Priodasau yn India

Mae yna blant sy'n priodi er nad ydyn nhw'n gwybod yn union beth fydd yn rhaid iddyn nhw ei wynebu yn y dyfodol, y cyfrifoldebau, y rhwymedigaethau a phopeth y mae'r undeb hwn yn ei olygu. Ie, Yn India, mae yna blant sy'n priodi heb yn wybod iddo, heb ei egluro, dim ond trwy orchymyn eu rhieni. Er bod cyfraith India yn gwahardd undeb plant, yn yr ardaloedd mwyaf anghysbell mae'n gyffredin mynychu'r rhain dathliadau y cytunwyd arnynt eisoes rhwng y teuluoedd yn flaenorol. Mae'r rhesymau'n amrywiol, yn amrywio o amddiffyn plant fel nad ydyn nhw'n syrthio i buteindra, yn ogystal ag oherwydd anghenion economaidd.

priodas-yn-india

Nid yw priodi yn fraint sy'n ofynnol yn unig ar gyfer cariad yn IndiaNid hyd yn oed i oedolion, mewn cymdeithas waharddol, lle mae cusanau yn y stryd yn gwgu yn ogystal ag arddangosiadau o anwyldeb rhwng cyplau. Merched yw'r rhai sy'n cael eu taro galetaf, nid oes ganddyn nhw'r pŵer i ddewis eu partneriaid gydol oes, gydag eithriadau, gan mai eu rhieni yw'r rhai sy'n dewis yr ymgeisydd gorau, sy'n cael eu cyflwyno trwy hysbysebion papur newydd ac yn awr, diolch i dechnoleg, trwy'r rhyngrwyd.

priodas-yn-india2

Rheswm arall dros Mae cymhlethdod y dewis o gyplau i ymuno hefyd yn gorwedd yn y safle cymdeithasol, hynny yw, y castiauYn ogystal â chrefydd, mewn gwlad lle mae 80 yn proffesu crefydd Hindŵaidd, mae'n anodd iawn iddo uno â rhywun o grefydd arall. Mae hyn i gyd wedi ysgogi gwrthryfel llawer o bobl ifanc nad ydynt wedi bod eisiau derbyn yr arferiad o dderbyn i briodi dan orfodaeth teuluoedd, rhywbeth sydd yn y Gorllewin yn ymddangos yn rhesymegol iawn, ond sydd yn India yn awgrymu diffyg parch at draddodiad ac weithiau marwolaeth cariadon.

priodas-yn-india-3

y priodasau yn india Maent yn draddodiad ac mae'r sawl nad yw'n priodi yn cael ei weld yn wael iawn, o oedran ifanc mae teuluoedd yn poeni am ddod o hyd i bartner i'w plant. Mae'r priodasau hyn yn aml yn cynhyrchu anhapusrwydd un o'r partïon neu'r ddau efallai, mae dewis rhydd y cwpl yn ennill cryfder yn y castiau mwyaf pwerus, lle mae pobl ifanc yn dechrau gwrthryfela, tra yn y castiau tlotach mae hynny'n llawer anoddach, oherwydd bod y mae budd priodas yn dod â gwelliannau mewn llawer o deuluoedd, oherwydd fel y dywedwyd eisoes mae'r bond wedi'i seilio'n fwy na dim ar yr economi.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

102 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   moesau alejo alejandro sanchez meddai

  gwaith rhyfeddol a rhaglen ddogfen glodwiw yn ddieithriad does dim amheuaeth bod priodasau Indiaidd yn un o'r rhai mwyaf traddodiadol a hynafol, mae'r holl drefniadau dillad defodol a'r briodas wych yn cael eu hedmygu fel esboniad cyflawn ac ergydion clir iawn a gyda manylion gwych rwy'n hoffi popeth am India Ac fy awydd yw teithio y flwyddyn o'r blaen a bod yn dyst i briodas fyw hoffwn siarad am bharati a mwy am y camau o sut i'm tywys i astudio eu crefydd ac rwy'n Fecsicanaidd, nid wyf yn gwybod hyd yn oed a oes gan ferch Indiaidd ddiddordeb wrth gwrdd â Sbaenaidd ac wrth i’r teulu Indiaidd dderbyn y berthynas hoffwn wybod mwy am sut i woo merch Indiaidd heb effeithio ar y traddodiadau, mae popeth sy’n Indiaidd yn fy swyno ac rwy’n araf ddysgu eich iaith llongyfarchiadau swydd wych am eich ymdrech i gwneud yn fwy hysbys

 2.   carina meddai

  rhaglen ddogfen dda iawn y dwyfol hon ……… wel rydw i eisiau dweud wrthych fy mod i gyda Hindw, ei fod yn perthyn i gast, mae ei syniadau'n fodern, mae'n parchu fy nghrefydd yn fawr oherwydd fy mod i'n Gatholig ac rydw i'n Periw ... mae'n ddyn sy'n rhoi holl gariad y mindo Fi yw'r fenyw hapusaf yn y byd er bod y pellter am nawr yn ein rhwystro rhag bod gyda'n gilydd

 3.   Isabel meddai

  Wel, yr arferion hyn ... alla i ddim eu deall nhw na dim byd ... ac maen nhw'n gwybod pam, edrychwch, dwi'n Periw, roeddwn i gyda bachgen Hindŵaidd .... Roeddem yn caru ein gilydd ond oherwydd yr arferion hynny sy'n bodoli, mae fy anhapusrwydd llwyr yn ddyledus ... ni allaf feichiogi bod mewn cariad ag ef ... gallai ei deulu ei briodi â merch nad oedd hyd yn oed yn ei hadnabod. Rwy'n gobeithio bod yr un peth a ddigwyddodd i mi yn digwydd i neb .. oherwydd mae'n erchyll byw fel hyn.

 4.   Jessica meddai

  Helo ... esboniad da iawn o'r diwylliant Hindŵaidd. Rwy'n dod o fecsico. Ac mae gen i brofiad tebyg ag yn y sylwadau blaenorol. Fe wnes i syrthio mewn cariad â Hindw a phan ddaeth ei deulu i wybod am ein cariad, fe wnaethant redeg i ddod o hyd iddo yn wraig. Mae'r Hindw y cwympais mewn cariad ag ef yn ddyn gonest, teg, didwyll, chivalrous, caredig, craff ... y dyn perffaith. Nid wyf wedi cwrdd â rhywun fel hynny a chredaf fod yr addysg a roesant iddo yn amhosib, er bod yr arfer o'i briodi â dieithryn yn erchyll iddo ef a minnau, rwy'n credu y bydd yn newid mewn ychydig flynyddoedd.

 5.   Laura meddai

  Helo, Mecsicanaidd ydw i ac nid wyf yn dal i adnabod unrhyw Hindw yn bersonol, ond mae popeth Hindŵaidd yn fy swyno ac yn fy nenu ers i mi gael breuddwyd lle gwelais fy hun yn offeiriades neu rywbeth felly o'r diwylliant hwnnw, ers yr eiliad honno rwyf wedi darganfod hynny Hyd yn oed cerddoriaeth Hindŵaidd yw fy hoff un a bod pob pore ar fy nghroen bob tro yn gwybod neu'n clywed rhywbeth am ddiwylliant Hindŵaidd, a hoffwn gwrdd â rhywun mor glyfar, enigmatig, cariadus a thrawiadol â'r Hindwiaid a phe bawn i'n cwympo mewn cariad byth gadewch ef waeth beth fo unrhyw beth, oherwydd yr hyn sy'n ymddangos yn bwysig i mi yw ein bod ni yn y bywyd hwn wedi dod i fod yn hapus a'ch bod chi bob amser yn ymladd am yr hyn rydyn ni'n ei garu mewn gwirionedd, hyd yn oed os yw'n ymddangos yn amhosibl.

 6.   Elina meddai

  Rwyf am wybod mwy am y priodasau Indiaidd, cred ysgol Fwdhaidd Nichiren Shu, oherwydd fy mod yn ymarfer Bwdhaeth o'r ysgol honno ac rwyf am briodi â'r ddefod honno. a Cael sary dilys. Diolch.

 7.   Elina meddai

  MAE'R TUDALEN YN EDRYCH DA IAWN I MI, Rwy'n AIL-LLEOLI FY NEGES. DIOLCH
  Rwyf am wybod mwy am y priodasau Indiaidd, cred ysgol Fwdhaidd Nichiren Shu, oherwydd fy mod yn ymarfer Bwdhaeth o'r ysgol honno ac rwyf am briodi â'r ddefod honno. a Cael sary dilys. Diolch.

 8.   Jess meddai

  Helo SABY, sut wyt ti? Fy argymhelliad yw: PEIDIWCH Â'I WNEUD os gwelwch yn dda, nid wyf yn ei argymell, ewch allan o'r berthynas honno cyn gynted â phosibl cyn i chi gael mwy a mwy. Efallai y bydd dau opsiwn yn eich perthynas: Y cyntaf yw bod y teulu'n ei gefnogi ac yn rhoi eu caniatâd iddynt, ond mae gan hynny debygolrwydd o 1%. Yr ail yw bod gan eich teulu arferion sydd wedi ymwreiddio'n ddwfn ac maen nhw'n trefnu'ch priodas gyda dieithryn, sy'n fwy tebygol o ddigwydd! Rwy'n dweud hyn i gyd wrthych oherwydd i mi syrthio i'r ail opsiwn, a chwympais yn wallgof mewn cariad â bachgen na chredais erioed y byddai'n bodoli, yn chivalrous, yn garedig, yn ddiffuant, yn garismatig, fy ffrind enaid. Rhybuddiodd fi o'r dechrau pan oeddem yn sefyll allan am yr hyn a oedd yn mynd i ddigwydd (am ei briodas wedi'i threfnu), ond nid wyf yn poeni gan ei fod yn angel wedi cwympo o'r nefoedd ac nid oeddwn am golli allan ar y cyfle. i gwrdd â dyn swynol ym mhob ffordd. Parhaodd ein perthynas am 2 flynedd, daethon ni i ben er budd y ddau, rydyn ni'n dal i fod y ffrindiau gorau sydd yna. Mae'n priodi ar ddiwedd 2010.
  Dim ond i orffen, hoffwn ddymuno pob lwc i chi yn y byd a byddwn yn hapus iawn i wybod bod eich perthynas yn llwyddiannus ac y byddwch chi'n gallu byw stori wych gydag ef.
  PS: Rwy'n dweud wrthych nad yw popeth yn cael ei golli, rwy'n adnabod cwpl (yr Indu a hi Mecsicanaidd) a allai gael eu stori, ond os ydyn nhw eisiau byddaf yn dweud wrthyn nhw yn nes ymlaen. Welwn ni chi a phob lwc !!!!!! O'r galon

 9.   Laura meddai

  Helo bawb, bore da, dim ond i ddweud wrthych fod yn rhaid i chi amddiffyn cariad bob amser, ond yr un dilys a pheidio â gadael i'ch hun gael eich sathru gan unrhyw beth neu unrhyw un, ac yn y berthynas gariad hon rhwng India a Mecsico, ac ati. Byddai bob amser yn dda cymryd pethau'n araf a gweithredu'n ofalus er mwyn peidio â cholli'ch hun yn yr ymgais i gyrraedd y llall a llawer mwy os nad yw'r llall hwnnw'n fodlon gwneud ei ran.
  Cyfarchion a byddwch yn hapus.

 10.   Saby meddai

  Jess Diolch am eich ateb gwych mae'r gwir yn rhywbeth fel rydych chi'n ei ddweud yn fendigedig ond weithiau mae'n rhaid i chi gael eich traed ar lawr gwlad, wyddoch chi Jess, ar y dechrau roeddwn i mor amheus yn ei gylch, weithiau dwi'n teimlo gloÿnnod byw yn fy stumog yn fwy o hwyl, ond Credaf mai rhith ydyn nhw yn syml, ac yn y rhan fwyaf o'r achos mai ef yn 26 oed oedd y person cyntaf sydd wedi fy nhrin fel Arglwyddes yn cael ei drin yn wirioneddol

 11.   Saby meddai

  Jess ond dywedwch wrthyf a ydych wedi anghofio? Rwy'n credu ei fod ychydig yn anodd iawn? Beth mae'n ei ddweud wrthych chi os yw'n priodi? a fyddent yn parhau i siarad ar y ffôn symudol neu ddim pwy a ŵyr trwy ddulliau electronig? Dywedwch wrthyf pls, mae hyn o gariadon gwaharddedig yn anodd, rwy’n credu ac rwy’n credu eu bod yn ei gymryd fel arfer neu rwy’n gwybod… rwy’n ddryslyd…. Os bydd yn priodi, a wnaiff eich anghofio fel na fu erioed yn eich adnabod?

 12.   Jess meddai

  Helo Saby. Peidiwch ag oedi, mae'n rhaid i chi siarad ag ef i ddarganfod beth fyddai'n digwydd gyda'u perthynas. Ar y llaw arall, mae'r driniaeth a roddodd i mi yn hollol wahanol i'r driniaeth y byddai fy ngwladwyr fy hun yn ei rhoi i mi, mae'n ŵr bonheddig go iawn, roeddwn i'n teimlo fel brenhines pan oeddwn i gydag ef.
  Rydyn ni'n siarad a bydd y berthynas gyfeillgarwch yn parhau tan y diwedd, ar hyn o bryd rydyn ni'n parhau i siarad bob dydd trwy'r sgwrs, i roi cyngor ac anogaeth inni. Mae hi'n bendant yn priodi gan fod ei theulu eisoes wedi siarad â theulu'r ferch, ac roedd parti ymgysylltu eisoes. Yn y parti hwn, cynhelir seremoni gyda'r ddau deulu, defnyddir eu dillad gorau a chyfnewidir modrwyau rhwng y cwpl, mae'r ddefod hon fel y cam cyntaf tuag at yr undeb rhyngddynt. Mae'n nerfus iawn am y briodas a'r gwir yw mai'r lleiaf y mae'n meddwl amdano yw'r ferch honno, felly mae'n dweud wrthyf, pe bai'n dychwelyd i Fecsico, y gallem weld ein gilydd eto ... wel ei fod yn dweud wrthyf nawr, ond chi byth yn gwybod pryd mae person yn mynd i newid ei feddwl, er nad wyf yn credu hynny, gan iddo addo imi na fyddai byth yn newid gyda mi. Y gwir yw na chollais gariad, enillais berson mor arbennig, nid wyf yn difaru fy mod wedi cwrdd ag ef ac wedi profi hynny.

 13.   Saby meddai

  Wel, edrychwch arna i rydw i'n mynd i fod yn ddiffuant ac yn onest, dywedodd wrthyf hefyd ei fod yn mynd i briodi nesaf 2011, a'r gwir yw, nid wyf am ddioddef ac rydych chi'n gwybod fy mod i'n ei gymryd fel un profiad arall yn fy mywyd, ond mae'n cynnal Gwylio fi ar-lein, os byddaf yn arddangos i fyny ai peidio, os byddaf yn siarad â phobl eraill, mae'n dweud wrthyf am beidio â siarad ag unrhyw un ar-lein, dyna pam ei fod yn gofalu amdanaf, ei fod yno i fy ngwneud i'n hapus, wel pethau fel yna Ar y dechrau dywedais wrtho nad oeddwn i eisiau siarad am y dyfodol, oherwydd mae'r dyfodol ychydig yn ansicr ... ac felly rydyn ni'n aros, ond weithiau yn fy nghalon, maen nhw'n rhoi pethau i mi i ofyn iddo am ei briodas a'r pethau hynny, ac mae'n felys iawn Mae'n dweud wrtha i am fyw ein presennol, mae'n well, na byw dyfodol ansicr, ac rydych chi'n gwybod weithiau tybed pam y daeth y bachgen hwn i'm bywyd? o wybod fy mod i eisiau bod gyda pherson sy'n poeni amdanaf i yn ogystal ag ef un diwrnod, mae'n hynod arbennig wrth i chi ddisgrifio'ch bachgen, ond mae'n rhyfedd hynny, dwi'n gwybod ei fod oherwydd eu traddodiadau a'r holl rrolo , ond ti'n dywysog, sut wyt ti'n gweld y ferch yna? os yw'n eich denu chi ?? ... Rwyf wedi darllen eu bod yn wahanol iawn i ni oherwydd eu diwylliant o ran priodas, rydyn ni yn America yn adnabod person, rydyn ni'n cwympo mewn cariad a nwydau ac mae cariadon yn dod i'r amlwg a chydag amser mae'r undeb hwn yn gwanhau, iddyn nhw i'r gwrthwyneb, mae rhieni'n dewis yr un iawn iddyn nhw, maen nhw'n priodi, ac oddi yno maen nhw'n dechrau adnabod ei gilydd a phrofiadau byw a dyna pryd mae cariad yn dechrau blodeuo dros amser ac mae cariad yn tyfu… ..
  Wel ond dywedwch wrthyf beth mae'n ei wneud neu beth mae'n ei feddwl wrth weld ei ddarpar wraig?
  Edrychwch un diwrnod dywedais wrtho mai harddwch hyn yw bod gan y ddau ohonom gof braf ... A dywedodd o ddifrif wrthyf am beidio â siarad amdano ... Beth bynnag, annwyl, dywedwch gwtsh wrthyf ...

 14.   Laura meddai

  Helo Saby, peidiwch â dioddef mwyach, weithiau mae angen byw o ddydd i ddydd fel pe na bai yfory yn bodoli, byw'r hyn sy'n rhaid i chi fyw gydag ef a gyda phwy bynnag sy'n ymddangos yn eich bywyd heb golli'ch hun, canolbwyntiwch ychydig mwy arnoch chi felly nad ydych chi'n mynd ar goll, os mai'r person rydych chi mewn cariad ag ef yw'r un iawn i chi, hyd yn oed os yw'n cymryd amser hir, bydd o'r diwedd i chi, beth bynnag, peidiwch â chymryd y candy allan o'ch bywyd erioed meddwl am bethau na fydd efallai'n digwydd, Neu efallai ie, ceisiwch fod yn hapus ac os ydych chi wir yn ei garu, rhowch gynnig ar bopeth cyn iddo gwympo, coeliwch fi pan fydd y person rydych chi'n ei garu yn briod weithiau mae cariad yn dod yn gryfach ac os nad ydych chi'n rheoli neu ei aruchel neu ei sianelu mewn ffyrdd eraill a gyda phobl eraill gall bywyd droi’n sur. Peidiwch â cholli ffydd a chyn belled nad yw'n priodi, cofiwch, mewn rhyfel ac mewn cariad, fod unrhyw beth yn mynd, peidiwch â'i adael na gadael iddo eich gadael, rhowch gynnig ar bopeth a dangoswch eich cariad â phopeth, 100% fel bod yna nes ymlaen dim difaru Ar y llaw arall, am beidio â gwneud rhywbeth yr oeddech am ei wneud, os na allwch wneud hynny ar ôl y frwydr hon, yna cau rhengoedd a'i gymryd fel y dywed: fel profiad hardd, weithiau mae gennych lawer o bethau i'w dysgu ac rydych chi'n eu gwneud ddim yn eu deall nes i chi basio'r dyddiau, misoedd neu weithiau hyd yn oed flynyddoedd, mae popeth yn dibynnu ar bob un a'r cynllun sydd gan y goruchaf ar gyfer pob un ohonom.
  Cymerwch ofal merched, annog Saby, annog Jess, ymladd a chael eich bendithio mewn cariad.

 15.   Jess meddai

  Helo Saby. Rydych chi'n gwybod !!! ... Mae Laura yn llygad ei lle, gwrandewch arni'n dda iawn, rwyf hefyd yn argymell eich bod chi'n byw'r berthynas hyfryd hon 100%, ac fel y dywed fy Indiaidd: «Mwynhewch fywyd». Os yw'r boi hwn yn dal gyda chi, rwy'n credu y dylech chi ddysgu hyd yr eithaf ganddo, bydd hyn yn eich helpu i ddewis y dyn sy'n mynd i fod gyda chi am weddill eich oes ac nid dim ond unrhyw giciwr allan yna.
  Yn fy achos i, y ffordd i oresgyn fy ngholled fawr yw canolbwyntio ar fy ngyrfa, wrth gwrs mae'n parhau i fy nghefnogi llawer. Nawr dim ond ar benwythnosau rydyn ni'n gweld ein gilydd, yn ddiweddarach, rydyn ni'n mynd i weld ein gilydd yn llai, gan mai dyna sut roedd am i'n perthynas ddod i ben (fesul tipyn), dwi ddim yn hoffi hyn o gwbl, gan y byddwn i wedi hoffi i fod gydag ef bob amser nes bod ei awyren yn gadael am India ac nad yw'n ei weld eto. Erbyn hyn rwy'n teimlo'n unig iawn, gan ei fod bellach yn sych iawn gyda mi, rhewodd y berthynas.
  A yw'n cael ei ddenu ati? Wel, mae'n dweud wrthyf na, dim ond ei bod hi'n ferch dda, ac nad yw'n gwybod a yw'n mynd i syrthio mewn cariad â hi yn nes ymlaen. Y gwir yw nad yw'n gwybod beth fydd yn digwydd iddo yn y dyfodol, mae'n ddryslyd iawn.
  Rwy'n anfon fy nghyfarchion diffuant a chwtsh atoch
  Mwynhewch fywyd! 🙂

 16.   Laura meddai

  Helo Saby, Jess a ffrindiau eraill, peidiwch â phoeni, ddim yn teimlo'n unig, peidiwch â dioddef, cefais brofiad lle roeddwn i'n teimlo fy mod i'n colli pwysau ac yn teimlo unigrwydd mor ddwfn nes i mi feddwl fy mod i wedi colli fy nodau, fy rheswm dros fyw a'r ymdeimlad ohonof fy hun, cymaint fel fy mod ar fin marw un noson, archwiliodd 2 feddyg fi a dywedasant wrthyf, pe na bawn yn gwneud fy rhan, byddwn yn marw o drawiad ar y galon a achosir gan dristwch. , Fe wnes i ysgaru ac i mi fy hun Dyna oedd y peth gwaethaf a allai fod wedi digwydd i mi yn ôl bryd hynny, ond nawr ar ôl bron i dair blynedd rydw i wedi sylweddoli bod menyw yn werth llawer ac nad yw'r dyn yn rhoi gwerth waeth sut llawer yr ydych yn ei garu neu wedi ei garu, Y pwysicaf oll ac arbed eich hun ym mhob awyren o fodolaeth, gosod nodau ar ein pennau ein hunain, eu cyflawni ac ymladd dros y rhai yr ydym yn dal i'w brin, a fydd yn ein cadw'n fyw, yn canolbwyntio ar fod yn gyflawn oren yn unig i ddod o hyd i'r oren arall yn gyflawn sy'n caniatáu inni fod yn hapus, coeliwch fi, nid yw un yn gwneud hynny mae'n marw ac rwyf eisoes wedi'i weld, mae'n dibynnu ar fod yn ddewr a bod yn gryf. Gan fy mod bob amser yn dweud wrthych gyda fy holl gyfeillgarwch a fy enaid agored tuag atoch chi, ymladdwch am yr hyn yr ydych yn hiraethu amdano a pheidiwch â'i golli, os nad yw hynny'n bosibl, edrychwch am bethau eraill neu bobl eraill neu obeithiwch amdanynt a fydd efallai'n eich gwneud chi'n aruthrol hapus ac annychmygol lwcus, coeliwch fi.

 17.   Saby meddai

  Darllenodd Jess eich sylw a'r gwir yw fy mod wedi sylwi arnoch yn drist iawn yn y llythyr, rwyf wedi bod yn dogfennu llawer am y perthnasoedd hyn, rwyf hyd yn oed wedi gweld fideos o gariad at yr Hindwiaid a phopeth a hyd yn oed cariad rhyngddynt yn dod i ben yn drite a thrasig Mae gweld fideo ar YouTube (Bikhri Bikhri) yn gân hynod drist, ac mae hynny'n realiti arall i'r pâr hwn o gariadon, hyd yn oed bod yn Hindwiaid, a dyna arswyd, rwy'n ddig ac yn dda, dechreuais wylo hyd yn oed (pa arswyd) oherwydd y gwir ydyw! Ni allaf ei wadu, hatsa Fe'ch cofiais hefyd yn gwylio'r fideo hon ohonoch ac rydych yn drist oherwydd ei bod yn anodd byw pethau fel hynny,
  Jess ond dywedwch wrthyf er gwaethaf y ffaith bod y bachgen mor rhyfedd â chi, beth mae'n bwriadu ei wneud gyda'i fywyd a gyda chi, neu yn hytrach a yw'r cyfan drosodd? : (... - Dywedodd wrthych ei fod wedi drysu? Ym mha ystyr y mae wedi drysu AH ... AH ac mae hynny'n gwneud i mi deimlo'n ofidus ... !!! sori os nad wyf yn gwybod sut i fynegi fy hun trwy hyn llythyr os na, dwi ychydig yn sentimental ... cwtsh ... AH A dywedwch wrthyf, pa drueni y gofynnais gymaint ichi ond rwyf am wybod a oedd ganddo'r briodas honno eisoes, eu bod yn ei dathlu nad wyf yn ei gwneud hi gwybod am sawl diwrnod, oherwydd mewn llythyr blaenorol roeddech wedi dweud wrthyf eu bod wedi cynnal cyfarfod cyntaf yna pryd fydd y swyddog! ac os ydych chi eisoes yn byw gyda merch o'r fath ..... rydych chi'n gofalu am gwtsh i mi a y gwir yw dwi'n hoffi ti'n dda iawn !!

 18.   Saby meddai

  Helo Laura, darllenais eich sylw ynghyd â sylw Jess a gwyddoch fy mod yn mynd i ddweud wrthych fod gen i gariad y cwympais mewn cariad ag ef yn llwyr. Rhoddais fy mywyd i'm calon beth bynnag popeth yn ei gyfanrwydd Pob 100% cariad, meddyliais hyd yn oed am ffurfioli cartref Parhaodd popeth am amser hir, pan fethodd y person hwn â mi yn emosiynol, torri fy nghalon, fy enaid, fy nghariad, roedd fy hunan-barch ar lawr gwlad, fy mod i'n mynd i gyfaddef fy mod i hyd yn oed bron â mynd yn wallgof, roedd fy mam wrth fy ochr yn fy nghefnogi llawer a rhoddodd cyfeillgarwch fenthyg llyfr imi a helpodd lawer i mi wella a gweld bywyd yn wahanol ond nid oedd hynny'n hawdd ahh1 !! Deffroad Anthony de Mello oedd y llyfr, ni chefais fywyd bryd hynny i mi roedd yn fywyd diystyr, i mi nid oedd unrhyw beth, roeddwn bron â cheisio cyflawni hunanladdiad ond curodd rhywbeth yn fy mywyd ac nid wyf yn gwybod ond gwnaeth rhywbeth fy rhwystro, nid wyf yn gwybod Beth ddigwyddodd, ond digwyddodd rhywbeth, fe waeddais lawer a'i dreulio yn ôl, treuliais beth amser, ac es i gymuned o leianod roeddwn i yno am 6 mis o fy mywyd, I roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n aros, ond darganfyddais mai fy nheulu i oedd cael teulu ac i hynny gael fi allan o'r fan honno, dechreuais ymddiried yn Nuw yn fwy a dechreuais gael ychydig mwy o gariad tuag ataf fy hun a bywyd o fewn 100% o'r rhai yr wyf i yn gwella yn y lleiandy hwnnw 25% o'r llawenydd a adewais yno a dychwelais i'm tŷ eto, roeddwn i'n gweithio ac yn gwneud pethau gwahanol, dechreuais wneud ffrindiau newydd, nid wyf yn fenyw sy'n hoffi cymdeithasu mewn partïon a phethau fel. fy mod, yn hytrach, yn fwy o gartref .. yn fyr, yn gweld ac yn cwrdd â bechgyn, hyd yn hyn rwyf wedi cwrdd â 4 dyn ond nid oes yr un ohonynt wedi cwrdd â'm disgwyliadau, dim ond dynion ydyn nhw. yw mai dim ond rhywbeth eiliad a dim byd difrifol maen nhw ei eisiau, nid ydyn nhw'n arbennig nac yn fanwl, dim byd, dim ond gwacter y tu mewn, pa arswyd y gadewais amser i'w basio ac yn awr mae'r person hwn wedi dod i mewn i'm bywyd, mai'r gwir yw, byddwn i ddim eisiau rhoi fy hun yn llawn oherwydd rydyn ni'n siarad ar y we bron bob dydd ac mae'n fy llenwi â llawer o bethau arbennig nad oes unrhyw ddyn wedi gwneud hynny gyda mi, ond dwi ddim eisiau i'm teimladau ddominyddu fi, mae'n anodd i mi, oherwydd Dwi erioed wedi profi rhywbeth fel hyn, hyd yn oed gyda'r Cyn-gariad hwnnw a gefais, rwy'n credu ei bod hi'n anodd rheoli teimladau tra bod gennych chi rywbeth sy'n eich cymell, a ydych chi'n golygu bod yn ansensitif? neu fyw a theimlo dim? neu i beidio â syrthio mewn cariad? Dw i ddim yn deall ? Rydyn ni'n siarad, gofalu amdanoch chi'ch hun ... cwtsh…. maddeuwch imi os ydw i mor gaeth i ysgrifennu ... bye

 19.   Laura meddai

  Helo Saby, helo Jess, edrychwch, rwy'n ystyried nad yw'n ymwneud â bod yn ansensitif, mae'n ymwneud â pheidio â rhoi mwy na'r hyn rydych chi'n ei dderbyn, os ydych chi'n rhoi galwad, mae'n deg ei fod yn ei wneud hefyd, os ydych chi'n cusanu digon yn unig. ai ei fod ef hefyd, yr ydych yn ei roi a'i dderbyn, ei roi a'i dderbyn, byddai'n wych pe bai un yn cofleidio ac yn derbyn dau, yn ddrwg pe bai un yn cofleidio ac yn derbyn dim, onid ydych chi'n meddwl? Os ydych chi'n buddsoddi'ch egni i feddwl amdano, siarad ag ef, siarad â phobl eraill amdano, byddai'n hyfryd pe bai'n gwneud yr un peth, os na, credaf pe dylech chi sianelu'r holl allu hwnnw i garu a rhoi tuag at un arall. person ac os nad oes unrhyw berson arall ar hyn o bryd, gadewch imi ddweud wrthych y gallwn hefyd feddwl am bethau eraill. Yr hyn yr wyf am ei ddweud wrthych yw ei bod yn bwysig iawn sylweddoli nad oes angen cael partner i weithredu'n unigol o reidrwydd, er bod cael partner yn ystrydeb, angen, hapusrwydd, ac ati, nid yw'n golygu hynny bod ar eich pen eich hun am gyfnod P'un a yw'n fyr neu'n hir, mae'n golygu methiant, manteisiwch ar y cyfle i wybod mwy am bopeth a phawb, yn enwedig eich hun a rhoi cyfle i'ch hun fwynhau'ch hun fel hyn, dod yn annibynnol yn emosiynol ac yn feddyliol ac ni fyddwch yn gwneud hynny poeni hirach ynghylch a yw rhywun yn eich caru chi ai peidio oherwydd bydd cariad tuag atoch chi'ch hun ac ymddiried yn y goruchaf yn ddigonol. Mae yna ddywediad sy’n dweud: Nid yw’n dda cardota am gariad anghyflawn, gwell edrych am y cariad sy’n berffaith ac na fydd byth yn eich siomi a bydd hyd yn oed y cariad perffaith hwnnw sy’n Dduw yn eich gwobrwyo am yr hyn sydd bellach yn brifo, yn poeni ac yn yn eich drysu.
  Cymerwch ofal da ohonoch chi'ch hun a chofiwch wenu bob amser.

 20.   Saby meddai

  Wel, Laura fu'r ateb nad ydw i erioed wedi'i dderbyn, a gweld i mi ddod o hyd iddo, hahaha, ond rydych chi'n gwybod bod gennych chi bopeth, ond pob rheswm, dwi'n gweld eich bod chi wedi aeddfedu llawer fel bod dynol ac rydw i'n hoffi hynny, y syniad ar y blaned hon yr ydym yn cyd-fyw â chymaint o unigolion, yw bod yn rhaid i ni ddysgu i'r eithaf a cheisio deall bywyd a'r hyn yr ydym yma ar ei gyfer, gweld sut y gallwn oresgyn profion bywyd a pharhau â bywyd, a cheisio i beidio â syrthio i'r un camgymeriad, rydych chi'n gwybod unwaith i mi ddarllen rhywbeth a ddywedodd, mae bywyd yn iawn, mae'r byd yn iawn, mae gennym ni broblem fawr yn unig yw ein meddwl sut mae'n gweld pethau neu sut rydyn ni wir eisiau eu gweld ...

 21.   Saby meddai

  Wel, Laura fu'r ateb nad ydw i erioed wedi'i dderbyn, a gweld i mi ddod o hyd iddo, hahaha, ond rydych chi'n gwybod bod gennych chi bopeth, ond pob rheswm, dwi'n gweld eich bod chi wedi aeddfedu llawer fel bod dynol ac rydw i'n hoffi hynny, y syniad ar y blaned hon yr ydym yn cyd-fyw â chymaint o unigolion, yw bod yn rhaid i ni ddysgu i'r eithaf a cheisio deall bywyd a'r hyn yr ydym yma ar ei gyfer, gweld sut y gallwn oresgyn profion bywyd a pharhau â bywyd, a cheisio i beidio â syrthio i'r un camgymeriad, rydych chi'n gwybod unwaith i mi ddarllen rhywbeth a ddywedodd, mae bywyd yn iawn, mae'r byd yn iawn, mae gennym ni broblem fawr yn unig yw ein meddwl sut mae'n gweld pethau neu sut rydyn ni wir eisiau eu gweld ...

  BETH SY'N CARU EI WNEUD? Mae'n golygu gweld person, sefyllfa, peth fel y mae mewn gwirionedd, nid fel y mae'n dychmygu iddo fod ac ymateb iddo fel y mae'n ei haeddu. YN

  Roeddwn i eisiau anfon neges at Jess a Laura ..

  Gadewch inni roi ein hunain yn nwylo'r Bod Goruchaf Mawr
  ac nid yn nwylo dynion
  oherwydd bod cariad Duw yn cyfateb i'w GREATNESS

  bye

 22.   Isabel meddai

  Helo ferched, rydych chi'n gwybod bod eu profiadau yn debyg iawn ... rydw i hefyd yn dioddef llawer oherwydd bod y person rydw i'n ei garu cymaint yn y bywyd hwn ... fe briododd ... rydyn ni wedi siarad am y problemau, mae'n dweud ei fod yn dal i fy ngharu i ond na all ef gwnewch unrhyw beth yn erbyn ei ddiwylliant ... gwn fod hynny'n dioddef yn segur fy mod i oherwydd ei fod yn wir gariad ... y rhai nad ydyn nhw'n hawdd eu canfod ond yr unig beth y gallaf ei wneud yw anghofio ... er na allaf byth ei wneud oherwydd mai ef yw'r person a oleuodd fy mywyd ... yr un a roddodd liwiau i'm calon du a gwyn ... wn i ddim a allaf anghofio, dywed na fydd byth yn fy anghofio…. Roedd gen i gymaint o dristwch yn fy nghalon nes i mi gael ymatebion i'm hiechyd, rhoddodd straen i mi gyda phryder iselder ... mae'n erchyll mynd trwy hynny ... ond ychydig i ychydig y gallwn ei oresgyn.

 23.   Saby meddai

  Helo Isabel, rwy'n deall eich sefyllfa yn berffaith, oherwydd rwyf wedi bod yno ac o bryd i'w gilydd rwy'n mynd trwy bryder ac iselder, mae'n erchyll, weithiau nid wyf yn gwybod beth i'w ddweud wrthych sy'n goch pan fyddwch wedi caru rhywun yn eich bywyd, ers i mi basio heibio yno, nawr Wel, os ydych chi eisoes wedi darllen, rydw i'n siarad â Hindw hynod arbennig trwy'r rhyngrwyd, ac ar ôl dwy flynedd ymddangosodd rhywun arbennig iawn yn fy mywyd ac roeddwn i'n teimlo'n unig, nawr rwy'n siarad ag ef, ond rydw i'n siarad ag ef, ond gan fy mod i'n gwybod ei fod yn mynd i briodi (yr un stori am Jess) felly rydw i mor ofalus ac rydw i eisoes wedi darllen digon am y diwylliant hwnnw, mae hynny fel popeth, mae rhai cyplau yn priodi ac eraill nid oherwydd ein bod ni'n dramorwyr beth bynnag. . ond faint i mi isabel y bachgen Indu eisoes wedi priodi? Ac a yw'n dal i alw arnoch chi neu a yw am barhau i'ch cyffroi? Pa mor hir oedd eich perthynas ag ef? ……. gofalu am eich hun cwtsh

 24.   Laura meddai

  Helo ferched, mae'r dudalen Hindŵaidd hon wedi dod â ni at ein gilydd am ryw reswm, efallai ei bod hi fel ein bod ni'n sylweddoli, er nad ydyn ni'n adnabod ein gilydd ein bod ni'n debyg, byddwn i'n dweud hynny mewn llawer o bethau. Cymerwch ofal da ohonoch chi'ch hun, rydw i eisoes yn eich gwerthfawrogi hyd yn oed heb eich adnabod chi'n gorfforol. Penwythnos da ac efallai y byddwn ni'n hapus iawn gyda neu heb Hindwiaid, ha ha.

 25.   Saby meddai

  Ahh Laura i mi mae hefyd yn bleser cwrdd â chi a'r un peth i Jess ac Isabel, os credaf eich bod yn llygad eich lle weithiau, nid yw pethau'n digwydd trwy gyd-ddigwyddiad pur, a'r peth mwyaf chwilfrydig yw eu bod yn brofiadau tebyg iawn, Rwy'n gobeithio a hoffwn ddymuno i bob un ohonoch ddod o hyd i fodolaeth arbennig lle gallwch chi rannu'ch bywydau â llawer o gariad a llawer o lewyrch yn y maes daearol hwn yr ydym ni ynddo, yn sydyn gwn y bydd pob un nawr yn brysur gyda'i rwymedigaethau ar yr adeg hon neu o'r fath Unwaith yn eich amser rhydd nawr, ond gyda'm holl galon, anfonais gwtsh mawr o fy nghalon i bob un ohonoch a hoffwn ichi barhau i gael cryfder yn eich ysbryd i barhau mewn bywyd a hyd yn oed mwy i mewn maes Cariad… .. Penwythnos cais i chi 😀 ac yna os fel rydych chi'n dweud ... Gadewch i ni fod yn hapus gyda neu heb Hindwiaid (dwyfol) !! hehehe bye.

 26.   Isabel meddai

  helo ps edrych ar y stori hon mae hefyd yn effeithio llawer arna i ... ac yn anad dim mae'n dweud ei fod yn dal i fy ngharu i ac ni waeth pa mor briod ydyw, bydd bob amser yn fy ngharu i gan mai dim ond ymrwymiad iddo yw hi. Nid wyf yn gwybod beth i'w wneud mae fy ffrindiau'n dweud wrthyf i anghofio amdano, ond mae'n anodd iawn, rwyf wedi ceisio ei wneud nes i mi adael y gwaith er mwyn peidio â'i weld eto ac fel nad yw'n effeithio arnaf. .. ond roedd yn amhosibl, fe ddechreuais ddychwelyd i'w weld eto, ei deimlo a'i gael ... ond mae'r realiti yn wahanol .. sawl gwaith ydych chi wedi dweud wrthyf nad wyf yn deall eich arferion .. Mae gen i wedi ceisio ei wneud, ond ni all menyw mewn cariad ddeall bod eich cariad sy'n dweud ei fod yn mynd ar daith dim ond oherwydd bod ei frawd yn gadael i briodi ... yn dod i ben yr un peth ac felly hefyd ei chwaer. Hynny yw, erfyniais ar Diosito i anghofio amdano ... ond mae'n ymddangos nad yw am wneud hynny ... ac rwy'n dal i lynu wrtho fel ffwl ... Rwy'n rhegi nad wyf yn gwybod beth i'w wneud iddo anghofiwch ef ... diolch Saby am fy ateb.

 27.   Isabel meddai

  Ferched, mae'n braf eich bod chi hefyd ... Saby Laura a Jess yn rhannu ... ond does dim gwadu bod ganddyn nhw rywbeth arbennig y mae Latinas yn ei garu ... O ble wyt ti'n ferched? Wel, Jess, rydych chi'n dweud nad yw'ch indu yn priodi eto .. ond gwn y byddech chi'n rhoi popeth iddo .. Byddai'n peryglu popeth, ac os yw'n dweud ei fod yn eich caru chi, ni fydd ots ganddo am yr hyn y mae ei deulu'n ei ddweud wrtho ef .. efallai y gall barhau â chyngor Rash .. ni ddywedir dim yn y bywyd hwn, gwnewch bopeth posibl iddo aros wrth eich ochr chi. Efallai pan nad yw wrth eich ochr chi mwyach .. gallwch chi edifarhau a dweud .. beth am geisio? dim ond rhoi popeth .. agorwch eich llygaid mae gennych amser o hyd ...

 28.   Isabel meddai

  Rwy'n gwybod eich ateb ... digwyddodd hyn 3 blynedd yn ôl ... yn 2007, roeddem mewn cariad ... sawl mis, ac ym mis Ionawr 2008 dywedodd wrthyf fod ei frawd yn priodi, neb arall. Ond dywedodd wrthyf am aros amdano, roedd yn amlwg, roedd yn rhaid imi ei wneud, gofynnodd imi wneud hynny. ond mi gyrhaeddais ar ôl 2 fis eisoes wedi priodi Rwy'n rhegi bod fy nghalon wedi torri'n fil o ddarnau. Daeth ond yn hollol wahanol, nid ef oedd y person o'r blaen, yn garismatig hapus. Rwy'n newid yn llwyr nes i mi golli pwysau yn aruthrol. Aeth misoedd heibio ac ymddiheurodd, dilynodd fi i siarad ag ef a dywedodd wrthyf bob amser nad oeddwn yn deall ei arferion, ac nad oedd yn gwybod bod ei dad yn mynd i'w briodi. Fe wnes i ddod o hyd i ffrind iddo ... mae'n ymddangos ei bod hi'n ffrind da ers i mi ddweud popeth wrthi, dywedodd wrthyf ei bod yn wir nad oedd yn gwybod unrhyw beth ... a sut roedd y parti yn mynd i fod yn wych ac i gwneud un draul, penderfynodd briodi ei chwaer ac ef. Nid ydych chi'n gwybod sut roeddwn i'n teimlo wedi dychryn yn llwyr ... ond hei, roedd y misoedd yn dal i fynd heibio ... sylweddolais nad ef oedd ar fai yn llwyr, a gwnaethom barhau i weld ein gilydd yn gyfrinachol ... ac nid oherwydd ei fod yn ddrwg ... ond roedd angen i mi gael ef ... mae'n rhywbeth anesboniadwy ... wel dwi'n gobeithio fy mod i'n rhoi rhywfaint o gyngor gan ferched.

 29.   Laura meddai

  Helo ffrindiau, helo annwyl Isa, rydych chi'n gwybod bod eich stori'n brydferth iawn ond yn dywyll, mae hyd yn oed yn fy atgoffa o'r opera sebon Clôn, lle mae gan Jade a Lucas yr un broblem â chi, dim ond yma Jade yw'r Mwslim, maen nhw ill dau yn briod ac yn Mae ganddyn nhw ferch yr un yn eu priodas, nid ydyn nhw wedi gweld ei gilydd ond maen nhw'n dyheu am ei gilydd, maen nhw'n hiraethu am ei gilydd, maen nhw'n caru ei gilydd ac yn y diwedd fe fyddan nhw'n dod at ei gilydd ...
  Rydych chi'n gwybod Isa, nid wyf yn eich ystyried chi'n ddrwg, mewn gwirionedd nid oedd yr amgylchiadau hynny'n dibynnu arnoch chi, ond os yw'ch lles eich hun yn dibynnu arnoch chi, roedd y ffaith ei fod wedi priodi neu eu bod wedi ei briodi yn dibynnu'n rhannol ar rai hefyd. gradd ar ei gydsyniad.
  Y peth pwysig yma yw sylweddoli beth sydd wedi ei wneud i chi mewn gwirionedd, roeddech chi'n wynebu problemau iechyd a hyd yn oed wedi mynd i weithio, yn y ddau achos mae'n ymddangos eich bod chi wedi rhoi'r gorau i rai pethau, ond beth mae wedi ei ildio i chi? Mae'n ymddangos nad yw wedi aberthu unrhyw beth, ydy e? Mae ef gyda'i wraig ac mae gyda chi ac mae'n gylch nad yw'n cau naill ai gyda hi neu gyda chi, byddai'n deg pe bai'n hapus gyda hi neu gyda chi neu nid wyf yn gwybod a ydych chi'n barod i fod yr ail ac am ba hyd. Dylai roi eich lle i chi, dylech geisio a yw'n gallu ei roi i chi hyd yn oed am ychydig ac os na, credaf nad yr un drwg yw chi, er nad twyllo ar ei wraig yw'r harddaf, meddai yw'r un nad yw'n bod yn dda iawn nad ydym yn ei ddweud gyda hi na gyda chi.
  Cymerwch ofal: Weithiau nid mater i ni yw cyfiawnder i'w roi i ni yn y ffaith eich bod chi'n meddwl bod popeth yn annheg i chi, oherwydd yr oedd, ond yna beth fyddech chi'n ei deimlo pe byddech chi'n wraig Hindŵaidd y mae'n twyllo arni oherwydd iddo wneud hynny ddim yn caru? Fel menywod mae'n rhaid i ni wylio ein cefnau ... Mae'n gymhleth, ond bydd eich calon yn eich tywys.

 30.   Saby meddai

  Wel Isa diolch am eich ateb
  Mewn sefyllfa anodd iawn i chi yn ogystal ag iddo ef, pam yr aeth i'w India a phriodasant ef trwy rym ac nid oedd hyd yn oed yn gwybod unrhyw beth ac ni wnaethoch chi, wel, aros amdano a phwy na wnaeth ... I fyddai hefyd !!! Y gwir yw nid wyf yn eich beio o gwbl, oherwydd gwelaf eich bod yn fenyw sensitif iawn ac yn credu mewn cariad, ond fel y dywed Laura, beth mae'r Dyn hwnnw wedi'i wneud i chi !! yr ydych wedi aberthu popeth, ac yntau?

 31.   Laura meddai

  Helo ferched, Isa, Saby, Jess a ffrindiau eraill, bore da pawb, sut ydyn ni'n gwneud gyda'n clustdlysau? Gwell nawr? Fesul ychydig? Wel gan gyfeirio at eich cwestiwn Isabel: Rwy'n Fecsicanaidd, rwy'n byw yn Nhalaith Mecsico, ymhen ychydig ddyddiau byddaf yn troi'n 28 oed ac mae gen i fab bron i 4 oed, rwy'n weinyddwr, wedi ysgaru, ac mae'r gorffwys dywedais wrthych eisoes, ha, ha Gobeithio eich bod yn dda iawn a byddwch yn gweld cyn bo hir y byddwn yn chwerthin gyda'n gilydd am hyn i gyd sy'n digwydd nawr, byddwn yn cofio'r wefan hon fel cefnogaeth i ryddhau'r pethau hynny sy'n tarfu arnom.
  Cymerwch ofal o lawer, cwtsh i bawb a llawer o lwyddiant yn eich bywydau ... Laura.

 32.   Jess meddai

  Helo, wel fy enw i yw Jessica Torres, rydw i hefyd yn Fecsicanaidd, dwi'n byw yn Nhalaith Mecsico. Ac mae'r bachgen y cwympais mewn cariad ag ef yn priodi ym mis Tachwedd, ond mae yma ym Mecsico ac mae'n mynd i'w wlad ym mis Hydref. Dywedais ei fod wedi drysu oherwydd bod ei deulu’n pwyso cymaint arno i briodi, wel byddwn yn dweud gormod. Y gwir yw ei fod yn fy mhoeni oherwydd ei bod yn dod dan straen mawr bob tro y mae'n siarad â'i theulu (ac mae'n siarad â nhw bron yn ddyddiol). Yn y sefyllfa rydw i ynddi, roeddwn i'n drist iawn, iawn am yr hyn sy'n mynd i ddigwydd, ond roeddwn i'n deall, treulio, cipio, ac ati ... ac rydw i'n cymryd y sefyllfa o ddim ond ei wneud yn hapus, oherwydd nid ei fai ef yw hynny a chyda hyn y deallais nad wyf yn teimlo'n drist mwyach, oherwydd er imi grio mil o ddagrau, nid wyf yn mynd i newid ei dynged, yr unig beth y gallaf ei wneud nawr ar y diwrnod hwn a hyd nes ei bod yn fis Hydref, yw mwynhau pob eiliad i'r eithaf gydag ef, ei wneud yn hapus a'r hyn sy'n edrych yn dda. Y gwir yw nad wyf yn gwybod beth rydw i'n mynd i'w deimlo na'i feddwl pan fydd yn priodi ac yn dychwelyd i Fecsico, rwy'n credu nad yw'n syniad da ei weld eto, ond os gwnaf, yr hyn y gallwn ei wneud fyddai. .. fel pan welwch ffrind da, gwelwch ef. Gyda llygaid cyfeillgarwch ac nid o gariad, dwi ddim yn gwybod nawr.
  Isabel, pa mor drist yw eich stori, ni allwn roi cyngor ichi oherwydd nid wyf wedi ei byw eto, ni allaf ond dweud wrthych: byddwch ychydig yn debycach i ddynion ... peidiwch ag effeithio arnoch chi, gwell meddwl ei bod yn well i chi , peidiwch â theimlo.
  Rwy'n anfon cwtsh mawr i bob un ohonoch ac yn mwynhau bywyd !!!! 🙂

 33.   Saby meddai

  Helo ferched, wel dwi'n gweld bod sefyllfaoedd yn gymhleth ac yn anodd iawn i chi ers i chi eu cael nhw'n bersonol ac yn dda, mae hynny'n braf iawn ac yn galed ar yr un pryd oherwydd maen nhw wedi rhannu llawer o brofiadau personol, yn fy achos i rwy'n ceisio ei rannu. gyda Chi oherwydd bod fy sefyllfa newydd ddechrau ac mae'n Rhyngrwyd unigol ond maen nhw'n dweud allan ei fod hyd yn oed trwy hynny yn golygu ei fod hefyd yn cwympo mewn cariad, ond rydw i hefyd yn gwybod y bydd yn priodi oherwydd iddo ddweud wrtha i yn y sgwrs gyntaf ... ceisiwch fynd i mewn i bob un o'i straeon ac mae'n teimlo'n galed oherwydd nid wyf yn gwybod beth fydd yn digwydd pan fydd yn priodi, mae'n dweud wrthyf mai'r peth pwysicaf ar ei feddwl yw ei Waith, Fi, a'i Deulu dim byd arall. a phan ddaw adref o'r gwaith mae'n siarad gyda'i fam ac yna mae'n siarad â mi ar-lein bob dydd
  Rwy'n dweud wrthych ferched fy mod yn ceisio peidio â'i roi cymaint yn fy nghalon er mwyn peidio â dioddef yn hwyrach ond weithiau mae'r galon yn gryfach na rheswm.

  Mae'n swnio'n ddoniol …… dwi'n dweud wrthych fy mod i hyd yn oed wedi ei ddysgu i ddweud fy mod i'n dy garu di yn Sbaeneg
  ac fe ddysgodd i mi eisoes i ddweud fy mod yn dy garu di yn hindi hehe

  cwtsh i bob Hwyl

 34.   ELISA meddai

  Helo, rwyf wedi darllen y dudalen hon allan o chwilfrydedd, oherwydd fy mod i'n Colombia a fy nghariad mawr yw Indu, ac roeddwn i eisiau gwybod llawer mwy am eu harferion, eu diwylliant, eu defodau, er ei fod wedi dysgu llawer i mi, rwy'n hoffi ymchwilio. Rydyn ni'n mynd i briodi ym mis Rhagfyr a'r gwir fu'r anoddaf i argyhoeddi ei rieni, yn enwedig y Pab, ond mae wedi derbyn ein hundeb er gwaethaf fy mod i o grefydd arall, a bod yn fam sengl.
  Mae'n wir ei fod yn ddiwylliant traddodiadol iawn, ond mae'n rhaid i chi haeru'ch teimladau, a phan ydych chi'n rhiant, yr unig beth rydych chi ei eisiau yw hapusrwydd eich plant, ac mae fy nghyfreithiau wedi deall hyn.

  Rwyf am anfon cyfarchiad at y merched Isabel, Laura, Jess, Saby, mae ganddyn nhw straeon am faterion cariad hardd a dwys, ac rydw i'n meddwl ac yn credu mai'r peth pwysig yw eu byw, eu mwynhau a dysgu o'r profiadau hyn. yn well eu bod yfory yn dweud PAM WYF YN EI WNEUD, i feddwl tybed BETH FYDDWN YN DIGWYDD OS Wnes I EI WNEUD.

  Cymerwch ofal da ohonoch chi'ch hun. Hwyl

 35.   Isabel meddai

  helo ferched sut wyt ti .. da i'ch cwestiwn dwi'n gwybod .. dwi ddim yn gwybod ai hwn yw'r ateb gorau, ond dwi ddim yn gwybod a yw'r sefyllfa hon i fod ai peidio, ond pan gawn ni gyfle i fod ar ein pennau ein hunain, ps ni ymddwyn fel pe byddem .. ond yn ddiweddarach pan fyddaf yn gweithio gwn ei fod yn ymwybodol ohonof .. er nad wyf am ei gyfaddef, sylweddolais pan fydd rhywun yn agosáu ataf (dyn) ei fod gydag wyneb .. ac yn amlwg ni all ddweud dim wrthyf oherwydd ar wahân i hynny yw ei falchder. ond .. mae'n braf gwybod a theimlo ei fod yn fy ngharu i oherwydd ei fod wedi ei ddangos i mi mewn sawl ffordd ... efallai'n fach, dim colli. ond nawr nid yw wedi peryglu dim i mi hyd yn hyn ac rwy'n ei gydnabod. faint rydw i eisiau iddo ei wneud, ond wn i ddim ai ofn neu barch ydyw Nid wyf yn gwybod beth i'w wneud i ferched weithiau gyda'r nos. Rwy'n ailddirwyn popeth a ddigwyddodd cyn iddo briodi, roedd mor giwt, ond efallai na fydd hynny byth yn digwydd eto…. Cymerwch ofal merched, oh elisa, rwy'n falch iawn bod teulu eich indu wedi eich derbyn chi, a dweud y gwir. Fel yr hoffwn i deulu fy indu i wneud yr un peth ... bye girls.

 36.   Isabel meddai

  ha ha Rwy'n gwybod os ydyn nhw'n gwybod, os ydyn nhw'n gwybod eu bod nhw'n mynd i briodi, oherwydd eu bod nhw'n cwympo mewn cariad ag eraill ... wel weithiau nid nhw sydd ar fai ... oherwydd bod y galon yn fyddar ac yn ystyfnig iawn. Rhaid iddyn nhw hefyd ddioddef am gael eu clymu wrth berson nad ydyn nhw'n prin yn adnabod ei gilydd ar ddiwrnod eu priodas ... dwi'n dweud rhywbeth neithiwr fy mod i yn India, aha mor wallgof. cymerwch ofal merched.

 37.   Saby meddai

  Helo Isabel, wel darllenais yr hyn a ysgrifennoch ac yna os ydych yn iawn, ei fod yn dangos ei ddiddordeb ynoch chi a'i fod yn genfigennus, hehe, ond beth arall y gellir ei wneud yno? Rydych chi'n adnabod Isabel, rwy'n credu y dylech chi feddwl amdanoch chi'ch hun nawr, rhoi cyfle i chi'ch hun gyda dyn ifanc arall, gwn nad nawr yw'r peth iawn i'w wneud oherwydd yn eich meddwl dim ond Cariad yr Hindw sy'n byw, a gwn fod 10 mil yn fwy o ddynion dwyfol o'r byd wrth eich ochr chi, ni fydd gennych ddiddordeb yn yr un ohonynt, ond rhaid i chi dreulio peth amser ar eich pen eich hun a heb ei weld, gwn fod yn rhaid ichi fynd trwy'r duel hwnnw, ond rhaid ichi ei wneud oherwydd i chi hefyd yn haeddu cyfle i fod yn hapus gyda dyn ... hyd yn oed os nad ydyw, deallaf iddo briodi allan o ymrwymiad ac arfer syml, er nad oedd yn caru'r fenyw honno, ac yn ddwfn i lawr mae'n dal i garu chi , ac yna beth mae e eisiau? dal i chwarae cariad cudd gyda chi? ………… ..Ahy !! Nid wyf yn gwybod, credaf y dylai'r Hindwiaid hynny anfon eu teimladau eu hunain, nid eu rhieni, ond ar eu cyfer hwy rhieni yw'r Awdurdod ac yn anad dim Duw
  Cwt Isa 😀

 38.   Isabel meddai

  hi chiks umm ysgrifennais haha ​​anghywir roedd hi neithiwr nes i freuddwydio fy mod i yn indiajaj pa mor wallgof. Wel a dweud y gwir, weithiau pan rydych chi'n meddwl llawer am berson rydych chi'n aros ac yn breuddwydio ac nid yw'n jôc .. Rydw i mor ddrwg ond mor ddrwg nes i mi beidio â breuddwydio bob dydd gyda'r indu hwn am amser da ... plop. . a ydych chi'n gwneud hefyd ??

 39.   Isabel meddai

  merched .. mae pen-blwydd yr hindu yn dod ... beth ydw i'n ei wneud? helpwch fi os gwelwch yn dda …………

 40.   Saby meddai

  Mae yna!!! Pa mor anodd yw'r ateb hwnnw Isa ... gwnaethoch chi fy ngadael yn ddi-le'r gwir ... a phryd mae'r dyddiad hapus ???
  Wel, y gwir yw nad wyf yn dal i freuddwydio cymaint ag ef, fy un i ag ydyw trwy avaces rhyngweithiol Rwy'n breuddwydio ei fod yn anfon negeseuon ataf ar skype a mensenger dim byd arall, weithiau os ydw i'n mynd i ddweud wrthych chi, weithiau dwi'n meddwl ei fod yn ysgrifennu ataf yn hwyr yn y prynhawn. nos, rwyf hyd yn oed yn troi ar y gliniadur, Ahhh beth yw bywyd hwn ... mae'n ymddangos fel un gwallgof ... ac o ran yr ateb gadewch imi feddwl amdano a byddaf yn helpu ti ....

 41.   Monica meddai

  Helo ferched mae'r straeon hyn yn unigryw, mae fy nghariad hefyd yn dod o India ac ar ôl darllen popeth mae gen i rywbeth ofnus mae fel Tywysog dydw i ddim eisiau ei golli

 42.   Laura meddai

  Helo Monica, helo bawb, gobeithio eich bod chi i gyd yn dda iawn Saby, Jess, Isa, cwtsh mawr ble bynnag yr ydych chi. Cyfarchion.

 43.   Shaheen meddai

  Merched, rydw i'n un arall gyda'r stori hon, dwi'n Lladin ac rydw i gyda Hindw, ond mae'n Fwslim, ond beth bynnag, fel y mae arfer yn mynnu yn India, mae Mwslimiaid yn cael eu hystyried yn gast arall a dim ond yn priodi ei gilydd maen nhw, dywedodd wrthyf i os yw'n mynd i India, bydd ei rieni yn ei briodi ac nid yw'r hyn a wnaeth yn mynd yn 2009 ac nid yw'n bwriadu mynd yn 2010 chwaith, mae'n byw mewn gwlad arall, mae'n gariad seiber fel Saby ond rydyn ni'n mynd i droi 2 mlwydd oed ac mae'n dywysog fel pawb arall, wn i ddim beth i'w wneud, paratowch am y gwaethaf ????

 44.   Laura meddai

  Helo Shaheen, rwy'n credu y dylech chi siarad ag ef am y mater, ond nid yn arwynebol ond am y gwir bosibilrwydd y gallwch chi fod gyda'ch gilydd nid yn unig yn feddyliol ac ar-lein ond hefyd am y gwir bosibilrwydd y gallwch chi fod gyda'ch gilydd yn gorfforol, dyweder siarad a derbyn a all eich un chi esblygu i berthynas fwy cadarn ac agos. Cymerwch ofal, peidiwch â phoeni, yr hyn y byddwn yn ei wneud yw cyfleu fy nheimladau, fy amheuon amdanom ni, ac ati, i wybod yn sicr a ellir gwneud ein rhai ni 100%.

 45.   saby meddai

  AHhhhhhhh ac i wneud pethau'n waeth, mae yn India nawr ... yna beth sy'n rhaid i mi ei wynebu ... a'i fod wedi dweud wrtha i fod y teulu'n agored beth bynnag ... dwi ddim yn gwybod beth ddaw yn sgil y llanw ... y byddaf yn derbyn ....... efallai y bydd y llanw'n dod â phethau gwell yn nes ymlaen. cusan

 46.   saby meddai

  Cyfarchion enfawr i @Jess @Isa @elisa @laura
  cofleidiau ... Rwyf am eich gweld chi i gyd yn hapus ...: D.

 47.   saby meddai

  @Sha mae'n dda eich bod chi'n cwrdd â'ch Hindw mewn gwlad arall ... ac mae'n well eu bod yn bell oddi wrth ei rieni ... mae'n rhaid i ni aros i weld pa ateb y mae eich Hindw yn ei roi i chi a pha ddyfodol y mae am ei roi i chi ... super dwyfol o'r manylion bach hehej .. fy ffrind rydw i eisiau i chi fod yn hapus ... rydw i eisiau i bob un ohonom fod yn hapus gyda dynion go iawn sy'n werth chweil.
  @Jess @Isa @elisa @laura 😀

 48.   Sha meddai

  Saby diolch yn fawr iawn ffrind, mae eich geiriau yn gwneud llawer o dda i mi y gwir, gobeithio ein bod i gyd yn hapus tb, gobeithio ein bod yn gwneud yn dda, nid wyf am wneud penderfyniadau ar ein pennau ein hunain, felly gofynnaf am gyngor a'ch cefnogaeth mewn rhai penderfyniadau, a ydw i'n gwneud llawer o ddaioni oherwydd nid yw fy nheulu'n gwybod unrhyw beth am awgrym y wlad niwtral, yr hyn rydyn ni'n bwriadu ei wneud yw fy mod i'n mynd am astudiaethau ac yntau am waith, dim ond dweud hynny, gadewch i ni weld beth mae Duw yn ei ddweud, diolch ti'n saby.

 49.   saby meddai

  @Sha mae'n dda eich bod chi'n rhoi eich hun yn nwylo Duw, oherwydd yn nwylo dynion mae'n anodd iawn ... edrychwch, gofynnwch i Dduw a dywedwch wrtho am anfon ei angel yn gyntaf i'ch helpu chi i glirio'ch amheuon a'ch ffyrdd, Rwy'n gwybod y bydd Duw yn rhoi'r gorau i chi.

  edrych @Sha Rwy'n ysgrifennu yma oherwydd weithiau rwy'n teimlo'n unig ac yn drist am y sefyllfa hon fy mod i'n byw yn fy rhan sentimental, ond rwy'n teimlo fy nghalon yn ddigynnwrf ... mae'n rhywbeth mor rhyfedd, dyma'r wal lle gallaf fynegi fy hun ac ysgrifennu popeth rydw i'n ei deimlo o waelod fy nghalon a fy nheimladau ...

  cwtsh

 50.   Sha meddai

  Saby Rwyf hefyd yn mynegi fy hun yma ac mae'n fy helpu llawer, diolch am rannu'r pethau hyn gyda mi, rydyn ni'n mynd i roi ein hunain yn nwylo Duw a'i angylion bach fel nad ydyn ni'n dioddef llawer ac os ydyn ni'n dioddef hynny yn gwasanaethu fel profiad fel nad ydym yn cyflawni'r un pethau eto camgymeriadau, cusanau.

 51.   saby meddai

  @Sha weithiau mae'r rhan sentimental yn brifo llawer, ond cadwch rywbeth mewn cof, bydd pob profiad bywyd yn eich helpu i dyfu fel person, os bydd rhywbeth drwg yn digwydd i ni, (dyna sut rydyn ni'n ei weld yn ddrwg), ond rydych chi'n adnabod Duw neu fywyd ei hun yn rhoi llawer o brofiadau inni, fel y gallwn ddysgu oddi wrthynt, Cofiwch ... defnyddiwch eich methiant neu'ch trechu neu'ch camgymeriadau fel platfform neu sbringfwrdd ar gyfer eich llwyddiant nesaf ... weithiau rydym yn crio oherwydd na ellid rhoi rhywbeth fel Rydyn ni eisiau, ond dywedwch wrth Dduw ... nad ydych chi'n mynd i wylo am rywbeth y mae'n ei wrthod, neu oherwydd y drws a oedd ar gau i chi ... cadwch mewn cof bod gan Dduw bethau newydd a hardd i chi .. weithiau mae'r drysau ar gau, ond os bydd un yn cau mae eraill ar agor ... ac mae'n rhaid i chi symud ymlaen ... Hugs

 52.   Sha meddai

  Rydych chi'n llygad eich lle, wyddoch chi, dwi'n caru'ch geiriau, byddaf yn dilyn eich cyngor, mae'n dangos eich bod chi'n ferch dyner ac ysbrydol iawn, ond rydyn ni eisoes yn siarad llawer am fy Hindw, beth am eich un gyfredol?

 53.   saby meddai

  mae'n ddrwg gen i sylweddoli 3 diwrnod yn ôl rhif 33

 54.   saby meddai

  @Monica ... beth ydw i'n ei ddweud wrthych chi mewn rhai achosion mae crefydd yn bwysig iddyn nhw mewn achosion eraill mae yna deuluoedd mwy meddwl agored ... ond y peth pwysig yw gwybod pa fath o ddyn ydych chi gydag ef, os yw'n addawol ffwruto i chi neu os yw'n treulio amser gyda chi, credaf, os ydw i'n caru boi, nad yw'n poeni am grefydd na dim ... rwy'n credu mai cariad yw hynny ... er enghraifft, rydw i'n caru dyn ac mae e o ddiwylliant arall, dwi ddim yn rhoi damn .. Rwy'n ei dderbyn gyda diwylliant a phopeth ac os bydd yn rhaid i mi ddod yn llysieuwr hefyd…. ac os yw am fy eisiau yna mae eisiau i mi gyda fy niwylliant hefyd ... cwtsh

 55.   saby meddai

  Wel, os yw wir yn eich caru chi ac yn eich caru chi ac rydych chi eisoes wedi dadansoddi popeth yna…. Cer ymlaen

 56.   saby meddai

  Babi @Monica os ydych chi'n teimlo dan bwysau ac nad yw pethau'n ychwanegu atoch chi, mae'n well eich bod chi'n myfyrio fel nad ydych chi'n anhapus ar hyd eich oes yn ddiweddarach, cofiwch fod undeb priodas yn bwysig iawn, y partner bywyd yw hi. . meddyliwch amdano a meddwl amdano, rhowch ateb clir a syml iddo….

 57.   saby meddai

  @Monica .. pa mor hir ydych chi wedi bod gydag ef?

 58.   Laura meddai

  Helo Sha, helo Saby, pleser eich cyfarch eto, hoffwn hefyd ichi fod yn ferched hapus iawn, y gwir yw fy mod wedi darllen eich sylwadau a dim ond un peth y mae gennych allu aruthrol i'w garu, ond gwelaf hefyd angenrheidiol nad yw dynion yn camddehongli gallu ein un ni fel angen eithafol am gariad.

  Ffrind Saby mae'n fy mrifo i wybod eich bod chi mor brydferth ac maen nhw'n eich brifo chi, cymerwch ofal ohonoch chi'ch hun, mae'r Hindwiaid yn swynol ond maen nhw'n ddynion a bydd 99% o ddynion pryd bynnag maen nhw'n cael y cyfle yn ein synnu gyda rhywbeth nad ydyn ni'n ei wneud. fel yn fawr iawn, ar hyn o bryd Mae gennym y cyfle gwych i edrych yn dda iawn gyda phwy rydyn ni'n rhannu ein hamser, ein profiadau, credaf eich bod chi'n brydferth ac rwy'n dychmygu bod yn rhaid i chi fod yn brydferth iawn yn gorfforol, gwerthfawrogi'ch ieuenctid, rhaid i'r rhinweddau hyn fod wedi'ch dewis yn dda i bwy i'w traddodi, os ydych chi'n credu Yn yr angylion, mae'r archangel Jofiel, sy'n un o ddoethineb, yn gofyn am eu cefnogaeth i gael dirnadaeth dda a bod Archangel Chamuel yn eich helpu i deimlo eich bod chi'n dod gyda chi mewn cyfnod o "ymatal" Rwy'n ystyried y dylech chi roi eich hun, nhw yw'r rhai sydd wedi fy nerthu yn fy eiliadau o unigrwydd, mor angenrheidiol i allu gwerthfawrogi'ch hun ac nid yn unig teimlo ond meddwl hefyd.

  Sha mae'n swnio'n hyfryd bod eich bachgen Hindŵaidd eisiau i chi weld eich hun mewn pwynt niwtral, ond hefyd, a'r gwir yw nad yw'r sawl nad yw'n mentro yn ennill, er hynny byddwn i'n cadw fy nghysylltiadau, hynny yw, byddwn i bob amser yn cadw wrth gyfathrebu â rhywun yn fy nheulu Os yw popeth yn troi allan yn dda, pa mor wych a pha mor hyfryd, ond os na, mae'n bwysig bod rhywun rydych chi'n ymddiried ynddynt a all eich cefnogi, hynny yw, ni waeth faint rydych chi am fod gyda hynny berson, peidiwch â chefnu ar eich hun gan y bydd hynny'n eich cadw'n siŵr os aiff rhywbeth o'i le. Cofiwch fod yna ddynion swynol a all fod yn beryglus iawn, gobeithio nad yw hyn yn wir ond cymerwch eich rhagofalon.

  Monic, pan oeddwn i'n mynd i briodi, roeddwn i'n amau ​​hynny cyn mynd i mewn i'r eglwys, fe wnes i briodi a'r canlyniad yw fy mod i bron â thair blynedd yn ddiweddarach wedi ysgaru, nid yw'r straeon i gyd yr un peth ond dadansoddwch yn dda iawn yr hyn rydych chi'n ei deimlo am y bachgen sy'n cynnig priodas i chi. Os nad ydych chi am iddo fod yn onest ag ef, ond os ydych chi'n ei garu dywedwch hynny, os yw'n eich caru chi fel y dywed, gan mai dyna pam ei fod yn cynnig rhywbeth tebyg i chi, yna nid yw byth yn rhy hwyr, cofiwch un peth yn unig, ac mae cariad yn disgwyl popeth, Mae'n cefnogi popeth ac ef yw eich gwir gariad, er ei fod yn gynamserol iawn, mae'n debyg y byddwch chi'n hapus, ond edrychwch yn dda gan na fyddai'n deg i chi neu iddo ef pe baent ond yn gwneud hynny i gwmpasu proffil cymdeithasol a chi am beidio â gwneud iddo deimlo'n ddrwg.

  Yn fyr, fel y dywedant i gyd, a fydd Duw yn ein hamddiffyn ac yn rhoi digon o eglurder meddyliol inni allu dewis yn dda y dyn a fydd yn rhannu ein bywydau ac os nad ein bywydau am o leiaf amser sylweddol, yn gwtsh i bawb, coeliwch fi y byddaf yn gweddïo drosom oherwydd er ein bod yn dod o wahanol wledydd, sylweddolaf mai ein henwadur cyffredin yw’r angen am gariad gwir, parhaol a dilys, yr ydym wrth gwrs yn mynd i’w ddarganfod a gallaf ein gweld ni i gyd yn siarad o fewn blwyddyn. a chwerthin am yr hyn rydyn ni nawr Mae'n dal i frifo, ond ni fydd hi felly bob amser, dwi'n addo ichi.

 59.   Sha meddai

  Saby cawsoch brofiad eisoes gyda bachgen Hindŵaidd, felly credaf y bydd yn fwy cludadwy y tro hwn, gobeithio bod popeth yn troi allan yn brydferth oherwydd ar y rhyngrwyd mae un yn cwympo mewn cariad tb er nad yw llawer yn ei gredu.

  Monic, mae'r bechgyn o India i gyd yr un peth, ar ôl ychydig maen nhw'n gofyn am briodas, mae hyn oherwydd nad ydyn nhw'n gadael iddyn nhw syrthio mewn cariad, mae'n debyg ei fod yn ffordd o ddweud fy mod i eisiau i chi fod yn gariad i mi, ond mewn mwy ffordd ddifrifol, fe ddigwyddodd i mi Yr un peth ar y dechrau pan syrthiodd mewn cariad ac ni roddais yr amser iddo, pa eironi bywyd, nawr rydw i mor fachog, ufff. Rwyf wedi dweud wrth fy machgen lawer gwaith bod gwir gariad yn aros ac rwy'n parhau i'w ailadrodd iddo fel ei fod yn ei wybod ac os ydyn nhw'n poeni llawer yn India i briodi mor gynnar â phosib oherwydd fel arall bydd pobl yn siarad yn wael am y teulu, ie yn dal gyda'ch bachgen ceisiwch siarad ag ef a dweud wrtho fod gwir gariad yn aros ac mae'n wir eu bod yn cyflwyno'r ferch i'w teulu dim ond pan fyddant yn siŵr mai'r person hwn yw'r un y maent yn mynd i'w briodi, rwy'n credu ei fod oherwydd Dyna'r pwysau ar ei ran, a ydyn nhw mor rhyfedd, o ac un cwestiwn: a ydych chi gydag ef ar-lein? Latinas ydyn ni i gyd, rydw i'n credu yma, ac mae'r mwyafrif yn Babyddion ac i ni mae'n annealladwy bod rhywun yn gofyn am briodas o hyn ymlaen ond iddyn nhw mae'n normal, eu ffordd nhw o fynegi'r cariad y gallan nhw ei deimlo tuag atom ni.

  Laura, diolch yn fawr iawn am eich cyngor, nid wyf am ddatgysylltu'n llwyr oddi wrth fy nheulu, o gwbl, hyd yn oed cynigiodd imi y gallaf fynd â nhw, ond gwn na fydd fy nheulu yn derbyn fy mod yn gadael, hyd yn oed os mae'n wlad niwtral, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud, rwyf wedi drysu, cyn i'm teulu fy nghefnogi ond ar yr amod iddo ddod yma i'm gwlad, ond nid wyf yn meiddio gwneud sylwadau ar hyn, rwyf ar groesffordd , ond i wneud y penderfyniad hwnnw, os cymeraf ef, dywedaf wrtho wrth rywun yn fy nheulu, rhaid i chi fod yn effro bob amser, diolch i Laura am eich geiriau hardd ac rydym yn mynd i weddïo gyda'n gilydd fel bod ein angylion bach yn ein goleuo ,

  Rwy'n caru chi i gyd, cusanau merched.

 60.   saby meddai

  Mae merched @Laura @Sha yn diolch i chi am y geiriau hyfryd hynny a pha mor flasus yw eich cael chi Laura eto Rwy'n caru sut rydych chi'n mynegi eich hun ac rydych chi'n gwybod y byddaf yn ystyried yr hyn rydych chi'n ei ddweud ...

 61.   saby meddai

  @Sha byddaf yn dweud wrthych, ymhen oriau yn ddiweddarach, ymddangosodd y dyn hwn fod gen i deimlad o boen ... siaradais a dywedais y canlynol ... wel yn gyntaf oll fe wnes i ei gyfarch a dywedodd wrthyf ei fod yn teimlo'n unig hebof i hahaha ond yna dwi ddim yn ei gredu ... yn ddiweddarach dywedais wrtho .. rydych chi wedi bod yn onest â mi…. ? Yn amlwg fe atebodd na ... dywedais wrtho fod gennych broffil ar ryw wefan i geisio priodas ... meddai nooo. Pwy ddywedodd hynny wrthych ???? Dywedais wrtho ... rydych chi am i mi anfon y ddolen atoch chi ... dywedodd wrthyf wrth gwrs ... fe wnes i ei anfon ato ac wrth gwrs fe wnaeth hwyl arna i ... dywedodd wrthyf i ffrind ei roi yno i'w helpu i ddod o hyd i wraig ... y stori rad honno na feddyliais rhyngof fi, dywedais wrtho yno rwy'n anfon y proffil ato a gallwch weld eich lluniau yno'n glir ... a dywedodd y dyn hwn wrthyf ... a ydych chi credu ynof fi neu a ydych chi'n credu yn y tudalennau gwe ... ??? ac a allwch chi gredu imi adael llonydd i mi siarad yn msn ac Roedd yn… :(

 62.   Maria meddai

  Wel rydw i wedi bod yn darllen eich holl sylwadau. Gadewch imi gyflwyno fy hun yn gyntaf, merch o Paraguay ydw i, ac mae gen i gariad Indiaidd, mae'n Bengali, a gadewch imi ddweud wrthych nad yw straeon bob amser yn dod i ben yn wael neu o leiaf yn parhau ... Cyfarfûm ag ef trwy ffrind ar-lein , bob dydd Roeddem yn sgwrsio, ac yn dda, roeddwn i'n ei hoffi, llawer i ddweud y gwir, oherwydd roedd bob amser yno i wrando arnaf ... dros amser dechreuais ei hoffi, erbyn y byddaf wedi gweld 1 llun neu rywbeth tebyg iddo, ond wnes i erioed ofalu edrych, gan ei fod yn berson rhagorol ... gwnaeth ffawd i mi adael fy ngwlad am India am y tro cyntaf, es i astudio yno a chwrdd ag ef yn bersonol, a gadael i mi dweud wrthych fod ein stori yn ymddangos fel y byddai un o’r ffilmiau hynny yn ei ddweud, nad wyf hyd yn hyn yn ei chredu, oherwydd fy mod yn hollol wrthgansi, o’r cyfarfod cyntaf hwnnw fe benderfynon ni ddod i adnabod ein gilydd yn fwy ... ac yna fe wnaethon ni Dechreuais berthynas, ar ôl ychydig fisoedd gwnaethom sylweddoli mai ef fyddai cariad fy mywyd a minnau ei ... i gwtogi'r diwrnod yr wyf iRwy'n cyflwyno ei fam, nid oedd yn teimlo'n nerfus na dim oherwydd yn wahanol i deuluoedd eraill, yn ei deulu nid oes unrhyw un yn gosod unrhyw beth ar unrhyw un, hyd yn oed os ydyn nhw o grefydd Hindŵaidd ... oherwydd bod y ddynes yn ei hoffi gymaint ... ei fod eisoes wedi fy ngwahodd i'r tŷ rhywfaint Unwaith pan ddychwelais at fy annwyl Calcutta, popeth a ddigwyddodd ar ôl mwy na 9 mis, yna daeth cyfarfod arall, y tro hwn roedd yn mynd o Delhi i Calcutta gyda'i deulu, euthum i ffarwelio â'r trên. orsaf, yno aeth â mi at ei gilydd at ei mam eto a oedd yn eistedd a phan welodd hi fi ... gwenodd y ddynes o glust i glust, a gafaelodd yn fy mraich a chofleidio fi ... roeddwn i'n teimlo fel petai fy mam wedi ei wneud, ers i mi fod hebddi cyhyd ... roeddwn i'n teimlo rhywbeth neis iawn ... fe siaradodd â mi yn Bengali wrth iddo gyfieithu, yna ffarweliais, aethon ni allan a chyflwyno fy hun i'w dad ... gwên hefyd wedi dweud wrthyf iddo glywed llawer amdanaf i'w fab ... a wel y gwir yw mai dyma'r stori i nodweddion gwych, nawr rwyf yn y broses o ysgrifennu llyfr amdano, am ddim neu y byddaf yn gorffen ac yn ei roi i'r cyntaf un diwrnod ... heddiw fwy na blwyddyn a hanner mae gennym gynlluniau priodas eisoes, y flwyddyn nesaf yn fwyaf tebygol ... yr unig beth yr wyf am ei ddweud yw nad yw rasys o bwys , diwylliannau pan mae cariad… Nid yw crefydd na lliw nac iaith… mae iaith cariad yn gyffredinol ac nid oes unrhyw rwystrau os ydych chi'n caru â'ch calon ... yma does neb yn poeni a oeddech chi'n dod o Asia neu Dde America, oherwydd yn y diwedd rydyn ni i gyd yr un peth…
  Ac ar y diwrnod arbennig hwn dywedaf longyfarchiadau iddo hefyd am flwyddyn arall o fywyd 🙂 Rwy'n ei garu a byddaf yn ei garu am byth ...

 63.   Laura meddai

  Helo Maria o Paraguay, pa mor braf gwybod bod cyfiawnder a chariad o leiaf yn bodoli yn rhywle yn y byd, diolch i Dduw eich bod chi o leiaf am nawr yn eithriad i'r rheol, gyda'm holl galon ei bod yn parhau i fod felly ac na fyddwch chi byth clwyfant fel y clwyfasant eich gweision; oddi wrthyf llongyfarchiadau dwys. Ac i'r holl ferched eraill Saby, Jess, Moni, Sha, rydych chi'n gwybod bod yr addewid ar waith y byddwch chi'n dod o hyd i'r person Hindŵaidd neu an-Hindŵaidd iawn, fy nheimladau diffuant a bendithion i chi, fy holl edmygedd a pharch, Duw bendithiwch yn helaeth a chlywed eu gweddïau a chaniatáu iddynt eich dymuniadau mwyaf agos atoch a ffafriol mewn cariad, iechyd, gwaith ac ysbrydolrwydd, cwtsh i bawb.

 64.   Sha meddai

  Mor braf fy mod wedi gwrando ar eich stori María ac am yr un rheswm rwy'n sylweddoli, os oes gwir gariad, na all unrhyw beth ei rwystro, os yw'r bechgyn hyn yn ein caru ni bydd yn rhaid iddynt wynebu eu teulu a dywedaf eu hwynebu mewn ffordd dda, fel y mae llawer ohonom wedi ei wneud gyda'i deulu, i gyd er eu cariad, oherwydd mewn llawer o'n hachosion mae'n anodd i'n teulu hefyd dderbyn bachgen o ddiwylliant arall a hyd yn oed yn fwy felly os yw ar-lein, ond mae cariad yn CARU, BLE! Pwy bynnag, mae Duw yn gwneud inni fyw'r sefyllfaoedd hyn am rywbeth, onid ydyw? Mae'n golygu nad oes gan grefydd unrhyw beth i'w wneud ag ef, mae Duw eisiau inni uno hyd yn oed os yw fel hyn oherwydd ei fod yn ein hystyried ni i gyd yn gyfartal.

  A Laura, diolch am eich dymuniadau da, ie, rydym yn parhau i gael ein hymddiried i Dduw, dim ond AU fydd yn rhoi’r ateb inni, mae pethau’n digwydd oherwydd rhywbeth, pe bai Duw yn rhoi’r bechgyn hyn ar y llwybr ac yn ein rhoi ar eu llwybr, fe bydd hynny oherwydd rhywbeth, mae am inni ddysgu rhywbeth, os na fydd ein perthnasoedd yn digwydd byddwn wedi dysgu y gall rhywun garu er gwaethaf popeth a byddant hefyd wedi dysgu a gobeithio na fyddant yn gwneud yr un peth â'u plant yn y dyfodol. , na fydd eu priodasau’n sefydlog, oherwydd byddant eisoes yn gwybod beth yw gwir garu rhywun ac eisiau priodi rhywun am gariad ac nid dim ond er mwyn cyflawni ymrwymiad. Nawr os rhoddir perthnasoedd i ni, Dduw Bendigedig, Mae'n gwybod beth mae'n ei wneud, bendithion i bob merch.

 65.   Laura meddai

  Dyma Sha, cwtsh.

 66.   Maria meddai

  Diolch i chi i gyd, a'r gwir yw ein bod ni'n gwneud yn dda iawn hyd heddiw, heb broblemau ... Peidiwch â digalonni oherwydd bod gan un deulu traddodiadol iawn, mae yna lawer o fechgyn da eraill yno, mae'n rhaid i chi wybod sut i'w hadnabod ... Un peth rydw i eisiau ei ddweud wrthych chi ... beth sydd ganddyn nhw rai dynion, mae'n India, mae'n bwysau i briodi hefyd, dwi'n golygu yn yr ystyr eu bod nhw'n gweld merch brydferth, yn enwedig tramorwr ac nad ydyn nhw bellach rhowch y gorau i'ch trafferthu, os byddwch chi'n dirwyn y trydydd dyddiad i ben, maen nhw eisoes yn gofyn ichi briodi ... ond gadewch imi ddweud wrtho nad cariad yw hwn, dim ond ei fantais yw er mwyn peidio ag aros yn sengl ... mae'n digwydd llawer gyda y rhai sy'n chwilio am bartner ar y rhyngrwyd ... Ac mae llais y profiad yn siarad â nhw oherwydd fy mod i'n byw am fwy na blwyddyn yn India gyda theuluoedd Indiaidd, ac fe wnes i brofi fy ngrym arsylwi ...
  Yn fy achos i, ni ddywedodd fy machgen wrthyf erioed ei fod eisiau priodi, fel y meddyliais hefyd, dywedais wrthyf fy hun na fyddwn byth yn gwneud hynny ac y byddwn yn byw ar fy mhen fy hun ... Hyd yn oed ar ôl i ni gwrdd, ni wnaeth erioed bwyso arnaf na fy ffonio bob 3 eiliad. Cymerasom beth amser i ddod i adnabod ein gilydd ac ar ôl llawer o hynny dechreuon ni siarad am rywbeth mwy difrifol ... rhaid i amser fynd heibio, i ddod i adnabod ein gilydd yn well ... Roedd ganddo hefyd ychydig o feddylfryd gorllewinol i mi, fe helpodd hynny hefyd ... Ond hei beth os ffrindiau, pan fydd Duw yn rhoi pethau o'ch blaen, maen nhw'n golygu y byddan nhw ar eich cyfer chi, does dim rhaid i chi drafferthu edrych amdanyn nhw hyd yn oed ... wnes i erioed ddychmygu y byddwn yn gadael fy ngwlad, neu y byddwn yn cwrdd â pherson mor rhagorol, llawer llai y tu allan i India, ac ni ddychmygais erioed briodi ... ac edrych arnaf ... Mae rhywun wedi gwneud gwyrth gyda fy mywyd ...

 67.   Maria meddai

  Mae'n ddrwg gennym am y camgymeriadau sillafu a chystrawen ... byddaf yn gwella ar gyfer yr un nesaf hehe 🙂

 68.   Patricia guerrero meddai

  Helo ferched. Fy enw i yw Patricia ac rwy'n Fecsicanaidd ac rydw i mewn cariad mawr â bachgen Indiaidd, ei grefydd yw Sikhaidd. Nawr ein problem yw sut i ddod at ein gilydd oherwydd ei fod yn fater o aros, weithiau mae'r ddau ohonom yn anobeithio. Rydyn ni eisiau priodi, heb gydsyniad ei rieni, mae fy nghariad wedi ysgaru ac nid yw’n caru ei gyn-wraig, ond mae ei rieni eisiau iddo ddychwelyd ati, mae ein cariad yn mynd yn erbyn dwylo’r cloc. Rwy'n edrych ar y gweithdrefnau sydd eu hangen i briodi'n sifil ym Mecsico, a bod gyda llaw yn fyd o bethau. Rwy'n eu deall i gyd ac mae'r peth hwn am y rhyngrwyd yn braf ond mae'n brafiach y gellir rhoi straeon dau berson gwahanol at ei gilydd mewn dau le arall.

 69.   Laura meddai

  Mor brydferth Paty, hoffwn â'm holl galon eich bod yn hapus iawn ag ef, ha ha, wel, bod y ddau ohonoch yn hapus iawn a bod yr oedi wrth wneud gwaith papur ym Mecsico yn gyflym, hyd yn oed y tro hwn.
  Cyfarchion.

 70.   Sha meddai

  Pa mor giwt Paty, pob lwc i chi, ydych chi ar-lein? Neu yn bersonol? Beth bynnag, yn fy achos i, rydyn ni'n mynd yn groes i amser hefyd ac rydyn ni'n anobeithio lawer gwaith ac rydyn ni'n dau'n crio ond rydyn ni'n penderfynu gadael popeth yn nwylo Duw, rydyn ni wedi bod yn mynd ar-lein ers blynyddoedd, ond pan mae'n gariad, ble bynnag efallai ei fod., mae'n gariad, pob lwc.

 71.   arlen junieth pineda garcia meddai

  Nicaraguan ydw i. Hoffwn hefyd gael cariad Indu rydw i wedi ei wybod ychydig am India a'i harferion trwy'r rhyngrwyd, dwi'n gwybod ei bod hi'n anodd ond nid yn amhosib oherwydd gan ein bod ni'n byw yn opera sebon Indiaidd Filangui Brasil neu dramor fel maen nhw'n ei ddweud priodi indu a beth am i mi

 72.   saby meddai

  merched yn dal i fod yma ????

 73.   Isabel meddai

  hi saby
  aethoch ar goll, ni wnaethoch sylw mwyach ... wel, ond ni wnes i chwaith. Nid wyf yn gwybod a ydych wedi darllen sylw, ond aeth Puerto Rican i India i gwrdd â'i chariad ac mae'n dal i fod yno. weithiau byddaf yn cwrdd â hi mewn sgwrs erl.

 74.   saby meddai

  Helo Isa, beth arall? Beth ddigwyddodd i'ch bywyd? Dywedwch wrthyf sut ydych chi'n gwneud gyda'ch Hindw?

 75.   Maria meddai

  Helo ferched, gallai'r rhai sydd eisoes â'u Hindw yn India adael eu negeseuon e-bost i allu sgwrsio ... Cyfarchion!

 76.   maggie meddai

  Helo Chiqas, rwy'n falch fy mod wedi dod o hyd i'r dudalen hon, mae eich straeon yn ddefnyddiol iawn i'r rhai ohonom sydd prin yn mynd trwy hyn, yr vdd yw fy mod mewn math o berthynas â chiqo sydd yn amlwg hefyd o India ac yn hoffi eraill mae'n gariad, mae'n deg bod rhai ohonoch wedi disgrifio'ch plant, tywysog, a diolch i'ch holl sylwadau rydych chi'n dweud wrtha i nad ydych chi, wel efallai nad ydw i'n gwneud y peth iawn, dywedodd wrthyf fod ei rieni ei eisiau qasar ac, yn ôl pob tebyg, dywedodd wrthynt nad dyna'r amser eto, oherwydd byddaf yn teithio am ei ben-blwydd nesaf mewn tua chwe mis a'i fod am aros i'w rieni fy adnabod, dywedais wrtho na fyddent yn fy nerbyn. , mae'r sewun yn dweud wrthyf y byddan nhw'n dweud wrthyn nhw nad oedden nhw'n mynd i'w orfodi i qasar, nid yw ei rieni'n gwybod amdanaf i o hyd, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud oherwydd mae'n dweud wrthyf ei fod eisiau qasar qonmiwo, ond Nid wyf yn gwybod a yw am ei gael oherwydd nad yw yn y foment hon i wybod yn union beth yw popeth am ei rieni, ni wn ond fy mod yn ei garu yn vdd, i Rwy’n teimlo ei fod yr un peth gan nad wyf yn gwybod beth i’w wneud oherwydd nid wyf am gael y profiad gwael o barhau â hyn ac ar ôl gwneud fy nhaith byddaf yn cael fy hun gyda’r syndod fy mod wedi gorffen, neu’r ffaith syml o barhau i gorrach fy hun ac yn y diwedd gadael colli, gobeithio bod hyn i gyd yn fy helpu i feddwl am yr hyn y dylwn ei wneud, diolch i chi am rannu'ch profiadau gyda phob un ohonom, cyfarchion o Fecsico. 🙂

 77.   Maria meddai

  Maggie, byddwch chi yn hytrach nag unrhyw un yn gwybod pa mor onest yw'ch bachgen, os oes gennych chi ffydd a bod eich calon yn dweud wrthych ei fod yn onest rwy'n credu y dylech chi fentro mynd i'w gyfarfod. Yr hyn y gallaf ei argymell yw eich bod yn gwneud y daith i India mewn cynllun twristiaeth hefyd, nid yn unig gyda'r syniad sefydlog ag ef. Wrth gwrs dyna'r rheswm dros fynd, ond yn amlwg peidiwch â cholli'r cyfle i adnabod o leiaf rai lleoedd ac agweddau ar y lle hardd hwnnw. Byddwch yn graff yn edrych arno a'i ffordd o fod. Ac ar y rhyngrwyd mae'n ceisio darganfod am ei deulu, ond yn amlwg, gwir gariad rwy'n credu a fydd yn cael ei eni pan fyddaf yn cwrdd ag ef yn bersonol. Dyna fydd eich eiliad bendant i benderfynu a ddylid aros gydag ef ai peidio. Pob lwc i chi. Rwy'n gobeithio y bydd fy ngeiriau yn eich gwasanaethu chi 🙂

 78.   LETI meddai

  Helo rydw i'n darllen pob un ohonoch chi ac mae fel petai fy straeon i gyd yn eiddo i mi, fe wnes i hefyd syrthio mewn cariad â bachgen oddi yno, gofynnodd imi fod yn gariad iddo, fe guddiodd fi hefyd, fe wnes i hefyd ddod o hyd iddo fwy o dudalennau, mwy o ferched, mwy o gelwyddau, rhoddodd lawer o esboniadau i mi hefyd. Fe wnes i hefyd syrthio mewn cariad mwy gyda'i sgwrs, mae'n dweud mai ei athroniaeth yn fyr, merched sydd â nhw sy'n gwybod sut i'n trin ni'n dda oherwydd dyna maen nhw'n ei wneud i ein trin fel y mynnant, rydym yn cau ein hunain at bopeth arall a'n byd yw nad ydym yn gwrando ar neb arall a nes i ni gamu'n ddwfn pan sylweddolwn eu bod wedi dweud celwydd wrthym nawr nid wyf yn gwybod sut i gael gwared â chymaint o boen â maen nhw'n anghofio'r addewidion dwi'n dy garu di dwi'n colli ti ddweud wrthyf sut?

 79.   maggie meddai

  Helo Maria, diolch yn fawr iawn am eich sylw, y gwir yw, os ydw i'n gwneud cais i qonsejo, rwyf wedi bod yn siarad cerddi fesul tipyn am ei deulu a'i farddoniaeth, nid yw wedi rhoi rhesymau imi ei ymddiried ynddo a'r hyn y mae'n ei deimlo amdanaf , Rwy'n gwybod, os yw popeth, ei bod hi'n bosibl, hyd yn hyn, cyflawni daioni o'r berthynas hon, yr hyn nad wyf yn ei hoffi yw nad yw am symud i ffwrdd o'i wlad, mae'n cynnig fy mod i'n mynd i fyw gyda ef ond barddoniaeth, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud ag ef. Gallwch fynd i Fecsicanaidd ar gyfer materion llafur, nid wyf yn hoffi arferion y wlad honno, gan eich bod i gyd yn gwybod bod ganddynt ormod o reolau ond nid wyf yn gwybod beth i'w wneud oherwydd ei fod yn bwriadu partneru gyda ffrind i agor ystafell arddangos ar gyfer gwahoddiadau priodas. Cynllunio digwyddiadau hefyd ac rwy'n ei weld yn gyffrous iawn nad wyf am ei siomi ond nid wyf am adael fy nheulu chwaith. Nid wyf yn gwybod beth i'w wneud. Rwy'n gwerthfawrogi eich sylw mewn cyfarchion vdd 🙂

 80.   Maria meddai

  Helo Maggye, rwy'n falch bod popeth yn iawn gydag ef. Ac yn ogystal ag ar gyfer y mater llafur mae ychydig yn wydr fwy neu lai, rydych chi'n dweud nad ydych chi'n hoff o'u harferion, mae'n debyg eich bod chi'n golygu mater dillad, bwyd ac eraill. Yr hyn y gallaf ei ddweud wrthych yw nad ydyn nhw'n geidwadol iawn chwaith, yn sydyn pan fyddech chi'n fwy ceidwadol wrth ymweld â'u teulu, ond nid o reidrwydd. Mae modd addasu bwyd rhywfaint, ond i chi sy'n Fecsicanaidd, mewn agwedd arall os ydych chi'n cyfeirio at ymddygiad pobl, gadewch imi ddweud wrthych ei fod yn dibynnu'n llwyr ac yn gyfan gwbl ar eich cylch teulu, neu pwy bynnag ydyw. Nid wyf yn gwybod ai Punjabi, Marathi, Bengali, o Dde India yw eich cariad, ac a yw'n proffesu ei grefydd. Fe ddylech chi edrych ar y ffactorau hyn, er enghraifft, Bengali yw fy nghariad, a'i deulu o grefydd Hindŵaidd o gast Brahman, ond nid yw'n rhoi damn am hyn mewn gwirionedd. Mae'n ymddwyn fel person arall, allan o ffanatigiaeth, a'r peth pwysicaf yw bod ei deulu'n ei gefnogi.
  Ar gyfer y mater llafur, yn dibynnu ar eich arbenigedd, mae lleoedd di-ri yn y meysydd gweinyddol, ariannol, twristiaeth, busnes ar gyfer pobl sy'n siarad Sbaeneg, mewn gwirionedd, dyna lle mae angen pobl sy'n siarad Sbaeneg fwyaf. Y rhwystr a osodwyd nawr yw na roddir fisas gwaith oni bai eu bod yn talu mwy na $ 25000 y flwyddyn i dramorwr, hynny yw, mae bron yn amhosibl. Nawr os ydych chi'n briod ag Indiaidd, mae'n debyg y byddwch chi'n ei wneud yn India, ar ôl hynny, mae'n rhaid i chi wneud cais am fisa arall sef x, nad yw'n rhoi'r hawl i chi weithio, ar ôl blwyddyn o briodas rydych chi'n berthnasol iddi cerdyn PIO, y mae gennych yr un hawliau ag Indiaidd ag ef. Rwy'n credu eu bod yn ddata i ystyried dim mwy, oherwydd rydw i hefyd yn priodi'n fuan ac roeddwn i'n gwneud yr ymholiadau perthnasol.
  Rydych chi'n dweud nad ydych chi am adael eich teulu, oherwydd bydd yn rhaid i chi wneud penderfyniad, oherwydd er mwyn addasu i le fel Mecsico rwy'n credu y byddai ychydig yn gymhleth, ar wahân i'r cymhlethdod cyfreithiol. Rwy'n credu y dylech chi geisio byw yno ac astudio'r amgylchedd, ac yna penderfynu beth i'w wneud ag ef. Os yw wir yn eich caru chi, ni fydd byth yn gwrthwynebu'ch dymuniadau a llai o ran teulu. Wel rwy'n gobeithio y bydd fy ngeiriau yn eich gwasanaethu chi eto.
  Os ydych chi'n teithio i India, cysylltwch â mi, byddwn i wrth fy modd yn cwrdd â chi, rwy'n teithio ym mis Rhagfyr. Pob hwyl!

 81.   pinc meddai

  Helo, fy enw i yw Rosa, Sbaeneg ydw i ac mae gen i berthynas gyda bachgen Hindŵaidd am flwyddyn a hanner, rydyn ni'n gwneud yn dda ond nid yw wedi siarad gyda'i deulu eto, ac nid yw'n gwybod beth y mae'n mynd i'w ddweud ef, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud

 82.   LETI meddai

  Helo Rosa, yn gyntaf rydych chi eisoes yn ei adnabod, dwi'n dweud yn bersonol neu ar-lein yn unig? Os yw'n bersonol, mae'n fantais, nawr mae eisoes wedi cynnig i chi, dywedaf oherwydd y cwestiwn eich bod yn poeni am eich rhieni, os felly, rhowch ychydig o amser iddo, cofiwch nad yw'n hawdd iawn yn India. i dderbyn pobl o wlad arall a llai o grefydd neu gast arall i briodi felly os cynigiodd i chi eisoes, yna siaradwch am eich holl amheuon ag ef am yr hyn yr wyf yn rhoi sylwadau arno ac ar ôl hynny gweld eu hymatebion yn dda iawn i fod yn ofalus iawn oherwydd gallant dywedwch lawer o bethau ond mae'r realiti yn un arall rwy'n gwybod llawer o bobl sy'n difaru ymwneud â bachgen oddi yno ar hyn o bryd ac mae'n ddrwg gen i hefyd ei gredu ar ôl blwyddyn a hanner o berthynas yn y diwedd roedd hi'n gêm i gyd. Cyfarchion ac unrhyw gwestiynau neu sylwadau rydw i yn eich gwasanaeth

 83.   maggie meddai

  Helo Maria! Wel, nid wyf eto wedi gwneud yr ymchwil i fyw yno'n fanwl, mewn gwirionedd roeddem yn siarad ac rwy'n credu ei fod hefyd yn hoffi'r syniad o geisio byw yma ym Mecsico, mae'n opsiwn arall ein bod ni ar y dechrau wedi meddwl am fyw gyda rhai perthnasau i mi sydd gennyf yn UDA ond nid ydym yn hoffi'r syniad nad yw mor hawdd i Hindwiaid gael cyfleoedd gwaith da a gwn hynny oherwydd ar wahân i hynny mae fy mherthnasau yn adnabod pobl o India sy'n byw yn UDA a maen nhw'n gwybod nad yw hi mor hawdd yn sefydlogrwydd economaidd da mae ganddo ffrindiau a symudodd i UDA ac ni wnaethant mor dda nes i ni ddweud fel bod barddoniaeth rydyn ni'n mynd i geisio cael ein cynllun i qabo o fewn 6 mis i golygu bod qada sydd yn eu priod wlad yn casglu'r arian angenrheidiol ar gyfer yr angen. Gobeithio y byddaf yn gallu addasu'n dda i Fecsico ac mae'n ffaith y byddaf yn ei gweld ym mis Rhagfyr ac wrth gwrs hoffwn ofyn ichi a fyddaf yn teithio i New Delhi, nid wyf yn gwybod i ble'r ydych yn mynd ond hoffwn i ond hoffwn i gysylltu â chi, byddai'n dda cael eich e-bost. Rwy'n anfon llawer o gyfarchion atoch, gobeithio y cewch eich hun yn dda iawn 🙂

 84.   SUSAN meddai

  OLA GIRLS RYDW I WEDI DARLLEN EICH STORIESAU, WEDI I FOD YN GADAEL MWY NA DEG MIS YN AGO GYDA INDU HE YN SUPER CUTE MAE'N RECONTRAROMANTICO, MAE'R GWEITHIO YN ASTUDIO YN EGLWYS BOB DDAU BLWYDDYN. MAE WEDI DYCHWELYD I CALCUTTA - INDIA, NAWR RWY'N AFRAID OHERWYDD MAE EI ENNILL YN AYA AC YN UNOL Â'R UN SY 'N CAEL EI ENNILL YN Y BARN IAWN A BOD EI DEULU YN CARU EI LOT A'U DIWEDDARU OHERWYDD EI FOD YN ASTUDIO YN LLOEGR. NAWR Dydw i DDIM YN GWYBOD BETH I'W WNEUD, AC YN GWEITHIO NAWR NI FYDDWN YN SIARAD LLAWER O WAHANIAETH AWR A PHOPETH. RWYF YN GWYBOD BOD YN CARU ME OND Rwy'n MEDDWL BOD TRAFOD YN SEPARATIO NI BOD YN WNEUD

 85.   Cecilia meddai

  Helo bawb, oherwydd tynged, cwympais ar y dudalen hon. Rwyf wedi darllen llawer o'r straeon cyhoeddedig. Nid yw fy achos yn ddim gwahanol, i'r gwrthwyneb mae'n debyg iawn i bob un ohonoch. Rwy'n Fecsicanaidd ond fe wnaethant fy nhrosglwyddo o'r gwaith i'r Unol Daleithiau. Yno, cwrddais â bachgen Hindŵaidd swynol ... o'r dechrau dywedodd wrthyf nad oedd wedi ymwneud ag unrhyw un oherwydd yn y diwedd byddai ei rieni yn ei briodi. Nid oeddem yn poeni ac roeddem yn byw stori garu ddwys, hudolus, bob amser yn seilio popeth o ddydd i ddydd. Roedd y gwrthdaro bob amser oherwydd gwybod na fyddai gennym ddyfodol gyda'n gilydd, ond dal i ni barhau. Ar ben hynny, ni wnes i erioed ateb ac roedd bob amser yn dweud wrtha i y byddai'n anodd iawn delio â gwahaniaethau diwylliannol, iaith ac eraill, a dywedais wrtho bob amser nad oeddwn i eisiau hynny i mi chwaith. Dau fis yn ôl dywedodd wrthyf fod rhai o'i berthnasau yn yr UD wedi dod o hyd iddo yn ferch i deulu o gydnabod i briodi, dyna pryd na allwn fynd â hi bellach ac roedd yn rhaid i ni orffen. Ar y dechrau fe wnaethon ni gynllunio i beidio â gweld ein gilydd, fe wnaeth y gwin ein tanio ac roeddwn i'n meddwl y byddai'n haws, ond mae fy mywyd wedi colli pob ystyr. Bob wythnos mae'n fy marcio neu'n anfon neges ataf i wybod sut ydw i, mae'n ymddwyn yn ddifater, ond rydw i'n ei adnabod (fe wnaethon ni bara blwyddyn a hanner gyda'n gilydd) ei fod yn dweud celwydd wrthyf. Y peth olaf yw imi ddweud wrtho na fyddwn yn dychwelyd i'r Unol Daleithiau ar ôl gwyliau a dywedodd wrthyf y byddai'n dod i'm gweld a fy helpu, ond y gwir amdani yw fy mod yn dweud celwydd wrtho, rwy'n bwriadu dychwelyd ym mis Ionawr , Dim ond er mwyn ei gael i ffwrdd oddi wrthyf, neu efallai yn anymwybodol, y byddai'n penderfynu dod (Symudodd i San Francisco 5 mis yn ôl). Y gwir yw fy mod yn ei garu a byddwn yn barod i wneud unrhyw beth fel y gallem aros gyda'n gilydd, ond mae bob amser wedi bod yn ffyddlon i'w gredoau ac i'w deulu, er fy mod yn cyfaddef eu bod yn rhoi llawer o bwysau arno oherwydd yr iau mae brawd yn priodi a byddai'n rhaid iddo ei wneud yn gyntaf. Y tro diwethaf i mi siarad ag ef, dywedodd wrthyf fod pethau gyda'r ferch yn gweithio allan mor fuan y byddai'n rhaid iddynt gyfaddawdu. Rwy'n gwybod ei fod yn fy ngharu i, ond nid wyf yn gwybod beth i'w wneud, rwy'n teimlo mai'r tro hwn y byddaf yn ei weld fydd fy nghyfle olaf i fod yn onest a gwneud rhywbeth i newid ei feddwl neu agor ychydig o obaith. Lawer gwaith mae siom yn fy goresgyn a dywedaf fy mod yn gofyn am yr amhosibl, ond ar adegau eraill credaf mai'r gobaith hwnnw yw'r peth olaf sy'n marw a bod yn rhaid imi wneud pob ymdrech olaf i gael yr hyn yr wyf ei eisiau mewn gwirionedd ac mae'n fy ngwneud yn hapus. Mae'n ddrwg gennym am wneud sylw mor hir, ond gobeithiaf y gallwch chi roi cyngor da i mi ymysg eich holl straeon a'ch profiadau ...

  Pob cyfarchiad a gorau'r tymor gwyliau hwn.

 86.   Cecilia meddai

  Leticia, rwy'n gwerthfawrogi'n fawr eich bod wedi ysgrifennu ataf. Rwy’n siŵr bod pob un ohonoch yn cael profiadau sydd, trwy eu rhannu, yn helpu i wneud trallod rhai yn fwy bearable.

  Wel, rydw i'n mynd i'w gyfarfod, cofiwch imi ddweud wrtho fy mod yn bendant yn gadael y wlad, sy'n gelwydd. Y gwir yw fy mod, yng ngwaelod fy nghalon, yn gwybod ei bod bron yn amhosibl i bethau weithio rhyngom, ond mae rhan fach o'm bod nad yw am ennill ac eisiau ymladd, mae yna ychydig o obaith. .. Mae'n well gen i wneud hynny a pheidio â dweud yn hwyrach ... dim ond oedd yna.

  Beth fydd yn digwydd wedyn bydd yn rhaid i mi ei wynebu â nerth a chymorth Duw, ac wrth gwrs merched fel chi.

  Diolch yn fawr iawn ac rydyn ni mewn cysylltiad

  CECILY.

 87.   Saideh meddai

  Helô bawb!
  Wel, Mecsicanaidd ydw i ac mae fy nghariad yn dod o India hefyd ac mae am i ni briodi cyn gynted â phosib, mae am i mi fynd yno a phriodi yn y dirgel, nid wyf yn teimlo llawer am y syniad hwn ond mae'n dweud os ei rieni yw y bydd Dan Cuenya yn gwneud popeth posibl fel na fydd hyn yn digwydd, problem arall yw fy mod wedi ysgaru, ei fod yn ei wybod ac nad yw'n trafferthu dim ond hynny eto'r broblem gyda'r rhieni. Dywed iawn dim problem ar ôl bod yn briod ni allant wneud dim mwy na fy nerbyn. A yw mor hawdd â hynny? Beth ydych chi'n ei feddwl, helpwch fi os gwelwch yn dda, rydw i mewn cariad mawr ag ef !!

 88.   ie meddai

  Helo, rydw i wedi bod yn gweld eich sylwadau a digwyddodd rhywbeth i mi, cwrddais â Hindw, fe wnaethon ni ddod ymlaen yn dda iawn, fe wnaethon ni siarad, roedd yn felys, roedd bob amser yn edrych amdanaf, ond am ei deulu doeddwn i byth yn gwybod dim am y faceboock. yn brifo ond wnes i ddim edrych amdano o gwbl ond rydw i wrth fy modd â'r hyn y gallaf ei wneud.

 89.   Lucerito meddai

  UFFFF ... RWYF AM EISIAU CRYF ... UN DIWRNOD Roeddwn I YN Y DOSBARTH BIIOCHEMEGOL A'R ATHRAWON SY'N BERTHNASU'R CYSYLLTIADAU Y GELLIR CARBON GYDA'R AMSERAU Y GALL HINDUES FYNYCHU ... A SUT Wnes I DDOD YN WYBOD OS OES GWIR ... NAWR RWYF YN YMA TUDALEN .. BOB AMSER AM CRYFU ... AM BOPETH SY'N MEDDWL A'R STORIAU CARU NA ALLWCH FOD YN UNIG YN UNIG ... ... 🙁 AAAA Dwi AM O MEXICO ... !!!!!!!

 90.   zakurhamiyari meddai

  Credaf fod hyn i gyd wedi'i seilio'n fwy ar eu traddodiadau ... mae'n rhaid iddynt briodi y mae eu rhieni yn eu gorfodi arnyn nhw ... nid pwy maen nhw wir yn ei garu. !!!

 91.   bach twt meddai

  Roedd y dudalen yn brydferth iawn. Roeddwn i'n hoffi darllen oherwydd fy mod i'n hoffi gwybod popeth sy'n gysylltiedig ag India. Rwy'n hoffi ei ffrog, ei harferion a hefyd ei cherddoriaeth. Mae gen i CD lle dwi'n gwrando ar gerddoriaeth ymlacio. Mae'n hyfryd iawn.
  Hoffwn gwrdd â ffrind o India oherwydd eu bod mor giwt nid oes angen iddynt newid na chymryd unrhyw beth o'u harddwch corfforol ac rwy'n ysbrydol hefyd oherwydd pan edrychwch arnynt mae ganddyn nhw olwg mor dyner a barwnig ar yr un peth. amser

 92.   Ann meddai

  Cyfarfûm â dyn Hindŵaidd ym Mheriw a chwympais mewn cariad yn gyflym iawn, nid oedd hyn erioed wedi digwydd i mi. Ni chafodd ei ddychwelyd erioed cyn ei fod yn brydferth. Nawr rwy'n feichiog, ond ddeuddydd cyn i mi wybod hyn, cyfaddefodd imi ei fod yn briod a bod ganddo ddau o blant. Aeth yn sâl yma a bu'n rhaid iddo ddychwelyd i'w wlad a gadael ei brosiect gwaith. Dywedodd wrthyf ei fod wedi cwympo mewn cariad â mi a'i fod yn teimlo'n euog iawn am yr hyn a oedd wedi digwydd.
  Mae wedi addo imi y bydd yn cymryd cyfrifoldeb, hyd yn hyn mae wedi bod yn cyfathrebu â mi ac yn fy ffonio ar y ffôn. Mae arnaf ofn na fydd yn gyfrifol, er yn bell i ffwrdd ond rwyf am iddo gynnal cyfathrebu. Ers iddo ddweud celwydd wrthyf eisoes, mae arnaf ofn y bydd yn ei wneud eto, er iddo ddweud wrthyf y byddai'n cyfathrebu â mi ac mae'n ei wneud. A all rhywun ddweud wrthyf pa mor ddiffuant y gall Hindwiaid fod, pa mor bwysig yw plentyn iddynt neu os yw am ei dynnu oddi wrthyf ar ryw adeg a'i gymryd i ffwrdd.

 93.   Maria meddai

  Yn gyntaf oll, gadewch imi ddweud wrthych y byddai wedi bod yn ddoeth bod wedi dod i wybod amdano o'r blaen, gan fod y rhan fwyaf o Indiaid sy'n byw dramor ac yn cymryd rhan mewn perthnasoedd yn briod yn eu gwlad, wedi'u trefnu ai peidio, ac yn ei gymryd fel un yn yr awyr yn amser. byddwch yn dramorwr. Yn ail, mae'r hyn sydd wedi'i wneud yn cael ei wneud, bellach yn onest ac yn ddiffuant ni wn i ba raddau y mae'n gyfrifol, yn gyntaf oherwydd iddi wneud y peth gwirion cyntaf i redeg i ffwrdd sy'n golygu'n fwy tebygol ei bod yn cuddio popeth oddi wrth ei theulu, oherwydd iddyn nhw mae'n drueni anfeidrol eu bod nhw'n mynd trwy'r pethau hyn y tu allan i briodas A BOD Y BOBL YN GWYBOD, byddai'n well iddo pe bai'n gwneud rhywbeth hyll, yn hytrach maen nhw'n ofni'n fawr yr hyn y byddan nhw'n ei ddweud ac yn cael ei frandio fel drwg teulu. Fel y dywedaf, oni bai bod gennyf y peli i wynebu pawb, nid wyf yn credu y byddaf yn cyflawni unrhyw beth. Rwy'n gwybod llawer o achosion ac rydw i fy hun yn briod ag Indiaidd sy'n byw yn India ac rwy'n gwybod sut le yw'r dynion yma. Maen nhw hyd yn oed wedi cyflawni bigamy weithiau trwy briodi gwahanol ferched mewn dwy wlad. Felly i bob un ohonynt, byddwch yn ofalus gyda nhw, byddant yn annwyl iawn ond mae rhai wedi'u sgriwio'n dda. I fod yn fwy effro.

 94.   Bella meddai

  Helo! Dominicaidd ydw i ac roeddwn i hefyd yn byw stori gyda dyn o India! (mae hyn yn teimlo fel grwpiau dienw alcoholig hee).

  Merched, rwyf wedi darllen eich straeon ac roedd yn sooo ond yn sooo da oherwydd eu bod yn digwydd neu'n digwydd. Mae fy stori yn hir iawn ac ychydig yn fwy cymhleth na'ch un chi, nid wyf am eich diflasu ac nid wyf am ddychryn y rhai sy'n perthyn i rai Indiaidd. Mae fy Indiaidd yn Fwslim ac yn byw yn yr Unol Daleithiau ... gallwn ddweud bod pethau'n mynd yn dda o'n plaid ond yna fe newidiodd, dechreuodd ymddwyn yn wahanol gyda mi ac yn y ffordd honno nid oedd pethau'n mynd i weithio ... Oherwydd eisoes gyda'r gwahaniaethau diwylliannol a chrefyddol mae'n llawer !!!! Er mwyn sicrhau bod perthynas yn gweithio mae'n rhaid i chi gael llawer o gariad a dealltwriaeth dda, os na, dydyn nhw ddim yn dod i ben yn dda ... I'r rhai sy'n dyddio bachgen o India hoffwn ddymuno pob lwc i chi !!! a’r rhai ohonom a aeth trwy hynny a’r cariad hardd hwnnw a’n gadawodd, nid oes ond rhaid inni ei gymryd fel y dywedodd Facundo Cabral ... «Nid yw Duw yn cymryd pethau oddi wrthych; yn eich rhyddhau oddi wrthyn nhw »...

  Cwtsh i bawb, mae gennym lawer o bethau yn gyffredin a chredwch fi fod y profiad hwn yn ein gwneud ni'n wahanol. Yna byddwn yn siarad, byddaf yn parhau i ymweld â'r safle

 95.   Sha meddai

  Bella oherwydd ein bod yn yr un sefyllfa, fel y soniais mewn sylwadau blaenorol, mae fy un i yn dod o India a Mwslim hefyd ac fe wnaethant ei ymrwymo eisoes, fel y dywedodd rhywun i fyny yno, mae'n rhaid i ni ei fwynhau nes y gallwn, er iddo ddweud hynny wrthyf ewch i'ch gwlad i osgoi'r briodas honno, nid wyf yn gwybod a yw hynny mor hawdd, am rai rhesymau rwy'n dal i fethu symud o fy ngwlad, ond gadewch i ni weld beth mae Duw yn ei benderfynu, cyfarchion i bawb.

 96.   lili meddai

  Y gwir yw, ferched, fe wnes i feichiogi gydag Indu, gan ein bod ni wedi bod gyda'n gilydd am 2 flynedd, yn sydyn fe aeth i India am fis a dod yn ôl yn briod. Siaradais â'i deulu cyfan a dywedais wrthyn nhw fy mod i'n ei garu a hynny cawsom fabi, dywedodd y teulu wrthyf yn ymarferol iddo wneud hynny. Anghofiwch a maddau iddo, o'r diwedd, dinistriais ei phriodas, er eu bod yn dal yn briod, ond mae hi eisoes yn gwybod bod gennym fabi a bydd hynny bob amser yn ein huno, rwy'n dal i weld ef, rydyn ni'n cusanu, mae'n cydsynio â mi a dywedodd wrthyf iddo wneud camgymeriad yn ei phriodi ei fod wedi gwneud hynny am ei thatws ond rydw i bob amser yn mynd i'w wneud ef a fy un i nawr, gweld pwy sy'n ennill os yw'r cariad at ei ferch neu arferion ei ddiwylliant

 97.   Gaby meddai

  Helo ferched .. Rwyf wedi darllen POPETH! Yn amlwg rydw i'n hynod adnabod .. Diweddarwch eich straeon, sut ydych chi wedi bod?
  Pwy sydd yno'n hapus?
  Kisses

 98.   Yn dod i mewn meddai

  Helo bawb, pleser darllen eich straeon. Maen nhw'n gadael ofn arna i gan fod gen i gariad Hindŵaidd hefyd; Nid wyf am iddynt dorri fy nghalon; Rwy'n drist. Ond dewrder, mae pob cariad er daioni ac maen nhw'n un cyfle arall i garu a breuddwydio ac i deimlo ychydig bach o baradwys yn yr uffern hon, felly caru a gadael i fynd nes bydd cyfle arall yn cyrraedd. O, rwy'n gobeithio fy mod i'n meddwl yr un peth os ydyn nhw'n torri fy nghalon ahahahahaha. Cusanau o Colombia

 99.   esrtgfdsv meddai

  Loa

 100.   clau meddai

  Helo merched awgrymiadau da a hlistorias

 101.   lori? meddai

  Helo ferched Stori bron yn debyg rydw i'n dod o Peru Cyfarfûm â rhyngrwyd Hindŵaidd x mae gennym amser yn siarad x wspp a galwadau fideo ac mae'n hynod gyfeillgar o giwt a bydd popeth yn dod yn fuan I gwrdd â ni ond gyda phopeth rydw i wedi'i ddarllen mae gen i ofn ei fod e fydd yn torri fy? ac a yw'n chwarae gyda FY sentiment?

 102.   mirian meddai

  Helo rosa