Alberto Ceg

Ib tug kws sau ntawv taug kev-nyiam, Kuv nyiam qhov chaw nrawm heev uas yog qhov chaw ntawm kev tshoov siab, kos duab, lossis tsim yam tshiab. Paub txog cov chaw tsis paub yog qhov kev lom zem zoo thiab tsis nco qab, ib qho ntawm cov uas yuav tawm lub cim mus ib txhis.