Beth i'w fwyta yn Bari

Eidaleg yw un o'r bwydydd enwocaf yn y byd, felly ar daith mae'n amhosib peidio ag ychwanegu ychydig kilo. Wrth fynd i'r de rydyn ni'n dod ar draws un o'r dinasoedd mwyaf poblogaidd a thwristaidd, Bari, felly heddiw byddwn ni'n dysgu amdani beth i'w fwyta yn Bari.

Y gwir yw bod bwyd Eidalaidd wedi derbyn ac yn dal i dderbyn dylanwad ceginau ei chymdogion ar y ffin, felly er bod gan y gogledd rywfaint o fwyd Ffrengig, tuag at y de mae'r prydau'n fwy Môr y Canoldir, gyda physgod, olew olewydd a thomatos. Felly, ysgrifennwch y wybodaeth hon i fwynhau bwyta yn Bari.

Bwyd Bari

Bari yn ddinas adnabyddus o'r Eidal, wedi'i lleoli rhwng Napoli a Palermo, ar arfordir y prydferth Môr adriatig. Mae ganddo gestyll canoloesol, etifeddiaeth Rufeinig, palasau a theatrau, felly mae'r bywyd diwylliannol yr un mor ddiddorol â'r gastronomig.

Arfordir Môr y Canoldir yw'r un sy'n cynnig pethau sylfaenol ei fwyd, hynny yw, pysgod amrywiol, octopws bob amser yn ffres, troeth y môr a blasus cregyn gleision. Mae yna bysgod a physgod cregyn sy'n cael eu bwyta'n amrwd, ond mae yna rai eraill sy'n cael eu bwyta wedi'u coginio hefyd. Yn y grŵp olaf hwn cofrestrwch cimychiaid, cregyn bylchog a chorgimychiaid. Y cyfeiliant mwyaf clasurol yw pasta wedi'i gymysgu â llysiau lleol a sawsiau wedi'u sesno'n dda.

Mae'r tiroedd o amgylch Bari yn enwog am ansawdd eu olew olewydd, ond hefyd gan y ei, Y llysiau ffres, Y cilantro, Y sicori, wylysau, ffa llydan a gwygbys. Mae pob un gyda'i gilydd yn cael eu cyfuno, er enghraifft, yn y poblogaidd cawl minestrone.

Ond o wybod y cynhwysion sylfaenol hyn, gadewch i ni siarad nawr am seigiau mwyaf adnabyddus bwyd Bari, fel y gallwn ni ddechrau llunio rhestr o beth i'w fwyta yn Bari.

Pasta wedi'i bobi

Es pasta wedi'i bobi. Arferai fod yn barod ar ddechrau'r Garawys, gyda phorc ac wyau neu yn union fel dysgl ddydd Sul, ond heddiw gellir ei fwyta ar unrhyw adeg o'r wythnos ac mae bob amser ar fwydlen y bwyty.

Fel ar gyfer pasta yn gyffredinol, yn Bari mae pasta yn cael ei wneud mewn ffordd syml, gyda dŵr, blawd a halen, ac mae wrth waelod llawer o seigiau. Clasur yw'r orecchiette, sy'n cael eu siapio â llaw, neu'r cavatelli a'r fricelli sy'n cael eu gwneud i amsugno'r saws yn dda, bob amser wedi'i wneud o lysiau, cig neu bysgod.

Pysgod Amrwd

Uchod dywedasom hynny mae arfordir Môr y Canoldir yn darparu pysgod a bwyd môr i fwyd Bari, ac weithiau mae'r rhain yn cael eu bwyta wedi'u coginio ac weithiau'n amrwd. Nid yw pysgod amrwd yn ddyfais gan y Japaneaid ac yma mae pobl yn ei ystyried yn ddanteithfwyd hefyd. Mae'n cael ei fwyta fel aperitif neu fel byrbryd cyflym prynu'n uniongyrchol gan y pysgotwr.

Pysgod, ond hefyd octopws, cregyn bylchog, cimwch ... ac ie, heb sudd lemwn, felly mae'n rhaid i chi godi calon am flasau cryfaf y môr, heb hidlydd.

bara fflat

Yma nid bwyd stryd yn unig yw'r focaccia, mae bron yn brofiad crefyddol, medden nhw. Mae'r dysgl hon yn cyfuno'r blawd, dŵr, halen, olew a burum, ac ychwanegir tomatos, olewydd, perlysiau ac weithiau tatws. Mae'r fersiwn gyda thatws coch sy'n gorchuddio'i gilydd fel tomatos ffres yn flasus iawn.

Y focaccia gall fod y prif ddysgl neu ddim ond byrbryd, ond fe welwch hi yn holl siopau crwst y ddinas. Moethusrwydd da yw Pobi Fiore, sydd wedi'i leoli mewn lôn hardd ychydig o risiau o Eglwys San Nicola ac Eglwys Gadeiriol San Sabino.

Sgagliozze

Mae'n aelod traddodiadol iawn o Bari hynny yn bresennol ym mhob cegins. Rwy'n siarad am y sgagliozze, yr uwd blawd corn, polenta, sy'n cael siâp sgwâr, yn cael ei dorri'n dafelli a'i drochi mewn olew poeth. Y canlyniad yw toes hallt, euraidd a blasus iawn sy'n cael ei fwyta'n helaeth gan bobl leol.

Un o'r cogyddion sgagliozze mwyaf poblogaidd yn Bari yw Maria de Sgagliozze. Heddiw mae'n rhaid iddi fod yn fwy na 90 oed, os yw hi'n dal yn fyw, ond mae hi fel arfer yn coginio ar stepen ei drws ac yn eu gwerthu am rhwng 1 a 3 ewro. Mae'n chwedl fyw ym materion bwyd stryd yn Bari.

Panzerotti

Mae'n glasur i dderbyn ffrindiau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Yn ôl y traddodiad mae ei ymhelaethiad yn awgrymu bod y teulu cyfan yn cymryd rhan, o amgylch y bwrdd, i gyd gyda'i gilydd yn gwneud y toes. Ar ôl yr offeren honno wedi'i stwffio â mozzarella a thomatos, yn agos ac yn ffrio.

Yn Bari mae yna lawer o amrywiadau o'r clasur hwn, ond un o'r rhai mwyaf poblogaidd yw'r wedi'i stwffio â chig neu nabti bwyd Mae'n lle da i brynu panzerottis da a'u bwyta wrth gerdded trwy'r waliau canoloesol, y Muraglia.

Tatws, reis a chregyn gleision

Cwrs cyntaf clasurol iawn o fwyd Bari. Yn y mae cynhyrchion o'r tir a'r môr yn cael eu cyfuno'n feistrolgar. Pa gyfrannau sydd o bob cynhwysyn? Ni all neb ddweud yn sicr ac mae yn llygad a phrofiad y cogydd, dim ond yn y modd hwn y cyflawnir y cydbwysedd, y cydbwysedd perffaith.

Yn amlwg, y neiniau neu'r mamau sydd â'r ffon hud honno ym mhob teulu.

Orecchiette

Rydyn ni'n ei enwi wrth basio pan rydyn ni'n siarad am basta yn Bari. Dyma'r pasta mwyaf clasurol yn Bari a dywedir ei fod yn cael ei alw felly am ei fod yn ymdebygu i glust fach. O gwmpas yma maen nhw hefyd yn ei galw hi rhediad, gair sy'n gysylltiedig â sut mae'n cael ei baratoi: gyda chyllell mae'r toes yn cael ei ddadosod yn ddwsinau o ddarnau bach ac yna maen nhw'n cael eu cyfuno â phen maip, sy'n flasus iawn.

Ble allwch chi ei fwyta? Unrhyw le, ond er enghraifft, o flaen Castello Svevo, yn hen dref Bari, fe welwch stryd gyda llawer o hen ferched yn gwerthu orecchiettes cartref. Byddwch chi'n gallu gweld sut maen nhw'n eu gwneud ar hyn o bryd ac maen nhw'n paratoi'r ddysgl i chi heb betruso. Yn amlwg, ewch am dro cyn prynu. Mae'r pris yn amrywio yn ôl y mathau o rawn, ond cyfrifwch rhwng 5 a 8 ewro.

sporcamws

Y pwdin cyntaf ar ein rhestr. Mae'n ymwneud â postra wedi'i wneud â thoes filo, wedi'i lenwi â hufen a'i orchuddio â siwgr eisin. Melys iawn.

Torri ceffylau

Ar wyliau neu ddydd Sul mae'n arferol dod at ei gilydd i ginio a dysgl sydd bob amser yn ymddangos ar y bwrdd yw'r torriad ceffyl, mewn gwirionedd rholiau cig canolig i fawr, wedi'i sesno mewn a ragout, wedi'i stwffio â chaws caciocavallo a menyn porc.

Popizze

A yw bwyd stryd nodweddiadol dda a blasus. Fe'i gelwir hefyd petal Ac mae'n cael ei baratoi bob dydd gan wragedd tŷ ar gorneli prif strydoedd Hen Dref Bari. Yn Piazza Mercantile fe welwch rai o'r goreuon.

Mae'r popizze yn mynd law yn llaw â'r sgaliozze, heb y polenta.

Hufen iâ

Ni allwn anghofio clasur Eidalaidd sydd â'i fersiwn artisanal yn Bari. Fersiwn blasus yw'r brioche wedi'i lenwi â hufen iâ a lle da i roi cynnig arno yw'r Gelateria Gentile, gyda'i fyrddau ar y stryd a'i lleoliad gwych yn y Castello Normanno - Sevevo, gyda disgleirdeb Bysantaidd.

Yn olaf, fel y gwnaethoch sylweddoli efallai, mae yna lawer o fwyd stryd y gallwch chi fwyta dim ond eistedd mewn plaza neu ar fainc y tu allan i fusnes. Mae Bari fel yna. Wrth gwrs gallwch chi fynd i fwytai a bariau (mae bwytai a bariau teulu fel arfer yn derbyn arian parod yn unig, felly cadwch hynny mewn cof), ond os oes rhywbeth a argymhellir yn gryf yn y ddinas Eidalaidd hon, mae'n union yr un peth. cerdded, mynd am dro, mynd ar goll yn ei strydoedd yn dilyn aroglau a blasau blasu.

Y tu ôl i bob drws neu ffenestr neu yn yr alïau, mae'r ceginau sydd bob amser yn brysur wedi'u cuddio. Yn y boreau a'r prynhawniau fe welwch bobl yn sgwrsio, yn hongian allan, ac mae hynny'n wych.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1.   Carlos meddai

    Ydych chi'n hoffi plymio? Rwyf wrth fy modd. cusanu