Susana Maria Urbano Mateos

Rwyf wrth fy modd yn teithio, i adnabod lleoedd eraill, gyda chamera da a llyfr nodiadau bob amser. Diddordeb arbennig mewn mynd ar deithiau gan wneud y gorau o'r gyllideb, a hyd yn oed arbed pan fo hynny'n bosibl.