Awduron enwog yn Sweden

Efallai bod Astrid Lindgren gyda'i chymeriad Pippi Longstocking, yn un o'r awduron mwyaf cydnabyddedig sydd wedi swyno ...

Arferion Uruguay

Pan fyddwn yn cynllunio taith, mae gwybod neu ddysgu am arferion ein cyrchfan yn hanfodol i fwynhau ein ...

Arfbais Iwerddon

Rydyn ni i gyd yn adnabod baner Iwerddon, ond a ydych chi'n adnabod arfbais Iwerddon? Dyma'r un yn y ddelwedd uchaf, y darian ...

Bwyd Saesneg

Yn ystod ymweliad â Lloegr, gall ymwelwyr tramor fwynhau amrywiaeth eang o seigiau cenedlaethol a rhyngwladol. Ond beth i'w ddisgwyl ...

Gwyliau cenedlaethol Venezuela

Fel llawer o wledydd y gorllewin, mae Venezuela hefyd yn dathlu diwrnod arbennig iawn sy'n wyliau a chynhelir gwahanol amlygiadau a digwyddiadau, mae'n 01 Mai - yn Ddiwrnod Llafur, o ran gwyliau gwladgarol a gwleidyddol, mae Venezuela yn dathlu ar Fehefin 24, pen-blwydd Brwydr Carabobo.

Cyfryngau yn Venezuela

O ran y wasg ysgrifenedig, mae gan Venezuela lawer o gyfryngau cyfathrebu, megis y papur newydd El Nacional, sydd â’i argraffiad digidol a hefyd ei argraffiad printiedig, un arall o’r papurau newydd sydd gan Venezuela yw El Universal, sydd, diolch i ddatblygiad y digidau cyfryngau, wedi creu porth gwybodaeth sy'n cynnig newyddion ar y we, i gyrraedd cynulleidfa ehangach yn Venezuela a rhannau eraill o'r byd.

Amgueddfa Hanes Cyfoes Rwsia

Yn yr amgueddfa hon sydd wedi'i lleoli ym Moscow fe welwch arddangosfeydd thematig sy'n delio â hanes Ymerodraeth Rwseg, fel cymryd ...

Venezuela Hynafol: Llwythau Cynhenid

Roedd Venezuela Hynafol yn un o'r lleoedd lle gwelsant y gwareiddiadau mwyaf amrywiol a oedd, er na wnaethant ddod mor ddatblygedig ag eraill yn America ag yn achos yr Incas, Aztecs a Mayans, ond a lwyddodd i gael arferion diwylliannol rhagorol a hynny hyd heddiw erys, bu llawer o wareiddiadau cynhenid ​​nad ydynt wedi llwyddo i ffynnu am wahanol resymau, nid yn unig oherwydd y gorchfygwyr a ddinistriodd lawer ohonynt ond oherwydd datblygiad bywyd modern a thechnoleg, ond ar hyn o bryd mae yna lawer o wareiddiadau ansicr iawn yn Venezuela, yn enwedig yn delta Orinoco, fel sy'n digwydd yn y Wayu.

Ysgrifennu Minoan

Y ffin rhwng cymdeithasau cynhanesyddol a hanesyddol yw maes ysgrifennu. Tan heddiw maen nhw wedi ...

Cerddoriaeth draddodiadol Corea

Mae cerddoriaeth draddodiadol Corea yn allweddol yn y bôn, mae'n bwysig ein bod yn cofio bod offerynnau'n cael eu gwneud fel arfer ...

Y wisg draddodiadol Roegaidd

Efallai mai dyma un o'r gwisgoedd yr ydym yn uniaethu fwyaf â Gwlad Groeg. Amhosib colli golwg ar yr esgidiau neis hynny, ...

Calan Gaeaf yn Lloegr

Mae Calan Gaeaf yn wyliau blynyddol sy'n cael ei ddathlu ar Hydref 31 ledled Lloegr. Mae gan rai pobl bartïon Calan Gaeaf ...

Henebion pwysicaf Caracas

Mae Caracas yn ddinas hen iawn sy'n dal i gadw rhan o'i gorffennol a'i hanes, yn enwedig pan gyrhaeddodd y gorchfygwyr Ewropeaidd, a'r broses annibyniaeth gyfan a ddigwyddodd yn Venezuela, mae yna lawer o eglwysi a chapeli o hyd sy'n dyddio o'r cyfnod hwnnw o oes y Wladfa. ac ar ddechrau annibyniaeth Venezuela, fwy na 200 mlynedd yn ôl, un o'r adeiladau mwyaf adnabyddus yw'r hen Goruchaf Lys Cyfiawnder. Mae'r adeilad hwn yn un o'r hynaf yn Caracas ac mae ganddo bensaernïaeth neoglasurol.

Celf corff yn Venezuela

Celf corff yw un o'r ymadroddion mwyaf modern sy'n bodoli ar hyn o bryd yn y gymdeithas heddiw, mae hyn yn gyffredinol yn cynnwys amryw ymadroddion artistig yn y corff dynol megis paentiadau, tat, percings, lle mae gwahanol dechnegau a gwybodaeth yn cael eu defnyddio, yn Venezuela yn cymryd y math hwn. o gelf yn bwysig iawn am y rheswm hwn yw y cynhelir cyfarfod celf corff y byd, a fydd yn uno sawl artist o wahanol wledydd y byd yn theatr Tersa Carreño.

Hanes baner Rwseg

Mae gan faner Rwseg dair streipen lliw: gwyn, glas a choch. Cyn, yn ystod amser yr Undeb Sofietaidd, ...

Rhesymau dros ymweld ag Athen

Athen, prifddinas Gwlad Groeg, yw canolbwynt nerfau bywyd economaidd, gwleidyddol a diwylliannol y wlad. Crud o enwog ...

Rhesymau dros ymweld â Paris

Mae Paris yn ddinas sy'n ymddangos wedi'i chynllunio'n llwyr er mwynhad y teithiwr. Mae ei barciau, strydoedd, gerddi, adeiladau ...

Henebion pwysicaf Canada

Mae Canada yn wlad gyfoethog iawn am ei diwylliant a'i hanes amrywiol a mynegir hyn yn y swm mawr ...

Amser te yn Llundain

I deimlo fel gŵr bonheddig neu fenyw ar daith i Lundain, mae'n ddelfrydol rhoi cynnig ar brofiad y Prynhawn ...

Chwedl Deidre

Un o'r enwau Gwyddelig mwyaf poblogaidd yw Deirdre. Mae'n enw o darddiad Gaeleg a ...

Bywyd beunyddiol Canada

I'r rhai sy'n penderfynu byw yng Nghanada a chael eu cyfnod addasu mewn lle newydd a chyda ...

Tollau: Dawnsiau nodweddiadol o Venezuela

Mae'r dawnsfeydd yn un o arferion nodweddiadol Venezuela, yn enwedig y rhai traddodiadol hynny, y rhai sy'n cael eu perfformio mewn gwyliau poblogaidd, un o ddawnsfeydd a dawns nodweddiadol Venezuela yw'r Llora, yr arddull hon o ddawns, yn eithaf waltz arbennig ac mae'n iawn iawn yn debyg i pericón, dawns nodweddiadol o'r Ariannin lle mae sawl cwpl yn cymryd rhan ac yn dawnsio i sain cerddoriaeth werin.

Y Sorcerer a'r Sarff Gwyn

Ydych chi'n hoffi Jet Li? Wel, dywedaf wrthych fod golygu ei ffilm ddiweddaraf eisoes wedi gorffen ac yn y ...

Offerynnau gwynt Tsieineaidd

Dywedwch Dyma'r ffliwt Tsieineaidd draddodiadol. Gan mai dim ond tair allwedd y gellir eu hatgynhyrchu'n gywir ar offerynnau traddodiadol,…

Rhesymau dros ymweld â Bogotá

Bogotá yw'r ddinas bwysicaf yng Ngholombia, gwlad y mae hi hefyd yn brifddinas iddi. Mae ei swyn naturiol yn ei gwneud hi'n ...

Prif gyfryngau Canada

Mae gan Ganada ddatblygiad pwysig mewn perthynas â'r cyfryngau, boed yn glyweledol, yn ysgrifenedig neu'n ddigidol, mae'r ...

Amrywiaeth ddiwylliannol Canada

Mae gan y wlad hon amrywiaeth ddiwylliannol wych, naill ai oherwydd ei chymysgedd hanesyddol rhwng diwylliant Lloegr a Ffrainc ...

Dawnsfeydd traddodiadol Rwsiaidd

Mae dawnsio yn fath o fynegiant diwylliannol ac artistig sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn yn ymwybyddiaeth Rwseg a thraddodiadau poblogaidd. Mae'n…

Arfbais Awstria

Dyma arfbais gyfredol Awstria. Fe'i defnyddiwyd felly yng Ngweriniaeth Awstria er 1919 ...

Sul y Tadau yn Lloegr

Mae Sul y Tadau yn wyliau sy'n cael ei ddathlu mewn gwahanol rannau o'r byd. Mae'n ddiwrnod sy'n ymroddedig i fod yn rhiant, ...

Sul y Tadau yng Nghanada

Mae Sul y Tadau yng Nghanada yn cael ei ddathlu gyda brwdfrydedd a ffanffer fawr. Mae'n cael ei goffáu ar y trydydd dydd Sul o ...

Gwyliau poblogaidd Canada

Mae gwyliau Canada yn amrywiol, o sioeau bach i wyliau rhyngwladol mawr sy'n datgelu diwylliant poblogaidd Canada i'r byd….

Cerfluniau menyn Tsieineaidd

Mae cerfluniau menyn neu fenyn yn hanfodol ar gyfer datblygiad ysbrydol Bwdhaeth Tibet. Fel celf gerfluniol unigryw ...

Diwygiadau iaith Rwseg

Wrth siarad am yr iaith Rwsieg, soniasom am bwysigrwydd ffigwr gwleidyddol Pedr Fawr, a gariodd ...

Hanes yr iaith Rwsieg

Un o harddwch diamheuol Rwsia yw ei hiaith, ond trwy gydol ei hanes mae Rwseg wedi ...

Teml Bwdha Jade Shanghai

Wedi'i leoli ar y briffordd i Anyuan o Shanghai, adeiladwyd Teml Bwdha Jade yn nheyrnasiad yr Ymerawdwr Guangxu o ...

Calgary, dinas gowboi Canada

Calgary sydd wedi'i lleoli yn ne-orllewin Alberta, Canada, yw gem drefol Gorllewin Canada. Mae ganddo 30% o'r boblogaeth ...

Cristnogion cyntaf Creta

Yn ôl yr Ysgrythurau Cysegredig, Sant Paul a efengylu gyntaf a gwneud Cristnogaeth yn hysbys ar ynys Gwlad Groeg ...

Yr arfer o awgrymiadau

Mae awgrymiadau fel arfer yn rhan sylfaenol o daith neu wyliau'r bobl gyffredin, ers i'r ...

Twristiaeth yn Lloegr

Mae twristiaeth yn hanfodol i economi Lloegr. Mae'n cynhyrchu 97 biliwn ewro y flwyddyn, gan gyflogi mwy na ...

Ymladd Tarw Gwlad Groeg

Mae ymladd teirw yn etymologaidd yn deillio o'r geiriau Groeg tavros-bull, a makhe-fight, er y dywedir i'r gair ymladd teirw ddechrau ...

Cerflun Portiwgaleg

Mae cerflun Portiwgaleg hefyd wedi tyfu mewn pwysigrwydd yn ystod y 500 mlynedd diwethaf. Yn gynnar yn yr 16eg ganrif,…

Gwyliau yng Nghiwba

Mae gwyliau Cuba yn fwy na chyfarfod yn y stryd yn unig, wedi'i orchuddio â hapusrwydd a gyda bwyd ...

Afon yn india

Prif nodweddion India

India yw un o'r gwledydd harddaf y gallwn ymweld â hi, yn enwedig oherwydd y posibiliadau gwych presennol sy'n cael eu cynnig i ni ym mhob un o'i gwledydd

Ulises

Ulysses yn Lisbon

Yn ôl y chwedl, sefydlodd Ulysses Lisbon pan oedd yn crwydro'r môr yn ceisio dychwelyd i Ithaca. Rydym yn dadansoddi'r myth a'r ôl-effeithiau ar y diwylliant Portiwgaleg.

Simon Bolivar

Dylanwad diwylliannol Simón Bolívar

Ond yn gyntaf oll, gadewch inni gofio pwy oedd Simón Bolívar, yr arwr cenedlaethol Venezuelan hwn, a anwyd yn union yn Venezuela ac er ei fod yn ymddangos yn rhyfedd, nid oedd ganddo blant, ac roedd ganddo rôl bwysig iawn hefyd mewn gwledydd eraill nad oeddent yn Venezuela oherwydd mewn llawer ohonynt gweithredodd fel arlywydd. Fel sy'n wir am Bolifia ers iddo fod yr arlywydd cyntaf a gafodd y wlad Andes hon, lle mae ei enw gwreiddiol hefyd yn deillio o Bolívar, enwyd Bolifia er anrhydedd i'w arwr Bolivar.

Shinto Shrines o Japan

Mae Cysegrfa Shinto yn strwythur y mae ei brif bwrpas yn cael ei ddefnyddio i ddal gwrthrychau cysegredig, ac nid ...

Tarddiad yr enw Yr Eidal

Ydych chi erioed wedi meddwl o ble mae enw'r Eidal yn dod? Wel, nid yw'n hysbys yn union ac mae ...

crefftau o venezuela

Crefftau hardd Venezuela

Mae'r crefftau hyn wedi'u gwneud o wahanol ddefnyddiau, yn gyffredinol maent yn ddeunyddiau a dynnwyd o fyd natur neu ddeunyddiau crai nobl, fel yn achos cerameg, un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf i wneud crefftau Venezuelan, hefyd inciau neu baent yn ei amser pwysicaf o bell a gawsant. wedi ei wneud mewn ffordd naturiol iawn, gan gymysgu blodau a darnau naturiol, nes iddyn nhw roi'r lliw nodweddiadol sydd gan grefftau Venezuelan iddo.

Arferion Nadolig yn Awstralia

Wrth i hemisffer y gogledd rewi dros y Nadolig mae hemisffer y de yn toddi. Mae felly, er bod y cardiau post clasurol ...

Arfbais Gwlad Groeg

Mae'r darian Roegaidd briodol gyntaf, yn codi ym 1822 ac roedd iddi siâp crwn, roedd ei lliwiau'n wyn a glas, yn ...

Celf erotig Gwlad Groeg

Mae'r gair eroticism yn deillio o'r gair Groeg eros, sef y gair sy'n dynodi cariad ac awydd ...

Dinas hynafol Apollonia

Roedd dinas hynafol Gwlad Groeg Apollonia, dim ond adfeilion ar hyn o bryd, wedi'i lleoli yn ninas bresennol Iliros. Meddai dinas ...

Chwedl Medea

Roedd Medea yn offeiriades o Hecate, ym mytholeg Gwlad Groeg roedd hi'n ddewines ac yn wrach, yn ferch i Aeetes a'r nymff ...

bombay

India, gwlad sy'n llawn cyfoeth

Yn bendant i'r bobl yr ydym yn eu cael ein hunain yn byw yn nhiriogaeth y gorllewin, mae'r cerflun dwyreiniol yn ffordd i'w arsylwi

Crefydd yn Iwerddon

Heddiw mae dau beth yn cael eu cydnabod mewn perthynas â chrefydd yn Iwerddon: un, mae'n un o'r gwledydd ...

Beth i'w weld yn Caminha

Mae Caminha yn fwrdeistref yng ngogledd-orllewin Portiwgal, a leolir yn ardal Viana do Castelo. Mae'r fwrdeistref wedi ...

Pam teithio i Cuba?

Mae Cuba yn wahanol i unrhyw le arall ar y blaned. Mae'r ynys yng ngogledd-orllewin Môr y Caribî, 145 ...

Beth i'w weld yn Derby

Mae hon yn dref fywiog ar ochr ddeheuol sir Swydd Derby, sydd wedi cael ei thrawsnewid gan ffortiwn…

Tarian Canada

Mae Tarian Canada yn ardal helaeth sy'n cynnwys creigiau igneaidd a metamorffig tymheredd uchel sy'n agored ...

Bar Nanaimo

Mae bariau Nanaimo yn bwdin o Ganada sydd hefyd yn boblogaidd iawn yng Ngogledd America. Eich enw chi…

Celf a diwylliant yn Lerpwl

Mae'r ddinas hanesyddol ar gyfer cerddoriaeth roc ers iddi fod yn fan geni The Beatles, yn cynnig profiad dymunol i ni ...

Hamdden ac amser rhydd yn Ffrainc

Mae'n hawdd dod o hyd i hediadau rhad i gyrchfannau twristaidd mawr yn Ffrainc. Mae'r wlad Ewropeaidd hyfryd hon yn cwympo mewn cariad ...

Crefydd yn y Philippines

Mae'r Philippines yn wlad unigryw lle rydych chi'n edrych arni, ac mae hyn yn digwydd hyd yn oed gyda chrefydd, er gwaethaf ...

Actoresau enwog o Awstralia

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i siarad am rai actoresau enwog o Awstralia. Actores enwog o darddiad Awstralia yw Nicole Kidman,…

Y Llychlynwyr yn Sweden

Defnyddiwyd yr enw "Viking" gyntaf gan awduron tramor yn yr 11eg ganrif OC. Mae'n debyg bod ei darddiad ...

Ieithoedd swyddogol Canada

Yn y gorffennol, etifeddodd Canada diriogaeth enfawr lle gwreiddiodd dwy o'r cymdeithasau ieithyddol pwysicaf yn y byd: ...

Diwylliant Olmec

Yr Olmecs oedd y gwareiddiad cyntaf i ddatblygu ym Mecsico yn y cyfnod brodorol. Ffynnodd eu diwylliant yn y taleithiau ...

Arferion bwyd yn Rwsia

Mae bwyd traddodiadol Rwseg a thwristiaeth gastronomig yn bwysig yn Rwsia Absolut a heddiw rydyn ni'n cysegru mynediad iddyn nhw eto ...

Canada a'r Hinsawdd

Mae hinsawdd a daearyddiaeth Canada wedi dylanwadu'n fawr ar ddiwylliant ac arferion ...

Dydd San Siôr yn Lloegr

Mae Dydd San Siôr yn cael ei ddathlu gan y gwahanol genhedloedd, teyrnasoedd, gwledydd a dinasoedd lle mae San Siôr (San Siôr) ...

Baner Canada

Gelwir baner swyddogol Canada yn The Maple Leaf, neu'r faner ddeilen masarn neu ...

Mannau Hanesyddol Canada

Mae yna lawer o leoedd hanesyddol sydd o bwys mawr i Ganada. Maent yn dyst i eiliadau allweddol o'r genedl hon a ...

Gastronomeg Canada

Nid oes dysgl nodweddiadol yng Nghanada. Mae gan bob rhanbarth wahanol arferion a ffyrdd o goginio. Mae yna…

Taith fer o hanes Canada

Yn nhiriogaeth bresennol Canada, darganfuwyd olion presenoldeb dynol yn hŷn nag ugain mil o flynyddoedd ...

Traddodiadau ac arferion Tibet

Mae'r diwylliant Tibetaidd a ddatblygwyd o dan ddylanwad nifer o ffactorau daearyddol a hinsoddol, wedi cyflawni datblygiad ...

Fisâu dros dro i fynd i Ganada

Mae Canada yn un o'r gwledydd mwyaf cosmopolitaidd ar y blaned, mae'n cyflwyno cyfuniad o rasys a diwylliannau nas gwelir yn aml ...

Nodweddion adran Casanare

Mae Adran Casanare wedi'i lleoli yn rhan ddwyreiniol y wlad, rhanbarth Orinoquía. Mae ganddo arwyneb ...

Mount Kurama

Mae Kurama yn fynydd sydd wedi'i leoli 12 km o ddinas Kyoto. Mae'n grud ymarfer Reiki, ...

Ethnigrwydd Rwseg: Dargins

Ymhlith y grwpiau ethnig yn Rwseg, sy’n niferus, mae’r Dargins sydd ar hyn o bryd yn byw yn Dagestan a Gweriniaeth Kalmykia yn sefyll allan….

Gêm draddodiadol y gogr

Ar wastadedd Venezuelan (gwastadedd canolog) mae'r gêm yn cael ei chwarae la zaranda, yn tarddu o'r Indiaid brodorol (Guaiqueríes, Guamonteyes, Arawaks, ...

Chuiwan, y bêl Tsieineaidd

Ymhlith chwaraeon a gemau hynafol Tsieineaidd, mae Chuiwan yn sefyll allan (yn llythrennol yn golygu «hits pêl») a oedd yn gêm yn ...

Tŷ Anton Chekhov

Roedd y dramodydd toreithiog a gwerthfawrogedig o Rwseg a meistr y stori fodern, Anton Chekhov, yn byw ar y ddau lawr lliw ...

Gweriniaeth Buryatia

Mae Gweriniaeth Buryatia yng nghanol Siberia ac yn gyfagos i Lyn Baikal. Mae'r boblogaeth yn 450.000 ...

Cerameg Colombia

Mae crefftwyr Colombia yn eithaf medrus wrth weithio clai, sef y deunydd crai ar gyfer cerameg, ac maen nhw'n mowldio ...

Twr Du Castell Prague

Mae'r Twr hwn sy'n perthyn i'r Burgrave House yn un o'r cystrawennau hynaf ym Mhrâg; fe'i codwyd ...

Eglwys Uniongred Gwlad Groeg

Mae Gwlad Groeg yn wlad Gristnogol ac mae 97% o'i phoblogaeth yn ymarfer Cristnogaeth Uniongred. Mae'r gweddill, yn brin, yn Fwslim, ...

Mynachlog San Florian

Mae Mynachlog Saint Florian yn y dref o'r un enw yn Awstria Uchaf. Fe'i sefydlwyd yn y ...

Gwyliau ym Maturín

Maturín yw prifddinas Monagas. Fe'i hystyrir yn ddinas o lwybrau llydan, mannau gwyrdd a phrifddinas olew y ...

Rhai arferion Alexandria

Mae Alexandria, yn ogystal â bod yn llawn henebion, mosgiau, amgueddfeydd a lleoedd o bwys mawr i dwristiaid, fel pob dinas ...

Tylino Japaneaidd

Y gwir yw ei fod yn un o'r gwasanaethau a ddefnyddir fwyaf gan y nifer enfawr o dwristiaid sy'n ...

Y "runes Groegaidd"

Rydym yn parhau i siarad am y Llychlynwyr, eu hanes a'u prif anturiaethau, a heddiw mae'n rhaid i ni gysegru mynediad i'r "Runes ...

Babushka, Mam Rwseg

Un o gymeriadau enwocaf y Nadolig yn Rwsia yw stori Babushka, sy'n golygu Mam Fawr ...

Cysyniad Gwlad Groeg o Fod yn Ddynol

Er gwaethaf y gwahaniaethau cymdeithasol presennol, roedd gan y Groegiaid syniad gwreiddiol o'r bod dynol. Wedi'i ystyried gan bob gwareiddiad ...

Dinas Olinto

Roedd dinas Olinto yn perthyn i Macedonia, roedd hi ar benrhyn Chalkidian, fe'i sefydlwyd gan fasnachwyr o ddinas ...

India, y bobl a'u harferion

Gallai twristiaid sydd wedi cael y fraint o fynd ar deithiau i India, weld bod llawer o'i arferion yn ...

Mosaigau Hynafol

Roedd swyddogaeth brithwaith yng Ngwlad Groeg yn addurniadol, rhywbeth tebyg i'r hyn sydd heddiw'n garped. Yn y…

Chwedl Bellerophon

Roedd Bellerophon yn fab i Glaucus ac Eurynome, brenhinoedd Corinth, ond ei wir dad oedd Poseidon, ei fam bob amser ...

Planetariwm Simón Bolívar

Cafodd Cymhleth Twristiaeth Ddiwylliannol Wyddonol Simón Bolívar -CCCTSB- sydd wedi'i leoli ym Mharc Metropolitan Las Peonías - ei urddo yn y flwyddyn ...

Dawnsfeydd gwerin Awstria

Mae dawns werin Awstria fel arfer yn gysylltiedig â'r polka, fodd bynnag mae yna ddawnsfeydd traddodiadol eraill yn y wlad fach hon ...

El Mirto a'i briodweddau

Mae'r myrtwydd yn goeden sy'n frodorol o Wlad Groeg, mae ei henw yn deillio o'r persawr ystyr Groeg, a ddefnyddiodd y Macedoniaid ...

Parciau Thema ym Mérida

Tref Dwristaidd Los Aleros Mae Los Aleros yn mynd â chi 60 mlynedd yn ôl mewn amser, trwy daith sy'n llawn syrpréis a ...

Chwedl Licaon, y blaidd-wen

Mae chwedl y blaidd-wen yn gyffredinol, mae'n amrywio yn ôl y rhanbarthau, mae miloedd o lyfrau wedi'u hysgrifennu, ffilmiwyd ffilmiau, ond ...

Y myrtwydd, coeden fytholegol

Yn ôl mytholeg gwnaeth Smyrna, merch brenin Assyriaidd, hwyl am ben duwies cariad Aphrodite, gan ddweud ei bod yn ...

Sampaguita, blodyn cenedlaethol Ynysoedd y Philipinau

Ei flodyn cenedlaethol yw'r sampaguita, mae'r sampl hardd hon o natur yn wyn, mae ei faint bach yn gwneud iddo edrych yn syml. Mae'n tyfu yn ardal fynyddig Pampanga lle mae plant fel arfer yn mynd i'w casglu yn gynnar iawn yn y bore i'w gwerthu ym marchnad Manila, gan mai dim ond un diwrnod sydd ganddyn nhw i fyw.

Dawns y Cossacks

Mae'n un o'r dawnsfeydd lliwgar ac acrobatig sy'n enwog ledled y byd. Rydym yn golygu y ...

Steil gwallt yng Ngwlad Groeg

Roedd y steil gwallt yng Ngwlad Groeg yn amrywio yn ôl yr amseroedd, ffasiwn, gwahanol ddinasoedd a gwahanol ddosbarthiadau cymdeithasol. Roedd yna lawer…

Lindos a Zorba y Groeg.

Mae Rhodes yn ynys gosmopolitaidd iawn, yno fe welwch lawer o ddinasoedd a threfi hardd iawn, gan gynnwys Lindos, lle cafodd ei ffilmio ...

Diwylliant Palenque yn Bolívar

Yng Ngholombia mae yna derm penodol iawn sy'n diffinio nodweddion a diwylliant rhan o'r boblogaeth genedlaethol. Rwy'n gwybod…

Gwlad Groeg ym mis Rhagfyr

Nid yw'r Nadolig yn bell i ffwrdd ac mae'r marchnadoedd yn cael eu sefydlu ac mae ysbryd penodol yn dechrau ymddangos yn ...

Afon Pechora, yn Rwsia

Mae Afon Pechora yng ngogledd-ddwyrain Rwsia, mae'n codi ym mynyddoedd gogledd Urals ac yn llifo ...

Sut mae priodas yn Ynysoedd y Philipinau

Mae Ynysoedd y Philipinau yn wlad sy'n llawn traddodiadau a chyfres o arferion sy'n nodweddu ei phobl, mewn digwyddiadau cymdeithasol fel priodasau, mae Filipinos yn dilyn rhywbeth fel cyfres o reolau i'w cyflawni.

Rasys ceir

Rasys Chariot oedd un o brif atyniadau Gwlad Groeg hynafol, roeddent yn beryglus i'r ddau geffyl ...

Hanes esgidiau Gwlad Groeg

Yn yr hen amser aeth y Groegiaid fel pawb yn droednoeth, hyd yn oed y milwyr yn mynd i ryfel yn droednoeth. Symud ymlaen yn ...

Hanes Quebec

Mae gan Quebec yr un pryd â Chanada, hanes o wladychu y tu ôl iddo, gan Indiaid Gogledd America yn byw ynddo a ...

Chwedl Poseidon

Roedd Poseidon yn dduw'r môr, yn fab i'r titan Cronos a Rhea, brawd i Zeus a Hades, roedd yn ...

Baner ac arfbais Philippines

Mae gan Weriniaeth Philippines a enwir er anrhydedd i'r Brenin Felipe II o Sbaen, dreftadaeth ddiwylliannol Sbaenaidd wych, ers iddi gael ei gorchfygu. Mae ei symbolau cenedlaethol wedi'u gwreiddio, yn uchel eu parch ac yn cael eu gwerthfawrogi gan ddinasyddion.

Rythmau'r Caribî Colombia

Gelwir ardal arfordirol gyfan Colombia, gyda Môr y Caribî yn ymdrochi, yn Rhanbarth Caribïaidd Colombia. Rhyddhad ...

Gwisg Rwsiaidd -I

Gwnaed ffrogiau Rwsiaidd traddodiadol â llaw yn y XNUMXeg ganrif. Dyluniwyd dillad traddodiadol Rwsia ...

Los Llanos, tir heb enw: Barinas

Yn meddiannu 21% o'r diriogaeth genedlaethol ac yn ymestyn trwy daleithiau Cojedes, Portiwgaleg, Barinas, Apure a Guárico, mae'r ...

Gwisg Rwsiaidd -II

Mae'r ffrog yn cynnwys tri darn fel y blows satin gwyn gyda siwmper goch a ...

Y fwydlen Eidalaidd

Os ydych chi'n byw yn America a'ch bod o dras Eidalaidd, rydych chi eisoes wedi arfer â bwydydd y wlad hon ond ie ...

Hanes Bale Rwseg -I

Yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg, cyn teyrnasiad yr Ymerawdwr Pedr Fawr, dim ond rhwng y ...

Buddion blodau Colombia

Mae gan Colombia amrywiaeth dda o gynhyrchion y mae'n cael eu cydnabod gyda nhw mewn sawl rhan o'r byd, yn ogystal â choffi, ...

Gêm beryglus i blant gyda chobra

http://www.youtube.com/watch?v=XMF2xcee62M Parece que en la India no tienen otra cosa para dejar que los niños jueguen, que hacerlo con una…

Cyffuriau yn yr Hen Aifft

Yn ôl amryw o haneswyr a oedd yn arbenigo ym mytholeg yr Aifft, roedd yr hen Eifftiaid yn defnyddio cyffuriau. Wrth gwrs roeddent yn edrych am ganlyniadau yn bennaf ...

Y Metecos

Galwyd metecos at dramorwyr sy'n hanu yn Athen, yng Ngwlad Groeg Hynafol. Syrthiodd arnynt lawer o'r rhwymedigaethau ...

Brecwast yn yr Aifft

Mae'r Aifft yn ddinas y mae gan ei thrigolion rai arferion penodol iawn, fel yr un hon y byddwn yn siarad amdani, y ...