Vishnu: Un o dduwiau pwysicaf India

Delwedd | Pixabay

Hoffech chi deithio i India ar eich gwyliau nesaf ac a oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am ei diwylliant a'i arferion? Un o'r agweddau lleiaf hysbys i Orllewinwyr yw'r grefydd Hindŵaidd, sy'n bwysig iawn gwybod ffordd meddwl a theimlad trigolion India.

Mae'r grefydd Hindŵaidd yn orlawn â chwedlau a champau gwych a berfformir gan dduwiau, demigodau, cythreuliaid, bodau dynol a chreaduriaid eraill. Fodd bynnag, prif dduwiau Hindŵaeth yw tri: Brahma, Vishnu a Shiva. Mae pob un yn cynrychioli grym hanfodol ar gyfer bodolaeth y bydysawd: ei grewr yw Brahma, y ​​grym parhad yw Vishnu a'r grym dinistriol yw Shiva. Y tri yw'r Trimurti neu'r "tair ffurf" yn Sansgrit, hynny yw, y drindod Hindŵaidd.

Pa rôl sydd gan y Trimurti? Beth yw rolau pob duw ynddo? Yn y swydd hon byddwn yn ymchwilio i'r grefydd Hindŵaidd i adnabod ychydig yn well y tri duw hyn ac yn enwedig Vishnu. Daliwch ati i ddarllen ar ôl y naid!

Y Trimurti

Delwedd | Pixabay

Fel y dywedais, tri yw duwiau pwysicaf Hindŵaeth: Brahma, Vishnu a Shiva. Maent i gyd yn ffurfio'r trimurti ac mae gan bob un ohonynt rym sy'n cyflawni cydbwysedd y bydysawd, fel nad yw'n bosibl beichiogi'r greadigaeth (Brahma) na dinistrio'r bydysawd (Shiva). Ar ben hynny, mewn gwirionedd mae ei gadwraeth yn bŵer sy'n cynnal y drefn cosmig. Dyma sut mae ffyddloniaid y grefydd hon yn deall y bydysawd ac felly pwysigrwydd mawr y duwiau hyn ynddo.

O Brahma sefydlwyd Brahmaniaeth yn India. Cangen o Hindŵaeth sy'n ei ystyried yn dduw uwchraddol, tarddiad pob duw arall, sy'n amlygiadau ohono. O'r goresgyniadau Aryan, ganwyd Brahmaniaeth, a welodd Shiva a Vishnu yn fân dduwdodau.

Pwy yw Vishnu?

Yn cael ei gydnabod yn y grefydd Hindŵaidd fel duw daioni a chadwraeth, ef yw prif ddwyfoldeb cerrynt Vaisnaviaeth sef cangen o Hindŵaeth sydd â Vishnu fel y duw goruchaf. Yn ôl y cerrynt hwn, gan mai ef yw crëwr y bydysawd, penderfynodd y duw hwn ddatblygu ei hun mewn trimurti neu "dair ffurf."

Mae Vishnu yn gyfrifol am y genhadaeth o gydbwyso da a drwg yn y byd ac mae bodau dynol yn gofyn am ei gymorth i ddod o hyd i'r ffordd i iachawdwriaeth.

Dehongliad etymolegol o Vishnu

Wrth ddadansoddi enw'r duwdod yn ei ystyr etymolegol, mae rhan o'r gwreiddyn "vis" yn golygu setlo neu dreiddio a fyddai'n dod i fynegi un o rinweddau Vishnu "yr un sy'n treiddio trwy bopeth."

Yn y modd hwn, deuir i'r casgliad bod ei enw'n cyfeirio at y duw sydd wedi trwytho'r holl bethau a bodau sy'n byw yn y byd. Gan ddechrau o'r rhagosodiad hwn, nid yw Vishnu yn gyfyngedig o ran amser, gofod na sylwedd. Daw ei rym yn anfeidrol. Yn yr un modd, mae yna ymchwilwyr sy'n honni mai'r dehongliad etymolegol o'r enw yw "y bod sy'n treiddio i bopeth."

Sut mae Vishnu yn cael ei ddisgrifio?

Fe'i cynrychiolir fel arfer fel duw croen glas gyda ffurf ddynol a phedair braich sy'n dal gwrthrychau amrywiol sydd â gwahanol ystyron:

 • Padma (blodyn lotws y mae ei Vishnuists yn ei hoffi persawr)
 • Chakrá sudarshaná (contraption tebyg i'r un a wisgir gan ryfelwyr ninja y mae Vishnu yn ei ddefnyddio i ddinistrio cythreuliaid)
 • Shankhá (cragen conch y mae ei sain yn India yn cynrychioli buddugoliaeth ar ôl trechu gelyn)
 • Byrllysg euraidd (i dorri pennau'r rhai drwg)

Fe’i dangosir yn aml yn eistedd ar flodyn lotws gyda Laksmi, ei gonsort, ar un o’i liniau. Hi yw duwies ffortiwn ac mae'n amlygu ei hun yn bhuti-sakti (creu) a kriya-sakti (gweithgaredd creadigol). Gan na all Vishnu fod yn rhan o'i greadigrwydd ei hun (ahamta) na'i egni ei hun, mae angen consort arno sydd bob amser gydag ef. Am y rheswm hwn mae'n rhaid i'r dduwies Laksmi fynd gyda Vishnu yn ei holl ymgnawdoliadau.

Beth yw priodoleddau diwinyddol Vishnu a sut mae'n cael ei barchu?

Delwedd | Pixabay

Mae gan y duw Vishnu briodoleddau dwyfol gwahanol: sicrhau'r hyn y mae ei eisiau (prakamya), rhagoriaeth (isitva), ansawdd atal dymuniadau (kama vasayitva), rheolaeth dros eraill (vasitva), cyflawni unrhyw beth (prapti), pwerau goruwchnaturiol (aishwaria), gwybodaeth (gnana) neu egni (shakti), ymhlith llawer o rai eraill.

Nid yw'n hysbys yn sicr pryd na sut y dechreuodd Vishnu gael ei addoli. Yn y crynhoadau o gredoau'r Aryans (y Vedas) mae cysylltiad agos rhwng y duw hwn ag Indra a'i ddosbarthu fel duw bach. Dim ond yn ddiweddarach y daeth yn rhan o'r trimurti yn y grefydd Hindŵaidd a duw pwysicaf yr holl ffydd hon.

Heddiw mae Hindwiaid yn credu bod Vishnu wedi ymgnawdoli fel amrywiol afatarau ar y Ddaear ac addolir y duw hwn ar ffurf yr afatarau hyn yn ddisymud.

Beth yw afatarau Vishnu?

O fewn Hindŵaeth, ymgnawdoliad duw yw avatar, yn benodol Vishnu. Hynny yw, sy'n cyfateb i'r demigodau ym mytholeg Greco-Rufeinig. O fewn Vaisnaviaeth, ymgasglodd yr afatarau hyn mewn amrywiol ddosbarthiadau yn ôl personoliaeth a rôl a ddiffinnir yn yr Ysgrythurau.

 • Daeth Vananá: y corrach, allan yn ruse-iugá.
 • Matsia: y pysgodyn, ymddangosodd yn satia-iugá.
 • Kurma: y crwban, daeth allan yn satia-jugá.
 • Ymddangosodd Varaja: y baedd gwyllt, yn satia-iugá.
 • Narasinja - Ymgnawdoliad hanner llew, hanner dyn. Daeth allan yn satia-iugá i drechu'r cythraul Jirania Kashipú.
 • Parashurama: (Rama gyda bwyell), ymddangosodd yn treta-iugá.
 • Daeth Rama: brenin Aiodhia, allan yn treta-iugá.
 • Krishna: ymddangosodd (y deniadol) yn duapara-iugá, ynghyd â’i frawd Balaram. Mae'r rhan fwyaf o symudiadau Visnuist yn ei ystyried yn bersonoliad Vishnu.
 • Bwdha: (y saets) ddaeth allan yn Kali-iugá. Mae'r fersiynau nad ydyn nhw'n sôn am Bwdha fel y nawfed avatar yn nodi Balaram yn lle.
 • Kalki: dinistriwr yr amhur. Disgwylir iddo ymddangos ar ddiwedd kali-iugá.

Oesoedd y ddynoliaeth

Mewn Hindŵaeth iuga yw pob un o'r pedwar cyfnod y rhennir oes wych neu majā iuga ynddo. Y pedwar cyfnod neu iugas yw:

 • Satia-iuga (oes y gwirionedd): 1.728.000 mlwydd oed.
 • Duapara-iuga: 864.000 mlwydd oed.
 • Treta-iuga: 1.296.000 mlwydd oed.
 • Káli-iuga: oes y cythraul Kali o 432.000 o flynyddoedd.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

16 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   l meddai

  beuk otavia c'est beurk lol

 2.   Ingrid meddai

  Dwi wir yn caru popeth sy'n gysylltiedig â diwylliant Hindŵaidd,

 3.   Cecilia meddai

  Y gwir yw, mae hyn yn ddiraddiol. Pe byddent yn dysgu gwyddoniaeth byddent yn sylweddoli pa mor ffiaidd yw darllen yr erthygl hon.
  Merch druan…

 4.   david meddai

  Doeddwn i ddim yn ei hoffi

 5.   Ruth Maria Ortiz meddai

  Rwy’n credu mewn aileni a chredaf y gall y ferch fod, rwy’n hapus am y grefydd Hindŵaidd oherwydd nad ydyn nhw wedi colli eu credoau, eu gwerthoedd, eu diwylliant, rwy’n caru’r diwylliant hwnnw.

 6.   Tamara garcia meddai

  Rwy'n hoffi'r diwylliant hwnnw hefyd, ond dim ond un person sydd wedi dweud bod dadffurfiad gwael y ferch honno'n ddiraddiol. Ac a allant ei addoli fel Duw ...
  Yn fyr, pob un â'u gwallgofrwydd.

 7.   llawenydd meddai

  beth plentyn erchyll

 8.   allegandro meddai

  Y gwir yw fy mod yn deall y ferch, credaf ei bod yn ailymgnawdoliad gan ei bod yn ddiddorol iawn ond mae ei chorff yn ddiddorol iawn gan ei fod yr un peth â Vishnu

 9.   Adelaide meddai

  Diraddiol, erchyll, ffiaidd, dyna fwystfil trawiadol

 10.   gwyn pinc meddai

  Rwy'n credu y dylem ymchwilio yn dda os awn ni neu eisiau siarad am rywbeth. yno mae merch ifanc yn ymddangos yn dweud ei bod yn hoffi'r diwylliant hwnnw. Os nad ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei ddweud, mae'n well peidio â gwneud sylw. Y baganiaeth honno sy'n bodoli yn y wlad honno yw'r hyn y mae'r Hindwiaid wedi'i ddinistrio gan nad ydyn nhw'n cydnabod y DUW HOLL-alluog, y Duw Byw sy'n bodoli a'r Unig Un sy'n gallu newid eu bywydau tywyll a thrist am y rhai maen nhw'n eu dioddef ar hyn o bryd.

 11.   gwyn pinc meddai

  Alejandro, os nad ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd yno, byddai'n well ichi ymchwilio i bopeth y tu ôl i'r pethau hyn. Nid yw'r ffaith bod pobl yn darfod am ddiffyg gwybodaeth yn ymddangos yn ddoniol i mi, llawer llai eu bod yn credu mewn duwiau sydd ond yn dod â marwolaeth, tlodi ac anffawd i bobl. Credaf nad yw siarad am y tlodi a'r tristwch y mae'r bobl Hindŵaidd dlawd hyn yn dioddef ynddo yn ddoniol o gwbl.

 12.   efrain meddai

  mae golau yn teithio 300,000 cilomedr yr eiliad, mae'r seren agosaf at y ddaear oddeutu 4 blynedd ysgafn i ffwrdd, mae'r rhain yn ddata sy'n dianc o'n dealltwriaeth o bellter ac amser, ond rydym yn parhau i gredu mewn hud, mewn ailymgnawdoliad yn y dwyfol wrth buro ein henaid , ond ni allwn weld anferthedd y bydysawd o hyd (lluoswch 300,000 X 60 X 24 X 365 X 4 yw'r pellter mewn km i'r seren agosaf at y ddaear) os tywod holl draethau'r byd, pob gronyn o dywod go brin y byddai’n alaeth sydd yn ei dro yn cynnwys miliynau o sêr ac rydym yn perthyn i un o’r galaethau hynny. Mae'n ymwneud yn wirioneddol â byw a gadael i fyw, nid oes bywyd arall, nid oes awr arall, mae'n haws credu mewn bod dwyfol nag esbonio'r bydysawd anfeidrol nad ydym prin yn ddim ynddo. MAE'N AMSER I WAKE UP

 13.   anicurnal meddai

  Dylwn roi glec ichi am roi'r llun hwnnw, yn wallgof

 14.   danii meddai

  helo .. Dwi eisiau ... dangos hyn i chi .. edrych ar y talcen .. y symbol y mae'n dod ag ef .. a'i gymharu â symbol yr Eifftiaid. dros eu pennau .. diolch .. mae'n ddiddorol ..

 15.   XURB meddai

  Rwy'n MEDDWL NAD YW'R SIN O'R BWL SY'N YSGRIFENNU'R BLOG, NID YW ERS YN GWYBOD EICH HUN, AC MAE'R UN GLIR YN DWEUD Y MYTHOLEG HINDU, YN GWNEUD CYFEIRIO I BETH NAD YW'N TRAFOD NEU YN EI HUN. DIM OND YN ADRODD RHYWBETH ... BETH RYDYCH YN CREDU NEU NID YN Y DIWYLLIANT HON ​​YN BENDERFYNIAD PAWB ... AC NID OES TRAFOD UNRHYW BETH YMA. Y DRWG YW'R LLUN OHERWYDD MAE'N CYHOEDDI RHANNAU BLAENOROL Y MERCHED, DYLAI EU GORCHYMYN EI WYNEB A'I ORGANS ...

 16.   Manthus meddai

  Rwy’n parchu eu diwylliant ond pam mae addoli delweddau ffug gyda rheswm bod trallod tlodi wedi eu gohirio gyda’u dillad clown yn ogystal â arafwch eu meddyliau nid yn unig ddigon o galon ond hefyd deallusrwydd, does ryfedd fod plant wedi eu hanffurfio gan gred eu duwiau hurt