Ymweld â'r Taj Mahal yn India

Dynodwyd ef yn safle treftadaeth UNESCO ym 1984 ac fe'i hystyriwyd yn un o yr henebion harddaf yn y byd, y Taj Mahal yw'r ddelwedd o'r India honno rydyn ni'n breuddwydio amdani, yr egsotig, y bomaidd, y rhamantus. Wedi'i godi ym 1632 gan yr Ymerawdwr Shah Jahan er anrhydedd i'w wraig, Mumtaz Mahal, daw'r Taj Mahal yn eicon y mae ei hanes a'i fynediad yn haeddu'r wybodaeth angenrheidiol i wneud eich ymweliad yn fythgofiadwy ym mhob ffordd.

Y Taj Mahal a stori garu

Fresco yr Ymerawdwr Shah Jahan.

Ar ôl cyfarfod mewn basâr yn ninas Agra, yn nhalaith Indiaidd Uttar Pradesh, Mughal Prince Shah Jahan a'r Dywysoges Mumtaz Mahal syrthiasant mewn cariad ar unwaith. Yna daeth y teithiau hir trwy India, rhamant freuddwydiol a'r sicrwydd na allai unrhyw beth gymylu hud stori garu sy'n deilwng o'r One Thousand and One Nights. Fodd bynnag, ar ôl rhoi ei bedwaredd blentyn ar ddeg, bu farw Mumtaz, gan adael ei gŵr ar ei ben ei hun a suddo mewn panorama lle na welodd obaith mwy heb ei wraig wrth ei ymyl ar yr orsedd. Am y rheswm hwn, aeth yr ymerawdwr ar y pryd ati i adeiladu'r adeilad mwyaf rhamantus yn y byd er anrhydedd i'w annwyl.

Rhwng 1632 a 1653, arweiniodd Shah Jahan entourage o grefftwyr, penseiri ac artistiaid er mwyn codi'r mawsolewm a allai gartrefu gweddillion Mumtaz ac y mae ei ddylanwadau'n agglutinate o elfennau Mwslimaidd i Mughals eraill, Persiaid ac Asiaidd yn unig, gan arwain at adeiladu cromenni celyn, ffasadau wedi'u gorchuddio â cherrig gwerthfawr ac arysgrifau o'r Koran neu drothwyon o dywodfaen coch a ffurfweddodd y cymhleth perffaith ar lannau Afon Yamuna ein bod ni i gyd yn gwybod heddiw. Mewn gwirionedd, roedd y Taj Mahal yn gartref i'r fath harddwch fel y credir i Jahan ei hun dorri dwylo'r crefftwyr a gymerodd ran yn y gwaith fel na allent ailadrodd camp bensaernïol o'r fath nodweddion.

Ar ôl blynyddoedd lawer ar wahân, mab rhy uchelgeisiol a rhai olion o Mumtaz a grwydrodd trwy wahanol rannau o'r ddinas, o'r diwedd gorffwysodd gweddillion y ddau gariad mewn mawsolewm y mae ei du mewn difrifol yn cyferbynnu â'i arddangosfa allanol ysblennydd sy'n aros i bob teithiwr sy'n ymweld. i'w gyfrinachau a'i ddirgelion.

Ymweld â'r Taj Mahal

Os ydych chi eisiau ymweld â'r Taj MahalFy nghyngor i yw eich bod chi'n ei wneud yn ystod codiad yr haul neu fachlud haul, eiliadau lle mae'r mawsolewm yn caffael tywynnu unigryw, bron yn gyfriniol.

Llogi gyrrwr tacsi yn Agra Er mwyn mynd â chi i hwn a lleoedd eraill yn y ddinas, gall fod yn opsiwn da sicrhau cludiant trwy gydol y dydd a chael argymhellion rhywun lleol a fydd yn gwybod y lleoedd gorau sy'n un o aelodau'r enwog Triongl Aur India.

Y gymdogaeth lle mae'r Taj Mahal, i'r de-ddwyrain o Agra, Mae'n ardal ostyngedig, y mae'r mwncïod yn arsylwi ar y twrist a'r rickshaw maen nhw'n osgoi gwartheg er mwyn adneuo'r twrist o flaen y cyfadeilad. Wrth inni symud tuag at y Taj Mahal, siawns na fydd llawer o bobl leol yn mynd atoch gydag arwyddion gan sicrhau na fyddwch yn gallu mynd i mewn i'r safle heb dywysydd taith. Anwybyddwch nhw, gan fod gan y Taj ei hun ei ganllawiau ei hun.

Mae'r un peth yn digwydd gyda'r loceri. Ar ryw adeg fe welwch arwydd sy'n dweud "Lockers" yn nodi eu bod yn mynd i ochr arall y fynedfa. Anwybyddwch y naill neu'r llall, fe welwch loceri i adneuo'ch eiddo y tu mewn i'r mawsolewm.

Yn olaf, ar adeg mynd i mewn i'r ciwiau maent yn cael eu dosbarthu mewn dynion a menywod, cynhelir sgan o'r holl eiddo ac mae'r pris mynediad yw 750 rupees (tua 10 ewro). O hynny ymlaen byddwch yn gallu ystyried harddwch y Taj Mahal yn ei holl ysblander o'r eiliad gyntaf, efallai ymladd gyda'r twristiaid cyntaf i dynnu'r llun enwog hwnnw o flaen y pwll sy'n rhagflaenu'r adeilad, gan deithio o amgylch ei erddi (hefyd a elwir yn charbag) neu fynd i mewn i'r siambr fewnol, lle mae senotaff y cariadon yn edrych yr un fath ag y gwnaeth fwy na thri chan mlynedd yn ôl, er bod olion y ddau yn gorwedd ar lefelau is.

Agra

Un o'r mosgiau sy'n rhychwantu prif gorff y Taj Mahal.

Taith y gallwch chi ei hategu ag ymweliad ag ochr arall Afon Yamuna gerllaw, lle y gallwch chi, gydag ychydig o lwc, gael y ciplun gorau o'r dyn Indiaidd hwnnw sydd, ar gefn gwallt, yn rhychau. amgylchoedd yr adeilad a barodd inni freuddwydio am India.

Os oes gennych amser, dim byd gwell na mynd ar goll yn Agra, dinas ddeinamig lle mae popeth o gaerau coch i ffyrdd yn orlawn o fuchod wedi'u haddurno â mantras a garlantau yn cydfodoli.

Hoffech chi wybod y Taj Mahal?

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*