Crocodeil morol

Yr amgylchedd yn Awstralia

Mae'r amgylchedd yn Awstralia yn cyflwyno nifer o rywogaethau endemig ac, yn anad dim, mor chwilfrydig â'r platypws neu'r dugong.

Hinsawdd Colombia

Cynllunio taith i Colombia? Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am hinsawdd Colombia fel y gallwch chi fwynhau'ch gwyliau i'r eithaf ble bynnag yr ewch.

Llynnoedd gwych yn America

Ydych chi eisiau gwybod y 5 Llynnoedd Mawr yn yr Unol Daleithiau a byw gwyliau antur? Yn y swydd hon rydyn ni'n darganfod beth sy'n arbennig am y llynnoedd hyn.

venezuela môr y Caribî

Gwlff venezuela

Mae Gwlff Venezuela yn gorff o ddŵr yng ngogledd De America, sydd yn ei gyfran fwy yn meddiannu dyfroedd Venezuelan.

Y tegeirian

Y fflora yn Venezuela

Mae'r fflora yn Venezuela yn hynod gyfoethog ac amrywiol. Ond byddwn yn tynnu sylw yn eu plith y tegeirian a'r araguaney, coeden genedlaethol y wlad.

Afon hiraf yn y byd

Yr afon hiraf yn y byd yw'r Nîl. Ond os edrychwn ar feini prawf eraill fel llif y dŵr, mae'r teitl yn pasio i'r Amazon.

Anialwch Tabernas

Mae anialwch Tabernas yn ofod naturiol trawiadol sydd wedi bod yn set ar gyfer ffilmiau gorllewinol ac sy'n gartref i bentrefi hardd.

Anialwch y Sahara

Anialwch y Sahara yw'r mwyaf yn y byd. Ynddo gallwch ddod o hyd i henebion a dinasoedd naturiol ysblennydd sydd â swyn arbennig.

pysgotwr yng Nghanada

Pysgota yng Nghanada

Mae pysgota yng Nghanada yn un o'r gweithgareddau hamdden mwyaf poblogaidd a gorau i bobl sy'n hoff o fyd natur.

emu Awstralia

Mae ffawna Awstralia yn unigryw

Mae ffawna Awstralia yn cynnwys y rhan fwyaf o rywogaethau sy'n amhosibl dod o hyd iddynt yn unrhyw le arall yn y byd. Ond mae esboniad gwyddonol am bresenoldeb cymaint o endemigau rhyfeddol yn nhiroedd Awstralia.

Parc Timanfaya

Parc Cenedlaethol Timanfaya

Mae Parc Cenedlaethol Timanfaya yn unigryw yn Sbaen oherwydd ei gydffurfiad folcanig. Wrth ymweld ag ef, byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich cludo i dirwedd lleuad.

Golygfa o geunant La Hermida

Ceunant La Hermida

Ceunant La Hermida yw'r hiraf yn Sbaen. Mae'n cynnig golygfeydd trawiadol i chi o'r Picos de Europa, henebion a gastronomeg godidog.

Sarn y Cawr

Sarn y Cawr

Mae Sarn y Cawr, oddi ar arfordir Gogledd Iwerddon, yn wir unigrywiaeth ddaearegol gyda chwedl hardd a fydd yn creu argraff arnoch chi.

llwybr dwyn

Llwybr arth

Ydych chi eisiau darganfod mwy am Lwybr yr Arth? Felly peidiwch â cholli'r holl wybodaeth rydyn ni'n ei chynnig i chi heddiw am yr amgylchedd hwn yn Asturias.

Cronfa ddŵr Yesa

Cronfa ddŵr Yesa

Yng nghronfa ddŵr Yesa byddwch nid yn unig yn dod o hyd i ffynhonnau poeth a man gorffwys, ond mae'n berffaith ar gyfer llwybrau cerdded a chwaraeon. Darganfyddwch!

lacuniacha

lacuniacha

Mae Lacuniacha yn barc naturiol sy'n cynnig llwybr perffaith i ni ddarganfod amrywiaeth fawr o ffawna a fflora ar bob cam, gyda golygfannau

La Molina

La Molina

Mae La Molina yn un o'r cyrchfannau sgïo hynny sy'n berffaith ar gyfer yr holl gynulleidfaoedd. Darganfyddwch bopeth sydd ganddo i'w gynnig i ni.

Parc Cenedlaethol Komodo

Yn wyllt a di-enw, mae Parc Cenedlaethol Komodo Indonesia yn baradwys sy'n enwog am bresenoldeb madfall fwyaf y byd.

Parc Cenedlaethol Plitvice

Llynnoedd Plitvice: Tylwyth Teg Croatia

Mae rhaeadrau hudol, mynyddoedd a choedwigoedd ffawydd neu lynnoedd stori dylwyth teg yn ffurfio Parc Cenedlaethol Llynnoedd Plitvice gwych yng Nghroatia. Peidiwch â'i golli

Beth i'w weld yn Victoria Falls

Os ydych chi'n edrych i golli'ch hun yn un o ryfeddodau naturiol mawr y byd, daw Rhaeadr Victoria yn ddarganfyddiad mwyaf diddorol.

Mallos o Riglos

Mallos o Riglos

Mae'r Mallos de Riglos yn un o'r ardaloedd mwyaf twristaidd yn Huesca. Maent yn cyfuno antur â chwaraeon dringo neu heicio.

Cwm Jerte

Beth i'w weld yn Valle del Jerte

Mae gan ddyffryn Jerte ei fwrdeistrefi, pyllau naturiol a golygfannau, ymhlith llawer o harddwch eraill na allwch eu colli. Darganfyddwch nhw!

Llwybrau heicio ym Madrid

Llwybrau heicio ym Madrid

Oherwydd bod natur yn caniatáu inni fwynhau llawer o gyfrinachau ac yn awr, gallwn eu darganfod diolch i'r llwybrau cerdded hyn trwy Madrid

Ymweld â'r Lagwnau Ruidera

Morlynnoedd Ruidera

Bydd taith gerdded trwy forlynnoedd Ruidera yn caniatáu inni wybod amgylchedd naturiol. Llwybrau, golygfannau a llawer mwy i fwynhau gorffwys haeddiannol.

Beth i'w weld wrth darddiad afon Cuervo

Ffynhonnell afon Cuervo

Rydyn ni'n mynd i Cuenca i ddarganfod yr heneb naturiol sy'n cyfieithu fel ffynhonnell Afon Cuervo. Tirwedd unigryw gyda gwahanol lwybrau.

Afon Manzanares trwy La Pedriza

y pedriza

Mae treigl amser wedi gwneud y lle hwn yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd. Mae La Pedriza wedi'i leoli yn Manzanares el Real, ym Madrid. O'r fan hon, gallwch ddarganfod ardal wedi'i hamgylchynu gan natur lle gallwch ymarfer dringo, heicio neu fwynhau ei golygfeydd gwych.

Sut i gyrraedd Gwddf Uffern

Gwddf uffern

Llwybr perffaith wedi'i amgylchynu gan natur yw'r un y byddwn yn dod o hyd iddo yn y Gwddf Uffern. Darganfyddwch y lle swynol iawn hwn yn Cáceres, lle bydd pyllau natur a dŵr croyw yn brif gymeriadau.

Llynnoedd Somiedo

Llynnoedd Somiedo

Mae Llynnoedd Somiedo yn ardal hyfryd y mae'n rhaid i chi ymweld â hi. Maent wedi'u lleoli yn Asturias ac maent yn ein gadael â harddwch unigryw ac, wrth gwrs, yn naturiol iawn. Yno, gallwch fwynhau natur yn ei ffurf buraf, gan gymryd rhan mewn gwahanol lwybrau neu mewn amrywiol weithgareddau. Byddwch chi'n cael gwyliau mwy na bythgofiadwy!

Castanwydden

Y Castañar del Tiemblo

Mae natur bob amser yn ein gadael â lleoedd a lleoedd unigryw. Yn yr achos hwn rydyn ni'n mynd i'r Castañar del Tiemblo. Lle arbennig iawn, yn enwedig yn yr hydref ac y gallwn ddod o hyd iddo yn nhalaith Ávila. Amgylchedd allweddol i'w fwynhau gyda'r teulu!

Sut i gyrraedd Sierra Mágina

Sierra Magina

Rydyn ni'n cyflwyno lle i chi gyda llawer o swyn ac y gallwch chi ddod o hyd iddo yn Jaén. Massif mynyddig sy'n cuddio llawer o gyfrinachau. Taith o amgylch Sierra Mágina sy'n werth chweil am ei golygfeydd anhygoel. Ond nid dyna'r cyfan, oherwydd gallwch chi hefyd fwynhau ei bwrdeistrefi cyfagos cyfagos.

Ffynhonnell Urederra

Ffynhonnell yr Urederra

Mae'r Nacedero del Urederra yn amgylchedd naturiol sy'n cynnwys cyfuniad o byllau a rhaeadrau, lle mae lliw y dŵr yn ei gwneud hi'n amlwg bod harddwch yn bresennol ar bob cam. Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod i fanteisio ar ymweliad â'r lle hwn.

Noddfa Firefly

Noddfa Firefly

Teithion ni i Fecsico ac yn fwy penodol i Nanacamilpa, yn Tlaxcala. Yno, byddwn yn mwynhau cysegr mawr pryfed tân a'u golygfa naturiol.

Rhaeadrau Sierra de Chihuahua

Canyon Copr

Taith o amgylch yr hyn a elwir yn Copr Canyon a geir yn nhalaith Chihuahua ym Mecsico. Lle arbennig gyda golygfeydd unigryw.

Sut i gyrraedd Sarn y Cawr

Sarn y Cewri

Mae Sarn y Cawr wedi'i leoli yn rhan ogledd-ddwyreiniol Iwerddon. Lle hudolus, o chwedlau a mwy na golygfeydd trawiadol.

Taburiente Caldera

Y Caldera de Taburiente

Mae'r Caldera de Taburiente yn lle llawn cyfoeth. Mae'r fflora, ffawna a'r golygfeydd y mae'n caniatáu inni eu mwynhau yn unigryw. Darganfyddwch bopeth sydd ei angen arnoch chi!

Afon y Byd yn Albacete

Afon y Byd

Rhaid gweld yw'r hyn a elwir yn Rio Mundo. Mae wedi'i leoli yn Sierra de Albacete ac mae'n cynnig sioe i ni wedi'i hamgylchynu gan natur.

Dinas Enchanted Cuenca

Dinas hudolus Cuenca

Mwynhewch bob cornel o Ddinas Hudolus Cuenca gyda'r canllaw hanfodol hwn. Bydd gennych bopeth sydd ei angen arnoch ar flaenau eich bysedd.

Mae'r Amazon yn un o ranbarthau daearyddol Colombia

Rhanbarthau daearyddol Colombia

Darganfyddwch ranbarthau daearyddol Colombia, faint sydd gennych chi? Rydyn ni'n dweud wrthych chi nodweddion a nodweddion penodol pob un ohonyn nhw.

Hanes a gwladychu Venezuela

Hanes a gwladychu Venezuela

Ydych chi eisiau gwybod mwy am wladychu a hanes Venezuela? Peidiwch â cholli'r erthygl hon lle rydyn ni'n datgelu holl gyfrinachau Venezuela

Mynyddoedd ac afonydd Moroco

Rydym yn siarad am orograffeg Moroco, gyda phrif afonydd a mynyddoedd y rhanbarth unigryw hwn yng Ngogledd Affrica.

Delwedd o Iwerddon

7 rhyfeddod naturiol Iwerddon

Mae Iwerddon yn llawn rhyfeddodau naturiol. Ac mae ganddo rai lleoedd, fel cors Allen neu El Burren sy'n gwneud Iwerddon yn lle unigryw

Hwbo Nile

Fflora a ffawna afon Nîl

Gwybodaeth am y ffawna a'r fflora sy'n byw yn Afon Nile, un o'r rhai mwyaf ar y blaned ac sydd â chyfoeth biolegol unigryw

Yr ardaloedd gorau i fyw yn Granada

Mae Granada yn un o'r dinasoedd harddaf yn Andalusia ac mae hynny'n derbyn y nifer fwyaf o dwristiaid bob blwyddyn. Mae ei strydoedd yn fwy ...

Anialwch Atacama

Tri anialwch Periw

Mae Periw yn adnabyddus am lawer o bethau, gan gynnwys ei anialwch. Yn y swydd hon rydym yn gwybod rhai o nodweddion ei dri anialwch mwyaf adnabyddus.

llewpard yn Venezuela

Ffawna a fflora Gran Sabana o Venezuela

Rydyn ni'n dangos i chi'r holl ffawna a fflora sy'n byw yn y Great Venezuelan Savannah, sydd wedi'i leoli ym masiff y Guyanas a fydd yn eich synnu gyda'i amrywiaeth.

Natur yn Rwsia

Mae llawer ohonom ni'n deithwyr yn hoffi ymweld â'r lleoedd hynny sy'n cynnig cyfoeth mawr i ni yn eu tirweddau naturiol ...

Coedwig law Amazon ym Mheriw

Yn y goedwig wyryf, o'r enw fforest law yr Amason, sy'n meddiannu 57% o ran ddwyreiniol tiriogaeth Periw, mae'n ...

Hinsawdd Canada

Nodweddir hinsawdd Canada gan aeafau oer a hafau cŵl neu ysgafn, llaith trwy gydol y dydd.

Anialwch y Sahara

Anialwch yr Aifft

Mae Gwlad y Pharoaid wedi'i hamgylchynu gan anialwch rhyfeddol. Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw anialwch yr Aifft fel nad ydych chi'n colli un sengl.

Y Kanrensetsu a'r blodau lotws

Mae blodau Lotus yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr yn Japan. Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi fanylion diddorol am y planhigyn a pherthynas Japan ag ef.

Ardal y Llynnoedd yn Lloegr

Fe'i gelwir hefyd yn "The Lakes" neu "Land of the Lakes", mae Ardal y Llynnoedd yn Lloegr mewn gwirionedd yn Barc Cenedlaethol sydd gyda'i estyniad tiriogaethol o 2.292 km2

Llystyfiant Venezuela

Nodweddir fflora sierra mynyddig arfordir Venezuelan gan savanna, coedwigoedd seroffytig, ...

Sweden, diwylliant a natur

Mae Sweden yn un o'r gwledydd Sgandinafaidd sydd â chynnig diwylliannol gwych, yn ogystal â'r awyr agored i ddeall ...

Ffeithiau diddorol am Brasil

Brasil; gwlad o natur egsotig, gyda bron i 8 mil o filltiroedd, gyda thraethau hardd, pobl hapus, traddodiadau hynafol ...

Llosgfynyddoedd Canada

Mae gan Ganada 21 o losgfynyddoedd sy'n weithredol neu'n cael eu hystyried a allai fod yn weithredol o hyd. Ymhlith y prif rai sydd gennym: Fort Selkirk ...

Hanes Penrhyn Paraguaná

Darganfuwyd Penrhyn Paraguaná, i'r gogledd o dalaith Falcón, ar Awst 9, 1499 gan y llywiwr Alonso ...

Ffeithiau diddorol am Giwba

Mae Cuba yn wlad sydd wedi'i lleoli yng ngogledd y Caribî sy'n cynnig amrywiaeth fawr o atyniadau i dwristiaid 365 ...

Ffawna a fflora Korea

Mae'r wlad wedi'i lleoli mewn ardal sydd â hinsawdd gyfandirol llaith, sy'n caniatáu datblygu llystyfiant toreithiog, ...

Fjords Sweden

Lleolir y Gullmar Fjord ar ochr ogleddol Gothenburg Gellir dweud mai hi yw'r gynffon yn…

Natur Venezuela

Mae Venezuela yn un o'r gwledydd harddaf ar y cyfandir. Ac mae natur yn drawiadol ac yn cael ei gwarchod gan 40 ...

Ffawna rhyfeddol Periw

Mae Periw yn gyfoethog o amrywiaeth ar bob graddfa: ei phobl, ei hinsoddau a'i rhanbarthau, ac yn enwedig gyda ...

Andes trawiadol Periw

Mae'r Andes Periw yn cynnig y golygfeydd mwyaf ysblennydd o fynyddoedd a rhewlifoedd wedi'u capio gan eira o'r ...

Moscow, y ddinas werdd

Moscow yw prifddinas Ffederasiwn Rwseg. Canolfan fusnes, wyddonol, ddiwylliannol a thwristiaeth y wlad sy'n denu ...

7 Rhyfeddod Canada

Yn 2011 trefnodd y cwmni teledu CBC gystadleuaeth mewn ymdrech i ddod o hyd i'r saith rhyfeddod mwyaf poblogaidd ...

Paentiadau ogofâu Levantine.

Ewch i luniau ogofâu Barranco de la Gasulla yn Ares del Maestre

Mae'r sylwadau a welwn yn y Barranco de la Gasulla wedi'u steilio'n fawr ac maent bron yn gyfan gwbl yn symbol o olygfeydd hela, er bod golygfeydd casglu hefyd, er enghraifft. Mae sôn arbennig yn haeddu yn y Barranco de la Gasulla de Ares del Maestrat, y Cueva Remigia, gyda mwy na 500 o ffigurau, rhwng bodau dynol ac anifeiliaid, mewn set o fwy na 10 lloches. Mae hela'r tarw gwyllt neu hela'r baedd gwyllt yn ddwy o brif olygfeydd y set, sy'n cael ei ystyried yn Gapel Sistine y cyfnod Neolithig oherwydd ei gyflwr da o ran cadwraeth.

Cwsg cŵn yng Nghanada

Os ydych chi'n chwilio am brofiad awyr agored dros y gaeaf sydd allan o'r cyffredin, mae'n rhaid i chi roi cynnig ar antur ...

Rhyfeddodau natur yn Rwsia

Breuddwydio am archwilio Rwsia? Nid oes amheuaeth mai'r wlad hon yw'r lle delfrydol ar gyfer twristiaid anturus. Ac mae'n bod ...

Gerddi Butchart Victoria

Gall ymwelwyr â Victoria, prifddinas British Columbia, fynd ar daith a mwynhau cyrchfan enwog Gerddi Butchart sef ...

Atyniadau naturiol yn Rwsia

Tra bod y pellteroedd yn fawr rhyngddynt, mae rhyfeddodau naturiol Rwsia yn gyrchfannau trawiadol, delfrydol i gariadon ...

Llynnoedd mawr Canada

Mae Canada yn cynnig y Llynnoedd Mawr fel un o'i brif atyniadau, yn ogystal â'i choedwigoedd, parciau a thirweddau naturiol trawiadol….

Yr afr

Anifeiliaid yn India (V): Yr afr

Ffeithiau hwyliog am ddefnyddio geifr yn India, gan esbonio'n fyr brofiad ffrind i mi yn ystod y ddefod Fwslimaidd lle mae 500.000 o eifr yn cael eu lladd.

Anifeiliaid gwyllt Uruguay

Ymhlith yr adar ysglyfaethus mae gan Uruguay rywogaeth unigryw a elwir y carancho yn aderyn ysglyfaethus ac mewn rhai achosion mae'n tueddu i hela a bwydo ar gnofilod bach.

Anifeiliaid brodorol Uruguay

Ymhlith y mamaliaid mwyaf poblogaidd yn Uruguay gallwn ddod o hyd i'r llewod môr sy'n byw yn yr ynysoedd a geir yn Rio de la Plata ac yn adrannau Rocha, ar ranbarthau creigiog y traethau, mae mamaliaid eraill hefyd fel y capincho, yr mulita neu armadillo.

Pysgod o afon Uruguay

Rhai o'r rhywogaethau pysgod mwyaf cyffredin yn afon Uruguay yw catfish, pati, tarariras, pejerrey, dorado, twrci, ond mae yna hefyd fathau eraill o bysgod ond yn llai o ran maint fel mojarritas, las a ddefnyddir weithiau mewn gastronomeg.

Ffawna Venezuela: Y Jaguar

Mae'r rhan fwyaf o'r rhywogaethau jaguar yn Venezuela yn byw yn Sierra de Perija, fodd bynnag mae'r jaguar hefyd yn byw yn rhanbarth Llyn Maracaibo, ond yn y rhanbarth hwn mae dan fygythiad hefyd, mae hyn wedi'i ddatgan gan sefydliad undeb y byd am y natur, sy'n anelu. i warchod a gofalu am rywogaethau sydd mewn perygl, cofiwch fod y jaguar hefyd yn byw yn yr Ariannin, Bolivia a Periw, yn rhanbarthau mwyaf garw'r gwledydd hyn.

Pysgod brodorol Venezuela

Mae gan Venezuela hefyd amrywiaeth fawr o infertebratau a ffawna dyfrol, diolch i'w hinsawdd a'r amrywiaeth gyfoethog o fflora dyfrol sy'n bodoli, sy'n caniatáu i'r rhywogaethau hyn o bysgod fyw ac atgenhedlu, gallwn hefyd ddod o hyd i ranbarthau ac afonydd eraill Venezuela. pysgod fel pysgod pensil, hemiodau, coporos a hefyd rhai mathau o piranhas.

Masnachu rhywogaethau yn Venezuela

Gallwn ddod o hyd i'r tapir, neu'r alligators sydd hefyd yn cael eu gwerthu yn ogystal â rhywogaethau eraill o grwbanod môr fel y bil gwalch a'r crwban cardinal mewn rhanbarthau is-drofannol.

Bioamrywiaeth India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i siarad am fioamrywiaeth India. Mae India o fewn yr ecozone ...

Ffynhonnau poeth Churín

Gyda phalmant diweddar y briffordd rhwng Churín ac Oyón, mae'r dalaith hon yn arallgyfeirio ei chynnig i dwristiaid. Yn ogystal â…

Amur, afon y Ddraig Ddu

Mae ffurfio rhan o'r ffin rhwng China a Rwsia, Afon Amur neu Afon y Ddraig Ddu, wedi bod yn ystod ...

Bywyd Gwyllt Canada

Un o'r profiadau teithio gwych yng Nghanada yw teithio o amgylch cynefin ei ffawna gwyllt. Yr eirth gwyn,…

Teithio o Ganada i Alaska

Mae'r daith ffordd hon ar gyfer teithwyr meddwl arloesol sy'n gwerthfawrogi golygfeydd ysblennydd ac nad ydyn nhw ofn ...

Dyffryn Spiti

Cymoedd Lahaul a Spiti yn India

Mae Dyffryn Lahaul a Dyffryn Spiti yn ddau opsiwn go iawn i'w hystyried gan bob twristiaid o India sydd â diddordeb mewn gwybod amdanynt

Canada a'i hafonydd

Mae British Columbia yn gartref i rai o'r afonydd harddaf yn y byd sy'n gwarantu cyfleoedd am hwyl ac antur ...

Mount Fuji yn y gaeaf

Yn ystod misoedd Rhagfyr i Chwefror, sef cyfnod y gaeaf yn Japan, mae hefyd yn amser da i ...

Trodd ambr glas yn fwclis hardd

Ambr Dominicanaidd

Wrth siarad am gynhyrchion nodweddiadol y Weriniaeth Ddominicaidd, y si ysblennydd, y cwrw rhagorol ...

Traethau Faro

Un o'r lleoedd swynol a phoblogaidd yn yr Algarve yn nhymor yr haf yw Faro; dinas arfordirol ...

Data daearyddol Uruguay

Mae gan Weriniaeth Ddwyreiniol Uruguay 68.038 milltir sgwâr o diriogaeth, gan ei rhestru fel yr ail wlad leiaf yn ...

Rhanbarthau Croatia

Os ydych chi am ymweld â Croatia, dylech wybod ei fod wedi'i rannu'n siroedd, ond wedi'i grwpio yn ôl rhanbarthau, sy'n ...

Traethau Cienfuegos

Mae dinas Cienfuegos yn un o'r hoff gyrchfannau i dwristiaid yn rhan ganolog yr ynys ...

Gardd Fotaneg Naguanagua yn Valencia

Mae llystyfiant a natur yn Venezuela yn un o'r cyfoethocaf ar y cyfandir, am y rheswm hwn mae gan y wlad hon yn Ne America barciau naturiol gwahanol a gwarchodfeydd ffawna a fflora, ond un o'r pwysicaf yw Gardd Fotaneg Naguanagua, y man y gallwn arsylwi arni yn ychwanegol i rywogaethau cynhenid ​​Venezuela, hefyd mathau eraill o goed, llwyni o wahanol rannau o'r byd, megis Tsieina, yr Unol Daleithiau neu Ewrop, mae tŷ gwydr hefyd lle mae angen gwarchod rhai rhywogaethau o lwyni sy'n diflannu, heb ddiflannu. amheuaeth mae'r lle hwn yn lle hardd i adnabod a mwynhau.

Mynyddoedd Cuba

Os ydych chi'n credu mai dim ond traethau sydd gan Cuba, rydych chi'n anghywir iawn. Y mwyaf o'r Antilles, er ei bod hi'n wlad ...

Ymweld â'r Azores

  Wedi'i leoli rhwng Gogledd America a Phortiwgal, yng nghanol Cefnfor yr Iwerydd, mae'r naw ynys sy'n ...

Parc Cenedlaethol Hakone

Mae Parc Cenedlaethol Hakone yn barc sydd wedi’i leoli ger Yamanashi a Shizuoka, a rhagdybiaethau Kanagawa, a gorllewin metropolis Tokyo….

Rhanbarthau gweinyddol Venezuela

Talaith fach Sbaenaidd oedd Venezuela ar y dechrau lle defnyddiwyd llawer o aborigines fel llafur ac o'r diriogaeth honno tynnwyd metelau gwerthfawr fel aur ac arian, ond am rai canrifoedd roedd Venezuela, oherwydd y frwydr am ei hannibyniaeth, yn perthyn i'r hyn a elwid yn Roedd Colombia Fawr, tiriogaeth Venezuela yn unedig â Colombia ac yn rhan o Ecwador a Panama, rhannodd y wlad hon yn ddiweddarach gan ffurfio gwledydd annibynnol, fel y mae heddiw, Colombia, Venezuela, a Panama.

Llynnoedd Llundain

Mae'r Serpentine, La Serpentina (a elwir hefyd yn Afon Serpentina) yn llyn hamdden 28 erw (11 ha) yn ...

Teigr Bengal

Pwysigrwydd Teigr Bengal yn India

Yn India rydyn ni'n mynd i ddod o hyd i nifer fawr o atyniadau twristaidd trawiadol iawn sy'n ddeniadol iawn i bawb, lle mae natur neu gyda nhw

Gofal natur Canada

Mae Canada yn cael ei chydnabod am ofalu am natur a rhywogaethau sydd mewn perygl, gan fod y wlad hon wedi ...

Beth i'w weld yn Portalegre

Portalegre yw prifddinas Ardal Portalegre, yn isranbarth Alto Alentejo. Yn ôl gweddillion archeolegol, mae'r ddinas hon ...

Traethau Okinawa

Mae tymor glawog Japan fel arfer yn dod i ben ganol mis Gorffennaf, a misoedd yr haf ...

Gwarchodfa Ecolegol Chaparrí

Mae'r rhanbarth hwn yn hynod ddiddorol. Wrth fynd i mewn mae'n rhoi'r teimlad i chi o gael eich swyno, yng nghanol nunlle ac, ar yr un ...

Goleudy Biscayne Allweddol

Un o'r atyniadau ar ynys Key Biscayne yw ei oleudy enwog, o'r enw Goleudy Cape Florida, a adeiladwyd yn ...

Daearyddiaeth venezuela

Trosolwg byr o gyd-destun daearyddol Venezuela

Mae Venezuela yn wlad y mae ei lleoliad daearyddol ger y Caribî ond sydd hefyd â daearyddiaeth amrywiol iawn oherwydd yn Venezuela gallwn ddod o hyd iddi o fynyddoedd, eira i ymarfer chwaraeon amrywiol fel sgïo neu eirafyrddio a hefyd traethau hardd y mae eu harfordiroedd yn y Môr Caribïaidd, gyda coed palmwydd a'r gwasanaeth gwestai gorau, fodd bynnag, mae tu mewn Venezuela hefyd yn ein gwahodd i ymarfer twristiaeth antur oherwydd ei nodweddion daearyddol rhyfeddol ac y gallwch chi hefyd fynd ar wyliau.

Ble i ddod o hyd i eira yn Japan?

Y Swistir, Sweden, y Ffindir, yr Iseldiroedd, Rwsia, Norwy… .. yw'r cyrchfannau a ffefrir ar gyfer gwyliau gaeaf yn Ewrop. Ond os penderfynwch chi ...

Sut mae'r tywydd yn Iwerddon

Sut mae'r tywydd yn Iwerddon? Wel, mewn gwirionedd nid oes unrhyw wahaniaethau mawr mewn tymheredd rhwng y tymhorau ac mae'n bwrw glaw ...

Pam teithio i Cuba?

Mae Cuba yn wahanol i unrhyw le arall ar y blaned. Mae'r ynys yng ngogledd-orllewin Môr y Caribî, 145 ...

Rhanbarth Kinki

Mae rhanbarth Kinki yn cynnwys 7 prefectures (2 «Fu» a 5 «Ken»), wedi'u lleoli yn yr ardal sy'n cynnwys…

Prairies Canada

Mae Prairies Canada wedi'u cyfansoddi fel rhanbarth helaeth sy'n ymestyn ledled taleithiau Canada ...

Parc Cenedlaethol Muddus

Mae Muddus yn barc cenedlaethol yng ngogledd Sweden. Mae wedi'i leoli yn nhalaith y Lapdir, gyda'i mwyaf ...

Dyffryn y Deg Copa

Mae Dyffryn y Deg Copa yn ddyffryn ym Mharc Cenedlaethol Banff sy'n cael ei goroni gan ddeg copa ...

Twristiaeth antur yng Nghanada

Mae Canada, heb amheuaeth, yn diriogaeth par rhagoriaeth ar gyfer twristiaeth antur. Er enghraifft, fe welwch ddŵr ym mhobman….

Map o gildraethau yn Menorca

Mae cildraethau Menorca yn enwog iawn ac mae llawer o dwristiaid yn heidio atynt. Dim byd gwell na chael map o ...

Bywyd anifeiliaid yn Sweden

Mae nifer fawr o anifeiliaid gwyllt yn byw yn y coedwigoedd a'r anialwch sy'n gorchuddio dwy ran o dair o Sweden. Mae'r…

Afonydd Cuba

O fewn daearyddiaeth amrywiol yr ynys, mae ei hafonydd di-rif yn sefyll allan, sy'n atyniad cariadon ...

Canada a'r Hinsawdd

Mae hinsawdd a daearyddiaeth Canada wedi dylanwadu'n fawr ar ddiwylliant ac arferion ...

Teithio o fynyddoedd Gogledd America

Un o'r tirweddau naturiol mwyaf trawiadol yng Ngogledd America yw'r Mynyddoedd Creigiog (neu'r Rockies), cadwyn o fynyddoedd sydd wedi'u lleoli ...

Mount Kurama

Mae Kurama yn fynydd sydd wedi'i leoli 12 km o ddinas Kyoto. Mae'n grud ymarfer Reiki, ...

Pysgota yn Sweden

Mae gan y wlad amrywiaeth fawr o bysgod ac mae'r digonedd o ddyfroedd pysgota da wedi arwain at ...

Sefyllfa amgylcheddol Canada

Mae gan Ganada amrywiaeth enfawr o ecosystemau, lle mae gwahanol fathau o blanhigion ac anifeiliaid yn byw. Meddai cyfoeth mewn fflora a ...

Mynyddoedd Sweden

Mae'r mynyddoedd yn Sweden wedi'u lleoli ger ffin Norwy, a elwir yn gyffredinol yn Skanderna. Mae'r mynyddoedd yn ymestyn ...

Gwanwyn yn yr Iseldiroedd

Mae'r gwanwyn yn yr awyr! Ac nid oes lle gwell i brofi'r newidiadau tymhorol nag yn yr Iseldiroedd. Ar…

Gwyliau ym Maturín

Maturín yw prifddinas Monagas. Fe'i hystyrir yn ddinas o lwybrau llydan, mannau gwyrdd a phrifddinas olew y ...

Parciau Thema ym Mérida

Tref Dwristaidd Los Aleros Mae Los Aleros yn mynd â chi 60 mlynedd yn ôl mewn amser, trwy daith sy'n llawn syrpréis a ...

Afon Sant Lawrence

Mae Canada yn un o'r gwledydd mwyaf yn y byd; ond mae gan hynny wir leoedd paradisiacal fel hyn ...

Los Llanos, tir heb enw: Barinas

Yn meddiannu 21% o'r diriogaeth genedlaethol ac yn ymestyn trwy daleithiau Cojedes, Portiwgaleg, Barinas, Apure a Guárico, mae'r ...

Coed palmwydd Miami

Mae coed palmwydd wedi bod yn un o symbolau pwysicaf dinas Miami ers sawl blwyddyn, ers ...

Coedwigoedd yn Japan

Dylai ddenu eich sylw wrth hedfan dros diriogaeth Japan, y nifer fawr o goedwigoedd sydd yna, yn enwedig o ystyried ...