рекламирање
Традиционална носија од Венецуела

Традиции на Венецуела

Венецуела исто така има многу типични обичаи и прослави како што се верски фестивали, особено Страсната недела, бидејќи католичката религија е преовладувачка во Венецуела и следуваат многу обичаи и прослави како празник на Богородица, посветеност на светците и разни свечености. .

Одгледувано поле во Венецуела

Земјоделски култури во Венецуела

Венецуела произведува и други видови семе како пченица, пченка, соја и различни видови житарки како ориз, сето тоа е за домашниот пазар, Венецуела практикува и цветно земјоделство, исто како што Колумбија е посветена на индустриското производство на цвеќиња и растенија украсно, но во мал обем.