiol y Traethau

Fuerteventura, ynys y traethau

Rydym yn gorffen ein taith o amgylch yr Ynysoedd Dedwydd yn y Fuerteventura hardd, y mae eu gwerth mwyaf traethau cilomedr o hyd perffaith ar gyfer ymarfer y syrffio neu chwaraeon dŵr eraill. Rhai ohonyn nhw, fel yr un o Y Cotillo, Rhai o'r Ynys y Bleiddiaid neu wyllt y Penrhyn Jandía Maent ymhlith y gorau yn yr archipelago cyfan.

Ond mae Fuerteventura yn unigryw i lawer o bethau eraill. I ddechrau, er nad oes llawer o bobl yn byw ynddo, hi yw'r ail ynys fwyaf yn y Canaries o ran maint. Er ei fod yn dal i fod yn fwy hynod y tu mewn, nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud ag El Hierro na La Gomera. Yn rhan ganolog yr ynys fe welwch tirweddau cras a sych bydd hynny'n eich cludo i ddiffeithdiroedd pell.

Yn olaf, peidiwch ag anghofio ymweld â safbwyntiau yn Fuerteventura fel yr un i mewn Las Penitas neu hynny o Snout Gorchuddiedig a threfi nodweddiadol fel Betancuria, yn gorwedd ar wastadedd a chyda'i eglwys y Beichiogi, y mae ei darddiad yn dyddio'n ôl i'r XNUMXfed ganrif, neu  Corralejo, wedi'i leoli mewn parc naturiol ac mae hynny'n cynnig rhyfeddodau fel ei enwog twyni. Heb anghofio ei brifddinas, Porthladd Rosario, lle mae gennych sawl amgueddfa.

Sut i gyrraedd yr Ynysoedd Dedwydd

Gwasanaethir yn dda iawn i'r archipelago llwybr anadlu gyda'r byd i gyd am fod yn un o'r hoff leoedd ar gyfer twristiaeth ar y blaned. Fodd bynnag, dim ond ynysoedd Tenerife, Gran Canaria a Lanzarote sydd Maes Awyr rhyngwladol. I gyrraedd y gweddill ohonyn nhw, bydd yn rhaid i chi stopio yn un o'r rhai blaenorol.

Twyni Corralejo

Twyni Corralejo

Gallwch hefyd ddewis y Barco i deithio i'r Ynysoedd Dedwydd. Mae llinellau morwrol sydd â llwybrau wythnosol o Cádiz y Huelva gyda'r mwyaf. Yna mae gennych chi wasanaeth cychod i'r ynysoedd llai hefyd. Er enghraifft, i gyrraedd y gosgeiddig, fel y dywedasom, dyma'r unig fodd cludo.

Ar y llaw arall, mae ffyrdd y gwahanol ynysoedd mewn cyflwr cyffredinol eithaf da. Yn amlwg, mae gan y lleiaf ffyrdd mwy gostyngedig, ond nid ydyn nhw'n cynnig problemau.

I gloi, pe byddech yn pendroni beth i'w weld yn yr Ynysoedd Dedwydd, byddwn yn dweud wrthych fod y cyfan ganddynt. A. natur folcanig a choedwig sy'n unigryw yn y byd; trawiadol henebion Canarian trefedigaethol a thraddodiadol a phob un yng nghwmni a tywydd rhagorol. Beth ydych chi'n aros i'w cyfarfod?

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*