Mordeithiau mis mêl

mordaith mis mêl

Ydych chi'n meddwl am mordaith mis mêl? P'un a ydych chi'n priodi neu eisiau rhoi anrheg eich bywyd i'r ffrind mawr hwnnw, mae'r mathau hyn o deithiau bob amser yn opsiwn gwych. Yn ogystal, os ydych chi'n un o'r prif gymeriadau, mae'n amlwg ar ôl straen priodas, ei bod bob amser yn gyfleus i ymlacio.

Beth well nag ar gwch, i ffwrdd o'r arfordir a gorffwys rhag problemau neu frys. Dyna pam mae mordeithiau mis mêl yn un o'r syniadau perffaith ar gyfer a Honeymoon breuddwydiol. Felly, heddiw rydyn ni'n canolbwyntio ar ei fanteision ac ar y camau i'w cymryd i'w drefnu a llawer mwy o wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei wybod.

Sut i drefnu mordeithiau mis mêl

Cymerwch y camau cywirol, ar adeg trefnu taith, bob amser y gorau o lwyddiannau. Oherwydd ei bod yn wir y gallai rhai pethau annisgwyl godi, ond pan fydd gennym bopeth wedi'i glymu'n dda, mae'n llawer anoddach gwneud hynny. I ddechrau trefnu eich taith, rhaid i chi ddilyn y camau canlynol:

Dewiswch le'r llwybr

Mae'n arferol ymhell i'r gwanwyn a than ddiwedd yr haf, mae gan lawer o gwmnïau deithiau o'r math hwn. Oherwydd ei bod hi'n amser priodasau a dyna pam mae llawer o gyplau yn dewis mordaith ar eu mis mêl. Yn gyntaf mae'n rhaid i chi feddwl pa fath o daith yr hoffech chi ei gwneud. Hynny yw, y llwybr. Un o'r rhai mwyaf cyffredin yw'r un sy'n mynd trwy Fôr y Canoldir, heb esgeuluso'r Caribî. Ond os nad ydych chi eisiau gweld eich hun yn cael ei amgylchynu gan gynifer o bobl, mae yna ddewisiadau amgen llai bob amser sy'n hwylio i rannau eraill o Ewrop. Dylai hyn ymgynghori'n dda cyn dewis.

Cyrchfannau mordeithio

Bwciwch ymlaen llaw

Mae'n wir bod gennym yr opsiwn o hyd, bron ar y funud olaf gwneud amheuon. Rydym hyd yn oed wedi dod o hyd i brisiau ychydig yn fwy fforddiadwy. Ond y gwir yw, pan fyddwn yn siarad am fordeithiau mis mêl, mae'n well archebu ymlaen llaw. Yn fwy na dim, er mwyn sicrhau ein stateroom gyda golygfeydd neu un o'r ystafelloedd eang a chain hynny, dewiswch yn dda pa un yw'r gorau i ni yn ogystal â'r dyddiad a'r llwybr, fel y soniasom.

Dewch o hyd i becynnau ar gyfer newydd-anedig

Thema'r mis mêl yw un o'r rhai mwyaf cyffredin sy'n ymddangos i gyd asiantaeth deithio neu wefan werth ei halen Dyna pam mae gan rai ohonyn nhw becynnau arbennig. Ynddyn nhw, maen nhw'n cynnwys gwasanaethau amrywiol am brisiau is. Hynny yw, gallant gael anrheg i'w chroesawu, potel o win neu gava, brecwastau neu giniawau, tylino, ac ati. Bydd gan bob cwmni ei fanylion neu weithgareddau ei hun ar gyfer y cwpl. Felly, ni ddylech golli'r mathau hyn o becynnau, oherwydd byddant yn eich synnu.

Eich dogfennaeth, bob amser mewn trefn

Mae'n un arall o'r awgrymiadau hynny y mae'n rhaid i ni eu hystyried. Mae'n wir efallai nad yw'n ffitio o fewn sefydliad, ond ni ddylem ei anghofio. Yn ogystal â dogfennau pob un, ar ffurf pasbort neu IDMae hefyd yn bwysig eich bod chi'n dod â dogfen sy'n dangos eich bod wedi priodi. Nid yw bob amser yn hanfodol, ond i fwynhau rhai cynigion a phecynnau yr ydym newydd eu crybwyll, mae yna lawer o gwmnïau a all ofyn amdanynt.

Sut i drefnu mordaith

Manteision llogi mordaith ar gyfer eich mis mêl

Rydych chi'n anghofio am straen

Ar ôl i chi fynd ar eich cwch, bydd gennych bopeth wrth law. Felly byddwn yn ymlacio mwy nag yr ydym yn ei feddwl. Nid oes raid i ni gerdded o un lle i'r llall, na hyd yn oed feddwl am amserlenni neu deithio, fel sy'n digwydd mewn mathau eraill o deithiau. Y gorau yw hynny gallwn orffwys neu ddatgysylltu ac mae'n rhywbeth angenrheidiol iawn. Ers fel y gwyddom, ar ôl trefnu priodas, mae angen amser arnoch chi'ch hun a hefyd i'r cwpl.

Nid yw popeth yn gorffwys, bydd gweithgareddau hefyd

Gallwn ddweud ei fod yn orffwys cymharol. Mae'n wir y gallwch chi fynd ag ef mewn ffordd fwy hamddenol, ond i'r cyplau mwy aflonydd, mae yna opsiynau eraill hefyd. Ar y llong, byddwch chi'n cwrdd arferion chwaraeon, cystadlaethau a dawnsfeydd, ymhlith opsiynau eraill. Bydd y cyfan yn bleserus iawn. Yn ogystal, os ydych chi wedi dewis gwahanol stopovers, gallwch hefyd fynd am dro a darganfod dinasoedd newydd. Gallwch gyfuno bod yn gorffwys a bod yn fwy egnïol.

Gallwch ymweld â gwahanol leoedd

Nid yw yr un peth â'i wneud mewn dull arall o gludiant. Ers yn y lleill, siawns na fyddem yn treulio mwy o amser o un lle i'r llall. Yn yr achos hwn, mae bod ar y cwch hefyd yn golygu manteisio ar amser ac nid yw'n cael ei ystyried yn ddadleoliad syml. Yn dal i fod, bydd gennych sawl stop a gallwch gwnewch ychydig o olygfeydd ond heb straen. Byddwch yn anghofio am gês dillad neu ruthro, gan y bydd popeth yn cael ei reoli'n dda ac mewn grŵp.

Un o'r lleoliadau mwyaf rhamantus

Mae'n wir y gellir dod o hyd i'r lleoliad rhamantus bob amser. Ond os ydym yn siarad am fordeithiau mis mêl yna mae gennym ni eisoes yn y geiriau hynny. Mae'n brint eithaf hyfryd, wedi'i amgylchynu gan wahanol leoedd, y môr ac a Awyrgylch rhamantaidd diolch i'r holl fuddion y mae taith o'r fath yn eu cynnig inni. Er bod pob mis mêl yn annileadwy, yn yr achos hwn hyd yn oed yn fwy felly.

Mordaith mis mêl

Ble mae mordaith mis mêl wedi'i bwcio?

Ar y naill law, gallwn fynd i unrhyw le asiantaeth deithio agosaf, eu bod yn ein hysbysu'n dda o bob cwmni, o'r pecynnau y maent yn eu cynnig i'r cyplau sydd newydd briodi ac o'r lleoedd y maent yn teithio iddynt. Ond ar y llaw arall, gallwch hefyd agor eich ceg ar y gwahanol wefannau sydd gan bob un o'r cwmnïau mordeithio ac mewn peiriannau chwilio. Ers ynddynt gallwch hefyd gyrchu'r holl wybodaeth. Bydd gostyngiadau a chynigion yn ymddangos, ond ar ben hynny, cyrchfannau fel ynysoedd Gwlad Groeg neu'r Caribî fydd rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd, heb anghofio Dubai na gogledd Ewrop.

Faint mae mordaith mis mêl yn ei gostio?

Gall prisiau amrywio'n fawr o le i le. Fel rheol gyffredinol rydyn ni bob amser yn siarad amdani wythnos o deithio. Yna, mae'n rhaid i ni ddewis y gyrchfan neu'r cyrchfannau y byddwn yn ymweld â nhw ac sy'n aros amdanom ar y siwrnai ramantus hon. Mae'r pecynnau hefyd yn cynnwys gweithgareddau, tylino neu rai manylion yr ydym wedi'u trafod.

Al 'popeth yn gynhwysol' Mae prydau fel arfer yn cael eu hychwanegu ato yn ogystal â'r cyfraddau amrywiol a hyd yn oed gwibdeithiau. Felly, mae'n rhaid i ni hysbysu ein hunain a darllen pob opsiwn yn dda. Mae rhai o'r prisiau sydd i'w gweld fel arfer mewn peiriannau chwilio yn cychwyn o 1000 ewro y pen. Fel y dywedwn, gan gynnwys popeth sy'n gysylltiedig â'r daith. Os bydd yn rhaid i chi symud bydd gennych hefyd gynigion y gallwch eu cyfuno ym mhob pecyn. A fyddech chi'n mynd ar fordaith ar eich mis mêl?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*