Ymweld â thraethau Goa, yn India

Pan feddyliwn am India, nid ei thraethau yw'r peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl, yn enwedig pan mai'r lliwiau, yr ysbrydolrwydd a'r temlau hynny sy'n gwneud gwlad y cyri yn un o'r rhai mwyaf carismatig yn y byd. Fodd bynnag, hoffech wybod bod ei arfordir yn cyrraedd hyd at fwy na 7.500 cilomedr o goed cnau coco, twyni ac ie, buchod hefyd. I ddod o hyd i'r enghraifft orau dim byd gwell na teithio i draethau Goa, yn India.

Traethau Goa: gwartheg, coed palmwydd ac a Rave

En 1510, cyrhaeddodd y Portiwgaleg Alfonso de Albuquerque lannau Goa, i'r de-ddwyrain o India, gyda'r bwriad o barhau â chynlluniau Vasco de Gama i droi arfordir y wlad yn ardal strategol rhwng Ewrop a'r Dwyrain ar lefel fasnachol, yn enwedig o ran mater sbeisys. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach roedd Catholigiaeth eisoes wedi lledu ar ffurf eglwysi trefedigaethol yng nghanol y trofannau a daeth Goa y ganolfan gludo fwyaf ar arfordir cyfan India.

Gellir gweld olion y cyfnod hwn o hyd y wladwriaeth leiaf yn India, yr un un y mae y Goan Bacalhau ac mae gan y strydoedd enwau fel Fundaçao neu Natale. Amgylchedd y mae ei swyn mawr yn byw ar arfordir a fynychwyd gan ymsefydlwyr a choncwerwyr, gan y cerddorion a ganodd yn y Tito's chwedlonol yn ystod oes yr hipi a, heddiw, gan grŵp anorchfygol o Orllewinwyr lliw haul, artistiaid neu leoliadau sydd wedi'u haddasu'n berffaith i'r amgylchedd. yr un un lle gwnaeth cannoedd o hipis y stop swyddogol rhwng y Dwyrain Canol a gwledydd fel Gwlad Thai i fwynhau yn y machlud, egsotigrwydd a choelcerthi ar yr arfordir breuddwydiol hwn.

Traeth Arambol © Alberto Piernas

Lleoedd fel Anjuna neu Arambol, dau o'r traethau gorau yng Ngogledd Goa, sefyll allan am yr heddwch y mae eu coed cnau coco gogwydd yn rhewi, y buchod yn cysgu'n heddychlon yn y tywod a rhai menywod Indiaidd a all fynd o gario basgedi ar eu pennau i stopio i ddarllen eich llaw wrth gerdded trwy un o'r marchnadoedd nodweddiadol niferus yn yr ardal, clasur a all ddod yn llethol braidd mewn lleoedd fel Calangute a'i draeth, yr wyf i yn taflu'r llwybr am fod yn rhy orllewinol a chyffrous. Os penderfynwch aros yn Anjuna, er enghraifft, cael brecwast neu swper i mewn Pobydd yr Almaen Mae'n opsiwn gwych, oherwydd yn ychwanegol at bob math o ddanteithion Indiaidd a dwyreiniol, maent hefyd yn dathlu sioeau hud a dawns Indiaidd ar fachlud haul mewn amgylchedd hynod unigryw.

Rhai o'r ymdrochwyr i mewn traethau goa Tramorwyr wedi ymddeol ydyn nhw fel arfer a benderfynodd ildio i'r haul tan ddiwedd amser (dwi'n hoffi eu galw nhw'n "Black Backs"), a phobl leol gyda chrysau hyd yn oed pan rydyn ni ar raddau deugain od. O ran lliw y môr, nid India yw'r Maldives na Sri Lanka, ond mae estyniad ac amgylchedd ei thraethau yn gwneud iawn am y diffyg tryloywder, gan ddod yn draethau unigryw, lle mae pob math o fusnesau, pobl a ffurfiau naturiol yn cydfodoli.

Ac wrth i chi ysgrifennu mewn llyfr nodiadau a blasu Thumbs Up (Coca Cola melys dwbl) yn y tywod, mae dwy ferch nad ydyn nhw hyd yn oed wedi troi’n ddeg oed yn llwythog o freichledau ac yn cyflwyno eu hunain i chi fel Jessica a Catherine, er mwyn gallu i goncro rhai teithwyr nad ydyn nhw o bosib yn dyfalu'r arswyd sydd wedi'i guddio o dan y gwenau a'r mamau ffug hynny.

Yna mae menyw sy'n cael ei gwastraffu yn cerdded heibio i chi ac yn dweud wrthych chi am y misoedd poeth niferus y mae'n rhaid iddi weithio oddi tanynt i godi arian i allu dychwelyd i ochr arall y wlad, lle mae teulu cyfan yn aros amdani. Realiti wedi ymddiswyddo sy'n dal i geisio cuddio'i edifeirwch o dan liwiau ac adloniant, rhywbeth mwyaf cyffredin mewn gwlad sy'n parhau i fod yn un o'r rhai mwyaf anghyfartal yn y byd er gwaethaf brolio system ddemocrataidd ragorol.

Erbyn i'r gwartheg ddal i fod yn yr un lle, mae masnachwyr blinedig ac ymwelwyr yn eistedd ar y tywod ac mae'r machlud dros Fôr Arabia yn dod yn fendith. Wrth i'r haul gilio, mae'n ymddangos bod traeth Goa yn contractio, mae'r coed palmwydd yn siglo yn yr awel ac mae bariau'r traeth yn darparu eu golygfannau palmwydd ar y terasau fel y gall pawb fwynhau'r olygfa freintiedig hon.

Yn y cyfnos, ar ôl edrych o'r diwedd ar y farchnad nodweddiadol (lle mae'r un ffrogiau sy'n cael eu gwerthu yn Ibiza yn yr haf werth bum gwaith yn rhatach), rydyn ni'n dychwelyd i'r jyngl gyda'r gwartheg, rydyn ni'n rhoi dis pîn-afal y daethon ni iddyn nhw bwyta o'r traeth. Yn sydyn mae distawrwydd jyngl yn ein hamgylchynu, ac yna sŵn partïon sy'n ymddangos fel pe baent yn dod o oes arall. Roeddem wedi anghofio ein bod ym mecca'r alwad Trance Goan, un o hoff leoedd y byd ar gyfer rêfs Dechreuodd yn yr 80au fel estyniad o'r mudiad hipi.

Yr eisin gorau ar gyfer lle sy'n gadael neb yn ddifater, ac eithrio'r buchod hynny sy'n parhau â'u llwybr gan obeithio dod o hyd i fwy o ddarnau o ffrwythau yn y wlad hael hon.

 

 

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*