hysbysebu
Cae wedi'i drin yn Venezuela

Cnydau amaethyddol yn Venezuela

Mae Venezuela hefyd yn cynhyrchu mathau eraill o hadau fel gwenith, corn, ffa soia a gwahanol fathau o rawn fel reis, mae hyn i gyd ar gyfer y farchnad ddomestig, mae Venezuela hefyd yn ymarfer amaethyddiaeth flodau, yn union fel mae Colombia yn ymroddedig i gynhyrchu blodau a phlanhigion yn ddiwydiannol. addurnol, ond ar raddfa fach.