Tollau Ffrainc

Tollau Ffrainc

Mae yna lawer o arferion yn Ffrainc y gallwn ni dynnu sylw atynt. Ond rydyn ni'n cael ein gadael gyda'r mwyaf ingrained y dylech chi ei wybod. Ydych chi'n barod neu'n barod?

beth i'w weld yn tokyo

Beth i'w weld yn Tokyo

Ydych chi'n gwybod beth i'w weld yn Tokyo? Yma rydyn ni'n mynd â chi ar daith rithwir, felly ni fyddwch chi'n colli unrhyw fanylion ar eich ymweliad nesaf â phrifddinas Japan.

traphont millau

Traphont Millau

Mae Traphont Millau yn un o'r gweithiau hynny sydd â gwaith gwych y tu ôl iddo. Heddiw rydyn ni'n darganfod ei holl nodweddion a'i hanes.

amgueddfeydd capitoline

Amgueddfeydd Capitoline

Yr Amgueddfeydd Capitoline, fel y'u gelwir, yw un o'r prif arosfannau ar ein hymweliad â Rhufain. Ydych chi eisiau gwybod beth fyddwch chi'n ei ddarganfod ynddo?

Fatican

Mynedfa i'r Fatican

Os ydych chi eisiau gwybod popeth sydd ei angen arnoch chi i gael eich tocyn i'r Fatican, dyma ni yn dangos i chi. Sut, ble a faint? Rydym yn eich cael allan o amheuon.

beth i'w weld yn berlin

Beth i'w wneud yn Berlin

Os ydych chi'n meddwl beth i'w wneud yn Berlin, rydyn ni'n cyflwyno cyfres o ddewisiadau hamdden eraill na allwch eu gwrthod. Ydych chi eisiau darganfod beth yw ei bwrpas?

sut i gyrraedd yno

Teml Debod

Dysgu ychydig mwy am Deml Debod. Sut mae wedi cyrraedd ein gwlad, ei gwreiddiau a hyd yn oed ei hamserlenni i ymweld â hi.

atyniadau ynys hud

Ynys Hud

Ydych chi'n bwriadu ymweld ag Isla Mágica yn Seville? Yna peidiwch â cholli'r holl ddata rydyn ni'n ei adael yma oherwydd mae gennych chi ddiddordeb mawr ynddo.

sut i fynd o gwmpas mewn paris

Sut i fynd o amgylch Paris

Ydych chi eisiau gwybod sut i fynd o amgylch Paris, ei ddull cludo a'i docynnau neu gardiau? Yr holl wybodaeth fel eich bod ond yn poeni am fwynhau'ch hun.

henebion chwedlau

Colofn Trajan

Mae colofn Trajan yn un o'r henebion pwysicaf yn Rhufain. Mae ganddo lawer o hanes a chwedl y tu ôl iddo y dylech chi ei wybod.

Arferion Brasil

Arferion Brasil

Adolygiad o arferion Brasil y byddwch chi'n eu hadnabod ac eraill y bydd yn rhaid i chi eu darganfod. Gan fod pob un ohonynt yn rhan o'i dreftadaeth.

Castell Colomares

Castell Colomares

Mae'r Castillo de Colomares yn un o'r henebion mwyaf anhygoel ac mae wedi'i leoli yn Benalmádena. Ymweliad mwy na hanfodol!

castell montjuic

Castell Montjuic

Castell Montjuic yw un o'r lleoedd hanfodol i ymweld ag ef wrth deithio i Barcelona. Os nad ydych yn ei wybod o hyd, rydym yn eich gadael gyda'r canllaw hwn.

Castell Buda

Castell Buda

Castell Buda yw un o'r pwyntiau sylfaenol i ymweld ag ef yn Budapest. Fe welwch le gyda llawer o hanes a chwedlau

Tirnodau Rhufain

Tirnodau Rhufain

Mae yna lawer o henebion yn Rhufain na allwn eu hanghofio pan ymwelwn â'r ddinas. Dyna pam heddiw rydyn ni'n mynd ar daith o amgylch yr holl hanfodion

Eglwysi cadeiriol harddaf yn Sbaen

Eglwysi cadeiriol harddaf yn Sbaen

Rydym yn adolygu'r eglwysi cadeiriol harddaf yn Sbaen. Lleoedd gyda llawer o swyn, straeon a chwedlau y tu ôl iddynt. Rhai ymweliadau hanfodol

Mynachlog Leyre

Mynachlog Leyre

Mae Mynachlog Leyre yn un o'r cyfadeiladau hanesyddol a phensaernïol pwysicaf yn ein gwlad. Ymweliad hanfodol i'w ystyried

8 dawns y byd

Mae'r 8 dawns hyn yn y byd nid yn unig yn eich gwahodd i ddawnsio, ond hefyd i ddeall dylanwadau a diwylliant gwahanol gorneli o'r blaned hyd yn oed yn well.

Couchsurfing

Beth yw syrffio soffa

Mae soffa syrffio wedi dod yn un o'r ffyrdd mwyaf proffidiol o deithio. Darganfyddwch beth ydyw a sut mae'n gweithio yn ychwanegol at ei fanteision mawr.

Cestyll harddaf yn Sbaen

Y cestyll harddaf yn Sbaen

Mae'r cestyll harddaf yn Sbaen yn cynrychioli gweledigaeth o'r gorffennol, byd y chwedlau a hanes yn gyffredinol, yr ydym yn eu hadolygu heddiw.

Ymweld â Phrifysgol Salamanca

Ffasâd Prifysgol Salamanca

Mae gan ffasâd Prifysgol Salamanca lawer o fanylion i'w hystyried. Bodau chwedlonol, brenhinoedd a hyd yn oed broga gyda chwedl.

Ymweliad â Phalas Güell

Palas Güell

Mae Palas Güell yn un o'r lleoedd i gadw mewn cof bob amser. Campwaith Gaudí, a ddatganwyd yn Safle Treftadaeth y Byd.

Hen Fynachlog San Juan de la Peña

Mynachlog San Juan de la Peña

Mae Mynachlog San Juan de la Peña yn un o leoedd mwyaf arwyddluniol yr oesoedd canol. Amgylchedd allweddol sy'n llawn chwedlau y dylech chi ei wybod

Eglwys Gadeiriol Strasbwrg

Eglwys Gadeiriol Strasbwrg

Mae Eglwys Gadeiriol Strasbwrg yn un o'r tlysau pensaernïol gwych. Mae ganddo lawer o hanes a chwilfrydedd y mae'n rhaid i ni eu gwybod.

Sut i gyrraedd Tŵr Pisa

Twr Pisa

Mae'n hollbwysig gwybod ychydig mwy am Dwr Pisa. Am ei adeiladwaith, ei harddwch a'i amgylchoedd neu chwedlau sy'n heidio drosto.

Priflythrennau'r Dwyrain Canol

Mae mosgiau Lavish, ardaloedd ariannol dyfodolaidd neu gymdogaethau a ysgrifennwyd gan hanes yn ffurfio'r priflythrennau hyn yn y Dwyrain Canol na allwch eu colli.

Palas Infantado

Palas Infantado

Mae'r Palacio del Infantado wedi'i leoli yn Guadalajara a dim ond gyda'i ffasâd y mae wedi'i enwi fel un o balasau Dadeni Sbaen gorau.

7 Rhyfeddod y Byd Modern

Mae 7 Rhyfeddod y Byd Modern yn ein trochi mewn etifeddiaethau sy'n llawn hanes a chyfrinachau o China i uchelfannau Periw.

Twr Belem yn Lisbon

Twr Belém

Os ydych chi'n ystyried teithio i Lisbon, ni allwch golli ymweliad â'r Torre de Belém. Yma fe welwch yr holl fanylion y dylech chi eu gwybod.

Hanes mynachlog Guadalupe

Mynachlog Guadalupe

Darganfyddwch em, yn llawn chwedlau, hanes a thaith trwy amser. Mae mynachlog Guadalupe yn un o'r ymweliadau hanfodol yn Cáceres.

Sgiwerau Basgeg mwyaf cyffredin

Sgiwerau Basgeg

Daw traddodiadau ynghyd â gastronomeg i arwain at pinchos Basgeg. Heddiw rydyn ni'n rhoi'r holl ddata angenrheidiol i chi syrthio i'w demtasiwn.

Y trefi harddaf yn Sbaen

Ymhlith y trefi harddaf canlynol yn Sbaen, rydyn ni'n mynd trwy strydoedd gwyn Teguise i orffen ymhlith cyrs ym Maer Plaza de Chinchón.

Pris trwydded yrru ryngwladol

Sut i gael trwydded yrru ryngwladol

Os ydych chi'n meddwl sut i gael trwydded yrru ryngwladol, rydyn ni'n dangos i chi'r camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd, yn ogystal â'r dogfennau a'u pris.

Pris i adnewyddu'r pasbort

Sut i adnewyddu'r pasbort

Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut i adnewyddu'ch pasbort. O ble i wneud hynny, y dogfennau i'w cyflwyno a'r pris i'w dalu.

Sut i gyrraedd Castell Neuschwanstein

Castell Neuschwanstein

Castell Neuschwanstein yw un o'r rhai yr ymwelir ag ef fwyaf yn Ewrop. Bydd ei olygfeydd trawiadol a'i arddull ramantus yn ein cludo i amser stori dylwyth teg

Palas Pena

Palas Pena

Mae'r Palacio da Pena yn un o'r ymweliadau hynny sy'n fwy na gorfodol. Mae wedi'i leoli yn Sintra, mewn ardal uchel lle mae natur yn cwrdd â'r golygfeydd trawiadol a'r cyfuniad o bensaernïaeth. Lle â hanes a llawer o swyn na allwch fethu â darganfod.

Temlau Ayutthaya

Temlau Ayutthaya

Mae temlau Ayutthaya yn un o'r teithiau hanfodol hynny i fwynhau'r Parc Hanesyddol sy'n llawn temlau, palasau a cherfluniau sy'n disgleirio ac yn cysylltu amseroedd eraill. Os ydych chi'n bwriadu ymweld â Gwlad Thai, yna ni allwch anghofio am y lle hwn.

Dyffryn y Hebog

Dyffryn y Hebog

Rydyn ni'n datgelu'r holl gyfrinachau y gall Dyffryn y Hebog eu cuddio. Felly, bydd eich ymweliad yn llawer mwy arbennig. Wedi'i enwi fel cymhleth coffaol, sydd â llawer o hanes gwleidyddol y tu ôl iddo. Heddiw, mae wedi dod yn fan cyfarfod i filoedd o dwristiaid.

Noddfa'r Bien Aparecida Cantabria

Noddfa'r Bien Aparecida

Heddiw rydyn ni'n mynd i mewn i Noddfa'r Bien Aparecida. Man addoli gyda blynyddoedd lawer o hanes ac sy'n cael ei gwblhau trwy fod yn Nawddsant Cantabria. Man cyfarfod i bererinion a thwristiaid nad ydyn nhw eisiau colli harddwch y lle.

Catacomau Rhufeinig

Catacomau Rhufeinig

Rydym yn cynnal adolygiad o'r Catacomau Rhufeinig. O'i ddechreuad i'r rhai yr ymwelwyd â hwy fwyaf ac wrth gwrs, yr holl fanylion i allu gwneud y daith hon, yn un fythgofiadwy. Darganfyddwch bopeth sydd ei angen arnoch i fwynhau un o'r pwyntiau pwysicaf yn Rhufain.

Teras yn y nos Ohla

Y terasau gorau yn Barcelona

Rydym yn adolygu'r terasau gorau yn Barcelona. Lleoliadau hyfryd yn llawn moethusrwydd, natur a llawer o hamdden. Mae'r mwyafrif helaeth ohonynt yn cyflwyno cerddoriaeth fyw inni, yn caniatáu inni fwynhau'r tapas neu'r coctels mwyaf rhyfeddol. Corneli’r ddinas sy’n werth eu gwybod.

Y terasau gorau ym Madrid

Y terasau gorau ym Madrid

Rydyn ni'n mynd am dro trwy'r terasau gorau ym Madrid. Mannau hamdden lle gallwch chi fwynhau diod neu tapas gyda ffrindiau. Meysydd addoli i bobl y ddinas a thwristiaid.

Amgueddfa siocled

Amgueddfa siocled

Mae'r amgueddfa siocled yn un o'r lleoedd na allwn eu colli. Yn Sbaen mae gennym sawl cornel o'r math hwn. Taith gerdded felys trwy stori wych. Ydych chi wedi ymweld ag unrhyw rai?

Crist y Brenin yn Silao

Bryn bicer

Os ydym yn siarad am yr ymweliad â Cristo Rey, mae'n rhaid i ni siarad am y Cerro del Cubilete. Lle gyda hanes, gyda defosiwn a gyda golygfeydd ysblennydd.

Pyllau Halen Siambr Santa Kinga

Mwyn Halen Wieliczka

Darganfyddwch y pyllau halen sydd hefyd yn cael eu galw'n eglwys gadeiriol halen danddaearol. Maent wedi'u lleoli yn ninas Wieliczka yng Ngwlad Pwyl.

Wal Lugo sut i gyrraedd yno

Wal Lugo

Peidiwch â cholli allan ar bopeth sydd gan Wal Lugo i'w gynnig. O'i hanes i bopeth sy'n cwmpasu'r tu mewn, mae'n werth ymweld â hi.

Castell Almodóvar

Castell Almodóvar del Río

Mae castell Almodóvar del Río yn mynd â ni i fyw llawer o brofiadau. Wrth gwrs, i gyd o oes arall lle mae chwedlau yn drefn y dydd.

Patios Córdoba

Patios de Córdoba, harddwch traddodiad

Darganfyddwch beth yw'r Patios de Córdoba, yn ogystal â'r ornest sy'n cael ei chynnal bob blwyddyn a lle gallwch chi weld gwahanol fathau o'r traddodiad hynafol hwn.

joropo

Tollau Venezuela

Rydyn ni'n dod â chrynodeb i chi gydag arferion mwyaf poblogaidd Venezuela: ei ddawnsiau, fel y Joropo, yn ychwanegol at y defodau, caneuon a mwy!

Brecwast Saesneg

Ydych chi'n gwybod y brecwast Saesneg? Wyau wedi'u ffrio, cig moch, selsig, tomatos wedi'u ffrio yw rhai o'i gynhwysion. Ydych chi wedi rhoi cynnig arni?

Gwisg Colombia nodweddiadol

Darganfyddwch holl gyfrinachau gwisg nodweddiadol Colombia y Sanjuanero Huilense, traddodiad Colombia nodweddiadol iawn a fydd yn eich synnu gyda'i frodwaith

india yn y canol oesoedd

India yn y canol oesoedd

Sut oedd India yn yr Oesoedd Canol? Fe wnaeth llinach Gupta am ddwy ganrif uno India i gyd yn ogystal â bod yn apogee gwych. Ydych chi am gwrdd â hi?

Gwisg draddodiadol o Venezuela

Traddodiadau Venezuela

Darganfyddwch draddodiadau pwysicaf Venezuela. Ydych chi'n gwybod pa rai yw'r traddodiadau Venezuelan mwyaf nodweddiadol? Darganfyddwch!

Wayuu yng Ngholombia

Diwylliant Colombia

Mae gan Colombia amrywiaeth ddiwylliannol unigryw, os ydych chi am wybod diwylliant Colombia yn fanwl, peidiwch â cholli ein dadansoddiad o'r rhanbarth diddorol hwn

Khalat

Dillad dynion Hindŵaidd

Llunio gyda'r ffrog, dillad a gwisgoedd Hindŵaidd mwyaf nodweddiadol i ddynion. O'r Khalat traddodiadol, i Churidar mwy modern India

Porslen Japan

Crefftau traddodiadol o Japan

Ydych chi eisiau gwybod mwy am grefftau traddodiadol Japaneaidd? Rydym yn egluro holl gyfrinachau diwylliant a thraddodiadau Japan

Carnifal Veracruz

Y pum gŵyl bwysicaf yn Veracruz

Yr holl wybodaeth am y 5 gŵyl bwysicaf yn Veracruz: y ffair goffi, y carnifal, y Naolinco neu'r ffair Primavera. Wyt ti'n nabod nhw?

Havana

Traddodiadau Ciwba

Ydych chi eisiau gwybod mwy am draddodiadau Cuba? Rydyn ni'n dangos holl gyfrinachau arferion Ciwba i chi: diwylliant, gastronomeg, partïon, chwaraeon a mwy

Yr arferion Portiwgaleg mwyaf adnabyddus

Arferion Portiwgaleg

Mae Portiwgal yn wlad unigryw i deithio iddi, ond dim byd gwell na gwybod ei harferion i'w mwynhau i'r eithaf a gwybod sut beth yw diwylliant Portiwgaleg.

Volendam Iseldireg

Gwisg Iseldireg, mae hynny'n iawn

Rydyn ni'n dod â holl gyfrinachau'r dillad traddodiadol o'r Iseldiroedd atoch chi: ei glocsiau neu gomplen enwog, gwisgoedd traddodiadol a mwy

Essaouira

Y 10 dinas harddaf ym Moroco

Os ydych chi'n mynd i ymweld â Moroco, peidiwch â cholli'r canllaw i ymweld â'r 10 dinas harddaf ym Moroco, fel Ifrane, Fes neu Marrakech

Porthladd ym mhentref Norwy

Yr amser gorau i deithio i Norwy

Os ydych chi'n bwriadu teithio i Norwy, peidiwch â cholli'r canllaw i ddarganfod pa rai yw'r misoedd gorau i fwynhau'r lle unigryw hwn

Eglwys San Siôr

Crefydd yn yr Aifft fodern

Mae crefydd yr Aifft bob amser wedi rheoli bywydau pobl leol. Islam yw'r mwyaf pwerus, ar ôl Cristnogaeth ac Iddewiaeth. Rydyn ni'n egluro popeth yma

Adfeilion castell yn Iwerddon

Gwreiddiau cyfenwau Gwyddelig

Rydym yn egluro gwreiddiau a dechreuadau cyfenwau Gwyddelig a beth yw'r enwau a'r cyfenwau a ddefnyddir fwyaf yn Iwerddon

Pryd mewn bwyty Japaneaidd

Rheolau ymddygiad yn Japan

Mae teithio i Japan yn brofiad bythgofiadwy er bod yn rhaid i chi ystyried rheolau ymddygiad a phrotocol Japan

Nopal de penca, dysgl fwyd nodweddiadol o Querétaro

Bwyd nodweddiadol Querétaro

Ydych chi'n ymweld â Querétaro ac eisiau mwynhau bwyd nodweddiadol Querétaro? Peidiwch â cholli ei ryseitiau blasus a'r gastronomeg nodweddiadol yno.

Brecwast nodweddiadol o Sweden

Oeddech chi'n gwybod bod rysáit Sweden nodweddiadol ar gyfer brecwast sy'n cynnwys cwrw? hwn a manylion eraill y brecwastau mwyaf nodweddiadol yn Sweden

Blows Iseldireg

Gwisgoedd traddodiadol o'r Iseldiroedd

Ymhlith y dillad traddodiadol o'r Iseldiroedd, mae eu clocsiau adnabyddus yn sefyll allan, ond rydyn ni'n dangos holl wisgoedd traddodiadol yr Iseldiroedd i chi

Diwrnod y Cyfansoddiad yn Norwy

Tollau a thraddodiadau

Ydych chi eisiau gwybod holl arferion a thraddodiadau cymdeithas Norwy? peidiwch â cholli'r erthygl hon lle rydyn ni'n datgelu eu holl arferion

Polska Hen Sweden

Polska, dawns y diafol

Rydyn ni'n datgelu holl gyfrinachau Polska Sweden, dawns y diafol fel y'i gelwir: hanes, traddodiad a gwahanol fathau o polska

Norwy adeg y Nadolig

Gwyliau Norwy

Mae Norwy yn un o'r gwledydd gorau i fyw. Ac os ydych chi am ei fwynhau i'r eithaf, ni allwch golli'r prif wyliau i Norwyaid

dogfennau i fynd i mewn i norway

Gofynion i fynd i mewn i Norwy

Os ydych chi am fynd i mewn i Norwy, i weithio ac i deithio, dyma'r prif ofynion y mae'n rhaid i chi eu nodi: dogfennaeth, fisâu ...

Beth yw prif ynysoedd Japan

Beth yw prif ynysoedd Japan?

Mae Japan yn wlad sy'n cynnwys mwy na 6.800 o ynysoedd, ond heb os, yr ynysoedd pwysicaf yn Japan i gyd yw Shikoku, Kyushu, Honshu a Hokkaido.

Llyn yn holland

Ffeithiau difyr am Holland

Oeddech chi'n gwybod mai Amsterdam sydd â'r crynhoad uchaf o amgueddfeydd yn y byd? hyn a ffeithiau mwy chwilfrydig am Holland a fydd yn eich synnu

Tri diod Gwyddelig nodweddiadol

Tri diod Gwyddelig nodweddiadol

Coffi Gwyddelig neu Irish Coffe yw un o'r tri diod mwyaf nodweddiadol yn Iwerddon, ond a ydych chi'n adnabod y ddau ddiod arall y mae'r Gwyddelod yn eu mwynhau fwyaf?

Delwedd o Iwerddon

7 rhyfeddod naturiol Iwerddon

Mae Iwerddon yn llawn rhyfeddodau naturiol. Ac mae ganddo rai lleoedd, fel cors Allen neu El Burren sy'n gwneud Iwerddon yn lle unigryw

Porthladd Bari

Yr Eidal a'i 10 dinas bwysicaf

Dyma'r 10 dinas bwysicaf yn yr Eidal: Rhufain, Milan, Fflorens, Fenis a dinasoedd arwyddluniol eraill gwlad boblogaidd pasta

Peikot Indiaidd nodweddiadol

Dillad Indiaidd

Pryd i wisgo saree? O ba ranbarth mae pob dillad Indiaidd nodweddiadol? Rydyn ni'n datgelu holl gyfrinachau dillad Indiaidd a ffrogiau Hindŵaidd.

Hwbo Nile

Fflora a ffawna afon Nîl

Gwybodaeth am y ffawna a'r fflora sy'n byw yn Afon Nile, un o'r rhai mwyaf ar y blaned ac sydd â chyfoeth biolegol unigryw

ffibr optig

Dyfeisiau Pwysig India

Oeddech chi'n gwybod bod gwyddbwyll wedi'i ddyfeisio yn India? Yn yr erthygl hon rydym yn datgelu dyfeisiadau pwysicaf India, a bydd mwy nag un yn eich synnu

8 tref swynol ledled y byd

Labyrinau o gelf drefol, strydoedd glas neu dai lliw yw rhai o'r cynigion sydd wedi'u cynnwys yn y trefi swynol hyn ledled y byd.

Hindŵaeth

Cyfraniadau India i'r byd

Cyfraniadau mwyaf India i'r byd: mathemateg, gwyddoniaeth, ieithoedd a phensaernïaeth. Rydyn ni'n dweud wrthych chi pam.

ganesh

Diwylliant Indiaidd

Y cyfan am chwilfrydedd diwylliant Indiaidd a'r ffeithiau mwyaf diddorol am ddiwylliant Indiaidd, cymdeithas unigryw a fydd yn eich synnu.

matriskas

Matryoshka, y ddol Rwsiaidd

Ydych chi eisiau gwybod y stori y tu ôl i'r Matryoshka, dol adnabyddus o Rwseg sydd wedi'i wahanu'n ddarnau? yma rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau'r gwaith chwilfrydig hwn

Tsieineaidd yn dathlu gŵyl boblogaidd

Rhai o nodweddion y Tsieineaid

Os ydych chi eisiau gwybod nodweddion y Tsieineaid, fel eu ffordd o fod, actio neu eu diwylliant diddorol, daliwch ati i ddarllen i wybod eu holl gyfrinachau

Yr Eidal, cyrchfan i dwristiaid y byd

Mannau o ddiddordeb yn yr Eidal

Mannau o ddiddordeb i ymweld â nhw ar daith i'r Eidal. Gwefannau eiconig fel Rhufain, Sisili, Fflorens a'r hyn a welwch ym mhob un.

Bwyd Egsotig yn Hong Kong

Hong Kong, sy'n enwog am ei fwyd egsotig, yn gweini o gig llygoden ar y strydoedd, yn ogystal â ffrwythau a llysiau anhysbys mewn llawer o wledydd Ewropeaidd

Hanes theatr Venezuelan

Os ydych chi eisiau gwybod hanes theatr Venezuelan, peidiwch â cholli'r dadansoddiad cyflawn hwn lle rydyn ni'n datgelu holl gyfrinachau theatr yn Venezuela

Y parciau difyrion gorau yn America

y parciau difyrion gorau yn America. Dewch i ni eu hadnabod. Disneyland, California yn Anaheim, California sy'n eiddo i The Walt Disney Company

Y gwestai gorau yn Porto

P'un a yw'ch cyllideb yn gyfyngedig a'ch bod am faldodi'ch hun neu os ydych chi'n teithio heb broblemau arian, nodwch y gwestai gorau yn Porto

Te mynyddig yn Creta

Diodydd di-alcohol Gwlad Groeg

Os ewch chi i Wlad Groeg ac nad ydych chi'n hoffi alcohol ond diodydd iach, peidiwch ag anghofio rhoi cynnig ar y dyfroedd a'r arllwysiadau Groegaidd nodweddiadol hyn.

Awgrymiadau yn Tsieina

Tipio yn Tsieina

A yw tomen ar ôl yn Tsieina? Mae'n arferol? Ble, ym mha achosion? Os ydych chi'n teithio i China, ysgrifennwch y wybodaeth ymarferol hon i lawr.

Bwyd traddodiadol y DU

Teithiwr sy'n hoff o dwristiaeth gastronomig, rydych wedi clywed nad yw'r Prydeinwyr yn hollol enwog am gael pryd blasus ond nid yw mor

Arferion a thraddodiadau Lloegr

Gydag arferion a thraddodiadau Lloegr, sy'n unigryw, isod rydym yn casglu ar eich cyfer y traddodiadau mwyaf arwyddocaol yn y wlad hon.

Twristiaeth naturiol

Twristiaeth natur yn Lloegr

Heddiw rydym yn cynnig darganfod cyrchfan glasurol mewn ffordd arall, gan fod gan y wlad hon harddwch naturiol gwych wedi'i baratoi ...

Rhyfeddodau Lloegr

Yn cael ei ystyried yn un o'r gwledydd mwyaf yn y Deyrnas Unedig, mae gan Loegr amrywiaeth eang o safleoedd twristiaeth sy'n ...

Ffrwythau gorau Periw

Mae gan y calch yr un lliw â'r lemwn gwyrdd, ond mae'n fwy asidig, sy'n caniatáu iddo gyflymu'r ...

Ffrwythau Periw

Mae'r grawnwin yn tyfu ar arfordir Periw i'r de o Lima, ac fe'i defnyddir yn benodol ar gyfer cenhedlu gwin a ...

Michael Collins

Pum ffilm i ddeall Iwerddon

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwylio'r pum ffilm hyn am Iwerddon oherwydd byddan nhw'n eich helpu chi i adnabod a deall y wlad hyfryd hon.

Cerddoriaeth yn yr Hen Aifft

Pa gerddoriaeth a glywir yn yr Aifft

Ydych chi'n bwriadu teithio Gwlad y Pharoaid, ond eisiau gwybod pa gerddoriaeth sy'n cael ei chlywed yn yr Aifft? Dewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych.

Afon Nîl

Beth i ddod â'ch cês teithio i'r Aifft i mewn

Ddim yn siŵr beth i ddod â'ch cês teithio i'r Aifft i mewn? Peidiwch â phoeni. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych y pethau hynny a fydd yn ddefnyddiol iawn yn ystod eich arhosiad yno.

Ffasiwn yr Aifft

Sut oedd ffasiwn yn yr Hen Aifft?

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth oedd ffasiwn yn yr Hen Aifft? Roedd gan bob dosbarth cymdeithasol ei ddillad ei hun, ond pa nodweddion oedd ganddo? Darganfyddwch.

Bydd Unilever yn agor ffatri ar ynys Cuba

Bydd Unilever yn dychwelyd i gynhyrchu yng Nghiwba ar ôl cael ei awdurdodi i greu menter ar y cyd gyda chyfranogiad yr Intersuchel sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Unilever fydd yn cadw'r mwyafrif.

Bywyd yn Athen

Mae Athen yn ddinas symbolaidd, sef rhyddid, celf a democratiaeth. Heddiw mae'r ddinas fodern hon, sy'n llawn bywyd, yn cynnig llu o atyniadau i'w hymwelwyr, gan gynnwys amgueddfeydd, siopau amrywiol, canolfannau diwylliannol da, bwytai, tafarndai, eglwysi, henebion a hen adeiladau.

Coeden Nadolig

Coeden Nadolig Rwseg

Ac er bod llawer o bethau'n wahanol yn Nadolig Rwseg, mae'r goeden Nadolig yn dal i fod yn elfen ganolog yn yr addurn

Y smotiau lluniau gorau yn Athen

Mae Athen yn lle delfrydol ar gyfer ffotograffwyr sy'n gallu tynnu ystrydebau o'r henebion, y parciau tlws a strydoedd hyfryd y ddinas.

Te mynyddig

Mae Groegiaid yn yfed te mynydd

Yng Ngwlad Groeg, mae llawer o de mynydd yn cael ei fwyta, trwyth sy'n cael ei wneud gyda pherlysiau ac sydd â phriodweddau da i'r corff

Poster Rwsiaidd

Defnyddiwyd dyluniad posteri Rwsiaidd fel cyfrwng hysbysebu torfol effeithiol, ond dim ond yn nhiriogaeth Sofietaidd y cafodd dyluniad poster bwysigrwydd gwleidyddol.

Pobl Pizarra

Mae ymweld â threfi Pizarra yn golygu mynd ar daith o amgylch tua 24 o bentrefi a adeiladwyd yn y deunydd hwn.

Y Corn Alpaidd

Mae'r corn Alpaidd yn offeryn wedi'i wneud o bren naturiol, tiwb metr a hanner neu hyd yn oed dri o hyd, gyda darn ceg a phen crwn.

Y traffig yn Rhufain

Mae'r broblem gyda thraffig yn Rhufain yn mynd ymhell y tu hwnt i'r tagfeydd traffig arferol.

Santa Catalina, Ynys y Sêr

Santa Catalina oedd y gyrchfan a ffefrir i wneuthurwyr ffilm recordio golygfeydd awyr agored a oedd yn gofyn am olygfeydd a thirweddau hardd.

Phoenix dactylifera

Fflora'r Aifft

Byddwn yn dweud wrthych am fflora'r Aifft, yn ogystal â'r defnyddiau a roddodd yr hen Eifftiaid i rai o'r planhigion rhyfeddol hyn. Darganfyddwch nhw.

Anialwch y Sahara

Anialwch yr Aifft

Mae Gwlad y Pharoaid wedi'i hamgylchynu gan anialwch rhyfeddol. Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw anialwch yr Aifft fel nad ydych chi'n colli un sengl.

Sut mae economi Lloegr

Nodweddwyd economi Lloegr gan ei bod yn economi gadarn a chyfunol fel un o brif economïau'r byd

Sharm el-Sheikh

Prif ddinasoedd yr Aifft

Ydych chi'n bwriadu teithio i Wlad y Pharoaid ond angen gwybod prif ddinasoedd yr Aifft? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych amdano.

Teml golofn

Temlau pwysicaf yr Aifft

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r temlau pwysicaf yn yr Aifft? Os felly, dewch i mewn a rhyfeddu at y lleoedd mwyaf anhygoel yng Ngwlad y Pharoaid.

Aifft

Beth yw traddodiadau'r Aifft?

Mae gan Wlad y Pharoaid arferion chwilfrydig a diddorol iawn. Ewch i mewn a byddwch yn darganfod beth yw prif draddodiadau'r Aifft.

dinasoedd gorau i fyw yn Lloegr

Y dinasoedd gorau i fyw yn Lloegr

Nid y dinasoedd gorau i fyw yn Lloegr yw'r rhai mwyaf poblogaidd na'r rhai a welwn yn gyson yn hysbysebion twristiaeth asiantaethau teithio

Twll Daibutsuden yn Nara

Twll Goleuedigaeth Teml Todaiji

Mae gan Deml Todaiji yn Nara dwll enwog sy'n addo goleuedigaeth i'r rhai sy'n llwyddo i'w groesi. Yma rydyn ni'n dweud mwy wrthych chi.

Khan el-Khalili

Cofroddion o'r Aifft

Nid oes dim byd tebyg i ymweld â marchnadoedd lleol i gwrdd â phobl gwlad. Ond y gorau oll yw'r cofroddion o'r Aifft y gallwch eu prynu.

Teml Hatshepsut

Sut mae'r tywydd yn yr Aifft

Ydych chi'n bwriadu teithio i wlad afon Nîl ond ddim yn gwybod sut le yw'r tywydd yn yr Aifft? Ewch i mewn a byddaf yn dweud wrthych yn fanwl bopeth y mae angen i chi ei wybod i'w fwynhau.

Y Kanrensetsu a'r blodau lotws

Mae blodau Lotus yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr yn Japan. Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi fanylion diddorol am y planhigyn a pherthynas Japan ag ef.

y tŷ cefn

Yr Atodiad Cyfrinachol, Tŷ Anne Frank

Yr Atodiad Cyfrinachol, yn Prinsengracht 267, yw'r tŷ yr ymwelwyd ag ef fwyaf yn Amsterdam, dyma'r tŷ lle'r oedd Anne Frank yn byw ac ynddo ysgrifennodd ran fawr o'i dyddiadur.

Gwyliau traddodiadol ym Mhortiwgal

Sut y gallai fod fel arall, ym Mhortiwgal mae nifer fawr o wyliau a dathliadau traddodiadol yn cael eu dathlu bob blwyddyn ac y gall ymwelwyr eu mwynhau yn ystod eu harhosiad yng ngwlad Lusitania.

Arfbais a symbolau dinas Amsterdam

Mae gan arfbais Amsterdam dair croes, "croesau Sant Andreas" er anrhydedd i'r Apostol Andrew, a oedd yn bysgotwr, ac a ferthyrwyd ar groes siâp X.

Y stadia pêl-droed gorau yn Lloegr

Y stadia pêl-droed gorau yn Lloegr

Mae Lloegr yn wlad bêl-droed yn draddodiadol, felly nid yw'n syndod o gwbl bod rhai o'r stadia pêl-droed gorau yn Lloegr a ledled y byd i'w cael yma.

Cerddoriaeth yr Aifft

Cân serch yr hen Aifft

Mae'r actor a'r canwr Peter Pringle wedi cyfansoddi cân serch o'r Hen Aifft gyda thestun wedi'i gymryd o Papyrus Caer Beatty. Ydych chi am ei glywed?

Alfajores Cordovan

Rysáit alfajores Cordovan

Mae'r rysáit ar gyfer alfajores Cordovan traddodiadol yn hawdd iawn ac felly gallwch chi flasu blas dilys y cynnyrch rhanbarthol poblogaidd hwn.

Symbolaeth cobra'r Aifft

Roedd gan cobra'r Aifft berthnasedd mawr yn yr Hen Aifft, lle cafodd ei ddefnyddio fel symbol o'r pharaoh, a hefyd ...