Ана Л.

Би бага байхаасаа сэтгүүлч болохоор шийдсэн бол зөвхөн аялах, ландшафт, зан заншил, соёл, өөр өөр хөгжмийг олж нээх хүсэл эрмэлзэлтэй байсан. Цаг хугацаа өнгөрөхөд би аяллын тухай бичих гэсэн мөрөөдөлдөө хагас хүрсэн. Унших, миний ярианаас харахад бусад газрууд ямар байхыг хэлэх нь тэнд байх арга хэлбэр юм.