рекламирање
Одгледувано поле во Венецуела

Земјоделски култури во Венецуела

Венецуела произведува и други видови семе како пченица, пченка, соја и различни видови житарки како ориз, сето тоа е за домашниот пазар, Венецуела практикува и цветно земјоделство, исто како што Колумбија е посветена на индустриското производство на цвеќиња и растенија украсно, но во мал обем.