Teithio ar eich pen eich hun neu mewn grŵp trefnus?

Teithio ar eich pen eich hun neu mewn grŵp trefnus

Ydych chi erioed wedi meddwl a yw'r teithio ar eich pen eich hun neu mewn grŵp trefnus? Wel, rhaid dweud ei fod yn gwestiwn nad yw bob amser yn hawdd ei ateb. Yn fwy na dim oherwydd ynddo rydym yn dod o hyd i ddau opsiwn cwbl ddilys a chyda'u manteision yn ogystal â'u hanfanteision.

El teithio Gall fod yn brofiad yn unig ond nid yw teithio mewn grŵp trefnus ymhell ar ôl. Felly, pan fydd gennym amheuon, mae'n well dadansoddi ei holl bwyntiau allweddol, cyn gwneud y penderfyniad terfynol. Ydych chi am benderfynu unwaith ac am byth? Mae gennym yr ateb!

Teithio ar eich pen eich hun: Y manteision a'r anfanteision mawr

Manteision teithio ar eich pen eich hun

Heb amheuaeth, un o fanteision mawr teithio ar eich pen eich hun yw bod gennych chi llawer mwy o ryddid i benderfynu. Ar y naill law, mewn mater o amserlenni ac ar y llaw arall, hefyd yn yr ardaloedd yr ydych chi'n mynd i ymweld â nhw. Oherwydd hyd yn oed os cymerwch fwy neu lai yr hyn yr ydych yn bwriadu ei wneud, gellir newid cynlluniau ar y funud olaf bob amser ac mae hyn yn rhoi'r rhyddid hwnnw yr ydym wedi'i grybwyll. Yn ogystal, gan fod popeth yn rhedeg ar eich cyfrif, mae'n wir y gallwch arbed arian da wrth ddewis y gyrchfan, trefnu'r daith ei hun, y gwestai, ac ati.

teithio ar eich pen eich hun

Anfanteision teithio ar eich pen eich hun

I lawer o bobl sydd â'r arfer o deithio ar eich pen eich hunNid oes anfanteision iddynt felly. Ond os oes rhaid i ni dynnu sylw at unrhyw un, mae'n rhaid i ni drefnu'r daith gyfan. Felly gall fod y rhan fwyaf trylwyr. Gan y bydd yn cymryd mwy o amser inni ac efallai, weithiau byddwn hyd yn oed yn gwneud camgymeriad yn newisiad y gwesty neu mewn rhai gweithgareddau dan gontract. Ond pan fydd y math hwn o 'fanylion' yn digwydd mae hefyd yn anecdot i'w ychwanegu at ein bywydau. I lawer, mae bod ar ein pennau ein hunain hefyd yn frwydr i fyny pan fydd peth anghyfleustra yn digwydd, gan na fydd gennym help.

Teithio mewn grŵp trefnus: Ydw neu na?

Manteision teithio mewn grŵp

Un o'r prif rai yw hynny byddwch chi'n cwrdd â phobl newydd, felly bydd hefyd yn un o eiliadau gorau'r daith. Ar y llaw arall, os ydych chi'n teithio i wledydd eraill lle gall yr iaith fod yn broblem, ni fydd y grŵp felly. Oherwydd bydd tywysydd neu gydlynydd y daith honno bob amser a fydd yn gofalu am bopeth. Os na, ymhlith eich cydweithwyr, siawns nad oes rhywun sy'n amddiffyn ei hun. Mae gennych chi fwy o ddiogelwch, oherwydd p'un a yw popeth yn mynd yn llyfn, neu os bydd problem yn codi, byddwch chi bob amser yn cael eich amgylchynu gan bobl. Felly yn y ddau achos, efallai fod popeth yn well. Hefyd, beth sy'n harddach na rhannu eiliadau gwych ein bywyd? Ar y llaw arall, rhaid inni beidio ag anghofio nad oes raid i ni drefnu unrhyw beth ac mae'n amser ac yn cur pen yr ydym yn ei arbed. Er efallai bod y math hwn o daith yn gysylltiedig â'r syniad mai dim ond i bobl hŷn y mae, nid oes unrhyw beth ymhellach o'r gwir, gan fod mwy a mwy o bobl ifanc hefyd yn cychwyn arnynt.

teithio mewn grŵp trefnus

Anfanteision teithio mewn grŵp

I'r mwyafrif llethol, un o'r prif Anfanteision teithio mewn grŵp trefnus yw bod yn rhaid i chi gydymffurfio ag amserlenni a chyda'r holl ymweliadau sydd yn y 'cynllunio'. Felly i lawer o bobl mae'n dipyn o straen gorfod treulio amser penodol pan rydych chi am fod yn llawer mwy. Weithiau bydd rhai pwyntiau'r dydd yn arafu. Oherwydd nad yw yr un peth i drefnu 30 o bobl na mynd dim ond dau. Felly, y mater amseru yw un o'r anfanteision yn yr achos hwn. Ni fydd amser i fyrfyfyrio a hefyd, byddwn gyda phobl o bob oed. Felly bydd yn rhaid i chi addasu i bob un ohonyn nhw bob amser. Yn ychwanegol at y ffaith bod taith o'r math hwn fel arfer ychydig yn ddrytach oherwydd ein bod yn mynd gyda phopeth sydd eisoes wedi'i drefnu ac mae hynny'n golygu talu am yr 'pethau ychwanegol' hynny.

Teithio ar eich pen eich hun neu mewn grŵp trefnus?

Ar ôl gweld y ddau opsiwn ar wahân ac ychwanegu'r manteision yn ogystal ag anfanteision, dim byd tebyg i gymryd stoc. Mae'n amlwg y bydd bob amser yn dibynnu ar anghenion pob un. Oherwydd os yw'n well gennych dalu ychydig mwy ond anghofio am drefnu, prynu tocynnau a gwneud amheuon, yna'r peth gorau yw'r grŵp trefnus. Wrth gwrs, fel profiad bywyd, efallai bod teithio ar eich pen eich hun bob amser yn opsiwn da. Yn ogystal â hynny gallwch ddewis byrfyfyrio a sefydlu'r amserlenni y byddwch chi'n penderfynu yn unig.

Fel y gwelwch, ni allwn argymell teithio ar eich pen eich hun neu mewn grŵp trefnus, oherwydd bydd bob amser yn dibynnu ar eich chwaeth neu'ch anghenion. Ond gallwn ddweud wrthych, o leiaf unwaith, roi cynnig ar y ddau opsiwn. Oherwydd yn y ddau fe welwch fanteision sy'n werth eu mwynhau. Os bydd unrhyw anfantais yn ymddangos, yna siawns na fyddwn hefyd yn gallu ei ddatrys mewn ffordd fwy nag effeithlon. A pha un fyddech chi'n ei ddewis?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*