Broth Shuti

Mae gastronomeg Chiapas yn gyfoethog ac amrywiol iawn, yn cynnwys prydau gwahanol iawn. Mae rhai ohonyn nhw'n gywrain ac yn ...

Kendall, Colombia Bach ym Miami

Mae ardal Kendall yn ardal drefol sydd wedi'i lleoli i'r de-ddwyrain o Miami. A hefyd yn gartref i un o'r poblogaethau Colombia mwyaf yn Nhalaith Florida.

Rhufain, dinas cariad

Rhufain, dinas cariad wrth ymyl Paris, dinas sy'n ymbellhau o'r eiliad gyntaf y mae'r ...

calcutta

Nodweddion Calcutta

Heb os, un o'r taleithiau pwysicaf yn India yw Gorllewin Bengal, lle y mae ei brifddinas yw'r

Cinio Nadolig yn yr Iseldiroedd

Cinio Nadolig yw'r prif bryd sy'n cael ei fwyta'n draddodiadol ar Noswyl Nadolig neu'r Nadolig. Ac yn yr Iseldiroedd mae'n ...

Ble i ddod o hyd i eira yn Japan?

Y Swistir, Sweden, y Ffindir, yr Iseldiroedd, Rwsia, Norwy… .. yw'r cyrchfannau a ffefrir ar gyfer gwyliau gaeaf yn Ewrop. Ond os penderfynwch chi ...

Collodi, tref Pinocchio

Ydych chi'n gwybod pwy yw Carlo Lorenzini? Awdur stori enwog Pinocchio, clasur y plant erioed. Dwyrain…

Cantorion enwog o India

Mewn gwahanol rannau o'r byd ac mewn gwahanol rythmau, mae yna lawer o gerddorion a chantorion sydd wedi gadael eu hôl, ...

Tarddiad yr enw Yr Eidal

Ydych chi erioed wedi meddwl o ble mae enw'r Eidal yn dod? Wel, nid yw'n hysbys yn union ac mae ...

crefftau o venezuela

Crefftau hardd Venezuela

Mae'r crefftau hyn wedi'u gwneud o wahanol ddefnyddiau, yn gyffredinol maent yn ddeunyddiau a dynnwyd o fyd natur neu ddeunyddiau crai nobl, fel yn achos cerameg, un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf i wneud crefftau Venezuelan, hefyd inciau neu baent yn ei amser pwysicaf o bell a gawsant. wedi ei wneud mewn ffordd naturiol iawn, gan gymysgu blodau a darnau naturiol, nes iddyn nhw roi'r lliw nodweddiadol sydd gan grefftau Venezuelan iddo.

Arferion Nadolig yn Awstralia

Wrth i hemisffer y gogledd rewi dros y Nadolig mae hemisffer y de yn toddi. Mae felly, er bod y cardiau post clasurol ...

Essex a'i threfi twristiaeth

Mae Essex yn sir sydd wedi'i lleoli i'r dwyrain o Lundain sy'n rhan o ranbarth dwyreiniol Lloegr. Mae'n cyfyngu gyda ...

Codau Post India

Lawer gwaith, pan fydd angen i ni ddarparu ein data, gofynnir i ni ychwanegu ein cod zip, rhywbeth cyffredin iawn, ond, mae ...

bombay

India, gwlad sy'n llawn cyfoeth

Yn bendant i'r bobl yr ydym yn eu cael ein hunain yn byw yn nhiriogaeth y gorllewin, mae'r cerflun dwyreiniol yn ffordd i'w arsylwi

Ffarmacoleg yr Hen Aifft

Mae'r Eifftiaid bob amser wedi bod yn bobl sy'n adnabyddus am eu datblygiadau technolegol, a digwyddodd llawer ohonynt yn y ...

Cawsiau Gwyddelig

Ydych chi'n hoffi menyn? Felly dywedaf wrthych mai Iwerddon oedd yr allforiwr mwyaf trwy gydol yr ail ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif ...

Twristiaeth Harlingen

Mae Harlingen wedi'i leoli ar arfordir Môr Wadden yn nhalaith Friesland ac mae'n darparu ...

Beth i'w weld yn Derby

Mae hon yn dref fywiog ar ochr ddeheuol sir Swydd Derby, sydd wedi cael ei thrawsnewid gan ffortiwn…

Castell Hillsborough

Mae Castell Hillsborough yn gartref i swyddogion llywodraeth Gogledd Iwerddon fel yr Ysgrifennydd Gwladol ...

Tarian Canada

Mae Tarian Canada yn ardal helaeth sy'n cynnwys creigiau igneaidd a metamorffig tymheredd uchel sy'n agored ...

Parc Cenedlaethol Muddus

Mae Muddus yn barc cenedlaethol yng ngogledd Sweden. Mae wedi'i leoli yn nhalaith y Lapdir, gyda'i mwyaf ...

Tourtière

Mae'r Tourtière yn fath o bastai neu bastai gig sy'n bodoli o fewn gastronomeg Canada, yn enwedig yn y ...

Bar Nanaimo

Mae bariau Nanaimo yn bwdin o Ganada sydd hefyd yn boblogaidd iawn yng Ngogledd America. Eich enw chi…

Seryddiaeth yn India hynafol

Rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n ffan o seryddiaeth, dyna pam y byddwn ni'n siarad y tro hwn am seryddiaeth Hindŵaidd….

Ymweld yn Kristiansand

Gyda thua 80 o drigolion, Kristiansand, prifddinas sir Vest-Agder yn ne Norwy, yw'r chweched ddinas fwyaf ...

Ymweld yn Molde

Mae Molde yn un o ddinasoedd Norwy sydd â'r nifer fwyaf o atyniadau i'w cynnig i'w hymwelwyr, hi yw prifddinas y sir ...

Cawsiau Portiwgal

Mewn gwlad o fynyddoedd a thiroedd da o borfa a gwartheg, mae caws yn rhan bwysig o'r ...

Trosolwg o bunt yr Aifft

Mae'r arian cyfred yn agwedd bwysig iawn i'w ystyried gan dwristiaid ar ôl iddynt deithio i rai ...

Fflora a ffawna ym Moroco

Byddwn yn siarad am y bywyd gwyllt a'r atyniadau naturiol mwyaf trawiadol ym Moroco heddiw, gan gymryd fel man cychwyn y ...

Gwybodaeth am gurws India

Ar yr achlysur hwn rydym wedi penderfynu siarad am gurws India, a ystyrir fel bodau wedi'u cynysgaeddu â gras dwyfol sydd ...

Celf a diwylliant yn Lerpwl

Mae'r ddinas hanesyddol ar gyfer cerddoriaeth roc ers iddi fod yn fan geni The Beatles, yn cynnig profiad dymunol i ni ...

Ardaloedd Naturiol yn India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i ymweld â rhai cyrchfannau naturiol yn India. Byddwn yn dechrau trwy argymell ymweld â rhanbarth Ganges i ...

Hipos hynafol yr Aifft

Mae'r Aifft yn wlad sydd â natur wirioneddol eiddigeddus, oherwydd yn y wlad yn Affrica gallwch ddod o hyd i ...

Crefydd yn y Philippines

Mae'r Philippines yn wlad unigryw lle rydych chi'n edrych arni, ac mae hyn yn digwydd hyd yn oed gyda chrefydd, er gwaethaf ...

Actoresau enwog o Awstralia

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i siarad am rai actoresau enwog o Awstralia. Actores enwog o darddiad Awstralia yw Nicole Kidman,…

Y Llychlynwyr yn Sweden

Defnyddiwyd yr enw "Viking" gyntaf gan awduron tramor yn yr 11eg ganrif OC. Mae'n debyg bod ei darddiad ...

Mai 1 yn Lloegr

Gelwir diwrnod cyntaf mis Mai yn Calan Mai yn Lloegr, neu Calan Mai. Mae'n…

Pontydd dros Afon Tafwys

Mae pontydd dros Afon Tafwys yn rhan hanfodol o seilwaith trafnidiaeth Llundain. Ymhlith y prif ...

Arferion bwyd yn Rwsia

Mae bwyd traddodiadol Rwseg a thwristiaeth gastronomig yn bwysig yn Rwsia Absolut a heddiw rydyn ni'n cysegru mynediad iddyn nhw eto ...

Bywyd anifeiliaid yn Sweden

Mae nifer fawr o anifeiliaid gwyllt yn byw yn y coedwigoedd a'r anialwch sy'n gorchuddio dwy ran o dair o Sweden. Mae'r…

Puteindra yn yr Iseldiroedd

Mae puteindra yn gyfreithiol yn yr Iseldiroedd, yn Amsterdam ac ar y cyfan mae wedi'i ganoli yn yr Ardal Golau Coch lle ...

Gwybodaeth am ysbytai Lisbon.

Wrth ymweld â lle newydd rydym bob amser yn tueddu i hysbysu ein hunain am atyniadau twristaidd a lleoedd chwilfrydig i ymweld â nhw. Heddiw, fodd bynnag, ...

Dydd San Siôr yn Lloegr

Mae Dydd San Siôr yn cael ei ddathlu gan y gwahanol genhedloedd, teyrnasoedd, gwledydd a dinasoedd lle mae San Siôr (San Siôr) ...

Rysáit ar gyfer bresych sur

Mae gastronomeg Norwy bob amser wedi bod yn hynod ddiddorol oherwydd y blasau cryf a amlwg a'r cynhwysion sy'n ...

Deietau India Ancestral

Os ydych chi am gynnal ffigur da, mae'n rhaid i chi droi at gyfres o fwydydd sy'n darparu mwy o fuddion ...

Mordaith ar Afon Douro

Mae'r daith o Bortiwgal i Sbaen ar Afon godidog Douro ... yn brofiad bythgofiadwy! . Mae gan y fordaith yr holl ...

Pobl ifanc yn yr Almaen

Fel mewn llawer o wledydd Ewropeaidd, mae pobl ifanc yn yr Almaen yn tueddu i fyw i bron i 30 mlynedd gyda'u ...

Cwrw Awstria

Fel yr Almaenwyr, mae'r Awstriaid yn hoff iawn o alcohol ac mae ganddyn nhw oddefgarwch anhygoel. Maen nhw'n yfed ac yfed ...

Lombardia a'i dinasoedd

Un o'r rhanbarthau mwyaf poblog yn yr Eidal yw Lombardia, yng ngogledd y wlad. Ei brifddinas yw'r soffistigedig a ...

Traddodiadau Awstria

Mae Awstriaid wedi gallu datblygu, dros y canrifoedd, ymdeimlad cryf o ddathliadau, defodau a symbolaeth….

Bywyd nos yn Porto

Mae'n debyg bod y bywyd nos yn Porto yn un o'r rhai mwyaf cyffrous ym Mhortiwgal. Mae'r rhan fwyaf o'r caffis, disgos ...

Ffatri Toyota yn Tahara

Mae Tahara yn ddinas ddiwydiannol wedi'i lleoli yn Aichi, a sefydlwyd ar Awst 20, 2003 o ganlyniad i uno Akabane ...

Saganaki, y caws ffrio blasus

Gwlad Groeg yw gwlad y cawsiau. Meddyliwch fod llawer o ddefaid yn cael eu codi ac yna yn ychwanegol at gael llawer ...

Deiet Awstralia

Yn y bôn mae dau fath o brotein o safbwynt maethol: mae gennym ni rai amsugno cyflym a'r ...

Y cotwm enwog o'r Aifft

Rydym eisoes wedi siarad â chi o'r blaen am y ffabrigau enwog o'r Aifft, ond heddiw rydym am siarad â chi am gotwm yr Aifft, ...

Estremoz, dinas marmor

Ynghyd â Borba a Vila Vicosa cyfagos, mae Estremoz yn un o'r rhanbarth a elwir yn ddinas farmor. Oherwydd…

Cerameg Colombia

Mae crefftwyr Colombia yn eithaf medrus wrth weithio clai, sef y deunydd crai ar gyfer cerameg, ac maen nhw'n mowldio ...

Gastronomeg yn Newcastle

Mwynhewch gyfran galonog o fwyd cyfoes, cymysgu mewn ystod o fwytai egsotig, taenellwch ychydig yn rhyddfrydol ...

Eglwys Uniongred Gwlad Groeg

Mae Gwlad Groeg yn wlad Gristnogol ac mae 97% o'i phoblogaeth yn ymarfer Cristnogaeth Uniongred. Mae'r gweddill, yn brin, yn Fwslim, ...

Iechyd yn Norwy

Mae gan Norwy fanteision cenedlaethol a sectorau arbenigol pwerus iawn ym maes ymchwil feddygol a ...

Rhamantiaeth Rhufain

Mor ddiangen â hynny, mae gan y Ddinas Tragwyddol y nodwedd o fod yn un o'r lleoedd lle mae pensaernïaeth ...

Teml Saturn, yn Rhufain

Os ydych chi'n cerdded trwy strydoedd Rhufain, fwy neu lai ar ddiwedd y Fforwm Rhufeinig, byddwch chi'n dod ar draws y ...

Kataifi, melys Groegaidd

Os ewch chi ar wyliau i Wlad Groeg yna rwy'n argymell eich bod chi'n bachu ar y cyfle i geisio mwynhau ei gastronomeg. Heb…

Pysgota ar y Nîl

Y Nîl yw'r afon bwysicaf yn yr Aifft i gyd, gan mai hon oedd yr un a ganiataodd i'r ...

Camelod fel dull cludo

Mae llawer o bobl, wrth deithio i'r Aifft, yn cynllunio ymlaen llaw lawer o agweddau a fydd yn bwysig yn ystod y daith, ...

Tylino Japaneaidd

Y gwir yw ei fod yn un o'r gwasanaethau a ddefnyddir fwyaf gan y nifer enfawr o dwristiaid sy'n ...

Rysáit reis saffrwm

Mae reis saffrwm blasus yn rysáit coginio sydd bob amser yn teimlo'n dda ac y gellir ei wneud gyda chynhwysion ...

Crefftau pren Norwyaidd

Fel y dylai pawb wybod, oherwydd ein bod wedi dweud wrtho mewn llawer o gyfleoedd, mae pren yn ...

Cofroddion Llundain

Os ydym yn deall mai "cofrodd" yw'r holl atgof hwnnw y gellir ei brynu o fan lle'r ydym yn mynd, yna, yn ...

Wyau mewn gastronomeg Tsieineaidd

Oeddech chi'n gwybod bod y Tsieineaid wrth eu bodd yn bwyta wyau? Wel ydyn, maen nhw'n eu bwyta ar eu pennau eu hunain ond yn y rhan fwyaf o'r ...

Bara yn yr Almaen

Rhywbeth nad oes llawer o bobl yn ei wybod ledled y byd yw mai'r Almaen yw crud Marzipan, ers ...

Hanes Bari

Rydym eisoes wedi manylu ar lwybrau un o'r ardaloedd harddaf yn yr Eidal i gyd. Ac nid ydym yn cyfeirio at ...

Cyfrinachau Palas Versailles

Os gwnaethoch chi erioed geisio gwybod sut beth oedd bywyd i'r sofraniaid hynny a oedd yn byw mewn diffuantrwydd mawr yn y ...

Ffurfio'r Llywodraeth yn Norwy

Yn Norwy mae brenhiniaeth gyfansoddiadol gyda system lywodraeth ddemocrataidd a seneddol. Democrataidd oherwydd ei fod yn sail i ...

India, y bobl a'u harferion

Gallai twristiaid sydd wedi cael y fraint o fynd ar deithiau i India, weld bod llawer o'i arferion yn ...

Dawnsfeydd gwerin Awstria

Mae dawns werin Awstria fel arfer yn gysylltiedig â'r polka, fodd bynnag mae yna ddawnsfeydd traddodiadol eraill yn y wlad fach hon ...

Cerddorion enwog India

Ar yr achlysur hwn byddwn yn siarad am rai o esbonwyr mwyaf rhagorol cerddoriaeth Hindŵaidd. Ar achlysur blaenorol fe wnaethon ni gwrdd ...

Hedfan rhad

Y gwir yw bod y posibilrwydd o ddod i wlad fel yr Iseldiroedd ar wyliau ar feddyliau ...

Sampaguita, blodyn cenedlaethol Ynysoedd y Philipinau

Ei flodyn cenedlaethol yw'r sampaguita, mae'r sampl hardd hon o natur yn wyn, mae ei faint bach yn gwneud iddo edrych yn syml. Mae'n tyfu yn ardal fynyddig Pampanga lle mae plant fel arfer yn mynd i'w casglu yn gynnar iawn yn y bore i'w gwerthu ym marchnad Manila, gan mai dim ond un diwrnod sydd ganddyn nhw i fyw.

Traethau noethlymun yng Nghiwba

Ydych chi'n hoffi cerdded yn noeth ar y traeth? Nid oes gennych unrhyw fath o gymhleth gyda'ch corff neu mae'n eich poeni i weld ...

Bwyd Awstralia

Os mai'r hyn rydych chi'n edrych amdano ym maes gastronomeg Awstralia yw dod o hyd i'r "ochr wyllt" mae angen chwilio am fwyty lle ...

Meindwr Dulyn

Yn hysbys wrth ei enw yn Saesneg, y Spire, fe'i gelwir yn swyddogol yn Monument of Light ac mae'n enfawr ...

Myth Sgerbydau Anferth India

Fe darodd y newyddion cyn gynted ag y dechreuodd ymledu ar y Rhyngrwyd: mae cloddiadau yng ngogledd India yn profi bodolaeth ...

Monsoons yn India

Heddiw, byddwn yn siarad am bwnc pwysig iawn y dylem ei wybod cyn teithio i India, y ...

Gwlad Groeg ym mis Rhagfyr

Nid yw'r Nadolig yn bell i ffwrdd ac mae'r marchnadoedd yn cael eu sefydlu ac mae ysbryd penodol yn dechrau ymddangos yn ...

Economi Indiaidd

Mae India wedi gwneud naid fawr iawn yn economi'r byd gan mai hi yw'r bedwaredd economi ...

Borang Tagalog, crys Ffilipinaidd traddodiadol

Mae'r tagalog borang yn grysau wedi'u brodio â llaw i ddynion sy'n draddodiadol iawn yn niwylliant Philippine, y mae eu tarddiad yn dyddio'n ôl i amseroedd Sbaen, pan oedd yn ofynnol i Filipinos gwmpasu eu torso.

Mythau a ffeithiau am Norwy

Mae yna lawer o fythau yn bodoli am Norwy, ond pob un yn dda, ac sy'n cynhyrchu disgwyliad dymunol, wrth ymweld â hi ...

Baner ac arfbais Philippines

Mae gan Weriniaeth Philippines a enwir er anrhydedd i'r Brenin Felipe II o Sbaen, dreftadaeth ddiwylliannol Sbaenaidd wych, ers iddi gael ei gorchfygu. Mae ei symbolau cenedlaethol wedi'u gwreiddio, yn uchel eu parch ac yn cael eu gwerthfawrogi gan ddinasyddion.

Ffabrigau'r Aifft

Mae'r Aifft yn un o'r gwledydd gorau yn y byd i brynu ffabrigau, gan eu bod yn wirioneddol egsotig ac yn ...

Roll Roll, y frechdan Sushi

Fel y mae'n rhaid eich bod wedi darllen mewn postiadau blog blaenorol, mae swshi yn ddysgl wedi'i seilio ar reis yn Japan ...

Y fwydlen Eidalaidd

Os ydych chi'n byw yn America a'ch bod o dras Eidalaidd, rydych chi eisoes wedi arfer â bwydydd y wlad hon ond ie ...

Gwyddonwyr o India

Fel y gwyddoch yn iawn, mae India yn wlad o nodweddion dirgel a diwylliant helaeth. Fel yr ydym wedi crybwyll mewn rhai ...

Nimbu Pani: diod nodweddiadol o India

Mae sudd pedair lemon neu galch, litr o ddŵr, siwgr neu fêl, dŵr rhosyn ac os ydych chi eisiau pinsiad o halen, lluniwch ddiod lemwn flasus ac adfywiol o'r enw Nimbu Pani yn India.

Symbolau India

Ymhlith symbolau India, rydyn ni'n tynnu sylw yn y lle cyntaf at ei baner, sy'n cynnwys 3 lliw ...

Gêm beryglus i blant gyda chobra

http://www.youtube.com/watch?v=XMF2xcee62M Parece que en la India no tienen otra cosa para dejar que los niños jueguen, que hacerlo con una…

Tollau'r Aifft

Er bod yr Aifft yn wlad sydd â diddordeb mawr mewn twristiaeth, am yr hyn y mae'n ei gynnig i'r rhai sy'n penderfynu ...

Perygl eirth yn Norwy

Mae Norwy yn wlad y mae ei hamgylchedd naturiol yn wirioneddol syndod, gan ei bod yn cadw'n berffaith, gan ganiatáu ...

Cyffuriau yn yr Hen Aifft

Yn ôl amryw o haneswyr a oedd yn arbenigo ym mytholeg yr Aifft, roedd yr hen Eifftiaid yn defnyddio cyffuriau. Wrth gwrs roeddent yn edrych am ganlyniadau yn bennaf ...

Yr Petiscos enwog

Mae'r Petiscos, fel y'i gelwir, yn fath o aperitif, gadewch i ni ddweud tapas Portiwgaleg, sy'n cael ei fwyta'n helaeth nid yn unig yn Lisbon ond hefyd yn ...

Coed palmwydd Miami

Mae coed palmwydd wedi bod yn un o symbolau pwysicaf dinas Miami ers sawl blwyddyn, ers ...

Pysgota yn yr Iseldiroedd

Mae'n un o'r gweithgareddau mwyaf ymarferol y gallwn ddod ar eu traws yn y wlad hon, ac wrth gwrs, mewn ...

Brecwast yn yr Aifft

Mae'r Aifft yn ddinas y mae gan ei thrigolion rai arferion penodol iawn, fel yr un hon y byddwn yn siarad amdani, y ...

Merched ysgol fel ffasiwn

Siawns ar fwy nag un achlysur y byddwch wedi dod ar draws delwedd merched ysgol o Japan ar y teledu ...

"Halo Halo": Pwdin Pwysig yn Gastronomeg Philippine

Yn yr un modd ag ym mhob gwlad mae yna rai seigiau sy'n ffefrynnau, o ran pwdinau, mae yna ffefrynnau gwych hefyd. Gelwir pwdin traddodiadol Ynysoedd y Philipinau yn "halo halo". Mae'n eithaf penodol oherwydd y cynhwysion a ddefnyddir ar adeg ei baratoi, ond dyma'r un a ffefrir o hyd.

Nike, duwies buddugoliaeth

Mae'n anghredadwy, ond yn wir. Rydych chi'n dod i adnabod gwir ystyr y gair Nike pan fydd gennych chi ddiddordeb yn ...

Y Gymuned Hoyw yn Sydney

Oeddech chi'n gwybod bod y gymuned hoyw yn eithaf mawr yn Awstralia? Os awn yn ôl i'r gorffennol byddwn yn sylweddoli bod y ...

Chwedl Lumaluna: Myth Gluttony

Gadawodd hynafiaid aborigines Awstralia fel etifeddiaeth lawer o'u harferion, diwylliant, straeon, chwedlau a chwedlau i ...

Sawsiau Gwyddelig (Rhan Un)

Pan ymwelwch ag Iwerddon ac yn enwedig rhanbarth Dulyn, byddwch yn sylwi bod yr holl seigiau sy'n cynnwys cig, cyw iâr ...

Gastronomeg Uruguay

Mae gastronomeg Uruguay yn cyflwyno mewn ffordd gyffredinol lawer o debygrwydd â gastronomeg yr Ariannin ac fe'i nodweddir gan ei ...

Breichled cariad India

Mae yna arfer Indiaidd hardd a thraddodiadol o roi breichled o'r enw rakhi sy'n cael ei gwneud yn ei ffurf symlaf gydag edau cotwm coch ond sydd dros amser wedi'i thrawsnewid trwy ychwanegu mathau eraill o ddefnyddiau fel edafedd aur neu gerrig lled werthfawr.

Mewnforion ac allforion o Norwy

Mae masnach dramor Norwy yn swmpus, hyd yn oed yn fwy felly o ystyried, yn ychwanegol at allforion a mewnforion, buddsoddiadau ...

Duwiau Awstralia

O fewn mytholeg Awstralia rydym yn dod o hyd i gyfres o fodau sy'n werth tynnu sylw atynt. Er enghraifft, gadewch i ni gwrdd â'r ...

Prifysgolion Gorau yn India

Mae rhai o'r prifysgolion gorau ar gyfandir Asia wedi'u lleoli yn India. Yn ôl safleoedd Rhyngrwyd, mae'r ...

Baner Iwerddon

Mae baner Iwerddon yn cynnwys tair llinell fertigol o'r un maint: mae'r chwith yn wyrdd, y ...

Cnydau'r Aifft

Mae'r Aifft yn wlad sy'n derbyn llawer o incwm pwysig, yn siarad ym mater yr economi, yn dod o dwristiaeth a ...

Map traethau Ibiza

Yn ogystal â chael map da pan ymwelwn â lle mor ddeniadol ag Ibiza, mae'n dda cael map ...