Chwedl Hans Brinker

Rhedeg y XNUMXeg ganrif ac yng Ngogledd America un o'r llyfrau plant mwyaf poblogaidd oedd Hans Brinker neu'r esgidiau sglefrio arian, Ysgrifenwyd gan Mary MapesDodge. Gwir werthwr llenyddiaeth i'r rhai bach.

Bryd hynny nid oedd unrhyw ffilmiau, dim gemau fideo, a dim teledu. Dim ond llenyddiaeth oedd yno ac ynddo lawer o genres a oedd yn anelu at wahanol gynulleidfaoedd. Yn naturiol, mae hyn yn wir o hyd, ond y dyddiau hyn mae gan ysgrifennu gystadleuaeth aruthrol. Eto ddwy ganrif yn ôl hyn nofel i blant roedd mor enwog ag y mae anturiaethau Harry Potter heddiw.

Awdur Hans Brinker

Y nofel hon cyhoeddwyd ym 1865 gan yr Americanwr Mary Mapes Dodge. Ganwyd Mary ym mis Ionawr 1831, yn Ninas Efrog Newydd. Roedd hi'n ferch i wraig tŷ ac yn athrawes, dyfeisiwr a fferyllydd, felly cafodd addysg dda. Yn ifanc iawn, ond yn unol â'r amser, priododd gyfreithiwr, William Dodge, yn 21 oed, gan fabwysiadu ei enw olaf fel yr oedd traddodiad.

Yn y pedair blynedd nesaf cafodd ddau fab a yn 1858 gadawodd ei gŵr hi i ymddangos wedi boddi beth amser yn ddiweddarach. A) Ydw, yn 27 oed roedd hi'n weddw gyda dau o blant i'w cefnogi. Helpodd ei rhieni hi a'r flwyddyn ganlynol fe wnaeth ei aflonyddwch llenyddol ddwyn ffrwyth pan ysgrifennu a chyhoeddi dau gylchgrawn a rhai straeon byrion.

Un diwrnod fe ofynnon nhw iddo ysgrifennu nofel ac nid straeon byrion, a dyna sut y cafodd ei eni Hans brinker. Mae'n ymddangos iddo gael ei ysbrydoli gan y gyfres o straeon a ysgrifennwyd gan John L. Motley, Genedigaeth Gweriniaeth yr Iseldiroedd, o 1856, e Hanes yr Iseldiroedd.

Y gwir yw na theithiodd Mary erioed i'r Iseldiroedd, ond darganfu ychydig mwy am y wlad a gwneud rhyw fath o ymchwil maes trwy gyfweld â chymdogion iddi a oedd yn Iseldiroedd. Er pan ddarllenwch y stori nid ydych yn dod ar draws llawer o enwau Iseldireg, yn hytrach rhai Almaeneg.

Ond gwnaeth Mary ei gwaith cartref yn dda, felly mae gan y nofel wybodaeth dda iawn am y diwylliant hwn nad oedd yn hysbys i lygaid America. Dyna pam y daeth yn boblogaidd iawn yn gyflym iawn a roedd yn 'bestseller' yn ei flwyddyn gyntaf o'i gyhoeddi, rhywbeth nad oedd ond wedi'i gyflawni o'r blaen Ein ffrind cydfuddiannolgan Charles Dickens. Ers hynny mae bob amser yn mynd i mewn ac allan o'r wasg a heddiw gallwch hyd yn oed ddod o hyd iddo darllenwch ar-lein.

 

A oes addasiadau ffilm? Oes, mewn gwirionedd mae yna sawl addasiad mewn gwahanol fformatau. Sef, ym 1958 a teledu byw cerddorol, ym 1962 a Ffilm deledu Disney a arddangoswyd mewn dwy ran; ym 1969 gwnaeth NBC sioe gerdd arall, ym 1998 Disney Channel gwnaeth addasiad eithaf gwael o'r fersiwn ffilm wreiddiol, a osodwyd yn Los Angeles, ac yn olaf, yn 2002 saethwyd ffilm russian, Y esgidiau sglefrio arian, fersiwn am ddim o'r stori.

Mae'r Iseldiroedd hefyd wedi manteisio ar enwogrwydd hanes felly mae yna rai cerfluniau yma ac acw, er nad yw'r stori mor hysbys ar yr ochr honno i Fôr yr Iwerydd. Ond o hyd, mae hostel hyd yn oed yn Amsterdam o'r enw Hans Brinker.

Hans Brinker, y stori

Mae'r nofel yn adrodd hanes bachgen 15 oed gwael ond gonest sy'n byw yn Amsterdam gyda'i fam a'i chwaer. Mae'r ddinas yn cynnal a ras sglefrio iâ ym mis Rhagfyr ac ar un o gamlesi’r ddinas enwog. Y wobr yw pâr o esgidiau sglefrio arian.

Wrth gwrs, cymryd rhan yw'r hyn y mae Hans ei eisiau fwyaf, ond ychydig iawn o siawns sydd gan fod yn dlawd gyda'i esgidiau sglefrio pren gostyngedig. Hefyd, i wneud y stori hyd yn oed yn fwy cyfrwyog, Mae tad Hans wedi colli ei gof. Un diwrnod, wrth weithio, fe syrthiodd i argae ac ers hynny mae wedi byw heb gof a hanner mewn perlewyg, hanner gyda ffrwydradau treisgar, gan orfodi gweddill ei deulu i weithio er mwyn byw.

Ond mae Hans yn fachgen da ac mae'n caru ei dad, felly un diwrnod mae'n ymgynghori â llawfeddyg o fri, Dr. Boekman, meddyg wedi ymddeol a gŵr gweddw gyda mab ar goll. Wedi'i syfrdanu gan agwedd y bachgen 15 oed, mae'n cytuno i ymweld â'i dad ac ar ôl ei adolygu mae'n rhoi ei ddiagnosis: yn cael cyfergyd ac angen llawdriniaeth.

Yn amlwg, mae llawdriniaeth yn ddrud ac mae allan o gyrraedd ei deulu tlawd yn llwyr. Mae'r llawfeddyg yn penderfynu peidio â chodi tâl am y llawdriniaeth, ond mae'n dal i weld bod angen arian arno ac mai'r unig gyfle i'w gael yw cymryd rhan yn y ras ac ennill y esgidiau sglefrio arian. Yn benderfynol, mae Hans yn gwario ei holl gynilion prin ac yn prynu dau bâr o esgidiau sglefrio, un iddo'i hun a'r llall i'w chwaer Gretel, a fydd hefyd yn cymryd rhan.

Mae'r esgidiau sglefrio newydd wedi'u gwneud o ddur ac yn well na'r hen rai wedi'u gwneud o bren. Ac mae diwrnod mawr y ras sglefrio iâ yn cyrraedd. Mae Gretel yn ennill yn y categori merched ac yn ennill ei esgidiau sglefrio arian ei hun. O'i ran ef, mae gan Hans gyfle i ennill ond mae'n colli i ffrind sydd angen yr arian yn fwy nag y mae ef. Mae'r bachgen yn onest ac yn galonog.

Yn olaf, gall Dr. Boekman gyflawni'r llawdriniaeth a hans dad yn ôl i normal. Gyda hyn, mae sefyllfa'r teulu'n gwella, ond mae'n gwella hyd yn oed yn fwy wrth ddod o hyd i drysor cudd. Strôc ddwbl o lwc ac fel bonws, mae'r meddyg nad oedd yn gwybod ble mae ei fab yn llwyddo i ddod o hyd iddo.

A beth am y bachgen dewr a gonest? Yn y pen draw, mae'r meddyg yn ei helpu i ddechrau gyrfa mewn meddygaeth fel bod Daw Hans yn feddyg o fri. Diweddglo hapus clasurol, ynte?

Hans Brinker neu'r esgidiau sglefrio arian, y rhifyn

Y nofel wreiddiol yn Saesneg fe'i cyhoeddwyd ym 1865 ac fe'i gwerthwyd yn dda iawn. Bryd hynny, nid oedd gan blant unrhyw fath arall o adloniant na gemau a llyfrau, a daeth y rhai a oedd yn gwybod sut i ddarllen neu ddarllen iddynt o hyd i eiliadau gwych yn y straeon hyn.

Rhoddodd nofel Mary Mapes Dodge a byd newydd: sglefrio, diwylliant tramor fel yr Iseldiroedd a stori dda gyda diweddglo hapus.

Felly, Dechreuodd sglefrio iâ o'r Iseldiroedd ddod yn boblogaidd yn yr Unol Daleithiau ac yn y cyfryngau a oedd yn dechrau tyfu law yn llaw â datblygiad cenedlaethol. Aeth amser heibio ac mae'n dal heddiw Mae Hans Brinker fel y sglefriwr cyflymder quintessential.

Meddyliwch fod y nofel hon yn gyfoes o Dynes fachs, gan Louise May Alcott neu gan  Caban Yncl Tomgan Harriet Beecher Stowe. Tair merch, tri ysgrifennwr o'r XNUMXeg ganrif ac o lenyddiaeth ieuenctid.

Ychydig yn ddiweddarach, efallai y byddai un o'r llyfrau mwyaf poblogaidd yn llenyddiaeth ieuenctid America, Tom Sawyer a Huckleberry Finn, yn cyrraedd i newid cwrs genre a maes llenyddol Gogledd America am byth. Ond yn gyntaf, mae'n werth cofio bod tair merch wedi ysgrifennu gwir glasuron llenyddol.

Ydych chi'n meddwl tybed a oes gan y llyfr hwn gyfieithiad Sbaeneg? Wrth gwrs! Mae yna rifynnau yn Sbaeneg, Ffrangeg ac Eidaleg ac fel y dywedais, dim ond googlo ac rydych chi'n dod ar draws y fersiwn ar-lein i wybod y stori, ei darllen a'i gwerthfawrogi heddiw, fwy na chanrif yn ddiweddarach.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*