Susana godoy

Txij li thaum kuv tseem me me kuv paub meej tias kuv yam yog ua xibfwb. Cov lus yeej ib txwm yog kuv lub zog, vim tias lwm qhov ntawm kev npau suav zoo tau thiab, yog mus ncig thoob ntiaj teb. Vim tias ua tsaug rau paub qhov sib txawv ntawm cov ntiaj chaw, peb tswj kom paub ntau ntxiv txog kev lis kev cai, neeg thiab peb tus kheej. Kev nqis peev nyob rau hauv kev ncig yog ua rau peb lub sijhawm!