Stereoteipiau am India

Delwedd | Pixabay

Yn y gymdeithas heddiw, mae'r cysyniad o stereoteip yn ennill mwy a mwy o bwys. Rydyn ni'n byw wedi'u hamgylchynu ganddyn nhw, maen nhw'n cael eu hailadrodd neu eu beirniadu oherwydd eu cysylltiad â rhagfarnau. Mae'n un o'r materion mwyaf dadleuol sy'n cael ei adolygu'n barhaol.

Teithio yw'r feddyginiaeth orau yn erbyn ystrydebau a rhagfarnau. Mae'n agor ein meddyliau mewn mil o ffyrdd ac yn ein gwneud yn aeddfed i ddeall y byd ac, yn gyffredinol, llawer o bethau mewn bywyd.

Mae gan bob gwlad ystrydebau. Er enghraifft, yn Lloegr mae'r bwyd yn ddrwg iawn, eu bod yn Ffrainc yn falch iawn neu fod pawb yn Sbaen yn gwybod sut i ddawnsio fflamenco yn Sbaen. Mae'r un peth yn digwydd mewn gwledydd pell fel India. Ond, Beth yw'r ystrydebau mwyaf cyffredin am India?

Beth yw stereoteip?

Yn ôl yr RAE (Academi Frenhinol Sbaen) mae stereoteip yn "ddelwedd neu syniad a dderbynnir yn gyffredin gan grŵp neu gymdeithas sydd â chymeriad na ellir ei symud." Hynny yw, canfyddiad cyffredinol o'r hyn y gallai rhywun ei gredu am grŵp o bobl sydd â nodweddion, rhinweddau neu ymddygiadau. Mae'r ystrydebau hyn wedi'u hadeiladu'n gymdeithasol ac yn rhoi syniad o gymeriad neu arferion lle.

Beth yw'r ystrydebau am India?

Delwedd | Pixabay

Cymerwch ragofalon gyda bwyd Indiaidd bob amser

Mae bwyd Indiaidd yn flasus iawn! Fodd bynnag, mae'n debyg eich bod wedi clywed hynny ar sawl achlysur Pan fyddwch chi'n teithio i'r wlad dylech chi fod yn ofalus oherwydd gallwch chi deimlo'n ddrwg os ydych chi'n bwyta mewn stondinau stryd. Mewn gwirionedd, mae hyn yn rhywbeth a all ddigwydd yn unrhyw le os ydym yn prynu bwyd mewn lleoedd â hylendid amheus neu os ydym yn yfed dŵr heb botel.

Gyda rhai canllawiau lleiaf, gallwch fwynhau bwyd Indiaidd heb ddioddef gastroenteritis adnabyddus y teithiwr na dioddef o ychydig ddegfed ran o dwymyn. Nid oes angen obsesiwn!

Ar y llaw arall mae stereoteip bod yr holl fwyd Indiaidd yn sbeislyd. Nid yw llawer o bobl yn hoffi neu'n petruso rhoi cynnig ar fwyd Indiaidd oherwydd eu bod yn credu bod pob pryd yn sbeislyd iawn a bydd yn rhoi poen stumog iddynt gan nad ydyn nhw wedi arfer ag ef, ond does dim byd pellach o'r gwir.

Mae hwn yn ystrydeb oherwydd nid yw pob bwyd Indiaidd yn sbeislyd. Mewn gwirionedd, mae yna seigiau nad ydyn nhw fel Dal Makhani, cawl corbys â blas coriander ffres arno. Neu’r saws korma, math o gyri ysgafn wedi’i wneud o gnau a hufen. Ni allwn anghofio naill ai'r saws raita, wedi'i wneud â chiwcymbr ac iogwrt a fydd yn adnewyddu unrhyw ddysgl.

Mae Indiaid yn swynwyr neidr

Mae llawer o bobl yn credu bod Indiaid yn swynwyr neidr. Fodd bynnag, y gwir amdani yw hynny nid yw'r arfer o nadroedd swynol yn gyfreithiol mewn rhai lleoedd ac felly fe'i gwaharddir yn India, er bod rhai swynwyr neidr yn dal i fodoli heddiw.

Delwedd | Pixabay

Mae Indiaid yn dlawd, ond yn hapus

Pan ryddhawyd y ffilm Slumdog Millionaire, cafodd y tlodi a adlewyrchir yn y slymiau lle digwyddodd yr effaith fawr ar y ffordd yr oedd India yn cael ei gweld yng ngweddill y byd. Mae llawer o deithwyr yn synnu o weld y sefyllfa dlodi y mae llawer o bobl yn byw yn India, yn wynebu anawsterau o ddydd i ddydd gyda gwên. Ond yn groes i'r gred boblogaidd, nid yw'r wlad gyfan yn wael.

Mae rhai o'r bobl gyfoethocaf ar y blaned yn byw yn India a yn ddiweddar mae dosbarth canol ffyniannus yn dod i'r amlwg oherwydd gwelliannau addysgol a chyflogaeth. Mae mwy a mwy o bobl yn dianc rhag tlodi ac yn cyrraedd bywyd gwell.

Mae India yn anhrefnus ac yn cael ei esgeuluso

Er y gallai fod ardaloedd sydd â chyfarpar gwaeth ac mae traffig weithiau'n anhrefnus, yn India fel ym mhob gwlad mae yna hefyd feysydd lle mae parciau, gwestai moethus a chanolfannau siopa, bwytai a chlybiau nos da yn ddigonol ar gyfer adloniant pobl leol a thwristiaid.

Mae Indiaid yn siarad Hindi

Mae'r ystrydeb hon yn eang dramor. Mae llawer o bobl yn credu ar gam fod y gair "Hindw" yn cyfeirio at grefydd ac iaith swyddogol India. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir gan fod yr iaith yn cael ei galw'n Hindi tra bod ymarferwyr Hindŵaeth yn cael eu galw'n Hindwiaid.

Ar ben hynny, Nid Hindi yw'r unig iaith yn y wlad gan fod gan bob rhanbarth ei hiaith ei hun. Mae llawer o deithwyr yn synnu o ddarganfod bod yna Indiaid nad ydyn nhw'n siarad Hindi ond mae'n realiti. Mewn gwirionedd, nid yw Hindi yn cael ei dysgu mewn rhai ysgolion ac mae hyn yn arbennig o wir yn Ne India lle siaredir ieithoedd o darddiad Dravidian.

Mae Hindi yn iaith a siaredir yn bennaf yng Ngogledd India ond i lawer o Indiaid hi yw eu hail iaith. Yn y cyfamser, siaredir Saesneg yn eang ledled y wlad.

Delwedd | Pixabay

Mae pob merch Indiaidd yn gwisgo saris

Y sari yw gwisg draddodiadol menywod India ac eicon diwylliannol. Daw'r gair "sari" o Sansgrit ac mae'n golygu "band brethyn" oherwydd bod y wisg hon wedi'i gwneud â darn o frethyn di-dor sy'n cael ei basio dros ei ben ac yn lapio corff y fenyw fel tiwnig.

Mae'n siwt hardd, cain a bythol. Fodd bynnag, mae menywod Indiaidd nid yn unig yn gwisgo saris gan eu bod yn aml yn gwisgo mathau eraill o wisg, yn ffurfiol ac yn achlysurol. Er enghraifft, i'w defnyddio bob dydd mae yna ferched sy'n gwisgo'r salwar kameez (sy'n cynnwys tiwnig rhydd a pants ynghyd â sgarff) yn enwedig yng Ngogledd India. Mae eraill yn dewis dillad gorllewinol yn y dinasoedd mawr gan gyfuno'r ddau ffasiynau.

Mae pob Indiad yn gwneud ioga ac yn dweud Namaste

Mae yoga yn arfer sydd, trwy wahanol ystumiau ac ymarferion, yn cysylltu'r anadl, y meddwl a'r corff. Mae'r Indiaid wedi gwybod ei fanteision ers canrifoedd ond yn y Gorllewin mae wedi dod yn boblogaidd iawn yn y Gorllewin yn ddiweddar. Dyma pam mae llawer o dramorwyr yn meddwl am India a'i diwylliant fel mecca ysbrydol. Fodd bynnag, nid yw pob Indiad yn ymgorffori yoga yn eu bywyd bob dydd. Stereoteip yw hwn.

Ar y llaw arall, er bod y gair namaste yn rhan annatod o ddiwylliant y wlad, mewn dinasoedd mawr wedi'i gadw ar hyn o bryd ar gyfer sefyllfaoedd ffurfiol neu i ryngweithio â phobl hŷn. Ar ben hynny, mae'n fwy cyffredin mewn rhanbarthau gogleddol lle siaredir Hindi pur tra ei bod yn llai cyffredin yn ne India lle nad Hindi yw'r iaith gyntaf.

Mae gwartheg yn crwydro'r ffyrdd

Buchod cysegredig yw un o'r delweddau cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth feddwl am India. Ydyn nhw wir yn crwydro'r ffyrdd yn ninasoedd India? Mae hynny'n iawn, mae'r ystrydeb hon yn wir. Ni fydd yn cymryd llawer o amser ichi eu gweld yn mynd am dro trwy unrhyw ddinas. Maent yn cerdded yn bwyllog mewn traffig, felly mae'n rhaid i yrwyr fod yn ofalus i osgoi damweiniau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1.   anhysbys meddai

    okokokokokokokok